header photo

Blog posts : "اسناد"

21 آذر، چراغ راه زنان آذربایجان

02-03-2017

21 آذر، چراغ راه زنان آذربایجان

 

اگر تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی را بزرگترین ثمره انقلاب مشروطیت بدانیم. برچیده شدن رسمی این نهادهای مستقل و مدنی توسط رضاخان به بهانه یکپارچگی ملی تیشه بر ریشه نهال آزادی بود. با در نظر گرفتن این مهم و حوادث سالهای واپسین جنگ جهانی دوم و تغیرات گسترده در نظام سیاسی جهان؛ نسیم آزادی باز از جانب آذربایجان وزیدن می گیرد. دموکراتهای آذربایجان و در صدر آنها سید جعفر پیشه وری مبارز راه آزادی و ژورنالیست آتشین بیان آژیر و حقیقت با رد اعتبار نامه اش در مجلس چهاردهم بر حق تعین سرنوشت مردم آذربایجان توسط خود مردم آذربایجان پافشاری می کند.

پیشه وری با همراهی دموکراتهای سرشناس بیانیه معروف «12 شهریور تبریز» را منتشر می کند که از مهمترین مفاد آن می توان:

تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی آذربایجان

تدریس زبان مادری در مدارس آذربایجان

واقعی شدن تعداد نمایندگان آذربایجان در مجلس ملی ایران به مانند دوره قاجار…

Read more

مر گ را میپذیریم ولی عقب نشینی را هرگز

12-12-2016

مر گ را میپذیریم ولی عقب نشینی را هرگز

نهضت بزرگی را که در آذربایجان به وجود آمده پیشه وری ایجاد نکرده، این نهضت در اثر غریو رسایی به وجود آمده که از اعماق روح و جان مرد م برخاسته است. پیشه وری و هم رزمان او نیز چون مردم را دوست دارند و سعادت آنها را آرزومندند، نمی توانستند تنها نظاره گر این نهضت باشند. پیشه وری یک روزنامه نگار ساده است. ولی او همواره از کسانی بوده که چون اندیشه اش را از مردم گرفته، احتیاجات آنان را می فهمد و دردهایشان را می شناسد و سعادت مردم را هدف خود می داند.

آزادیخواهان تهران که از درک معنای حقیقی قدم بزرگی که خلق ما در راه آزادی برداشته است،عاجزند، به عقیده ی خودشان در دو مسئله ی اساسی به ما ایرادات بزرگی می گیرند. یکی از اینها تأکید بر زبان آذربایجان و دومی تأکید بر ملیت آذربایجانی ها است. ما این ایراد را از همه ی فارس های متعصب که خودشان را آزادیخواه می دانند، شنیده ایم و پاسخمان نیز بسیار ساده بوده است.…

Read more

درباره ی مذاکرا ت انجام شده با نماینده ی حکومت مرکزی

12-12-2016

درباره ی مذاکرات انجام شده با نماینده ی حکومت مرکزی

سید جعفر پیشه وری

حکومت تهرا ن ملغمه ی عجیبی است. از یک طرف برا ی حل مسئله یک مأمور عالیرتبه را به شهرما ن می فرستد و مذاکره با هیأت نمایندگان ما را رسمن آغاز می کند و از طر ف دیگر در مجلس و مطبوعات علیه حرکت ملی ما هیاهوی شدیدی به راه انداخته و دست استمداد به سوی دول بیگانه دراز کرده است و با استمداد از بیگانگا ن حق حاکمیت مردم ایرا ن را مختل می کند.

ما به آقای بیات، نماینده ی دولت مرکزی، آشکارا مصوبا ت خلل ناپذیر و اعلامیه یی که مجلس مؤسسان ملی ما که در سایه ی عزم و اراده ی ملتمان پدید آمده، ب ه سرتاسر جهان فرستاده را شرح دادیم و گفتیم: زمان ی که ما خودمختاری داشته باشیم می توانیم مذاکره با نماینده ی دولت را آغا ز و حدود ارتباطی را که با مرکز خواهیم داشت، تعیین کنیم. تا این مسئله ی اساسی مورد قبول قرار نگیرد مذاکرا ت و صحبت ها فایده یی نخواهد داشت.

