header photo

افزایش زندگی مجردی زنان

افزایش زندگی مجردی زنان

دومیلیون و هشتصد زن سرپرست خانوار در کشور

برخی جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی از شروع زندگی متاهلی واهمه و ترس دارند و توان اداره خانواده را ندارند

به گفته سلمان خدادی نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی سن ازدواج  در حال افزایش است؛ تمایل جوانان به تنها زیستی و افزایش سن ازدواج جمعیت کشور را به سمت پیری سوق داده و از سویی در ۲۱ استان کشور جمعیت خانواده های تک فرزندی بیشتر از خانواده های دو فرزندی است.

وی افزود: فاصله فرزندآوری که در گذشته ۳ تا ۵ سال بود در حال حاضر در حال افزایش به ۷ سال است و این زنگ خطری جدی است زیرا شاخص های توسعه یافتگی دنیا بر اساس منابع انسانی صورت می گیرد و به طور قطع اگر ما به این سمت و سو پیش برویم کشور با چالش های اساسی روبرو می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از رواج زندگی مجردی در کشور انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه تشویق به زندگی مجردی و تنهازیستی در میان خانواده های متدین و مذهبی نیز دیده می شود.

خدادادی با بیان وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور، گفت: این زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق تنها زندگی می کنند؛ در واقع سالانه ۱۷ هزار نفر در سنین ۲۵ تا ۳۲ جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می دهند و با فوت این ۱۷ هزار نفر زندگی زنان و فرزندان زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، تصریح کرد: مطلقه ها، زنان سرپرست خانوار، مجردهای سن بالا و افرادی که تمایلی به ازدواج ندارند افرادی هستند که به تنها زیستی روی آورده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آسیب های اجتماعی ناشی از زندگی مجردی در حال افزایش است، افزود: مهترین آسیب های زندگی مجردی پیری جمعیت، افزایش سن ازدواج و کاهش ازدواج است.

وی با بیان اینکه زندگی های مجردی به ندرت به تشکیل خانواده منجر می شود، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی ۲۰ ماده ای درباره خانواده بر لزوم توجه به اهمیت خانواده تاکید و آن را به عنوان یک نیاز اساسی توصیف کردند.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه زندگی مجردی ریشه در اقتصاد دارد، ادامه داد: برخی جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی از شروع زندگی متاهلی واهمه و ترس دارند و توان اداره خانواده را ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: از این رو دولت باید در مسیر رفع مشکلات خانواده ها گامی جدی بردارد و با حل معضل بیکاری، افزایش درآمد جوانان و رونق کسب و کار و کارآفرینی رغبت جوانان را به ازدواج افزایش دهد.

Go Back

Comment