header photo

اعتصاب رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه

اعتصاب رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه

روز سه‌شنبه ۹ دی ماه ۹۹، یازدهمین روز اعتصاب رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه، به دلیل عدم اعتماد به اجرایی شدن وعده و وعیدها با برپایی تجمع درترمینال برگزار شد.

اعتصاب رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه، نسبت به کاهش درآمد، عدم پرداخت حق بیمه و تسهیلات که از یازده روز پیش شروع شد، همچنان ادامه دارد و خواهان ضمانت برای اجرایی شدن وعده و وعیدها هستند.

سخنگوی شورای شهر ارومیه، روز سه‌شنبه ۹ دی ماه ۹۹، با اشاره به این که دیروز جلسه‌ای با حضور چند نفر به نمایندگی از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی شهرداری ارومیه و نیز رئیس سازمان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: «از جمله مطالبات رانندگان، قراردادی بود که در زمان واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی امضاء شده و در پایان آن قرارداد باید سند آن واگذار و قرارداد جدیدی جایگزین می‌شد

وی افزود: «همچنین رانندگان بخش خصوصی بار دیگر تاکید کردند که با هزینه‌های اتوبوسی که به راننده تحمیل می‌شود، نمی‌توانند درآمدهای لازم را کسب کنند که این موضوع نیز از نظر علمی و اقتصادی قابل قبول به نظر می‌رسید؛ چون اگر شرایط کار مطلوب نباشد، منجر به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی می‌شود

نقض توافق از سوی کارفرما

 وی گفت: «طبق آخرین توافق، در شامگاه روز گذشته، دوشنبه ۹ دی ۹۹، قرار شد رانندگان بر سر کار خود حاضر شده و مبلغ دو و نیم میلیون تومان به حساب کسانی که بر سر کار خود حاضر شدند واریز شود و مبلغ دو و نیم میلیون دیگر نیز در دی ماه واریز می‌شود تا فعالیت خود را ادامه دهند

وی افزود: «در این راستا رانندگان نیز با این شرایط قبول کردند که از صبح اول وقت امروز (سه‌شنبه) کار خود را آغاز کنند، اما گویا موضوع به صورت کامل محقق نشد و رانندگان به اعتصاب خود در ترمینال ادامه دادند که حتی رئیس شورای شهر ارومیه در جمع آنها حاضر شد ولی بی‌نتیجه ماند

اعتصاب رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه در حالی ادامه دارد که دیگر از چنین وعده و وعدهای توخالی خسته شده و رسما اعلام کرده‌اند که فقط در صورت پرداخت تمام مطالبات‌شان بر سر کار حاضر خواهند شد.

Go Back

Comment