header photo

ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه و چندین برابر بیکار دارد.

ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته

دانشگاه و چندین برابر بیکار دارد.

در ایران 2640 دانشگاه وجود دارد درحالی که چین تنها  2481 و در هند 1620 دانشگاه دایر کرده است.

 بنابر گزارش موسسه اسپانیایی CISC تعداد دانشگاه ‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر 500 دانشگاه است، به ‌طوری که آلمان 412، انگلیس 291، کانادا 329، ایتالیا 236 و هلند 423 دانشگاه دارند.

این در حالی است که بر طبق گفته های رحمانی فضلی , وزیر کشور ایران , بیکاری بین تحصیلکرده‌ها "بسیار بالاتر" از متوسط بیکاری کل کشور است.

  آمار ارائه شده در کمیسیون نخبگان و آینده‌ نگاری علم و نوآوری  در خصوص  بررسی و تشریح وضعیت عدم اشتغال و بیکاری دارندگان تحصیلات عالی اعلام میکند که این رقم در کشور در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) ۱۷.۶ درصد کل بیکاران بوده و در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) به ۴۱.۳ رسیده که این نرخ در ژاپن در سال ۲۰۰۱، ۲۴.۸ درصد و در سال ۲۰۱۳، ۲۳.۷درصد، در ترکیه در سال ۲۰۰۱، ۸.۳ درصد و در سال ۲۰۱۳، ۲۰.۲ درصد و در برزیل در سال ۲۰۰۱، ۶.۲ درصد و در سال۲۰۱۳، ۶.۶ درصد بوده است..   آمار  فارغ التحصیلان بی کار در ایران اکنون به مرز هشدار رسیده است  . البته این آمار تنها شامل آن دسته از فارغ التحصیلانی است که عزم ماندن در کشور را داشته اند .  گفته میشود  نزدیک به پنج میلیون جوان تحصیل کرده که امکان اشتغال در کشور را نداشته اند به امید یافتن شغل به کشورهای دیگر مهاجرت نموده اند . بر طبق آمار در حال حاظر  بیش از 7% از جمعیت ایران به دلایل مختلف منجمله بی کاری در خارج از کشور به سر میبرند . 

 

Go Back

Comment