header photo

بیانیه کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه

بیانیه کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه

در اعتراض به پایمال شدن حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نادیده گرفته شدن ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نادیده گرفته شدن ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ انتقاد کردد.

در بیانیه کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه خطاب به حسن روحانی (رئیس جمهور) آمده است: حضرتعالی که در رأس قوه مجریه و بالاترین مقام اجرایی کشور قرار دارید به خوبی از وضعیت نابسامان این قشر عظیم و فرهیخته مطلع می‌باشید. این پیرمردان و پیرزنان که پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش در شکوفایی صنعت با تنی خسته و رنجور به امید دریافت مستمری ناچیز و اندک چشمشان به چندرغاز دریافتی برای تأمین و گذران زندگی حداقلی دوخته شده است، چگونه این بی‌عدالتی‌ها را تحمل نمایند؟ آیا از خود پرسیده‌اید که این مظلومان در این برهه از زمان چطور شب خود را به روز می‌رسانند؟ اینان که از ترس طلبکاران و از شرم و حیای خانواده و اهل و عیال به گوشه‌ای خزیده و در سکوت شب اشک شرمساری از دیدگانشان جاری است، تمام امیدشان عمل و اقدام مسئولین است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با رأی این مردم به نان و نوایی رسیده، ولی به آنان پشت کرده و از یادشان برده‌اند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به شعارها و وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در زمان انتخابات آمده است: شما که در تریبون‌های عمومی و انتخاباتی با صدای رسا خود را حقوقدان معرفی می‌نمودید و قانون‌مداری را سرلوحه کارهایتان اعلام می‌کردید چطور شده که ناظر پایمال شدن قانون و حقوقی هستید که صراحتاً در قانون اساسی و قوانین موضوعه که در نظام مقدس اسلامی برای حمایت حداقلی از این قشر تعریف گردیده است؟

در ادامه بیانیه کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه گفته شده: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان مزد کارگران را باتوجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و در حد رعایت میزان معیشت خانوار تعیین نماید. در طول سالیان گذشته مفاد این قانون توسط شورایعالی کار که منصوبین حضرتعالی بوده و ضلع قدرتمند این شورا را تشکیل می‌دهند، پایمال و نادیده گرفته شده است. عدم رعایت میزان تورم اعلامی رسمی موجب انباشته شدن مطالبات کارگران و تراکم رشد منفی حقوق و در نتیجه پسرفت دریافتی این عزیزان و کوچکتر شدن سفره کارگران گردیده است. با موکول شدن افزایش مستمری بازنشستگی به ماده ۴۱ قانون کار، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ناچاراً مورد بی‌مهری قرار گرفته و دریافتی آنان نیز کمتر و کمتر می‌شود. امسال این بی‌عدالتی و تضییع حقوق مسلم و قانونی به اوج خود رسیده و در نهایت ناباوری و بهت طبقه کارگر و بازنشسته با نادیده گرفتن نظرات نمایندگان قانونی کارگران در شورایعالی کار و حمایت‌های آشکار نمایندگان دولت از کارفرمایان ضربه مهلک دیگری بر پیکر نحیف بیمه‌شدگان وارد گردید هر چند در طول سالیان گذشته این امر هر چند با شدت کمتری اعمال گردیده بود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جامعه کارگری و بازنشستگی انتظار حمایت دولت تدبیر و امید و تحقق وعده‌های داده شده را از جنابعالی و هیئت وزرا در جبران کاستی‌های  موجود و بهبود حداقلی شرایط اقتصادی داشت لیکن خروجی تصمیمات جلسه شورایعالی کار نشان داد کارگران و بازنشستگان امید واهی به وعده‌های حمایتی مسئولین بسته‌اند و شرایط و تصمیمات روز به روز به بی‌قانون‌تر شدن مصوبات خواهد انجامید. اقدامی که با عملیاتی شدن تغییر ترکیب اعضای شورایعالی کار کلنگ آن زده شده است. نگاهی به صورت مذاکرات و مباحث مطرح شده در جلسات آن شورا نشان می‌دهد که حتی دولت نیز به نیز به نظرات کارشناسان خود نیز اهمیتی قائل نبوده و هدفش تنها جلب رضایت کارفرمایان می‌باشد. شاید حق با دولتیان باشد چراکه سرمایه‌های هنگفت کارفرمایان به داد دولت خواهد رسید ولی ما بیچارگان که چیزی برای اهدا نداریم.

در پایان بیانیه کانون صنفی بازنشستگان تبریز و حومه خطاب به رئیس‌جمهور تاکید شده است: انتظار می‌رود جنابعالی با ورود مقتدرانه به موضوع، نمایندگان حاضر در جلسه شورایعالی کار را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را در پایمال نمودن قوانین مطرحه جمهوری اسلامی بویژه ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۵ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به آنان ابلاغ و ضمن لغو تصمیمات غیرقانونی متخذه آن شورا، نشستی با حضور نمایندگان قانونی کارگران و بازنشستگان ترتیب و ضمن استماع دلایل و مستندات قانونی این عزیزان، تصمیمات شایسته و درخور شأن بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اتخاذ و مانع تضییع حقوق مسلم و حداقلی این قشر ستمدیده گردید.

Go Back

Comment