header photo

Blog posts : "مقاله"

به مناسبت سالگرد شهادت دکتر تقی اراني

به مناسبت سالگرد شهادت دکتر تقی اراني

بزرگ علوی

صدها سال تاريخ دوره های پرتلاطم زندگانی ملتی را طی می کند. فقط يک مرد بزرگ که مانند مشعل فروزان قرن ها می درخشد، به وجود می آورد. ملت ها زنده می شوند و در می گذرند، اسم آنها در صفحات تاريخ حک می شود، ولی اسم اين مردان که موجود و مخلوق اين ملت ها هستند هميشه زنده می ماند. در تاريخ فداکاری و شهامت اين مردان فراموش شدنی نيست. چه بسا اتفاق می افتد که مشخصات و خصوصيات دوره ای به اسم مرد بزرگواری که موجود و مخلوق اين دوره است، مجسم می گردد. می گويند دوره پريکلس، فرانسه ناپلئون، انگلستان کرامول. بعضی در اهميت و نفوذ مردان بزرگ به حدی غلو کرده و تصور می کنند که آنها خط سير تاريخ را تغيير داده اند، ولی در حقيقت اين مردان بزرگ که محصول اوضاع مادی دوره های خود هستند، توانسته اند آمال و آرزوی اکثريت مردم دوره خود را در قالب عمل ريزند و از همين جهت اسامی آنها نماينده مفهوم آن آرزو و آمال است.…

Read more

به یاد اندیشمند بزرگ دکتر تقی ارانی

به یاد اندیشمند بزرگ دکتر تقی ارانی

هفتاد ونه سال پیش در روز 14 بهمن 1318، دژخیمان جنایت پیشه رضا شاهی قلب یکی از شریف ترین انسان های  تاریخ کشورمان دکتر تقی ارانی را از کار انداختند. دکتر تقی ارانی، دانشمند فرهیخته ای بود که همواره قلبش برای زحمتکشان کشورمان می تپید. او با افشاندن بذر آگاهی میان زحمتکشان و اشاعه علم و دانش به جای جهل و خرافات، نوید بخش ایرانی آگاه، مستقل و پیشرفته ای بود. در مدت کوتاه عمرش در این زمینه کاری کرد کارستان. واین چیزی نبود که از دید دشمنان زحمتکشان و ارتجاع پوشیده باشد. او باید جزای روشنگری و وطنپرستی و خرافت ستیزی خود را می دید. به بهانه واهی ارانی ویاران و همفکرانش را که بعدها به گروه 53 نفر شهرت پیدا کردند، دستگیر، زندانی و زیر شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی قرارگرفتند. سرانجام  دکتر تقی ارانی را به شهادت رساندند.

مبارزه ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای استعمار، استثمار و استبداد، آنچ…

Read more

بمناسب دوم بهمن (2 ریبه ندان) سالروز تاسیس جمهوری مهاباد

بمناسب دوم بهمن (2 ریبه ندان)

سالروز تاسیس جمهوری مهاباد 

در شرایطی که بیگانگان در هر نقطه از خاک ایران و حتی در تهران هر طور می خواستند تصمیم می گرفتند و هر چه می خواستند بر سر مردم می آوردند ، کدام عقل سلیم کار ما را که برقراری امنیت و حفظ جان و مال و آبروی مردم و رفع آشوب و برادر کشی بود ، محکوم می کند ؟ با مراجعه با آمار در خواهید یافت که شمار تلفات مردم و نظامیان ، موارد ارتکاب مردم به جرم و جنایت و حتی دست اندازی بیگانگان اشغالگر ، در این بخش از کردستان به مراتب از هر جای دیگر ایران و منجمله تهران کمتر بوده است . شما با استناد به کدام مدارک ما را تجزیه طلب می نامید ؟ مطلوب ما کردستانی است آباد و آزاد به عنوان بخشی از ایران آباد و آزاد .

