header photo

تجمع اعتراضی فرهنگیان تبریز

تجمع اعتراضی فرهنگیان تبریز؛

هفده سال برای تحویل واحدهای مسکونی انتظار کشیده‌ایم

فرهنگیان تبریز در اعتراض به تعلل تعاونی مسکن، تجمع اعتراضی برگزار کردند

به گزارش ایلنا، صبح بیستم بهمن ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان تبریز با حضور مقابل اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، نسبت به عدم تحویل واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند.

این فرهنگیان می‌گویند: ما اعضای فاز پنج پروژه بعثت هستیم؛ هفده سال برای تحویل واحدهای مسکونی انتظار کشیده‌ایم اما خبری از تحویل آنها نشد؛ حالا از راه و شهرسازی درخواست داریم به شرایط ما رسیدگی کنند.

این فرهنگیان عدم تحویل واحدهای مسکونی را موجب به هم خوردن آرامش زندگی خود می‌دانند و می‌گویند: سالهاست در انتظار خانه‌دار شدن هستیم!

Go Back

Comment