header photo

Blog posts : "اسناد"

روزنامه آژیر

09-08-2017

آذربایجان روزنامه سی آرشیوی ۱۳۲۴-۱۳۲۵

09-08-2017

اهدای عنوان قهرمان ملی و مدال 21 آذر

03-07-2017

اهدای عنوان قهرمان ملی  و مدال 21 آذر

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به پاس مبارزات بی امان رفیق شهید فریدون ابراهیمی در راه آزادی و عدالت اجتماعی و احقاق حقوق خلق آذربایجان و دیگر خلق های ساکن کشور و استواریش در مقابل دشمنان قسم خورده مردم تا شهادت، اورا شایسته دریافت عنوان قهرمان ملی و مدال 21 آذر دانست.

به مناسبت هفتادمین سالگرد شهادت رفیق فریدون ابراهیمی، کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان با افتخار عنوان قهرمان ملی و مدال 21 آذر را به خانواده ابراهیمی ها تقدیم کرد.

Read more

مراسم بزرگداشت

15-06-2017

 

مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد وفات

سید جعفر پیشه وری صدر فرقه دمکرات آذربایجان

همایش هفتادمین سالگرد

14-06-2017

 

همایش هفتادمین سالگرد شهادت قهرمان ملی فریدون ابراهیمی

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

13-06-2017

 

سيد جعفر پيشه وري

 نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است.نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند  جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند.  نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو  از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

   سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم  مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از  ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء _ كه خود را سفير ايران می‌داند _ و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر _ يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت _ را ساده تلقی كنيم. اينجا، ن…

Read more

ایران و تمامیت ارضی آن

13-06-2017

سرمقاله روزنامه آذربایجان به قلم "پیشه وری"

حرف ما

ایران و تمامیت ارضی آن

آذربایجان و حقوق ملی مردم آن

    نهضت ملی دموكراتيك آذربايجان در سالهای 24 و 25،  ورقی زرين و جاودانه در تاريخ تلاشهای عدالتجويانه و آزاديخواهانه  ستمديدگان آذربايجان، ايران و كل منطقه است . ارتجاع ايران برای آنكه  از تاثير  ايده‌های عدالتخواهانه و دموكراتيك آن بر روی ساكنان نقاط ديگر جلوگيری كند، از همان آغاز  بخشی از خواستهای نهضت، يعنی خواست انجمنهای ايالتی و خودمختاری داخلی آذربايجان را  بشكلی تحريف شده برجسته كرد و  بعنوان تجزيه طلبی جلوه داد تا بتواند به لشكركشی صليبی عليه آن بپردازد. زميندارانی كه آقايی و  «زمينهايشان» ازدست رفته بود، دست در دست  سردمداران بازار،  اشرافيت گنديده ، رجال وطنفروش ،  ناسيوناليستهای افراطی فارس و ... قرار دادند  و فرياد واميهنا سر دادند. امپرياليسم امريكا و  استعمار انگليس – كه بزرگترين دشمنان استقلال ايران بودند، به «وطنخواهان» پيوستند و نهضت در خون دهها هزار دهقان و كارگر و زحمتكش و روشنفكر آزاديخواه غرقه شد ....   …

Read more

عمر عقاب

12-06-2017

عمر عقاب

به مناسبت هفتادمین سالروز شهادت

  قهرمان ملی شهید فریدون ابراهیمی

رفیق شهید : فریدون ابراهیمی

18-05-2017

رفیق شهید : فریدون ابراهیمی

صبح روز اول خرداد، در خیابان ستارخان تبریز، جلوی باغ گلستان، مردی با گامهای استوار به طرف چوبه دار رفت. وقتی به چوبه اعدام رسید، نگاهی پر از نفرت به دژخیمان انداخت و به آنها فرمان داد:طناب را به گردنم بیاندازید…..”

