header photo

Blog posts : "مقاله"

منظومه «سهندیه» شهریار

منظومه «سهندیه» شهریار

در قامت رنگین کمانی یک «سمفونی» پرشکوه

بهروز مطلب زاده

ایران، سرزمین شاعران بزرگِ  ستایشگر زندگی است. ایران، کشوری است که در تمام طول تاریخ دیر سال خود، مردمانی با زبان ها و فرهنگ های گونه گون را درآغوش خود پرورده است. خانواده ملیت های بزرگ مردم ایران، در تاریخ طولانی همزیستی برادرانه ی خود، استبدادی مزمن و دیر سال را در قامت حکومت های استبدادی خودی و غیر خودی تجربه کرده اند.

متاسفانه، در مقاطعی از تاریخ پر افت و خیز این خانواده بزرگ، برخی حکومت ها، با تمام توش و توان خود کوشیده اند تا هویت، فرهنگ و هستی این یا آن عضو این خانواده بزرگ را نفی کنند و در جهت محو و نابودی آن بکوشند.

اما، خِردمندی  پیشکسوتان آزاده و دوراندیش این ملت ها، وهم  آمیزی فرهنگی و ملی این خانواده  بزرگ و یکپارچه، و بویژه پیام آوران  بزرگ سخن و شعر و ادب این دیار، توانسته است برهمه نابخردی های کوته بینانه حکومت های استبدادی و نیز جریان های ملی گرای تنگ نظر و نفاق افکن غلبه کند. …

Read more

باهار گه لیب بایرامینیز مبارک

باهار گه لیب بایرامینیز مبارک

ایللر بویی تکجه شادلی گون گوره ک

کدر گئتسین اوره گیمیز اچیلسین

صلح گلسین یوردوما گول ساچیلسین

باهار گه لیب یاشیلاشیر یاماجلار

قار آری ییب چیچک اچیر اغاجلار

باهار ائله ته زه لشیب ایلیمیز

اغزیمیزدا صیغمیر سوزه دیلیمیز

باهار گه لیب دوغولوبدیر بولاقلار

سحر سحر گوللر شوقد ان اغلار

منجیق منجیق گوز یاشلاری سوزولر

اخار گه لر تر یارپاقدان اوزولر

دوشر یئره شِه اوتورار تورپاغا

پروانه لر قاناد آچار اوچماغا

وزیلتیله بال آری سی یووادان

اوچار قونار گول اوستونه هاوادان

بیر بیر بوتون گوللرایله، ئو پوشر

بولبول گه زر پروانه ائله گوروشر

ده یر ینی بایرامینیز، مبارک

ایللر بویی تکجه شادلی گون گورک

خرمن خرمن لاله گه لر ساری گول

گوزل وطن باهار گولور، سنده گول

چایلاریمیز کوفولتیله اخارلار

داشا ده ییب ائلدیریم تک شاخارلار

اخار گه لر دالغالانار بورولار

گئدر، گئدر، دریالاردا دورو…

Read more

«چه باید کرد؟»

«چه باید کرد؟»

مولف: یوزاس آرمالاویچوز، دکترای علوم تاریخ

28 ژانویه 2020

آخرین باردر تاریخ جهانی، روسیه همراه با کل بشریت بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار گرفته است. در تقسیم بندی مجدد کره خاکی، جهان در مرکز زلزله همه گیر قرار گرفته است، که با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و تلاشی سیستم جهانی سوسیالیستی آغاز گردید. هرج و مرج جهانی از طریق اداره خودسرانه «بالایی های» حاکم بر جهان غیر قابل کنترل است. به همین دلیل این هرج و مرج روز بروز عمیق تر می گردد و نهایتا فاجعه نابودی کره زمین و بشریت را بدنبال خواهد آورد. چه باید کرد؟

