header photo

تجربه را تجربه کردن خطا است!

سهند سرابی - 15 نوامبر 2019

تجربه را تجربه کردن خطا است!

ابتدا اجازه بدهید تا با استناد به چند اطلاعیه و خبر، توضیح کوتاهی درباره مسئله ای نه چندان تازه و تکراری، که دریکی دو ماهه اخیرپیش آمده وهدف این نوشته است بدهم، وسپس بروم برسراصل مطلب:

 درتاریخ 6 جولای 2019 برابربا 16 تیرماه 1398، ده پانزده تن ازآدم های با ربط و بی ربط، که چند تنی ازآنها، ازاعضای «فرقه دمکرات آذربایجان» و«سازمان مهاجرین ایرانی درجمهوری  آذربایجان» هستند، به همراه دو سه تن ازاعضا کمیته مرکزی فرقه، دراقدامی خودسرانه وبدون هیچ مجوزحقوقی و قانونی، بی آنکه ماموریتی ازسوی رهبری فرقه دموکرات آذربایجان داشته باشند، با زیرپا گذاشتن همه موازین اخلاقی وتشکیلاتی، جلسه ای تشکیل داده و با صدور اطلاعیه ای، نشست خود را «پلنوم فرقه» نام نهاده و خود را وارث اصلی فرقه دموکرات آذربایجان دانسته اند.

درپی این اقدام سازمان شکنانه، زنده یاد واله قلی زاده صدرِوقت فرقه دموکرات آذربایجان، طی صدوراطلاعیه ای به تاریخ 15 جولای 2015 برابربا 26 تیر1398 از جمله نوشت:

« ... مطلع شدم که رحیم حسین زاده از اعضای هیئت سیاسی فرقه، با نقض خشن روش های تشکیلاتی و اساسنامه ای، کسالت این جانب را بهانه قرار داده و بدون اطلاع هیئت سیاسی ـ اجرایی فرقه، روز ۶ جولای ۲۰۱۹ خود سرانه چند نفر را گردهم آورده و نام آن را به دروغ “پلنوم کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان” نهاده است. اوپس از این گردهمایی، در بیانیه وقیحانه خود صدر فرقه را برکنار، هیئت سیاسی ـ اجرایی و کمیته مرکزی فرقه رامنحل و خود را به تنهایی رهبر اجرایی فرقه نامیده است!

بدینوسیله اعلام می کنم که:

۱ــ رحیم حسین زاده مرتکب خطای نابخشودگی گردیده و در جهت تفرقه و انحلال فرقه دمکرات گام نهاده است. این اقدامات را کاملا محکوم می کنم.

۲ــ جلسه ای که رحیم حسین زاده تشکیل داده در غیاب هیئت سیاسی ـ اجرایی و اکثریت اعضای کمیته مرکزی تشکیل شده است. اکثریت قاطع شرکت کنندگان در این جلسه یا از اعضای عادی فرقه بوده اند، یا اینکه اصلا عضو فرقه نبوده اند (!)، یا اینکه دهها سال است در زندگی حزبی شرکت نداشته اند.

بنابراین جلسۀ مذکور نه تنها به عنوان پلنوم کمیتۀ مرکزی اعتبار ندارد ، بلکه حتی نمی توان به هیچ وجه به شکل غیررسمی نیز آن را گردهمایی اعضای کمیته مرکزی نامید.

۳ــ استفاده از مهر تاریخی فرقه دمکرات آذربایجان در زیر بیانیه های خود سرانه رحیم حسین زاده کاملا با اصول اخلاقی و صداقت و امانت داری در تضاد است.

اعلام می کنم که روزی برای زدن مهر در زیر یک یا چند لوح سپاس و افتخار، مهر فرقه را به یکی از کارکنان فرقه (نادر) تحویل دادم . این کارمند حق نداشته مهر فرقه را در اختیار رحیم حسین زاده، یعنی شخصی که صلاحیت ندارد، قرار دهد.

