header photo

حسن آهنگی یار وفادار فرقه دمکرات آذربایجان درگذشت

حسن آهنگی یار وفادار فرقه دمکرات آذربایجان درگذشت

با کمال تاسف حسن آهنگی (جبرائیلوف) هنرمند ارزشمند خلق آذربایجان، نهم مرداد ماه سال جاری بدلیل سکته قلبی در یکی از بیمارستان های شهر باکو، مرکز جمهوری آذربایجان در گذشت. پیکر این هنرمند شناخته شده روی دوش یارانش، در قبرستان پیرشاقی در نزدیکی شهر باکو به خاک سپرده شد.

مرگ نا باورانه این هنرمند خلقی در رسانه های جمهوری آذربایجان و دیگر جمهوری های اتحاد شوروی سابق بازتاب وسیعی داشت.

حسن آهنگی در سال 1328 در تهران و در یک خانواده انقلابی به دنیا آمد. چهار سال بیش نداشت که با وقوع کودتای ننگین 28 مرداد 1332که توسط امپریالیسم آمریکا و انگلیس سازماندهی شده بود، دولت ملی دکتر محمد مصدق سرنگون و احزاب و سازمان های مترقی کشورمورد سرکوب خونین قرار گرفتند. پدر و مادر حسن که از توده ای های شناخته شده بودند، اجبارا تن به مهاجرت دادند و در جمهوری آذربایجان شوروی پناهنده شدند.

حسن آهنگی پس از گذراندن دوران دبستان، دبیرستان ودانشگاه در باکو به دلیل علاقه وافرش به بازیگری یک دوره سه ساله در مسکو گذراند. وی در تقلید صدا بویژه در تقلید صدای خواندگان به شهرتی فراتر از اتحاد جماهیر شوروی رسیده بود. در همین رابطه جوایز گوناگونی در جشنواره های مختلف از جمله در مسکو و استانبول دریافت کرده بود.

این هنرمند گرانمایه در عمر کوتاه، اما پر بارش، چندین کتاب و دهها مقاله تحقیقی به یادگار گذاشته است و تا آخرین لحظه عمرش تلاش می کرد تا به این گنجینه غنای بیشتری ببخشد.

حسن آهنگی این یار وفادار و معتقد به آرمان های فرقه دمکرات آذربایجان، بدلیل شغلی ( کار در تلویزون مرکزی جمهوری آذربایجان) به عضویت فرقه دمکرات آذربایجان در نیامد. اما در جهت اعتلای آرمان های فرقه از هیچ کوششی دریغ نمی کرد.

ما این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده وی، اعضا و هواداران فرقه دمکرات آذربایجان، آذربایجانی ها  و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه میهنمان تسلیت می گوییم!

12 مرداد 1398

Go Back

Comment