جواب این سئوال سرنوشت ساز برای خلقهای جهان، در محتوای منطق عینی تاریخ ــ دیالکتیک رشد جامعه بشری ــ نهفته است. اولین بار جواب این سئوال را و. ا. لنین در بررسی علمی ماهیت و قانونمندی های رشد امپریالیسم، به مثابه مرحله عالی سرمایه داری، ارائه داد. در 1917 و. ا. لنین نوشت: «فقط انقلاب پرولتری، سوسیالیستی می تواند بشریت را از بن بستی که امپریالیسم و جنگهای امپریالیستی بوجود آورده اند، نجات دهد، هر قدر هم در امر انقلاب سختیها، مشکلات و امکان عدم موفقیتهای موقت و یا امواج ضدانقلابی پیش آید، اما پیروزی نهایی پرولتاریا اجتناب ناپذیراست» (لنین مجموعه …

Read more

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

به قلم استاد پرويز شهرياري

 اين درست است كه زنان در درازاي تاريخ فشار و آزار دوگانه اي را تحمل كرده اند؛ از يك طرف همراه با همه ي مردم با نابرابري هاي اجتماعي و زير سلطه ي نظام هاي نامردمي بوده اند و از طرف ديگر ناچار به پذيرفتن رابطه هاي مردسالاري. اين هم درست است كه زنان هم مانند هر قشر ديگري از رنج ديدگان و زحمت كشان، بايد سازمان هاي ويژه ي خود را داشته باشند تا بتوانند مسئله هاي خاص خود را مطرح كنند و جامعه را در جريان نابرابري هاي موجود قرار دهند و راهي براي زدودن چهره ي انساني از زشتي ها، نابرابري ها و ستم هاي آشكار وپنهان پيدا كنند.

ولي همه ي اين ها، به آن معنا نيست كه خود را از مردان جدا كنند و براي رسيدن به هدف هاي درست و انساني خود، به نحوي رو درروي مردان قرار گيرند. ده ها سال است در ميان مردان و به ويژه مردان زحمت كش، ‌روشنفكراني پديد آمده كه درك كرده اند دربند نگه داشتن زنان و رابطه ي اجتماعي نابرابر با آنها، زنجيرهاي نابرابري را بردست و پاي خود آن ها محكم تر مي كند، دريافته اند تا زماني كه نابرابري بين زن و مرد و زورگويي و حاكميت مرد بر زن وجود داشته باشد؛ تا زماني كه زن استقلا…

Read more

بیش از صد سال مبارزه نهضت زنان ايران عليه خرافات ديني

بیش از صد سال مبارزه نهضت زنان ايران

عليه خرافات ديني

ايراندخت ابراهيمي

با جنبش زنان ايران آشنا شویم!

استقلال و آزادی زنان نيز مانند تمام طبقه کارگر فقط از راه انقلاب ممکن است. کارل مارکس و فريدريش انگلس در "مانيفست حزب کمونيست " مي آورند که وقتي بساط اسارت زنان از ميان برچيده خواهد شد که مالکيت خصوصي بر وسايل توليد لغو گردد، به استثمار انسان از انسان خاتمه داده شود. انقلاب کبير سوسياليستي اکتبر، برقراری ديکتاتوری طبقه کارگر، ايجاد جامعه سوسياليستي و پيروزي های عظيم اتحاد شوروی در تاريخ بشر برای نخستين بار صحت اين نظر و آموزش مارکس را به ثبوت رسانيد. در برنامه حزب کمونيست اتحاد شوروی گفته مي شود:

"در تاريخ جامعه بشری برای نخستين بار انقلاب زنان را آزاد کرد و آنها را در ميدان زندگي از جهت کليه حقوق سياسي و اجتماعي با مردان برابر ساخت ". [1]

لنين در روسيه، در تمام دوران مبارزه انقلابي از هر جهت به مسئله ترقي نهضت زنان و جلب زنان زحمتکش به جبهه واحد مبارزه عليه سرمايه اهميت بس…

