header photo

پیام نوروزی اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

پیام نوروزی

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

هم میهنان، کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان عزیز!

 نوروز همواره نماد روشن فرا رسیدن بهار، جشن نو شدن طبیعت و جوانه زدن نهال امید مردم به آمدن روزگاری روشن و سرشار از بهروزی، پیشرفت و شادکامی بوده است.

"اتحاد سراسری بازنشستگان ایران"، به رغم شرایط بحرانی که هم‌میهنان مان را بیش از پیش گرفتار نموده است، فرارسیدن نوروز و آغاز سال ۹۹ و آغاز فصل بهار را به همه بازنشستگان، کارگران و همه زحمتکشان ایران شادباش می‌گوید و بر این باور است که آینده از آن زحمتکشان است.

سالی که گذشت، سال سختی بود که از یک سو با اجرای بی چون و چرای برنامه های نئولیبرالی دولت اعتدال، مانند دولت‌های پیشین حکومت، به فلاکت بیشتر تهیدستان منجر شد و مردم را به فقری فراگیر کشاند و از سویی تحریم های غیر انسانی گسترده کشورهای امپریالیستی به رهبری آمریکا بر ژرفای این فلاکت افزود. استمرار اعتراضات گسترده مردمی در طی سال گذشته از اعتصابات کارگران، اعتراض دانشجویان، پرستاران، معلمان، تا تجمعات پی در پی بازنشستگان و کشاورزان و جنبش گرسنگان و حاشیه نشینان شهرها، همه و همه نشانگر رنج بی حد مردم تحت فشار بود.

فشار و تنگنایی که توده کار و زحمت در سالی که پشت سر گذاشتیم، متحمل شد نشان‌دهنده ی ناتوانی مسئولان در حل بحران های چند لایه جامعه است. سرکوب اعتراضات پی در پی اقشار مختلف مردم و بی‌اعتنایی حاکمیت به عمق نگرانی بازنشستگان، نسبت به ناچیز بودن حقوق هایشان و عدم همترازی حقوق ها با شاغلین و فاصله چند برابری حقوق شاغلین با بازنشستگان بویژه پس از تسری ندادن افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلین با آن‌ها، کاهش روزانه ارزش پول داخلی، سه برابر کردن بهای بنزین، و متعاقب آن سرکوب وحشیانه معترضان حاشیه نشین در آبان ماه، همچنین برخورد خشن با دانشجویان معترض به واقعه شلیک به هواپیمای اوکراینی و پنهانکاری حاکمیت در مواجهه با ورود ویروس کرونا به کشور و بحران عمیق ناشی از اپیدمی آن، همه و همه بیانگر بالاترین تهدید برای اقشار و طبقات نابرخوردار جامعه بویژه بازنشستگان در سال گذشته بوده است.

در یک کلام سالی که گذشت، تلخ ترین و دشوارترین سال در طول تاریخ نیم قرن اخیر ما بوده است.

"اتحاد سراسری بازنشستگان ایران" بعنوان بخشی از گردان جبهه کار و زحمت، ایمان دارد که می توان و باید با اتحاد و همدلی بر تمامی تیرگی‌ها و مشکلات پیش رو غلبه کرد و نظاره گر خنده بر لب های هم‌میهنان عزیز بود.

سالی همراه با شادکامی، بهروزی و آزادی برایتان آرزومندیم.

۱ فروردین ۱۳۹۹

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

Go Back

Comment