header photo

تجمع در حمایت از رضا شهابی

تجمع در حمایت از رضا شهابی

   كارگران شركت واحد و اتوبوس‌رانی به ‌همراه برخی فعالان كارگری، معلمان و دانشجویان در حمایت از آزادی رضا شهابی مقابل مجلس تجمع كردند.

به دعوت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۶  کارگران شرکت واحد و اتوبوس‌رانی به ‌همراه برخی فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان در حمایت از آزادی رضا شهابی مقابل مجلس تجمع کردند. معترضان در این تجمع که از همان ابتدا با درگیری نیروهای حفاظت مجلس روبه‌رو شد، خواستار آزادی رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی رجایی شهر شدند.

تجمع کنندگان که با وجود مقاومت و خشونت فیزیکی نیروی حفاظت مجلس امکان ایستادن مقابل مجلس را پیدا نکردند، در خیابان راهپیمایی کرده و به سر دادن شعار پرداختند. آنها خواستار آزادی بی قیدو شرط رضا شهابی شدند و شعارهایی از جمله «کارگر زندانی، آزاد باید گردد»، «شهابی شهابی آزاد باید گردد» و «سلام بر گوهردشت، درود بر شهابی»سر دادند.

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیش‌تر به دلیل صدمات جسمی ناشی از برخورد ماموران امنیتی در حین دستگیری و بازجویی در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفت و به‌دلیل ناتوانی در تحمل حبس، مرخصی پزشکی او از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایید قرار گرفت اما مسئولان امنیتی و قضایی تمامی مدت مرخصی پزشکی رضا شهابی را غیبت محسوب کرده و اعلام کرده‌اند که او ۹۶۸روز  دیگر باید در زندان بماند. شهابی که از ۱۸مرداد در زندان رجایی شهر به‌سر می‌برد، در اعتراض به این برخورد غیرقانونی و ناعادلانه از زمان ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

 

Go Back

Comment