Read more

آذربایجان در گذرگاه تاریخ نگاهی به تاریخ کهن آذربایجان

آذربایجان در گذرگاه تاریخ

نگاهی به تاریخ کهن آذربایجان 

 دکتر محمدحسین یحیایی

برخی از پژوهشگران علوم اجتماعی و جامعه شناسی با توجه به منابع تاریخی و آثار باستانی، سعی دارند مردم آذربایجان را از نظر هویت ملی، فرهنگی و زبانی با دیگر ایرانیان یگانه نشان دهند. این تلاشگران به اوستا و برخی دیگر از نوشته های قدیمی اشاره می کنند که در آن به آذربایجان «ایرانویج» گفته شده است. ژان ژارک دمرگان باستان شناس فرانسوی نیز آن را «ایرانویج» خوانده است. غلامرضا انصاف پوردر کتاب خود بنام «تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان» اصرار می ورزد تا با کمک گیری از دیگران مردم آذربایجان را آریایی نشان دهد و نام های دیگری بر آذربایجان بگذارد. گذشته از ایرانویج، نام دیگر آذربایجان نام با مسمای «آذرگشسب» است که بنا به خبر شاهنامه به نام دو آتشکده مقدس بود که یکی در باکو و دیگری در شیز (مراغه) یا تخت سلیمان  واقع است. در راستای این نوشته به برخی از اشعار فردوسی نیز اشاره می کند که در آن به آذربایجان، آذرگشسب گفته شده است.…

Read more

آیا چین به سرمایه‌داری روی آورده است؟

آیا چین به سرمایه‌داری روی آورده است؟

تأملاتی درباره گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم

دومنیکو لوسوردو / ترجمة‌ بهمن تقی‌زاده

1.روسیه شوروی و آزمایش‌های گوناگون در جامعه پساسرمایه‌داری 

این روزها سخن گفتن از بازگشت سرمایه‌داری در چین به دلیل اصلاحات دنگ شیائوپینگ، امر رایجی است. این قضاوت بر چه اساسی استوار است؟ آیا چشم‌اندازی کمابیش منسجم از سوسیالیسم وجود دارد که بتوان آن را با واقعیت روابط اجتماعی-اقتصادی در چین امروز مقایسه کرد؟ بیایید به تاریخ تلاش‌هایی که برای ایجاد جامعه پساسرمایه‌داری به عمل آمده‌اند، نگاه سریعی بیندازیم. اگر ۱۵ سال نخست روسیه شوروی را تحلیل کنیم، شاهد توالی سریع کمونیسم جنگی، سپس سیاست نوین اقتصاد (نپ) و سرانجام اشتراکی‌کردن کامل اقتصاد (شامل کشاورزی) خواهیم بود. این‌ها آزمایش‌های به کلی متفاوتی بودند، اما همگی آنها تلاش برای ایجاد جامعه پساسرمایه‌داری به شمار می‌آمدند. چرا باید از این امر شوکه شویم که طی ۸۰ سالی که از این آزمایش‌ها گذشته است، گونه‌های دیگری نظیر سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم چینی پدیدار شوند؟ …

Read more

صمد بهرنگی، معلم تهی‌دستان

صمد بهرنگی، معلم تهی‌دستان

فریبرز رئیس دانا

درباره صمد بهرنگی، معلم صدیق و شیفته، پژوهشگر آموزش و جامعه‌شناسی آموزش، داستان‌نویس کودکان و بزرگسالان، و در یک کلام کاوشگر دردهای اجتماعی، از راه کاوش در زندگی کودکان و نوجوانان محروم جامعه، کتاب و مقاله بسیار نوشته شده است. آثار او مشتمل بر تحلیل و نقد آموزش کشور، داستان کودک، داستان بزرگسال، شعر، جمع‌آوری ادبیات عامیانه، ادبیات کلاسیک و خاص، و جز آن است. او بیشتر در زمینه فقر و محرومیت بچه‌ها و آثار روحی و اجتماعی آن کاوش کرده و چیز نوشته است. از زمان حیات و فعالیت علمی و ادبی و آموزشی او تا زمان مرگ مشکوکش، او در میان روشنفکران به ویژه روشنفکران رادیکال بسیار محبوب بود و جایگاه احترام برانگیزی باز کرد. او جداً یک منتقد اجتماعی و سیاسی نظام سلطه فقرزا بود و پس از مرگش به طرز روزافزونی آثارش مورد علاقه و توجه قرار گرفت.