آقای بیات شخصن به حقوق ما معترف بود و با وجو…

Read more

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

28-11-2016

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

سيد جعفر پيشه وري

 

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است. نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند. نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء  كه خود را سفير ايران می‌داند و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت  را ساده تلقی كنيم. اينجا، نقض خشن حق ملتهای ضعيف در …

Read more

مامیخواستیم فقر نباشد

28-11-2016

مامیخواستیم فقر نباشد

 روح الله صفدری رفیق زحمتکشی که همه عمرش را برای خوشبختی و سعادت انسان ها مبارزه کرده، مرارت ها کشیده و استوار مانده است!

این گفتگو توسط حمیدرضا عسگری نژاد. هژیر پلاسچی صورت گرفته و در نشریه هفتگی موج بیداری در دیماه 1382 به چاپ رسیده است.

 روح الله صف دری، یا آنگونه که رفقایش او را صدا می زنند آقا رو حالله زمانی که در 18 سالگی به حزب توده ی ایران پیوست کارگر چاقوسازی بود و هنوز هم چاقوسازاست. چاقوهایی می سازد از فولاد آبدیده و شاخ گوزن ولی کسی آنها را نمیخرد که بازارپر شده از چاقوی چینیِ ارزان. چاقوهای آقا روح الله فقط و فقط مشتری های مخصوص خودش را دارد.

او تقریبن تمام زندگی اش را مبارزه کرده و سال های طولانی دربه در بوده و نیمه مخفی زندگی کرده است. حالا در آن مغازه ی کوچک چاقو سازی این آتش ها زیرخاکستر کوره هنوز روشن مانده اند.

آقا رو حالله شما فعالیت سیاسی را از چه زمانی شروع کردید؟

من ازسال 1322 عضو حزب تو…

Read more

گردهمایی های بزرگ مردمی

21-11-2016

گردهمایی های بزرگ مردمی

سید جعفر پیشه وری

در شهرهایمان در باره تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و آغاز انتخابات مجلس، گردهمایی های بزرگ مردمی تشکیل شده است. نظارت بر این جلسات را فرقه بر عهده دارد که از میان مردم برای هدایت این نهضت بر آمده است. طبق اطلاعاتی که بدست آورده ایم چنین جلساتی در قصبات و دهستان ها هم تشکیل شده است. با این کار مردم آذربایجان ثابت کردند که ملتی پویا هستند. پس از تشکیل فرقه ماموران جاهل و نادان حکومت تهران برای بریدن پر و بال این نیرو در روستاها به تدابیری وحشیانه و تحقیر انسان ها دست زدند. خوشبختانه اقدامات آنها به نفع فرقه تمام شده است. اهالی روستاها را به ما نزدیک می کند و به این وسیله فرقه ما به سرعت در روستاها ریشه می دواند.

درست است که صدها سال زحمتکشان روستایی برای گریز از ظلم ژاندارم ها اجبارا در کوهستان ها زندگی می کردند. درست است که ما نتواسته ایم به روستاییانی که با اهل و عیالشان به فرقه پناهنده شده اند، کمک زیادی بکنیم. ولی روستاییان فهمیده اند که فلاکت و بدبختی آنان موقتی است و اگر انجمن های ایالتی و ولایتی به وجود بیای…

Read more

یکصد و دهمین سالروز تولد غلام یحیی

09-10-2016

یکصدو دهمین سالروز تولد غلام یحیی را گرامی بداریم!

غلام یحیی را می توان از تبار آن انسان هایی دانست که با اعتقاد راسخ به توده های کار و زحمت پا به عرصه میدان مبارزه گذاشتند و تا آخر در این راه استوار ماندند.

۲۱ مهر ۱۳۹۵مصادف است با یکصد و دهمین سالروز تولد غلام یحیی دانشیان یکی از برجسته رهبران فرقه دمکرات آذربایجان

دوران سلطنت قاجار را می‏توان سرآغاز گسست از اندیشه های به غایت عقب مانده تاریخ ایران دانست و در عین حال آغاز رشد و نمو افکار و اندیشه های نو. تاثیرتحولات ضد استعماری و ضد استبدادی در اروپا و نفوذ افکار ترقیخواهانه از طریق دانشجویانی که در اروپا تحصیل می کردند و یا کارگرانی که درمعادن نفتی باکو، مرکز مبارزات سوسیال دمکرات های روسیه کار می کردند، به داخل کشور به بیداری توده های مردم کمک می کرد. بدین طریق افکار پوسیده گذشته به چالش کشیده می شد و حاکمان مستبد قادر نبودند با تکیه بر سنت های گذشته حاکمیت کنند. یکی از مهم‏ترین این اندیشه‏ ها، اندیشه‏ و تفکر کمونیستی بود که در در روسیه در حال پیروزی بود و در بین جوانان ایران هواداران زیادی را به خود جلب کرده بود. …

Read more

زنان آذربایجان

06-03-2016

زنان آذربايجان

براى اولين بار در تاريخ در انتخابات شركت كردند

روزنامه اذربایجان ارگان رسمی فرقه دموکرات اذربایجان شماره ۶۹ 

نویسنده: م . طاهر

مادران و خواهران محروم از حقوق اجتماعی که در سرپنجه ارتجاع سیاه،ظلم و استبداد به اسارت درامده اند برای اولین بار در اذربایجان در انتخابات شرکت کردند.

