header photo

Blog posts : "اسناد"

بیانیه 12 شهریور 1324

بیانیه 12 شهریور 1324

مقدمه : روز دوشنبه 12 شهريور 1324، فرقه دموکرات آذربايجان با انتشار بيانيه اي(مراجعت نامه ) که به دو زبان  آذربايجاني و فارسي نوشته شده و حاوي يک مقدمه و12ماده بود رسما تشکيل خود را اعلام نمود.

اهم اهداف اين بيانيه عبارت بودند از: تقاضاي آزادي داخلي و مختاريت مدني براي مردم آذربايجان با حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران، تشکيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي، تدريس زبان ترکی در مدارس آذربايجان، مصرف نيمي از مالياتهاي وصولي از آذربايجان در خود آذربايجان، افزايش کرسيهاي نمايندگان آذربايجان در مجلس به نسبت جمعيت آن، اصلاح روابط و حدود بين مالک و دهقان با در نظر گرفتن مصالح هر دو، مبارزه با بيکاري تلاش در جهت توسعه و ايجاد صنايع، تجارت و کشاورزي، مبارزه با رشوه و فساد در ادارات و….

جالب توجه است که با گذشت نزدیک به هفتاد سال از انتشار بیانیه دوازده ماده ای دوازده شهریور، هنوز بسیاری از خواسته های بنیانگذاران فرقه دمکرات آذربایجان محقق نشده است.…

Read more

فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی سال 67

فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی سال 67

روزنامه جمعیت آذربایجان

روزنامه آزاد ملت

روزنامه آزاد ملت

 آذربایجان ملی مجلیسینین رسمی روزنامه‌سی

فرقه دمکرات آذربایجان

 

سال 1324

   

 شماره 1

 شماره 2

 شماره 3

 شماره 4

 شماره 5

 شماره 6

 شماره 7

 شماره 8

 شماره 9

 شماره 10

 شماره 11

 شماره 12

 

 شماره 14

 شماره 15

 

سال 1325

   
 

 شماره 2

 شماره 3

 

 شماره 5

 شماره 6

 شماره 7

 

 شماره 29

   

 شماره 39

 

 شماره 41

 شماره 42

 شماره 43

 

 شماره 45

 شماره 46

 شماره 47

 شماره 48

 شماره 49

 شماره 50

 شماره 51

 شماره 52

 شماره 53

 شماره 54

 شماره 55

 شماره 56…

Read more

طرح اولیه تزهایی مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی

روزنامه آژیر

آذربایجان روزنامه سی آرشیوی ۱۳۲۴-۱۳۲۵

اهدای عنوان قهرمان ملی و مدال 21 آذر

اهدای عنوان قهرمان ملی  و مدال 21 آذر

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به پاس مبارزات بی امان رفیق شهید فریدون ابراهیمی در راه آزادی و عدالت اجتماعی و احقاق حقوق خلق آذربایجان و دیگر خلق های ساکن کشور و استواریش در مقابل دشمنان قسم خورده مردم تا شهادت، اورا شایسته دریافت عنوان قهرمان ملی و مدال 21 آذر دانست.

به مناسبت هفتادمین سالگرد شهادت رفیق فریدون ابراهیمی، کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان با افتخار عنوان قهرمان ملی و مدال 21 آذر را به خانواده ابراهیمی ها تقدیم کرد.

Read more

مراسم بزرگداشت

 

مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد وفات

سید جعفر پیشه وری صدر فرقه دمکرات آذربایجان

همایش هفتادمین سالگرد

 

همایش هفتادمین سالگرد شهادت قهرمان ملی فریدون ابراهیمی

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

 

سيد جعفر پيشه وري

 نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است.نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند  جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند.  نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو  از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

   سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم  مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از  ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء _ كه خود را سفير ايران می‌داند _ و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر _ يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت _ را ساده تلقی كنيم. اينجا، ن…

Read more

ایران و تمامیت ارضی آن

سرمقاله روزنامه آذربایجان به قلم "پیشه وری"