به گمان من صمد دارای پایگاه تاریخی– اجتماعی‌ای است که هیچ فعالیت سیاسی–اجتماعی، آم…

Read more

درباره‌ی قومیت، ملیت و دولت‌ها

درباره‌ی قومیت، ملیت و دولت‌ها

اندرو مورگان .

صحنه‌ای که در آن «کهنه در شرف مرگ است و نو قادر به‌زاده‌شدن نیست» نمایانگر «نشانه‌های خوف‌ناکی» است؛ از جمله، کهنه‌ها لباس‌هایی هرچه نوتر بر تن می‌‌‌کنند و برای بقای خود بدین‌طریق می‌‌‌جنگند. در چنین شرایطی است که مرور مجدد تاریخ، تعاریف و منشأها (هراندازه درنظر برخی بدیهی آیند) به‌تشخیص و شفافیت صحنه کمک می‌‌‌کند. با این مقدمه به‌سراغ طرح مساله‌ی قومیت می‌‌‌روم.

قومیت چیست و تا چه حد مفهومی کاذب است؟ ستمِ قومی تا چه اندازه وجود دارد؟ آیا تکثر قومی مانعی بر سد راه سوسیالیسم است؟ سرکوب هویت قومی امری ارتجاعی و نوعی یکدست‌سازی فاشیستی در جهت اهداف سرمایه‌داری است یا امکان انسجام و اتحاد طبقاتی را از طریق نوعی یکدست‌سازی افزایش می‌‌‌دهد؟ برای پاسخ به این سوالات مروری بر تعریف و تاریخ «قومیت» خواهم داشت. بحث من مقدماتی، بدون نظر به‌جزییات و موارد معین، و کمتر تئوریک است. هدفم شفاف‌سازی فضا با توضیح تاریخ و تعاریف و منشأها خواهد بود. در این یادداشت دو معنا از «قومیت» را مطرح می‌‌‌کنم که در زمان‌های مختلف و با اهداف سیاسی مختلف عمومیت یافته‌اند. سپس معنای تاریخی قومیت را بنا به‌تعریف ارائه می‌‌‌دهم و بحثم را از خلال این معانی و مسائل تاریخیِ مرتبط با هرکدام از آن‌ها به‌پیش …

Read more

پنهانکاری رژیم، فروپاشی اقتصادَ

پنهانکاری رژیم، فروپاشی اقتصادَ

دکتر محمد حسین یحیایی

رخداد های پر سرعت و پرشتاب ایران در چند ماه گذشته باعث شده تا رژیم، فروپاشی کامل اقتصاد راَ از دید مردم پنهان کند و رئیس دولت « اعتدال و امید » که نه اعتدالی در آن مشاهده می شود و نه امیدی ، از فرصت استفاده کرده به دروغ گویی های خود ادامه می دهد و یاوه گویی های خود را در نمایش نشست مطبوعاتی به اجرا در می آورد ( کاهش تورم از 52 درصد به 34 درصد، ایجاد 843 هزار شغل خالص در تابستان سال 98 ،افزایش ارزش پول ملی تا 40 درصد و آرامش اقتصادی در نشست مطبوعاتی روحانی دوشنبه 22 مهرماه )، حتا رئیس بانک مرکزی ( همتی ) هم می گوید: از نظر ارزی در بهترین شرایط در مقایسه با چند سال گذشته هستیم، ولی واقعیت اقتصاد چیز دیگری است که مردم بویژه تهیدستان سختی و دشواری آن را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس و لمس می کنند، بیکاری، فقر و گرانی روز افزون، مردم را به شدت عصبی و خشمگین کرده و جامعه را به حالت انفجاری در آورده است، گزارش نگران کننده پزشگی قانونی از زدوخورد های خیابانی از یک سو و هشدار عباس صالحی وزیر آموزش و پرورش که بیش از 4 میلیون دانش آموز نیازمند بازسازی روانی هستند عمق فاجعه را نشان می دهد که اساس آن را فقر، بیکاری افراد خانواده و ناتوانی از برآورده کردن نیاز های ابتدایی کودکان است.…

Read more

بخوان تار!