۴ــ دبیر شعبۀ تشکیلات فرقه دمکرات آذربایجان وظیفه دارد که هر چه زودتر جلسه هیئت سیاسی را فرا خواند و مقدمات تشکیل پلنوم فوق العاده و وسیع کمیته مرکزی را با همکاری هیئت سیاسی فراهم کند.

تصمیمات  و تدابیر تنبیهی لازم در مورد اقدامات خودسرانه رحیم حسین زاده و سه یا چهارنفر از اعضای کمیته مرکزی و دیگرانی که به شکل فعال در جلسه کذایی مذکور با او هم آوا شده بودند در حیطه صلاحیت و اختیارات پلنوم کمیته مرکزی است،  که موظف هستند قاطعانه در مورد تک تک این افراد تصمیم گیری کنند ... »

دراین فاصله متاسفانه رفیق واله قلی زاده، صدرفرقه دموکرات آذربایجان به تاریخ چهارشنبه 23 مرداد سال 1398  برابربا 14 آوریل سال 2019 چشم بر جهان فرو بست و درپی آن هیئت سیاسی – اجرائی کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان، با حضورچند تن ازمهمانان دعوت شده، به تاریخ 13 مهرماه سال 1398 اقدام به برگزاری پلنوم فوق العاده و وسیع کمیته مرکزی خود کرد وبا بررسی همه جانبه دستورکار جلسه پلنوم وازجمله، اقدام انحلال طلبانه محفل رحیم حسین زاده تصمیمات ویژه ای اتخاذ کرد.

دبیرخانه فرقه دموکرات آذربایجان پس از پایان کار پلنوم فوق العاده و وسیع خود، گزارشی درباره چگونگی برگزاری پلنوم وسیع ارائه داد ودربخشی ازآن جمله نوشت :

« ... پلنوم وسیع در بخش اول خود به بررسی گزارش هیات سیاسی درباره تحولات سیاسی کشور پرداخت وپس از بحث و بررسی همه جانبه درباره شرایط سیاسی کشور و منطقه، اعضای کمیته مرکزی بر لزوم آمادگی تشکیلات فرقه برای مواجهه با حوادث احتمالی گوناگون تاکید نمودند

همچنین شرکت کنندگان در پلنوم هرگونه انحراف از راستاهای اصولی بیانیه ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ و خط مشی تاریخی و انقلابی سید جعفر پیشه وری بنیان گذار فرقه دمکرات آذربایجان را خیانت به منافع زحمتکشان خلق آذربایجان و دیگر خلقهای کشورمان ارزیابی کردند

بخش دوم پلنوم به مسائل تشکیلاتی اختصاص داشت.

دستور کار پلنوم فوق‌العاده بنا بر فراخوان مورخ ۲۳ تیرماه رفیق فقید واله قلی زاده، تصمیم گیری درباره اقدامات خودسرانه رحیم حسین زاده بود. ولی درگذشت رفیق واله قلی زاده، موضوع انتخاب صدر کمیته مرکزی را در اولویت دستور کار همین پلنوم قرار داد.

با توجه به همه جوانب، رفیق عادله خانم، ( عادله چرنیک بلند) یادگار و بازمانده انقلابی جنبش ۲۱ آذر، هم رزم  وفادار و استوار همه سالهای حیات فرقه، از طرف همه شرکت کنندگان در پلنوم به اتفاق آرا به عنوان صدر کمیته مرکزی انتخاب گردید»

دربخش دیگراین گزارش دبیرخانه فرقه دمکرات از جمله چنین  میخوانیم :

« ... رحیم حسین زاده در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸، با زیر پا گذاشتن همه اصول تشکیلاتی فرقه و به قصد کودتا و تصاحب رهبری فرقه، ۱۵ نفر را گرد هم آورده و با دروغ گویی آگاهانه این گردهمایی را “پلنوم کمیته مرکزی” می نامد. در حالی که اصولاً رحیم حسین زاده صلاحیت دعوت برای تشکیل پلنوم را نداشته و ندارد.

