header photo

شاه رفت، موج شادی در تبریز

شاه رفت، موج شادی در تبریز

حال و هوای تبریز در 26 دی 57

بهبودی در کتاب «تبریز در انقلاب» از اوضاع این‌شهر می‌نویسد:«...گروهی از مردم نیز راهـی زنـدان تـبریز شدند تا همشهریان دستگیر شده خود را آزاد کنند،اما با شلیک گاز‌ اشـک‌آور از طـرف مـأموران مستقر در زندان‌ عقب نشستند و پراکنده شدند.ساختمان ساواک در تبریز نیز هدف مردم بود.»

بعد ازظهر ۲۶ دی ماه ۵۷  پخش خبر فرار شاه از رادیو کافی بود تا فریاد شادمانی مردم ایران به هوا برود. وقتی آخرین تیر محمدرضا شاه پهلوی برای فرونشاندن خشم مردم یعنی همان انتخاب فردی به نام شاپور بختیار از میان اعضای جبهه ملی برای نخست وزری، جواب نداد، سرانجام در روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ به همراه همسرش ۱۳۵۷  ایران را به سمت کشور مصر ترك کرد و به قولی در رفت.

روایت فرح از فرار شاه و ارتباط آن با دخالت های آمریکا

فرح دیبا همسر شاه در خاطرات خود فرار محمدرضا یا بعبارتی در رفتن او از کشور را چنین بیان کرده است: «عزیمت اشك آلوده محمدرضا و من در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ انجام شد. دخالت آمریكا در امور داخلی ایران به اندازه ای رسیده بود كه دیگر حتی ما را هم در جریان امور قرار نمی دادند، مثلا ژنرال رابرت هایزر مدت ها بود به ایران آمده و فعالیت می كرد در حالی كه ما اصلا اطلاع نداشتیم. وقتی محمدرضا فهمید ژنرال هایزر در تهران است بیشتر مشكوك شد و به من گفت: به محض اخذ رای اعتماد توسط بختیار كشور را ترك خواهیم كرد. ما در روزی كه بختیار به مجلس رفته بود در فرودگاه بودیم و جریان مجلس را از طریق تلفن بی سیم گوش می كردیم.»

و اینگونه شد که خبر «شاه رفت» تیتر روزنامه کیهان شد و موجی از سرور در مردم ایران ایجاد شد و شهر تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبود.

با انتشار خبر خروج شاه از کشور،موج‌ شادی‌ تبریز‌ را نیز فراگرفت.مردم تبریز پس از شنیدن‌ خـبر خـروج شـاه از رادیو، به سوی خیابان ها هجوم ‌‌بردند‌.خودروها چراغ های خود را روشـن‌ کرده،صدها کیلو شیرینی در سطح شهر توزیع‌ شد‌.

هدایت‌ اللّه بهبودی در کتاب «تبریز در انقلاب» از اوضاع این‌شهر می‌نویسد:«در نخستین اقـدام گـروه هایی‌ از مردم به سمت مناطقی رفتند که مجسمه‌های شاه در آنجا برپا بود‌.در مـیدان شـهرداری،میدان‌ دانش‌سرا‌،میدان راه‌آهن و باغ‌ گلستان مجسمه‌های آخرین شاه ایران را پایین کشیدند.گروهی از مردم نیز راهـی زنـدان تـبریز شدند تا همشهریان دستگیر شده خود را آزاد کنند،اما با شلیک گاز‌ اشـک‌آور از طـرف مـأموران مستقر در زندان‌ عقب نشستند و پراکنده شدند.ساختمان ساواک در تبریز نیز هدف مردم بود،امـا در آنـجا نـیز مأموران حکومت نظامی با مردم مقابله کردند.»

روزنامه‌ آیندگان نیز با پرداختن به شادی مردم نسبت به فرار شاه، از حضور یک میلیون نفر در جـشن‌ مردمی خبرداده و نوشت:  «در این‌روز سربازان حاضر در خیابان ها گلباران شدند و مردم عکس های خمینی را روی خـودروهای نـظامی نـصب کردند.»

Go Back

Comment