header photo

Blog posts : "کتابخانه"

آذربایجان در گذرگاه تاریخ نگاهی به تاریخ کهن آذربایجان/ بخش دوم

آذربایجان در گذرگاه تاریخ

نگاهی به تاریخ کهن آذربایجان/ بخش دوم

دکتر محمدحسین یحیایی

... امروز قلب هر آذربایجانی در محبت ایران می تپد. در انقلاب مشروطیت ایران فداکاری های آذربایجانی ها بر همه کس واضح و آشکار است. پس در این مسئله چون آذربایجان سر ایران بوده و هست باید افراد خیراندیش ایرانی فداکاری نموده، برای از میان برداشتن ترک و رایج کردن زبان فارسی بکوشند و خود جوانان آذربایجانی باید جانفشانی کرده، متعهد شوند تا می توانند به زبان ترکی تکلم نکنند. «در این گفتار، ستیز با فرهنگ و زبان یک ملت توصیه می شود که بیشتر جنبه فرهنگ گریزی دارد تا هویت ملی آذربایجانی دچار تزلزل شده به سادگی پذیرای فرهنگ و زبان تحمیلی دیگران شود».

پژوهشگران دیگری نیز در راستای گفتار ارانی قدم برداشته و بگونه دیگر این بینش را تقویت کرده اند. از آن جمله دکتر جمال الدین فقیه می نویسد «با این که مردم آذربایجان هنگام پیدایی صفویان به آذری (گویشی از پهلوی) سخن می گفتند و شاه اسماعیل و تبارش هم آشنا به زبان فارسی بودند، معهذا شاه اسماعیل روی مسئله مذهبی و سیاسی بر آن شد که به زبان ترکان که هفت قبیله (…

Read more

آثار سخنسرایان پارسی گو

 آثار سخنسرایان پارسی گو

https://ganjoor.net/

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

فریدون ابراهیمی با تشکیل حکومت ملی در آذربایجان به رهبری زنده یاد « پیشه وری »به دادستانی کل آذربایجان انتخاب شد و در مدت کوتاهی با پشتیبانی مردمی، امنیت جانی و مالی مردم را تامین و برقرار کرد....

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

فریدون ابراهیمی یکی از چهره های برجسته و پیشگام در تاریخ سیاسی و مبارزات مردمی آذربایجان برای دستیابی به آزادی است که با گذشت زمان عملکرد و باور به آزادی و حق تعیین سرنوشت ایشان همراه با دادگری و عدالت محوری

نمایان تر می شود و از سوی پژوهشگران مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. سال های طولانی حاکمیت استبداد و ارتجاع مانع از آن شده بود تا حقیقت و واقعیت جنبش آزادی خواهانه مردم آذربایجان در 21 آذر و حکومت ملی « فرقه دمکرات آذربایجان » و شخصیت های شرکت کننده در آن که پیآمد خیزش مردمی در منطقه بود روشن شود. بدون شک یکی از شخصیت های مهم و برجسته جنبش آذربایجان، فریدون ابراهیمی جوانی پر شور، باورمند به آزادی با قلمی توانا و گزنده بود که آرامش استبداد را بر هم می زد و خشم ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آنان را بر می انگیخت…

Read more

«آذربایجان صحبت می کند...»

«آذربایجان صحبت می کند...»

 و یا «چند ورق درخشان از تاریخ پرافتخار ما»

 نوشته زنده یاد «فریدون ابراهیمی»

مقدمه

«ای آذربايجان لايموت! سرت را بلند دار

   و زنده و پايدار باش!...»

                             « شيخ محمد خيابانی »

     خیال نداشتم  در باره نوشته های فاقد اساس علمی و سر تا پا افتراهای ننگین پاره ای از روز نامه های مرکز و عده ای از نویسندگانی که کوس رسوائیشان بر سر هر کوی و برزن نواخته شده و گذشته تیره و نالایقشان بر همه روشن است، چیزی بنویسم. اینان در گردابی از موهومات غوطه ورند و سرتاسر محیط فکرشان را دیواری از جهل و تعصب فرا گرفته که آن هارا از درک و مشاهده حقایق و واقعیات باز می دارد. سم سیاست های استعماری چنان در عروق آن ها مؤثر افتاده که آن هارا از تشخیص راه حقیقی نجات و آزادی باز می دارد.

      با هر پست مقداری از این اوراق سیاه که هدف و منظوری غیر از تحریک و اغوای افکار عامه و کمک به ادامه و توسعه سیاستهای شوم استعماری ندارند، به ما می رسد. محتویات غرض آلود این ورق پاره ها و …

Read more

آخرین دفاع دکتر تقی ارانی

قارتـال

قارتـال

(حکایه لر مجموعه سی)

گنجعلی صباحی

 

کلیدر

چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد؟

کتاب

چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد؟

قاچاق کرم

قاچاق کرم

خاطراتی از دوازده سال طغیان و یاغیگری در قفقاز

 

هشتاد سال ازمحاکمه دکتر ارانی و یارانش گذشت

هشتاد سال ازمحاکمه دکتر ارانی و یارانش گذشت

گروه 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی  به جرم تبلیغ ایده های عدالتخواهی (مارکسیستی) توسط ماشین سرکوب دستگیر و  زندانی شدند. دکتر ارانی را جلادان رضا شاه با آمپول هوا به شهادت رساندند. اما علیرغم تلاش استبداد برای  جلوگیری از گسترش افکار ارانی، تحولات جامعه به سمت استقبال از تفکرات ارانی و یلرلنش پیش رفت. افکاردکتر ارانی در فاصله کوتاهی جنبش چپ ایران و جنبش کارگری ایران را تحت تاثیر قرار داد. آوازه او از مرزهای ایران گذشت و جهانی شد. بزرگ علوی که خود از زندانیان گروه 53 نفر   و از یاران دکتر تقی ارانی بود. پس از آزادی کتاب 53 نفر را نوشت. به همین مناسبت شما را به مطالعه این کتاب ارزشمنددعوت می کنیم. 

کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی

 

Read more

آذربایجان صحبت می کند

فصلنامه شورای گسترش صلح برای کودکان

و صلح

فصلنامه شورای گسترش صلح برای کودکان

شماره یکم، پائیز 1397

این شماره خانواده و صلح

بابک خرمدین

بابک خرمدین

تالیف سعید نفیسی

آخرین دفاع دکتر ارانی

آخرین دفاع دکتر ارانی

در دادگاه جنایی تهران

اقتصاد ایران

کتاب

اقتصاد ایران

در دوران

تعدیل ساختاری 

فرشاد مومنی

عدالت اجتماعی

کتاب

عدالت اجتماعی

آزادی و توسعه

در ایران امروز

فرشاد مومنی

اوتن گونلریم

کتاب

اوتن گونلریم

گنجعلی صباحی

عرفان و اصول مادی

کتاب

عرفان و اصول مادی

دکتر تقی ارانی

شناسایی شناسنامه روزنامه های تبریز

شناسایی شناسنامه روزنامه های تبریز

در فاصله زمانی 1324 ـ 1325 شمسی

فداییلر

فداییلر 

لطفعلی اردبیلیان (فلکی)

آذربایجان خلقینین 21 آذر نهضتینده

(1325 - 1324)

20 blog posts