انها که با زحمت شب و روز ما را نشوء و نما داده اند،انها که بیشتر از مردان از اموزش علم و معارف محروم شده اند،ارتجاع راه اموزش علم،معارف و مدنیت را به روی مادران باغیرت و با ناموس ما بسته بود و انها را از کلیه حقوق انسانی و بشری محروم کرده بود و در این پروسه انها تبدیل به انسانهای مفلوک و در حال زوال شده بودند.

برابری زنان و مردان و برخورداری انها از حقوق انسانی مسله تازه ای نیست،بلکه در کشورهای برخوردار از ازادی و دموکراسی زنان مالک حقوق انسانی شان شده اند و در پیشبرد سرنوشت خود و امور دولت سهیم هستند،ما امروز در جبهه های جنگ رزم انها را شاهد هستیم،هدایت هواپیما و ماشین توسط زنان تبدیل به امری جاافتاده شده است.اما ارتجاع در کشور ما زنان ما را با تحمیل محرومیتهای غیر انسانی،بدبخت و بیچاره کرده است.ام…

Read more

گزارش ...

15-12-2015

 

گزارش سید جعفر پیشه وری،

 

به نشست وسیع کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

شنبه 6 بهمن1324 

ردر ششم بهمن ماه 1324 در حالیکه فقط 45 روز از تشکیل دولت خودمختار آذربایجان به رهبری سید حعفر پیشه وری می گذرد، نشست عمومی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان با حضور اعضای کمیته مرکزی و نمایندگان فرقه در سراسر آذربایجان بر گذار می گردد. در این نشست پیشه وری گزارش مبسوطی از عملکرد، مشکلات و وظایف پیش روی دولت و فرقه به اطلاع حاضرین رساند.

در این گزارش آمده است:

اجلاس پیشین نشست عموم ی کمیته ی مرکز ی د ر شرایط دشوار ی تشکیل شده بود. در آ ن زمان روستاییان و شعب فرقه به وسیله ی جلادان ژاندارمری تحت تضییقات و فشارهای سنگینی بودند. هر روز صدها روستایی از ظلم ژاندارم ها فرا ر کرده، به کمیته ها ی فرقه پنا ه می آوردند وکمک و یاری طلب می کردند. زندا نها با بهانه ها ی گوناگون از روستاییان بازداشت شده، لبریزبود. القصه تمامی دستگاه دولت برا ی منکوب کردن فعالیت ها ی ملی ما بر پا خاسته بود. حکومت تهرا ن برای منحل کرد ن تشکیلا ت فرقه و حذف و از صحنه خار ج کردن رهبران آ ن با تما م قدرتش تلا ش می کرد و در این راه از هیچ جنایتی روی گردان نبود. تشکیل دسته های فدایی تازه آغاز شد ه بود. این نیروی ملی که امروز قدر ت بزرگی به دست آورد ه و …

Read more

مصاحبه نشریه آذربایجان

17-08-2015

مصاحبه نشریه آذربایجان

با امیر علی لاهرودی صدر فرقه دمکرات آذربایجان

این مصاحبه دوسال قبل به مناسبت 68 مین سالگرد انتشار بیانیه 12 شهریور با صدر (وقت) فرقه دمکرات آذربایجان انجام گرفته است. با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در مصاحبه، یک بار دیگر در آستانه هفتادمین سالگرد انتشار بیانیه 12 شهریور در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

س - رفیق لاهرودی ضمن تبریک به شما بمناسبت سالروزانتشار بیانیه دوازده شهریور. همانطور که اطلاع دارید ۶۸ سال از صدور این بیانیه می گذرد. ۶۸ سال پیش سید جعفر پیشه وری همراه تعدادی از روشنفکران و انقلابیون آذربایجانی به این جمعبندی رسیدند که جنبش آزادیخواهی مردم ایران، بخصوص در آذربایجان به مرحله ای رسیده است که می توان به آرزوی دیرینه خلق های ایران از آن جمله خلق آذربایجان جامه عمل پوشید. به همین دلیل بیانیه دوزاده شهریور، رئوس کلی وظایف دولت ملی را به اطلاع همگان رساند. سئوال ما این است که چه تحولاتی در جامعه ایران رخ داده بود که پیشه وری و یارانش شرایط را برای این کار مناسب دیده بودند؟ …