دقایقی بعد ؛ زیر اولین انوار آفتاب، که می دمید؛ ستاره ای دیگر در آسمان رزم خلقهای ایران جاویدان می شد: فریدون ابراهیمی .

رفیق قهرمان توده ای، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی ، بود.

فریدون در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد…

Read more

هفتاد سال از شهادت قهرمانانه

17-05-2017

هفتاد سال از شهادت قهرمانانه

دادستان زحمتکشان گذشت

به مناسبت هفتادمین سالروز

شهادت رفیق فریدون ابراهیمی

«آینده از آن کسانی است که با عرق جبین خویش زندگی می کنند. آینده از آن دست های پینه بسته است و بدانید همین دست های پینه بسته تمامی زندان ها را ویران کرده و جلادان و ظالمان را به پای میز محاکمه خواهند کشید. روز ی فرا خواهد رسید که خلق های ستم دیده و زحمت کش ایران، استثمارگران ددمنشی را که به حساب دیگران زنده هستند، خلق هارا از حقوق انسانی خویش محروم، هستی و افتخارملی آن هارا لگدکوب، نه تنها ثروت های طبیعی، همچنین دسترنج انسان های با دست های پینه بسته را به حراج گذاشته، کیسه های زرشان پر و ثروتمندتر می شوند، مجبور خواهد کرد به این همه خیانت و جنایت پاسخ بدهد. »  فریدون ابراهیمی

فریدون ابراهیمی، متولد بیست و نهم آبان ۱۲۹۹ شمسی، فرزند ارشد خانواده از   دوران نوجوانی راه پدر خویش را در پیش می گیرد و تا پایان عمر کوتاه  و پر ارزش خود لحظه ای درنگ نکرده و با عزم پولادین خویش، در این راه گام بر می دارد. پدر در استان لرستان در تب…

Read more

21 آذر، چراغ راه زنان آذربایجان

02-03-2017

21 آذر، چراغ راه زنان آذربایجان

 

اگر تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی را بزرگترین ثمره انقلاب مشروطیت بدانیم. برچیده شدن رسمی این نهادهای مستقل و مدنی توسط رضاخان به بهانه یکپارچگی ملی تیشه بر ریشه نهال آزادی بود. با در نظر گرفتن این مهم و حوادث سالهای واپسین جنگ جهانی دوم و تغیرات گسترده در نظام سیاسی جهان؛ نسیم آزادی باز از جانب آذربایجان وزیدن می گیرد. دموکراتهای آذربایجان و در صدر آنها سید جعفر پیشه وری مبارز راه آزادی و ژورنالیست آتشین بیان آژیر و حقیقت با رد اعتبار نامه اش در مجلس چهاردهم بر حق تعین سرنوشت مردم آذربایجان توسط خود مردم آذربایجان پافشاری می کند.

پیشه وری با همراهی دموکراتهای سرشناس بیانیه معروف «12 شهریور تبریز» را منتشر می کند که از مهمترین مفاد آن می توان:

تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی آذربایجان

تدریس زبان مادری در مدارس آذربایجان

واقعی شدن تعداد نمایندگان آذربایجان در مجلس ملی ایران به مانند دوره قاجار…

Read more

مر گ را میپذیریم ولی عقب نشینی را هرگز

12-12-2016

مر گ را میپذیریم ولی عقب نشینی را هرگز

نهضت بزرگی را که در آذربایجان به وجود آمده پیشه وری ایجاد نکرده، این نهضت در اثر غریو رسایی به وجود آمده که از اعماق روح و جان مرد م برخاسته است. پیشه وری و هم رزمان او نیز چون مردم را دوست دارند و سعادت آنها را آرزومندند، نمی توانستند تنها نظاره گر این نهضت باشند. پیشه وری یک روزنامه نگار ساده است. ولی او همواره از کسانی بوده که چون اندیشه اش را از مردم گرفته، احتیاجات آنان را می فهمد و دردهایشان را می شناسد و سعادت مردم را هدف خود می داند.