حرف ما

ایران و تمامیت ارضی آن

آذربایجان و حقوق ملی مردم آن

    نهضت ملی دموكراتيك آذربايجان در سالهای 24 و 25،  ورقی زرين و جاودانه در تاريخ تلاشهای عدالتجويانه و آزاديخواهانه  ستمديدگان آذربايجان، ايران و كل منطقه است . ارتجاع ايران برای آنكه  از تاثير  ايده‌های عدالتخواهانه و دموكراتيك آن بر روی ساكنان نقاط ديگر جلوگيری كند، از همان آغاز  بخشی از خواستهای نهضت، يعنی خواست انجمنهای ايالتی و خودمختاری داخلی آذربايجان را  بشكلی تحريف شده برجسته كرد و  بعنوان تجزيه طلبی جلوه داد تا بتواند به لشكركشی صليبی عليه آن بپردازد. زميندارانی كه آقايی و  «زمينهايشان» ازدست رفته بود، دست در دست  سردمداران بازار،  اشرافيت گنديده ، رجال وطنفروش ،  ناسيوناليستهای افراطی فارس و ... قرار دادند  و فرياد واميهنا سر دادند. امپرياليسم امريكا و  استعمار انگليس – كه بزرگترين دشمنان استقلال ايران بودند، به «وطنخواهان» پيوستند و نهضت در خون دهها هزار دهقان و كارگر و زحمتكش و روشنفكر آزاديخواه غرقه شد ....   …

Read more

عمر عقاب

عمر عقاب

به مناسبت هفتادمین سالروز شهادت

  قهرمان ملی شهید فریدون ابراهیمی

رفیق شهید : فریدون ابراهیمی

رفیق شهید : فریدون ابراهیمی

صبح روز اول خرداد، در خیابان ستارخان تبریز، جلوی باغ گلستان، مردی با گامهای استوار به طرف چوبه دار رفت. وقتی به چوبه اعدام رسید، نگاهی پر از نفرت به دژخیمان انداخت و به آنها فرمان داد:طناب را به گردنم بیاندازید…..”

دقایقی بعد ؛ زیر اولین انوار آفتاب، که می دمید؛ ستاره ای دیگر در آسمان رزم خلقهای ایران جاویدان می شد: فریدون ابراهیمی .

رفیق قهرمان توده ای، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی ، بود.

فریدون در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد…

Read more

هفتاد سال از شهادت قهرمانانه

هفتاد سال از شهادت قهرمانانه

دادستان زحمتکشان گذشت

به مناسبت هفتادمین سالروز

شهادت رفیق فریدون ابراهیمی

«آینده از آن کسانی است که با عرق جبین خویش زندگی می کنند. آینده از آن دست های پینه بسته است و بدانید همین دست های پینه بسته تمامی زندان ها را ویران کرده و جلادان و ظالمان را به پای میز محاکمه خواهند کشید. روز ی فرا خواهد رسید که خلق های ستم دیده و زحمت کش ایران، استثمارگران ددمنشی را که به حساب دیگران زنده هستند، خلق هارا از حقوق انسانی خویش محروم، هستی و افتخارملی آن هارا لگدکوب، نه تنها ثروت های طبیعی، همچنین دسترنج انسان های با دست های پینه بسته را به حراج گذاشته، کیسه های زرشان پر و ثروتمندتر می شوند، مجبور خواهد کرد به این همه خیانت و جنایت پاسخ بدهد. »  فریدون ابراهیمی

فریدون ابراهیمی، متولد بیست و نهم آبان ۱۲۹۹ شمسی، فرزند ارشد خانواده از   دوران نوجوانی راه پدر خویش را در پیش می گیرد و تا پایان عمر کوتاه  و پر ارزش خود لحظه ای درنگ نکرده و با عزم پولادین خویش، در این راه گام بر می دارد. پدر در استان لرستان در تب…

Read more

21 آذر، چراغ راه زنان آذربایجان

21 آذر، چراغ راه زنان آذربایجان

 

اگر تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی را بزرگترین ثمره انقلاب مشروطیت بدانیم. برچیده شدن رسمی این نهادهای مستقل و مدنی توسط رضاخان به بهانه یکپارچگی ملی تیشه بر ریشه نهال آزادی بود. با در نظر گرفتن این مهم و حوادث سالهای واپسین جنگ جهانی دوم و تغیرات گسترده در نظام سیاسی جهان؛ نسیم آزادی باز از جانب آذربایجان وزیدن می گیرد. دموکراتهای آذربایجان و در صدر آنها سید جعفر پیشه وری مبارز راه آزادی و ژورنالیست آتشین بیان آژیر و حقیقت با رد اعتبار نامه اش در مجلس چهاردهم بر حق تعین سرنوشت مردم آذربایجان توسط خود مردم آذربایجان پافشاری می کند.