Read more

70 سالگی

11-05-2015

آذربایجان و آذربایجانی

جنایات را فراموش نکردند

عبدالحسین آگاهی

از اواخر قرن گذشته، مبارزه مردم ایران علیه استثمار و ظلم و ستم، همواره دو جنبه مشخص و توام ضد استبدادی و ضد استعماری داشته است. گرچه ژرفا و پهنه هر یک از این دو جنبه همیشه یکسان نبوده، گاه این و گاه آن جنبه برجسته شده است، لکن در هر حال بازتاب قانونمند این پیوند ماهوی ظلم اجتماعی )استبداد( و اسارت ملی ) استعمار( همانا هبستگی مبارزات ضد استبدادی ) دموکراتیک ( و ضد امپریالیستی )رهائی بخش ملی( بوده است.

تصادفی نیست که نخستین آشنائی ایرانیان با اندیشه های انقلابی سوسیالیسم معاصر نیز که راه علمی و عملی برانداختن استثمار و استعمار را نشان می دهد، در این دوره آغاز می شود و این روند تاریخی با وجود همه مخالفت ها بهمراه جنبش رهائی بخش مردم پیش رفته، رشد می یابد.

" قیام تنباکو" )1891( علیه امتیاز انحصاری کمپانی ) رژی ( که درعین حال عصیانی علیه سلطنت مطلقه بود، در واقع اولین اوج در تاریخ جنبش همگانی ضد امپریالیستی مردم ایران بود. البته امتیازتنب…

Read more

جشن اول ماه مه

25-04-2015

جشن ماه مه و شعارهای کارگران و زحمتکشان ایران

70 سال قبل نوشته سید جعفر پیشه وری

امروز اول ماه مه است.در تمام نقاط کره زمین، هر جا که کارگر و زحمتکش متشکل وجود دارد، هر جا که کارگر خود را شناخته شخصیت طبقاتی پیدا کرده است امروز دست از کار کشیده جشن می گیرد. اتحاد و همبستگی خود را بمعرض نمایش میگذارد.

عید اول ماه مه برای تفریح و خوشگذرانی نیست. آنرا برای تشریفات برقرار نکرده اند. این عید مبارزه است. این عیدی است که طبقه کارگر بواسطه آن زور و توانایی خود را امتحان می کند. شعارهای روزانه خود را بگوش تمام افراد زحمتکش میرساند. آن ها را به مبارزه و نبرد عادت میدهد. از این نقطه نظر عید اول ماه مه روز مانور عمومی است .

این عید بیشتر از سه ربع قرن است از طرف کارگران دنیا معمول و متداول شده است. کارگران ممالک مترقی در شرایط گوناگون مراسم آنرا اجرا کرده حتی در اغلب ممالک در اثر زدوخوردها و تصادمات گوناگون حبس و تبعید و قربانیهای فراوان هم داده است…

Read more

پیشه وری

01-09-2014

نگاهی به زندگی سیاسی سید جعفر پیشه‌وری

صدر فرقه دمکرات آذربایجان

سید جعفر پیشه وری سیاستمدار، روزنامه نگار و مبارزی خستگی ناپذیر بود که از عنفوان جوانی مبارزه خود را بر علیه ظلم و استبداد شروع و تا آخر عمر در این راه وفا دار ماند. در کارنامه مبارزاتی او می توان از جمله به نکات زیر اشاره کرد: از بنیان گذاران حزب عدالت در باکو، سردبیر روزنامه دوزبانه آذربایجانی ـ فارسی حریت،  گرداننده اصلی روزنامه حقیقت، سردبیر روزنامه کمونیست که در رشت منتشر می شد، موسس و گرداننده اصلی روزنامه آژیر در تهران و همچنین از موسسین حزب کمونیست ایران، کمیسر امور خارجه جمهوری شورایی گیلان، موسس فرقه دمکرات آذربایجان ، صدر فرقه دمکرات آذربایجان و نهایت نخست وزیر حکومت خود مختار آذربایجان اشاره کرد.