بهروز مطلب زاده – 20 آوگوست 2019

    بخوان تار!

سخنی چند درباره شعر بلند «اوخو تار» وسراینده آن.

شعر بلند و زیبای «اوخوتار» - بخوان تار- ازسروده های ماندگار وفراموش نشدنی میکائیل مشفق شاعر بلند آوازه آذربایجان است.

میکائیل مشفق، شاعرخوش ذوق و شناخته شده آذربایجانی، که به همراه دو شاعر بزرگ دیگر آذربایجان یعنی «صمد وورغون و« رسول رضا» سبک نوین شعرآذربایجان شوروی را بنیان گذانشتند، منظومه «اوخوتار» را درشرایط کاملن ویژه ای سرود و به همین دلیل نیز، سیروسرگذشت این شعروسرانجامِ غمبارو تراژیک سراینده آن، بسیار شگفت انگیزو درس آموز است.

 میکائیل مشفق که بود؟

میکائیل مشفق، روز5 جون 1908 در شهرباکو چشم برجهان گشود ودرسحرگاه 6 یانوار 1938 در باکو با زنگی وداع گفت. اوپس ازپایان تحصیلات ابتدائی وبرقرری حکومت شوروی در آذربایجان به سال 1920، وارد دانشگاه دولتی آذربایجان شهربا کو شد. درسال 1938 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته زبان و ادبیات به پایان رساند و به عنوان یک آموزگار حرفه ای به کار پرداخت.…

Read more

تکامل ادبیات ترکمن در آغاز سده نوزدهم، ترکیب ژانری و ویژگی‌های آن

ترجمه و گردآورنده: رحیم کاکایی

تکامل ادبیات ترکمن در آغاز سده نوزدهم،

ترکیب ژانری و ویژگی‌های آن

«بخش سوم»

در آغاز سده نوزده ترکمنها در منطقه ای که از غرب به شرق دریای خزر تا بخش راست کرانه آمودریا امتداد می یافت، ضمن زیست در منطقه کنونی ترکمنستان و همچنین در برخی نواحی ایران و افغانستان زندگی می کردند. بخشی از قبایل ترکمن در «اوست یورت» و«مانغیشلاق» جاییکه در کنار آنها قزاق ها زندگی می کردند سکنی داشتند. در سده نوزده شیوه زندگی ترکمنها نیمه شهرنشینی بود و براساس شیوه اقتصادی به شهرباشی(زمین داران) و کوچ نشینان(دامداران) تقسیم می شدند. تشدید تضاد های اجتماعی و طبقاتی در این دوران، بیداری و رشد خود آگاهی ملی ترکمنها را موجب می شد. حملات غارتگرانه بی پایان اربابان فئودال مناطق مجاور، بیرون راندن و تبعید بزور و خشونت آمیز ترکمنها از زمینهای محل اسکان و زندگی آنها پدیده ای معمولی در این عصر بودند. حمله خان خیوه بنام «محمد رحیم» به روستای «قارری قلا» برای نمونه در شمار صفحات تراژیک و غم انگیز تاریخ مردم ترکمن است. در زمان این حملات بسیاری مردم عادی کشته، ساکنین محل به غارت رفته و اکثریت مردم به اسارت به خیوه برده شدند. در میان اسیران برادر زاده «مختومقلی»، شاعر میهن دوست قرارداشت که «ذلیلی» در شعرهایش بدرستی سرنوشت سخت مردم را توصیف کرده بود…

