header photo

گروهی از جوانان بهبهان: اجازه ندهید شما را زندانی ترس کنند!

گروهی از جوانان بهبهان:  اجازه ندهید شما را زندانی ترس کنند!

هم‌وطنان گرامی!

پس از اعتراض اخیر مردم بهبهان علیه اقتصاد بحران‌زده که سراپای رژیم جمهوری اسلامی را فرا گرفته است و هم‌چنین در واکنش به صدور حکم اعدام که برای چند تن از معترضان آبان ۹۸ به وقوع پیوست، شماری از معترضان بازداشت شدند و خانواده‌های آنان نگران از سرنوشت آنان خواستار آرادی آنان شدند. در واکنش به بی‌پاسخ ماندن خواست خانواده‌های بازداشت‌شدگان مبنی بر آزادی آنان، مردم بهبهان در تدارک اعتراضات دیگری هستند. نیروهای نظامی که از قصد مردم مطلع شده‌اند، در تمام گرهگاهای شهر مانند فلکۀ بیدبلند، محسنی، ارجان، جوانمردی و خیابان‌های اصلی شهر مستقر شده‌اند. مردم می‌گویند سراسر شهر پادگان شده است. با اطلاع‌رسانی و اعتراض هبستگی خود را با مردم، بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان نشان دهید.

مردم بهبهان!

به شکل‌های مختلف ازجمله شعارنویسی بر روی دیوارهای شهر صدای خود را به گوش همه برسانید. اجازه ندهید شما را زندانی ترس کنند. اجازه ندهید ترس جلاد شما شود.

گروهی از جوانان بهبهان  

دوم مرداد 99

Go Back

Comment