او در سال 1272 شمسی در روستای زاویه خلخال متولد شد.  پس از تحصیلات ابتدایی در پی در گیری پدرش با خوانین  که منجر به ترک وطن و مهاجرت به باکو شدند. وی در باکو هم زمان با کار وتلاش به تحصیلات خود ادامه داد. او در مدرسه اتحاد ایرانیان به شغل معلمی پرداخت و هم زم…

Read more

بیانیه 12 شهریور

01-09-2014

بیانیه 12 شهریور

مقدمه : روز دوشنبه 12 شهريور 1324، فرقه دموکرات آذربايجان با انتشار بيانيه اي(مراجعت نامه ) که به دو زبان  آذربايجاني و فارسي نوشته شده و حاوي يک مقدمه و12ماده بود رسما تشکيل خود را اعلام نمود.

اهم اهداف اين بيانيه عبارت بودند از: تقاضاي آزادي داخلي و مختاريت مدني براي مردم آذربايجان با حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران، تشکيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي، تدريس زبان ترکی در مدارس آذربايجان، مصرف نيمي از مالياتهاي وصولي از آذربايجان در خود آذربايجان، افزايش کرسيهاي نمايندگان آذربايجان در مجلس به نسبت جمعيت آن، اصلاح روابط و حدود بين مالک و دهقان با در نظر گرفتن مصالح هر دو، مبارزه با بيکاري تلاش در جهت توسعه و ايجاد صنايع، تجارت و کشاورزي، مبارزه با رشوه و فساد در ادارات و….

جالب توجه است که با گذشت نزدیک به هفتاد سال از انتشار بیانیه دوازده ماده ای دوازده شهریور، هنوز بسیاری از خواسته های بنیانگذاران فرقه دمکرات آذربایجان محقق نشده است. …

Read more

قانون اساسی مشروطه

06-08-2014

متن کامل قانون اساسی مشروطه (1285 شمسی)

قانون اساسي
مورخ 14 شهر ذي‌القعدة‌ الحرام 1324‌
در تشكيل مجلس
اصل اول
مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.
اصل سوم
مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.
اصل پنجم
منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.…

Read more

کار پایه

11-12-2013

کار پایه فرقه دمکرات آذربایجان

فرقه دمکرات آذربایجان بمثابه مبتکر تلاش گر ایجاد جمهوری فدرال در ایران آنهم در دوران سیاه ستم شاهی درک و شناخت عمیق خود از اوضاع بسیار پچیده و بغرنج کشور و در دورانی که مبارزه مردم ایران در راه آزادیهای اجتماعی مراحل خود ویژه ای را از سر می گذارد و با توجه به مبارزه خلقهای ساکن ایران در راه تامین حقوق ملی خود، بار دیگر کار پایه خود را در معرض قضاوت همه گان قرار داده و برای ایجاد وحدت و مبارزه مشترک در راه آزادیهای دمکراتیک و ملی حول و محور حداقل نقاط مشترک یعنی

١- تامین حقوق ملی خلقهای ساکن در ایران در چارچوب یک ایران آزاد، مستقل.

٢- تامین آزاد اندیشه، مذهب سخن و تشکل

٣- تامین آزادی احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی و صنفی با هر دیدگاه فکری و فلسفی.

٤- تامین حاکمیت ملی ایران بر پایه اتحاد داو طلبانه خلقهای ساکن در ایران و در پی این استقرار روابط دوستانه، برابر و عادلانه با کشورهای همسایه و جهان قرار داده آمادگی خود را برای همکاری و مساعدت و اشتراک مساعی جهت ایجاد وحدت و مبارزه مشترک در راه اهداف یاد شده اعلام م…

Read more

پیشه وری

04-12-2013

سخنرانی افشاگرانه پیشه وری

 در دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی

اولا بنده خیلی متاسفم که چندین بار خواستم و نوبت به بنده نرسید و ترتیبات حرف زدن و اجازه خواستن یک طوری است که متاسفانه اشخاصی که کم رو هستند یا ناشی هستند کمتر موفق می شوند حرف بزنند. بنده از روزی که آمده ام، یک پیغام ها و یک سفارشاتی اهالی تبریز برای مجلس شورای ملی فرستاده اند، که مقتضی بود زودتر به عرض مجلس شورای ملی برسانم. ولی بنده موفق نشدم. و امرور هم وقت تنگ است و نمی توانم به تفضیل به عرض آقایان برسانم. و حالا می خواهم هر چه ممکن شود نه مثل یک نفر وکیل آذربایجان بلکه مثل یک نفر مدیر روزنامه، مثل یک نفر مخبر روزنامه که در جریان زندگی اهالی وارد شده بودم، آنها را به عرض آقایان برسانم و آقایان هم اطلاع پیدا کنند که ما چه می گوئیم و مردم چه می خواهند. و خواهش می کنم آقایان یک قدری توجه بفرمایند. قبل از اینکه وارد پیغامهای آقایان آذربایجانیها بشوم، می خواستم راجع به حسات خصوصی، عرایضی عرض بکنم. …