رحیم حسین زاده طبق بیانیه های منتشر شده پس از این گردهمایی، با نقض خشن اساسنامه فرقه، صدر کمیته مرکزی فرقه را از انجام وظایف خود برکنار و هیات سیاسی و کمیته مرکزی و دیگر ارگانهای اجرایی فرقه را نیز منحله اعلام می کند. در پایان، او خود را تنها ارگان و تنها رهبر صلاحیت دار فرقه می نامد.

رحیم حسین زاده در جریان این گردهمایی اعلام میکند که سه یا چهار عضو غایب کمیته مرکزی به حاضرین وکالت داده اند.

فقط ۵ نفر از شرکت کنندگان در این گردهمایی عضو کمیته مرکزی بودند. سایرین یا اعضای ساده فرقه بودند و یا اینکه اصلاً عضو فرقه نبودند.

شرکت کنندگان در پلنوم وسیع، پس از بررسی دقیق و همه جانبه، نتیجه گرفتند که اقدامات رحیم حسین زاده به قصد ایجاد و گسترش آگاهانه تفرقه و نابودی سیمای تاریخی و تشکیلاتی فرقه دمکرات آذربایجان انجام گرفته است

پلنوم وسیع این اقدامات رحیم حسین زاده را فقط به سود دشمنان نهضت ۲۱ آذر و علیه منافع زحمتکشان خلق آذربایجان و دیگر خلقهای ایران ارزیابی نمود.

پلنوم وسیع و فوق العاده، رحیم حسین زاده را به اتفاق آرا از ترکیب هیات سیاسی و کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان اخراج کرد، همچنین تمامی اسنادی که با سوء استفاده از نام و مُهر فرقه توسط او صادر شده را بی اعتبار اعلام نمود...»

آری، همانگونه که از متن گزارش بر می آید، پلنوم وسیع، با بررسی همه جانبه اقدام سازمان شکنانه و انحلال طلبانه  محفل رحیم حسین زاده، بی آنکه درباره چگونگی مجازات شرکت کنندگان عضو فرقه در آن "جلسه" کذائی تصمیمی بگیرد، تنها خودِ رحیم حسین زاده را ازعضویت درکمیته مرکزی فرقه اخراج کرد.

می گویند «آزموده را آزمودن خطا است»، آری، این نکته کاملا درستی است، فقط به این شرط که عقل سلیمی در کار باشد.

اما ظاهرا آقای رحیم حسین زاده و یارانش از چنین موهبتی بی بهره اند. ظاهرا میخ آهنینِ حقیقت، وتجربه خطاهای بارها آزموده شده تاریخی، درسنگ خارای مغزآقای رحیم حسین زاده و یاران و مشوقان پشت پرده او فرو نرفته است.

زیرا هنوز، چند صباحی ازبرگزاری پلنوم فوق العاده و وسیع کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان و اخراج رحیم حسین زاده ازترکیب کمیته مرکزی فرقه نگذشته بود، که یک بار دیگر، محفل انحلال طلبان، به زعامت رحیم حسین زاده، درهتل «ارشاد» باکو گرد آمدند تا با "کنگره دوم فرقه " نامیدن نشست کذائی هتل "ارشاد"، راه سقوط  خود، یاران و مشوقان پشت پرده شان به قعربی پرنسیپی را هموارترکنند.

رحیم حسین زاده و یاران و مشوقین پشت پرده او، می خواهند آزموده های هزارباره را، باز هم بیازمایند، تا خود را بیش از پیش به مضحکه تاریخ مبدل کنند.

اینان میخواهند نشان بدهند که علیرغم تیترهای بلند بالائی که درآکادمی های عریض و طویل بیکاران تاریخ به سینه آویخته اند، ازتاریخ، هیچ نیاموخته اند.

اینان میخواهند برای جامه عمل پوشاندن به آرزوهای شیطانی دشمنان مردم آذربایجان و تاریخ پرفراز و نشیب آن، فرقه دمکرات آذربایجان،سازمانگر جنبش پرافتخار 21 آذر به رهبری سید جفر پیشه وری را ازدرون متلاشی کنند، اما زهی خیال باطل.