پیشه وری با همراهی دموکراتهای سرشناس بیانیه معروف «12 شهریور تبریز» را منتشر می کند که از مهمترین مفاد آن می توان:

تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی آذربایجان

تدریس زبان مادری در مدارس آذربایجان

واقعی شدن تعداد نمایندگان آذربایجان در مجلس ملی ایران به مانند دوره قاجار…

Read more

مر گ را میپذیریم ولی عقب نشینی را هرگز

مر گ را میپذیریم ولی عقب نشینی را هرگز

نهضت بزرگی را که در آذربایجان به وجود آمده پیشه وری ایجاد نکرده، این نهضت در اثر غریو رسایی به وجود آمده که از اعماق روح و جان مرد م برخاسته است. پیشه وری و هم رزمان او نیز چون مردم را دوست دارند و سعادت آنها را آرزومندند، نمی توانستند تنها نظاره گر این نهضت باشند. پیشه وری یک روزنامه نگار ساده است. ولی او همواره از کسانی بوده که چون اندیشه اش را از مردم گرفته، احتیاجات آنان را می فهمد و دردهایشان را می شناسد و سعادت مردم را هدف خود می داند.

آزادیخواهان تهران که از درک معنای حقیقی قدم بزرگی که خلق ما در راه آزادی برداشته است،عاجزند، به عقیده ی خودشان در دو مسئله ی اساسی به ما ایرادات بزرگی می گیرند. یکی از اینها تأکید بر زبان آذربایجان و دومی تأکید بر ملیت آذربایجانی ها است. ما این ایراد را از همه ی فارس های متعصب که خودشان را آزادیخواه می دانند، شنیده ایم و پاسخمان نیز بسیار ساده بوده است.…

Read more

درباره ی مذاکرا ت انجام شده با نماینده ی حکومت مرکزی

درباره ی مذاکرات انجام شده با نماینده ی حکومت مرکزی

سید جعفر پیشه وری

حکومت تهرا ن ملغمه ی عجیبی است. از یک طرف برا ی حل مسئله یک مأمور عالیرتبه را به شهرما ن می فرستد و مذاکره با هیأت نمایندگان ما را رسمن آغاز می کند و از طر ف دیگر در مجلس و مطبوعات علیه حرکت ملی ما هیاهوی شدیدی به راه انداخته و دست استمداد به سوی دول بیگانه دراز کرده است و با استمداد از بیگانگا ن حق حاکمیت مردم ایرا ن را مختل می کند.

ما به آقای بیات، نماینده ی دولت مرکزی، آشکارا مصوبا ت خلل ناپذیر و اعلامیه یی که مجلس مؤسسان ملی ما که در سایه ی عزم و اراده ی ملتمان پدید آمده، ب ه سرتاسر جهان فرستاده را شرح دادیم و گفتیم: زمان ی که ما خودمختاری داشته باشیم می توانیم مذاکره با نماینده ی دولت را آغا ز و حدود ارتباطی را که با مرکز خواهیم داشت، تعیین کنیم. تا این مسئله ی اساسی مورد قبول قرار نگیرد مذاکرا ت و صحبت ها فایده یی نخواهد داشت.

آقای بیات شخصن به حقوق ما معترف بود و با وجو…

Read more

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

سيد جعفر پيشه وري

 

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است. نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند. نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء  كه خود را سفير ايران می‌داند و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت  را ساده تلقی كنيم. اينجا، نقض خشن حق ملتهای ضعيف در …

Read more

مامیخواستیم فقر نباشد

مامیخواستیم فقر نباشد

 روح الله صفدری رفیق زحمتکشی که همه عمرش را برای خوشبختی و سعادت انسان ها مبارزه کرده، مرارت ها کشیده و استوار مانده است!

این گفتگو توسط حمیدرضا عسگری نژاد. هژیر پلاسچی صورت گرفته و در نشریه هفتگی موج بیداری در دیماه 1382 به چاپ رسیده است.

 روح الله صف دری، یا آنگونه که رفقایش او را صدا می زنند آقا رو حالله زمانی که در 18 سالگی به حزب توده ی ایران پیوست کارگر چاقوسازی بود و هنوز هم چاقوسازاست. چاقوهایی می سازد از فولاد آبدیده و شاخ گوزن ولی کسی آنها را نمیخرد که بازارپر شده از چاقوی چینیِ ارزان. چاقوهای آقا روح الله فقط و فقط مشتری های مخصوص خودش را دارد.

او تقریبن تمام زندگی اش را مبارزه کرده و سال های طولانی دربه در بوده و نیمه مخفی زندگی کرده است. حالا در آن مغازه ی کوچک چاقو سازی این آتش ها زیرخاکستر کوره هنوز روشن مانده اند.

آقا رو حالله شما فعالیت سیاسی را از چه زمانی شروع کردید؟

من ازسال 1322 عضو حزب تو…

Read more

20 blog posts