Read more

فاجعه ای به نام نجات آذربایجان

فاجعه ای به نام نجات آذربایجان

محمد رحمانی فر

هنوز هم می‌‌گویند در 21 آذر 1325 آذربایجان را نجات دادیم! از دست کدام دشمن خارجی؟ شوروی؟! شوروی که ماه‌ها پیش از لشکرکشی خونین شما آذربایجان را ترک کرده بود. اگر ترک نمی‌کرد که شما جرأت ورود به آذربایجان را نداشتید. از دست دشمن داخلی؟ کدام دشمن داخلی؟! شما که خودتان با فرقه دموکرات آذربایجان به توافق رسیده‌بودید و استاندار پیشنهادی فرقه را تأیید و منصوب کرده‌بودید.
چرا واضح سخن نمی‌گویید؟! چرا نمی‌گویید که به موجب موافقت‌نامه میان مظفر فیروز، معاون سیاسی احمد قوام نخست‌وزیر، و سید جعفر پیشه‌وری در ۲۳ خرداد ۱۳۲۵ تمامیت ارضی ایران تضمین شده‌بود و عملاً هم هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کرد.
چرا نمی‌گویید شما تنها و تنها با هدف طفره رفتن از اجرای مفاد موافقت‌نامه مزبور به آذربایجان لشکرکشی کردید؟ مگر چه بندی در آن موافقت‌نامه بود که آذربایجان را تهدید می‌کرد و لازم بود شما نجاتش بدهید؟ آیا جز این است که شما به عنوان دشمنان واقعی مردم آذربایجان به آن حمله کردید تا از اجرای موافقت‌نامه‌ مزبور طفره بروید؟…

Read more

به مناسبت ۷۴مین سالگرد جنبش ملی ۲۱ آذر

به مناسبت ۷۴مین سالگرد جنبش ملی ۲۱ آذر

با فرارسیدن ۲۱ آذر ماه، امسال هفتاد و چهار سال از جنبش ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک آذربایجان، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان و سید جعفر پیشه وری اولین حکومت خود مختار در تاریخ ایران را در اراضی آذربایجان تشکیل داده و جنبش ۲۱ آذر را بنیان نهادند،می گذرد. این جنبش اصیل مردمی بر پایه خواست تامین حقوق برابر خلق های ایران، مبارزه با دیکتاتوری، و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، طی یک سال حیات خود منشاء خدمات ارزنده و فراموش نشدنی‌ در عرصه های گوناگون زندگی مردم بود

ادامه ....

https://www.sedayemardom.net/?p=31820

 

 

Read more

رزم پیگیر « فرقه دمکرات آذربایجان » در دهه هشتم خود همچنان ادامه دارد

رزم پیگیر « فرقه دمکرات آذربایجان » در دهه هشتم خود همچنان ادامه دارد

( بخش نخست )

دکتر محمدحسین یحیایی

ماه آذر یادآور روز های سخت، دشوار ولی پر شور و نشاط در جنبش های مردمی آذربایجان است که در آن امید و یاس، پیروزی و شکست در هم آمیخت و ارتجاع را بار دیگر بر منطقه و آذربایجان حاکم کرد. جنبش توده ای 21 آذر مشعلی در آذربایجان بر افروخت که قادر بود روشنی بخش همه مناطق ایران و حتا منطقه خاورمیانه باشد، از آن رو از همان روز های نخست جنبش آذربایجان که مبارزه خود را با فاشیسم آغاز کرده بود، مورد هجوم  حاکمان مرتجع تهران و عوامل منطقه ای آنان که برخی شرمگینانه دل در گرو فاشیسم داشتند قرار گرفت و راه های مبارزه با این جنبش مردمی را با کاربرد حیله، نیرنگ و فریب با همکاری نیرو های خارجی خود جستجو کردند و پیش بردند تا آن را پیش از تاثیر گذاری در منطقه در نطفه خفه کنند، تا مانع از پخش خواسته ها ، ایده آل ها و برنامه های این جنبش ملی در سایر مناطق کشور باشند.…