درمیان مردم آذربایجان داستان حماسی کوراوغلو جایگاه ویژه ای دارد. داستان رزم و پیکاربی امان، وقهرمانی های کوراوغلو وهمرزمان جان بر کف اش، علیه ظلم وستم وبی عدالتیِ خان ها و فئودال های بزرگ دوران او، برای هر خانواده آذربایجانی داستانی آشنا و خودی است.

همه آنهائی که با حماسه شور انگیز«کوراوغلو» آشنا هستند، میدانند که «روشن» فرزند برومند «علی کیشی»، ایلخی بان ساده و بی ادعای حسن پاشای ظالم، چرا وبه چه مناسبت ازسوی مردم ستم دیده تهی دست، «کوراوغلو» نامیده شد، وچگونه فرزند یک ایلخی بان ساده، که نامش«روشن» بود، پس آن که به فرمان ظالمانه حسن پاشا، هردو چشم پدرش را ازکاسه چشم بدرآوردند، از سوی مردم، «کوراوغلو» ( فرزند مردی که کورش کرده اند) نام گرفت، ودرگرد باد پیکاری خستگی ناپذیرعلیه ظلم و ستم، دل ستم دیدگان را تسخیر کرد وتبدیل شد به قهرمان افسانه ای مردم آذربایجان و ترکستان و ماوراء قفقاز.

درارتباط با داستان حماسی کوراوغلو، وسیروسرگذشت این قهرمان افسانه ای، درمیان آذربایجانی ها داستان ها، حکایات ها، مثل ها و ضرب المثل های زیادی رواج دارد.

یکی ازآن داستان های شنیدنی وعبرت آموزاین است که می گویند بعضی از آدم ها، که جایگاه واقعی خود را نمی شناسند وبدون توجه به توانائی های خود همچون دن کیشوت سواربریابوی خیال در آرزوی پیروزی بردیو خیالی، با شمشیر چوبی به آسیاب های بادی هجوم می برند، ازروی ابلهی ونادانی هم که شده، دراقدامی نابخردانه، چشمان پدر ازکاسه بدرمی کنند، با این خیال خام که مردم او را هم «کوراوغلو» صدا کنند، غافل از اینکه درمیان مردم «کور کیشینین اوغلی» ( پسرمرد کور) نام می گیرند.

وحالا، ماجرای خنده داروازفرط  تکرار کهنه شده چند نفری است که "ظاهرن" به رهبری «دن کیشوتی» به نام رحیم حسین زاده و دراصل با معماری و طراحی و برنامه ریزی برخی فرزندان گمنام یکی از امامان پنهان، هوس کوراوغلو شدن به سرشان زده و فرصت را غنیمت شمرده اند، درشهرزیبا و تاریخی باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان آن هم در هتل "ارشاد" یک "کنگره" شش درچهارفرد اعلا راه انداخته اند تا به قول خودشان نشان بدهند که "فرقه" چی های اصلی آنها هستند وسیاست فرقه دمکرات آذربایجان را "کشتی بانی دیگر" ازراه رسیده است.

باید با صراحت و روشنی به این جماعت خام خیال خام اندیش گفت :

نه آقایان کمیک و آکادمیک کنگره گذار. نه آقایانِ ساده لوحِ قدرت طلبِ بازی خورده. باور کنید شما سخت در اشتباهید. اگر شما گمان کرده اید که با گردهم آوردن چند نفرآدم بی ربط و باربط می توانید، ابتدا "فرقه دمکرات آذربایجان" را تصاحب و سپس با خیال راحت آن منحل کنید، سخت دراشتباهید. قبل ازشما نیزدرچندین نوبت دیگرانی ازنوع شما و حتی یک سر و گردن از شما بلندتر هم کوشیده اند «کوراوغلو» شوند که اکنون هیچ نام واثری ازآنها درهیچ گورستانی نیست. این را در گوش خود فرو کنید که « تجربه را تجربه کردن خطا است!».

 

Go Back

Comment