Read more

شهادت شیخ محمد خیابانی

13-09-2013

به مناسبت نود و سومین سالروز

شهادت شیخ محمد خیابانی

یکی از برجسته ترین رهبران نهضت آزادی در آذربایجان

«تبریز می خواهدحاکمیت بدست ملت باشد. تمام ایران، فعلا با زبان حال خود این تقاضا را می نماید. هرگاه تهران از قبول  این نظریه سرپیچی کند، ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود. ما میگوییم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رای خود را آزادانه اظهار دارند. برای مدافعه این حق، آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بی شرمانه ترجیح می دهیم».           شیخ محمد خیابانی

شیخ محمد خیابانی فقر معنوی و استیصال فکری، گرسنگی و سایر محرومیت های ملت را دیده و کاملا درک کرده بود. قیام خیابانی را نباید حرکتی علیه دولتمردان و حاکمان لاقید و کرتجع دانست. قیام آذزبایجان شروع یک نهضت عظیم فکری و ملی بودکه شیخ محمد خیابانی در راس آن قرار داشت و در این راه شربت شهادت نوشید و نام خود را در یکی از پر افتخارترین صفحات تاریخ ملتمان جایگزین کرد. 22 شهریور ماه، نود سومین سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی است. وی درسال 1259 در تبریز متولد شد و تحصیلات اولیۀ خود را در مدارس دینی تمام کرد. خیابانی در دوران انقلاب مشروطیت…

Read more

مصاحبه نشریه آذربایجان

11-09-2013

 مصاحبه نشریه آذربایجان

با امیر علی لاهرودی صدر فرقه دمکرات آذربایجان

بمناسب 68 مین سالگرد انتشار بیانیه دوازده شهریور

س - رفیق لاهرودی ضمن تبریک به شما بمناسبت سالروزانتشار بیانیه دوازده شهریور. همانطور که اطلاع دارید 68 سال از صدور این بیانیه می گذرد. 68 سال پیش سید جعفر پیشه وری همراه تعدادی از روشنفکران و انقلابیون آذربایجانی به این جمعبندی رسیدند که جنبش آزادیخواهی مردم ایران، بخصوص در آذربایجان به مرحله ای رسیده است که می توان به آرزوی دیرینه خلق های ایران از آن جمله خلق  آذربایجان جامه عمل پوشید. به همین دلیل بیانیه دوزاده شهریور، رئوس کلی وظایف دولت ملی را به اطلاع همگان رساند. سئوال ما این است که چه تحولاتی در جامعه ایران رخ داده بود که پیشه وری و یارانش شرایط را برای این کار مناسب دیده بودند؟

ج - جنبش 21 آذر که نقطه آغاز آن دوازده شهریور 1324 می باشد، حادثه بزرگی در تاریخ کشور ما به حساب می آید. این رویداد تاریخی می توانست در ادامه خود به یک تحول بزرگ اجتماعی در کشورمان بدل شود و به عقب ماندگی چندین و چند…

Read more

اولین قانون اساسی ایران

01-08-2013

اولین قانون اساسی ایران

دستاورد بزرگ انقلاب مشروطه

قانون اساسي ايران

شير و خورشيد 
مصوب 1324 هجري قمري 
(مطابق با 1285 هجري شمسي و 1906 ميلادي) 
و متمم هاي آن قانون اساسي
مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه. ق

 تشکيل مجلس

اصل اول - مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادي الاخره 1324 موسس و مقرر است. 
اصل دوم- مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملکت ايران است که در امور معاشي و سياسي وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم- مجلس شوراي ملي مرکب است از اعضائي که در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن درطهران است. 
* اصل چهارم - عده نمايندگان مجلس شوراي ملي براي پايتخت و شهرستان ها دويست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدياد جمعيت کشور در هر حوزه انتخابيه طبق آمار رسمي بنسبت هر يکصد هزار، يکنفر اضافه خواهد شد. 
حوزه بندي بموجب قانون عليحده بعمل خواهد آمد.

[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه 1336 شمسي به تصويب مجلس واحد …

Read more

20 blog posts