آزادیخواهان تهران که از درک معنای حقیقی قدم بزرگی که خلق ما در راه آزادی برداشته است،عاجزند، به عقیده ی خودشان در دو مسئله ی اساسی به ما ایرادات بزرگی می گیرند. یکی از اینها تأکید بر زبان آذربایجان و دومی تأکید بر ملیت آذربایجانی ها است. ما این ایراد را از همه ی فارس های متعصب که خودشان را آزادیخواه می دانند، شنیده ایم و پاسخمان نیز بسیار ساده بوده است.…

Read more

درباره ی مذاکرا ت انجام شده با نماینده ی حکومت مرکزی

12-12-2016

درباره ی مذاکرات انجام شده با نماینده ی حکومت مرکزی

سید جعفر پیشه وری

حکومت تهرا ن ملغمه ی عجیبی است. از یک طرف برا ی حل مسئله یک مأمور عالیرتبه را به شهرما ن می فرستد و مذاکره با هیأت نمایندگان ما را رسمن آغاز می کند و از طر ف دیگر در مجلس و مطبوعات علیه حرکت ملی ما هیاهوی شدیدی به راه انداخته و دست استمداد به سوی دول بیگانه دراز کرده است و با استمداد از بیگانگا ن حق حاکمیت مردم ایرا ن را مختل می کند.

ما به آقای بیات، نماینده ی دولت مرکزی، آشکارا مصوبا ت خلل ناپذیر و اعلامیه یی که مجلس مؤسسان ملی ما که در سایه ی عزم و اراده ی ملتمان پدید آمده، ب ه سرتاسر جهان فرستاده را شرح دادیم و گفتیم: زمان ی که ما خودمختاری داشته باشیم می توانیم مذاکره با نماینده ی دولت را آغا ز و حدود ارتباطی را که با مرکز خواهیم داشت، تعیین کنیم. تا این مسئله ی اساسی مورد قبول قرار نگیرد مذاکرا ت و صحبت ها فایده یی نخواهد داشت.

آقای بیات شخصن به حقوق ما معترف بود و با وجو…

Read more

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

28-11-2016

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

سيد جعفر پيشه وري

 

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است. نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند. نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء  كه خود را سفير ايران می‌داند و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت  را ساده تلقی كنيم. اينجا، نقض خشن حق ملتهای ضعيف در …

Read more

مامیخواستیم فقر نباشد

28-11-2016

مامیخواستیم فقر نباشد

 روح الله صفدری رفیق زحمتکشی که همه عمرش را برای خوشبختی و سعادت انسان ها مبارزه کرده، مرارت ها کشیده و استوار مانده است!

این گفتگو توسط حمیدرضا عسگری نژاد. هژیر پلاسچی صورت گرفته و در نشریه هفتگی موج بیداری در دیماه 1382 به چاپ رسیده است.

 روح الله صف دری، یا آنگونه که رفقایش او را صدا می زنند آقا رو حالله زمانی که در 18 سالگی به حزب توده ی ایران پیوست کارگر چاقوسازی بود و هنوز هم چاقوسازاست. چاقوهایی می سازد از فولاد آبدیده و شاخ گوزن ولی کسی آنها را نمیخرد که بازارپر شده از چاقوی چینیِ ارزان. چاقوهای آقا روح الله فقط و فقط مشتری های مخصوص خودش را دارد.

او تقریبن تمام زندگی اش را مبارزه کرده و سال های طولانی دربه در بوده و نیمه مخفی زندگی کرده است. حالا در آن مغازه ی کوچک چاقو سازی این آتش ها زیرخاکستر کوره هنوز روشن مانده اند.

