header photo

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات منطقه ای آذربایجان شرقی

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات منطقه ای آذربایجان شرقی 

کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای در آذربایجان شرقی به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند

روز سه‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰، کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای آذربایجان شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض هستند. کارکنان روبروی دفتر مدیر منطقه استان و ساختمان مرکزی مخابرات در تبریز تجمع خود را برگزار نمودند.

این کارکنان معترض، نیمی از آنان را کارمندان زن تشکیل می‌دادند. آنها اعلام کردند که خواهان اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین امنیت شغلی هستند.

بیشتر کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای در آذربایجان شرقی بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند. بسیاری از آنها دارای مدارک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری بوده و در مشاغل تخصصی مخابرات مشغول به کار هستند.

کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای آذربایجان شرقی در گروه شغلی ۶ مشغول به کار هستند. اما دستمزدهای آنها در مقایسه با کارکنان رسمی بسیار ناچیز است.

از اصلی‌ترین خواسته معترضان، تامین امنیت شغلی و همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت پیمانکاری است. آنها می گویند که بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، شرکت‌هایی که مشمول قانون کار می‌شوند، باید طبقه‌بندی مشاغل را در ساختار اداری خود اجرا کنند.

همگی کارکنان شرکتی مخابرات به‌دلیل نداشتن امنیت شغلی هر لحظه در معرض اخراج ناگهانی قرار دارند.

سال گذشته مدیران این شرکت ۱۴ نفر از کـارکنان را به‌دلیل پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، از کار بیکار و اخراج کردند.

به گفته کارکنان، حقوق کارمندان شرکتی کمتر از نصف حقوق کارمندان رسمی شرکت مخابرات است.

آنها می‌گویند در حالی‌که هر دو این گروه کارکنان، یک کار مشترک را در زیر یک سقف واحد انجام می‌دهند، چرا این اختلاف فاحش حقوقی جریان دارد.

گفتنی است که کارمندان رسمی شرکت مخابرات نیز چندان وضعیت معیشتی مناسبی ندارند. هرچند کارمندان شرکتی نصف آنها حقوق دریافت می‌کنند. اما کارمندان رسمی نیز از حداقل حقوق برخوردار هستند.

آنچه حق قانونی کارمندان شرکتی است و بارها نیز برای احقاق آن دست به اعتراض زده‌اند، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. این طرح می‌تواند به دریافتی حقوق و دیگر مطالبات‌شان کمک کند.

Go Back

Comment