header photo

یاد و خاطره رفیق فریبرز رئیس دانا گرامی باد!

یاد و خاطره رفیق فریبرز رئیس دانا  گرامی باد!

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که رفیق فریبرز دانا اقتصاددان و مبارز نامی کشورمان  پس از شش روز مبارزه با بیماری کرونا صبح امروز (دوشنبه - ۲۶ اسفندماه) در بیمارستان تهران پارس تهران، درگذشت. وی هنگام مرگ 71 سال داشت.

فریبرز رئیس دانا استاد اقتصاد دانشگاه تهران، یکی از فعالترین مدافعان حقوق زحمتکشان، پیرو سوسیالیسم، یکی از پیگیرترین مدافعان حقوق خلق های ایران، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، عضو کانون نویسندگان ایران بود که تا آخرین لحظه عمرش علیرغم تمام مشکلاتی که رژیم جمهوری اسلامی برایش ایجاد کرده بود، از پای ننشست و به مبارزه ادامه داد.

وی در طول عمر پربارش نویسنده بیش از ۱۵ جلد کتاب درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بود که از آن میان می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:   پ‍ول و ت‍ورم،  کم توسعگی اجتماعی ــ اقتصادی، اموز و نی ها، بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران، علوم بهزیستی و توانبخشی، بررسی های کاربردی و توسعه ایران (3 جلد)، اقتصاد سیاسی توسعه، دمکراسی در برابر بی عدالتی، جهانی سازی قتل عام اقتصادی، رویکرد و روش در اقتصاد، آزادی و سوسیالیسم، چند کاوش در سیاست و جامعه، منش روشنفکری و ...  علاوه بر این ها چندین ترجمه و دهها مقاله و مصاحبه از وی به یادگار مانده است.

فرقه دمکرات آذربایجان در گذشت این مبارز خستگی ناپذیر را به همه نیروهای ترقی خواه، دوستان و یارانش و خانواده محترم ایشان صمیمانه تسلیت می گوید. تردیدی نیست که راه و منش رفیق فریبرز رئیس دانا تا رسیدن به مقصد، ادامه خواهد داشت.

26 اسفند 1398

Go Back

Comment