آقا رو حالله شما فعالیت سیاسی را از چه زمانی شروع کردید؟

من ازسال 1322 عضو حزب تو…

Read more

گردهمایی های بزرگ مردمی

21-11-2016

گردهمایی های بزرگ مردمی

سید جعفر پیشه وری

در شهرهایمان در باره تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و آغاز انتخابات مجلس، گردهمایی های بزرگ مردمی تشکیل شده است. نظارت بر این جلسات را فرقه بر عهده دارد که از میان مردم برای هدایت این نهضت بر آمده است. طبق اطلاعاتی که بدست آورده ایم چنین جلساتی در قصبات و دهستان ها هم تشکیل شده است. با این کار مردم آذربایجان ثابت کردند که ملتی پویا هستند. پس از تشکیل فرقه ماموران جاهل و نادان حکومت تهران برای بریدن پر و بال این نیرو در روستاها به تدابیری وحشیانه و تحقیر انسان ها دست زدند. خوشبختانه اقدامات آنها به نفع فرقه تمام شده است. اهالی روستاها را به ما نزدیک می کند و به این وسیله فرقه ما به سرعت در روستاها ریشه می دواند.

درست است که صدها سال زحمتکشان روستایی برای گریز از ظلم ژاندارم ها اجبارا در کوهستان ها زندگی می کردند. درست است که ما نتواسته ایم به روستاییانی که با اهل و عیالشان به فرقه پناهنده شده اند، کمک زیادی بکنیم. ولی روستاییان فهمیده اند که فلاکت و بدبختی آنان موقتی است و اگر انجمن های ایالتی و ولایتی به وجود بیای…

Read more

یکصد و دهمین سالروز تولد غلام یحیی

09-10-2016

یکصدو دهمین سالروز تولد غلام یحیی را گرامی بداریم!

غلام یحیی را می توان از تبار آن انسان هایی دانست که با اعتقاد راسخ به توده های کار و زحمت پا به عرصه میدان مبارزه گذاشتند و تا آخر در این راه استوار ماندند.

۲۱ مهر ۱۳۹۵مصادف است با یکصد و دهمین سالروز تولد غلام یحیی دانشیان یکی از برجسته رهبران فرقه دمکرات آذربایجان

دوران سلطنت قاجار را می‏توان سرآغاز گسست از اندیشه های به غایت عقب مانده تاریخ ایران دانست و در عین حال آغاز رشد و نمو افکار و اندیشه های نو. تاثیرتحولات ضد استعماری و ضد استبدادی در اروپا و نفوذ افکار ترقیخواهانه از طریق دانشجویانی که در اروپا تحصیل می کردند و یا کارگرانی که درمعادن نفتی باکو، مرکز مبارزات سوسیال دمکرات های روسیه کار می کردند، به داخل کشور به بیداری توده های مردم کمک می کرد. بدین طریق افکار پوسیده گذشته به چالش کشیده می شد و حاکمان مستبد قادر نبودند با تکیه بر سنت های گذشته حاکمیت کنند. یکی از مهم‏ترین این اندیشه‏ ها، اندیشه‏ و تفکر کمونیستی بود که در در روسیه در حال پیروزی بود و در بین جوانان ایران هواداران زیادی را به خود جلب کرده بود. …

Read more

زنان آذربایجان

06-03-2016

زنان آذربايجان

براى اولين بار در تاريخ در انتخابات شركت كردند

روزنامه اذربایجان ارگان رسمی فرقه دموکرات اذربایجان شماره ۶۹ 

نویسنده: م . طاهر

مادران و خواهران محروم از حقوق اجتماعی که در سرپنجه ارتجاع سیاه،ظلم و استبداد به اسارت درامده اند برای اولین بار در اذربایجان در انتخابات شرکت کردند.

انها که با زحمت شب و روز ما را نشوء و نما داده اند،انها که بیشتر از مردان از اموزش علم و معارف محروم شده اند،ارتجاع راه اموزش علم،معارف و مدنیت را به روی مادران باغیرت و با ناموس ما بسته بود و انها را از کلیه حقوق انسانی و بشری محروم کرده بود و در این پروسه انها تبدیل به انسانهای مفلوک و در حال زوال شده بودند.

