header photo

اعتصاب کارگران کارخانه شکلات سازی آیدین تبریز ۳۰ مهر

اعتصاب کارگران کارخانه شکلات سازی آیدین تبریز ۳۰ مهر

کارگران شکلات سازی آیدین تبریز خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و وضعیت بیمه خود هستند

کارگران شکلات سازی آیدین تبریز اقدام به اعتصاب کرده و در محوطه شرکت تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. اعتصاب کارگران شکلات سازی آیدین تبریز در اعتراض به حل نشدن مشکلات معیشتی‌شان می‌باشد. این کارگران پیش از این چندین بار اقدام به اعتراض کرده بودند. اما مسئولین شرکت با دادن وعده‌های پوشالی آنها را از اعتصاب منصرف می‌کردند. کارگران شکلات سازی آیدین تبریز خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و وضعیت بیمه خود هستند. در هنگام تجمع کارگران در محوطه شرکت عده‌ای از نیروهای بسیجی تلاش کردند که برای سرکوب کارگران اقدام کنند؛ اما با همبستگی کارگران مجبور به فرار از صحنه شدند. کارگران خطاب به بسیجی‌ها شعار «بی‌شرف بی‌شرف» و «بسیجی ساندیس خور، آخرشه خوب بخور» سر دادند.

Go Back

Comment