Read more

روحانی حقوقدان ! اندکی هم اقتصاد

روحانی حقوقدان ! اندکی هم اقتصاد

دکتر محمد حسین یحیایی

یکی از ابزار های کاربردی در رژیم های استبدادی دروغ، نیرنگ و فریب است که سابقه طولانی در ایران استبداد زده دارد، خمینی در پاسخ به یادآوری یک روزنامه نگار که شما در پاریس چیز دیگری گفتید و قول دادید و اکنون رفتار و گفتار دیگری دارید جواب داد در آنجا « خدعه » کردم که به نظر می رسد در همانجا پایه های رژیم خود را بر دروغ، نیرنگ و فریب قرار داد، در همه این سال ها این روش و رفتار را می توان در همه امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشاهده کرد، در این مدت هیچ مقامی در پاسخگویی به خبرنگاران خارجی و داخلی اعتراف نکرده است که در جمهوری اسلامی ایران زندانی سیاسی وجود دارد در حالی که هزاران نفر در زندان ها زیر شکنجه جان باخته، مجبور به اعترافات دروغین شده و یا سال های طولانی از عمر خود را در زندان گذرانده اند، نگاهی به نشست های خبری که گاهی از سوی مقامات ( بویژه ریاست جمهور ها ) برگزار می شود، این واقعیت را نشان می دهد که تلاش این مقامات فرافکنی، دروغگویی، فریبکاری و پنهان کردن ناتوانی های رژیم در همه امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است ( میانگین رشد اقتصادی در این 40 سال زیر 4 درصد، محرومیت زنان، کودکان کار و دیگران از حقوق مسلم خود و چالش رو به افزایش در همه زمینه های سیاسی و حقوقی از جمله آزادی احزاب و نهاد های دمکراتیک و دگر اندیش ).تنها حوزه ای که رژیم توانسته در آن پیشرفت های چشمگیری داشته باشد، بدون شک حوزه نظامی، امنیتی، اعتراف گیری و انتظامی برای سرکوب های گسترده داخلی و ماجراجویی های خارجی است که میلیارد ها دلار از سرمایه های ملی و نیروی انسانی را در آن راستا هزینه کرده است.…

Read more

افسانه محبت

افسانه محبت

صمد بهرنگی

روزی روزگاری پادشاهی بود و دختری داشت شش هفت ساله. این دختر كنیز و كلفت خیلی داشت، نوكری هم داشت كمی از خودش بزرگتر به نام قوچ علی. وقت غذا اگر دستمال دختر زمین می افتاد، قوچ علی بش می داد. وقت بازی اگر توپ دورتر می افتاد، قوچ علی برایش می آورد. گاهی هم دختر پادشاه از میلیونها اسباب بازی دلش زده می شد و هوس الك دولك بازی می كرد. الك دولك دختر پادشاه از طلا و نقره بود.
اول دفعه ای كه دختر هوس الك دولك بازی كرد، پادشاه تمام زرگرهای شهر را جمع كرد و امر كرد كه تا یك ساعت دیگر باید الك دولك طلا و نقره ای دخترش حاضر شود. این الك دولك صد هزار تومان بیشتر خرج برداشت. یك زرگر هم سر همین كار كشته شد. چون كه گفته بود كار واجبی دارد و نمی تواند بیاید. زرگر داشت برای دختر نوزاد خود گوشواره درست می كرد.
هر وقت كه دختر پادشاه هوس الك دولك می كرد، قوچ علی به فاصله ی كمی از او می ایستاد و منتظر می شد. دختر پادشاه چوب كوتاه نقره ای را روی زمین می گذاشت، با چوب دراز طلایی به سر آن می زد و آن را به هوا پرتاب می كرد. …