برابری زنان و مردان و برخورداری انها از حقوق انسانی مسله تازه ای نیست،بلکه در کشورهای برخوردار از ازادی و دموکراسی زنان مالک حقوق انسانی شان شده اند و در پیشبرد سرنوشت خود و امور دولت سهیم هستند،ما امروز در جبهه های جنگ رزم انها را شاهد هستیم،هدایت هواپیما و ماشین توسط زنان تبدیل به امری جاافتاده شده است.اما ارتجاع در کشور ما زنان ما را با تحمیل محرومیتهای غیر انسانی،بدبخت و بیچاره کرده است.ام…

Read more

گزارش ...

15-12-2015

 

گزارش سید جعفر پیشه وری،

 

به نشست وسیع کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

شنبه 6 بهمن1324 

ردر ششم بهمن ماه 1324 در حالیکه فقط 45 روز از تشکیل دولت خودمختار آذربایجان به رهبری سید حعفر پیشه وری می گذرد، نشست عمومی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان با حضور اعضای کمیته مرکزی و نمایندگان فرقه در سراسر آذربایجان بر گذار می گردد. در این نشست پیشه وری گزارش مبسوطی از عملکرد، مشکلات و وظایف پیش روی دولت و فرقه به اطلاع حاضرین رساند.

در این گزارش آمده است:

اجلاس پیشین نشست عموم ی کمیته ی مرکز ی د ر شرایط دشوار ی تشکیل شده بود. در آ ن زمان روستاییان و شعب فرقه به وسیله ی جلادان ژاندارمری تحت تضییقات و فشارهای سنگینی بودند. هر روز صدها روستایی از ظلم ژاندارم ها فرا ر کرده، به کمیته ها ی فرقه پنا ه می آوردند وکمک و یاری طلب می کردند. زندا نها با بهانه ها ی گوناگون از روستاییان بازداشت شده، لبریزبود. القصه تمامی دستگاه دولت برا ی منکوب کردن فعالیت ها ی ملی ما بر پا خاسته بود. حکومت تهرا ن برای منحل کرد ن تشکیلا ت فرقه و حذف و از صحنه خار ج کردن رهبران آ ن با تما م قدرتش تلا ش می کرد و در این راه از هیچ جنایتی روی گردان نبود. تشکیل دسته های فدایی تازه آغاز شد ه بود. این نیروی ملی که امروز قدر ت بزرگی به دست آورد ه و …

Read more

مصاحبه نشریه آذربایجان

17-08-2015

مصاحبه نشریه آذربایجان

با امیر علی لاهرودی صدر فرقه دمکرات آذربایجان

این مصاحبه دوسال قبل به مناسبت 68 مین سالگرد انتشار بیانیه 12 شهریور با صدر (وقت) فرقه دمکرات آذربایجان انجام گرفته است. با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در مصاحبه، یک بار دیگر در آستانه هفتادمین سالگرد انتشار بیانیه 12 شهریور در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

س - رفیق لاهرودی ضمن تبریک به شما بمناسبت سالروزانتشار بیانیه دوازده شهریور. همانطور که اطلاع دارید ۶۸ سال از صدور این بیانیه می گذرد. ۶۸ سال پیش سید جعفر پیشه وری همراه تعدادی از روشنفکران و انقلابیون آذربایجانی به این جمعبندی رسیدند که جنبش آزادیخواهی مردم ایران، بخصوص در آذربایجان به مرحله ای رسیده است که می توان به آرزوی دیرینه خلق های ایران از آن جمله خلق آذربایجان جامه عمل پوشید. به همین دلیل بیانیه دوزاده شهریور، رئوس کلی وظایف دولت ملی را به اطلاع همگان رساند. سئوال ما این است که چه تحولاتی در جامعه ایران رخ داده بود که پیشه وری و یارانش شرایط را برای این کار مناسب دیده بودند؟ …

Read more

20 blog posts