header photo

پیوستن مراکز صنعت نفت و گاز به اعتصاب کارگران پیمانی نفت

پیوستن مراکز صنعت نفت و گاز به اعتصاب کارگران پیمانی نفت

حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از اعتصاب کارگران نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از پیوستن کارگران پروژه ای پتروپالایش کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان به اعتصاب همکاران خود در پتروشیمی بوشهر خبر داد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از پیوستن کارگران پروژه ای پتروپالایش کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان به اعتصاب همکاران خود در پتروشیمی بوشهر خبر داد.

تا این لحظه دست‌کم چهار هزار کارگر پیمانی صنعت نفت در سایت‌های پتروشیمی‌ بوشهر، پتروشیمی بُرزویه، دماوند و هنگام در عسلویه  پتروپالایش کنگان، فاز دوم پالایشگاه آبادان و کارگران چند شرکت دیگر، از جمله مخازن سبز در نزدیکی بوشهر از صبح روز دوشنبه اعتصاب و تجمع کرده‌اند.

این شورا در خبری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده با اعلام اینکه این دو گروه هم دست از کار کشیده و و در حال ترک محل کار خود هستند، از پیوستن آنها به اعتصاب خبر داده و نوشت: «این آغاز راه است و ما همقدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.»

ویدئوهای دریافتی ایران وایر از این اعتراض نشان می‌دهد که آنها با ایجاد راه‌بند در ورودی سایت‌های پتروشیمی اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی کرده‌اند. کارگران اعتصابی شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «بی شرف، بی شرف» سر داده‌اند.

عسلویه یکی از بزرگترین قطب‌های صنعت نفت ایران، منبع بزرگ میدان گازی جهان و مرکز بزرگترین پروژه‌های گاز و پتروشیمی است که دهها هزار کارگر را در خود جای داده است.

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت:

همبستگی کارگران  در حمایت از فرزندان، از خواهران و برادران  خود در کف خیابان،  نیاز فوری  این جنبش است.

همرزمان، ستم دیده گان؛

اعتراض و خیزش خیابانی دختران آفتاب و انقلاب،  وارد چهارمین هفته شده است.

دختران و پسران مبارز با شعار "زن زندگی آزادی"  کوچه و خیابانهای را به لرزه در آورده اند تا با رزم پرشکوه خود به رهایی  و برابری برسند، رهایی از ستم و استثمار، رهایی از تبعیض و نابرابری ها.

فرزندان ما در کف خیابان برای رهایی از ستم ، اختناق و تبعیص،  نیاز به همراهی  و حمایت دارند.

در چنین شرایطی که خون  فرزندان ما سنگ فرش خیابان ها را رنگین  کرده است، آغاز اعتصاب کارگران در بخش های مختلف نفت و پتروشیمی،  امید و جان تازه ای به کالبد این مبارزه دمیده است.

انتطار به حق  و به‌ جای فرزندان کار  و زحمت از پدران و مادران، از خواهران و برداران  استثمار شده این بود که در کنار آنها باشند و  چرخهای تولید و ثروت  را از حرکت بازدارند.

امروز ۱۸ مهر ماه اولین جرقه این اتحاد…

همرزمان، ستم دیده گان؛

اعتراض و خیزش خیابانی دختران آفتاب و انقلاب،  وارد چهارمین هفته شده است.

دختران و پسران مبارز با شعار "زن زندگی آزادی"  کوچه و خیابانهای را به لرزه در آورده اند تا با رزم پرشکوه خود به رهایی  و برابری برسند، رهایی از ستم و استثمار، رهایی از تبعیض و نابرابری ها.

فرزندان ما در کف خیابان برای رهایی از ستم ، اختناق و تبعیص،  نیاز به همراهی  و حمایت دارند.

در چنین شرایطی که خون  فرزندان ما سنگ فرش خیابان ها را رنگین  کرده است، آغاز اعتصاب کارگران در بخش های مختلف نفت و پتروشیمی،  امید و جان تازه ای به کالبد این مبارزه دمیده است.

انتطار به حق  و به‌ جای فرزندان کار  و زحمت از پدران و مادران، از خواهران و برداران  استثمار شده این بود که در کنار آنها باشند و  چرخهای تولید و ثروت  را از حرکت بازدارند.

امروز ۱۸ مهر ماه اولین جرقه این اتحاد و همبستگی با حضور  پر شور کارگران پروژه ای شاغل  در پتروشیمی بوشهر ، پالایشگاه آبادان و در عسلویه کلید خورد.

همبستگی کارگران  در حمایت از فرزندان، از خواهران و برادران  خود در کف خیابان،  نیاز فوری  این جنبش است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سهم خود از  اعتصاب کارگران دربخش های مختلف نفت و پتروشیمی  در حمایت از اعتراضات در خیابان را تبریک می گوید.

فرزندان ، خواهران و برادران ما این انتطار را دارند که دیگر بخش های کار و تولید به اعتصاب سراسری بپیوندند چرا که  رهایی از ستم و استثمار، از  تبعیص و نابرابری ها با اتحاد و همبستگی امکان پذیر است.

کارگران و زحمتکشان شریف و اگاه؛

خیزش دختران خیابان نیاز به حمایت دارد. دختران این سرزمین تصمیم گرفته اند تحولی عظیم را رقم بزنند، تحولی که رهایی زنان در دیگر مناطق را  هم با خود به همراه خواهد داشت.

  این خیزش عظیم و قابل ستایش باید با اعتصاب کارگران در جای جای این سرزمین پیوند زده شود.

برای رهایی از تبعیض و ستم برای رهایی از فقر و تنگدستی برای داشتن نان و آزادی،  دختران آفتاب و انقلاب  را تنها نگذاريم

دختران آفتاب و انقلاب؛

در فردای پیروزی تمام جهان در مقابل شما کلاه از سر بر خواهند داشت، شما درس ایستادگی و مقاومت را به همه نشان دادید.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برای رهایی

پیش بسوی اعتصاب سراسری در بخش های مختلف کار و تولید

۱۸ مهر ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

نان کارآزادی

شادی رفاه آبادی

نابود باد استثمار و کار مزدی

Go Back

Comment