Read more

گزینش تبریز برای مدیریت گذار سازنده تر و مناسب تر است

گزینش تبریز برای مدیریت گذار سازنده تر و مناسب تر است

دکتر محمد حسین یحیایی

از مدت ها پیش فعالیت پیگیر و گسترده ای از سوی کنشگران اجتماعی و فعالین سیاسی آغاز شده و در شهر های مختلف جهان بویژه در اروپا و آمریکا نشست هایی برگزار می کنند تا آمادگی خود را به دوران بعد از جمهوری اسلامی نشان دهند، اینگونه نشست ها و گردهم آیی ها در این چند دهه به دفعات از سوی گروه ها، سازمان ها و احزاب سیاسی در تبعید تشکیل شده بدون شک همراه با تجربه، آموزه های فراوانی در راستای دمکراسی، شکیبایی، رواداری، تحمل و احترام به اندیشه های متفاوت به بار آورده است ولی در این سال ها گروهی همواره خود را تافته جدا بافته، یگانه آلترناتیو واقعی با نیرو های مسلح و حاضر پنداشته وحصار آهنین به دور خود کشیده با گفتار و کرداری متضاد گاهی خود نمایی کرده است. در این میان گروه های دیگری بعد از چهار دهه در حسرت دوران گذشته سینه چاک می کنند و امیدوارند روزی به آن ناکجا آباد برسند، ولی گروه های دیگری با درک زمان در پی ایجاد یک جمهوری عرفی ( سکولار ) اند تا پایه های دمکراسی را پی ریزی کنند، آنچه مسلم است و مشاهده می شود رشد روز افزون فکری، ذهنی و عملی همه این گروه ها و سازمان های سیاسی است که هر روز ابعاد وسیعتر و گسترده تری بخود می گیرد و می تواند نوید بخش آینده شود.…

Read more

مهرگان را به پیشباز رویم.

مهرگان را به پیشباز رویم.

مهرگانِ نو

بگشاییم کفتران را بال

بفروزیم شعله بر سر ِکوه

بسراییم شادمانه سرود

وین چنین با هزار گونه شکوه

مهرگان را به پیشباز رویم.

رقصِ خوش پیچ و تابِ پرچم ها

زیرِ پروازِ کفترانِ سپید

شادیِ آرمیده گامِ سپهر

خنده ی نو شکفته ی خورشید

مهرگان را درود می گویند.

گرمِ هر کار، مستِ هر پندار

همرهِ هر پیام، هر سوگند

در دلِ هر نگاه ، هر آواز

توی هر بوسه ، روی هر لبخند

بسراییم:

              مهرگان خوش باد.

 

هوشنگ ابتهاج(ه ا سایه)

رشت، ۱۰ مهر ۱۳۳۰

Read more

به مناسبت 18سپتامبر سالروز تولد اوزیر حاجی بیگوف نابغه موسیقی آذربایجان

 

به مناسبت 18سپتامبر سالروز تولد

اوزیر حاجی بیگوف نابغه موسیقی آذربایجان

«دانكو با صدايي رعد آسا فرياد بر آورد: براي انسانهاي چه كاري از من ساخته است؟ و ناگهان با ناخنها سينه اش را دريد؛ قلبش را بيرون كشيد و بالاي سر خود به اهتزاز در آورد.»    (ماكسيم گوركي)

اوزير حاجي بيگوف؛ آهنگساز بزرگ؛ پايه گذار حرفه ي موسيقي؛ تئوريسين عاليقدر؛ نويسنده؛ شاعر؛ مترجم؛ مبارز راه آزادي و خدمتگذار خلق آذربايجان بود. تاريخ تكوين و گسترش بسياري از مباحث در موسيقي آذربايجان همراه با نام اوست. آثاري كه او براي صحنه آفريد و خدماتي كه او براي پيشرفت اين رشته از موسيقي كرد؛ عظيم و ستودني است. او مولف اولين اپرا و اولين كمدي موزيكال هاي آذربايحاني است. قدرت خلاقيت او؛ هم در آذربايجان و هم خيلي دورتر از مرزهاي آذربايجان شهرت فراواني كسب كرده است وميراث آفرينندگي او تبديل شده است به عضوي از فرهنگ و مدنيت تمام ملتهاي جهان.

اوزير حاجي بيگوف در 18سپتامب…

Read more

20 blog posts