  (از دفاعیات قاضی محمد در بیدادگاه رژیم پهلوی)   

سال­های جنگ جهانی دوم برای ایران همراه است با اشغال ايران توسط قوای متفقین، سقوط ديکتاتوری رضا شاهی، و آغاز دوره‌ای از آزاديهای سياسی، فعاليت احزاب و مبارزات پارلمانی. ارتش بريتانيا در جنوب و ارتش سرخ در شمال، آذربايجان و بخش­هايی از کردستان …

Read more

لایحه بودجه یا عوامفریبی تکراری

لایحه بودجه یا عوامفریبی تکراری

دکتر محمد حسین یحیایی

یکی از ویژگی های حکومت اسلامی ( جمهوری اسلامی ایران ) دو گانگی در رفتار و کردار و کاربرد واژه های متداولی است که در دنیای مدرن با نظام های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند تا از یک سو خود را در شکل با آنها همسو نشان دهد و از سوی دیگر با محتوای آنها مخالفت کند، مانند نظام حکومتی که نه ریاستی است و نه پارلمانی که هر دو نهاد از سوی رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. رئیس جمهور ریاست دولت و اجرای قانون اساسی را در دست دارد که باید برای پیشبرد آن لایحه بودجه تهیه و تنظیم کند و مجلس هم با کار کارشناسی و کمسیون مختلط آن را بررسی و برای اجرا به دولت ابلاغ کند و اجرای صحیح آن را با نظارت دیوان محاسبات که خود مجلس شورای اسلامی ریاست آن را انتخاب می کند به پیش ببرد. ولی در عمل نه کسی به گزارش نظارتی دیوان محاسبات توجهی می کند و نه ریاست دولت قادر به تهیه لایحه بودجه ای است که بتواند به مدت یک سال مالی برنامه های خود را اجرایی کند. از آن گذشته لایحه بودجه که از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تهیه، تنظیم و ردیف بندی می شود و از سوی روسای سه قوه ( شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از دو برادران لاریجانی و روحانی ) مورد تائید قرار می گیرد، با حکم حکومتی به بارگاه رهبری فراخوانده می شود تا تغییرات دلخواه رهبری بدون توجه به نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در ارقام و ردیف های آن صورت گیرد و خواسته های رهبری که خود را ولی امر مسلمین ( بر اساس اصل 110 از قانون اساسی رهبری بالاتر از هر نهادی است ) می داند برآورده شود و اجرایی گردد. بنابرین با توجه به این مکانیسم و شیوه اداری همه نهاد ها…

Read more

شهر سوسیالیستی: تجربیاتی در زمینه‌ی رفاه عمومی

شهر سوسیالیستی: تجربیاتی در زمینه‌ی رفاه عمومی

ترجمه‌ی امیر مصباحی

مقدمه مترجمیادداشت حاضر که از وبلاگی اینترنتی ترجمه شده، به بحث و بررسیِ نظامِ برنامه‌ریزی در اتحاد شوروی ‌می‌پردازد. از آن‌جا که پیرامون نحوه‌ی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در اتحاد شوروی منابعِ محدودی به زبان فارسی وجود دارد که از یک یا دو کتاب و دو یا سه مقاله، آن هم به شکلی نه چندان مناسب، فراتر نمی‌رود، ترجمه‌ی این دو پست وبلاگی را که نویسنده‌اش هم مشخص نیست، مفید و خواندنی یافتم. امیدوارم بتوانم در آینده‌ای‌ نزدیک مقالات تحلیلی و مبسوط‌تری را در این حوزه ترجمه کنم.

بخش یکم: تجربه‌ی دوره‌ی اولیه‌ی شوروی

با ظهور جامعه‌ای که خود را وقفِ اجرایِ اصول مارکسیستی کرده‌بود، ایجادِ نظامی شهری که بازتاب این ایده‌ها باشد، وظیفه‌ی بسیار بزرگی تلقی می‌شد. نوشته‌های مارکسیستی که از آن‌ها برای آگاهی‌یافتن از انگاره‌های برنامه‌ریزی شهری استفاده ‌می‌شدند، رهنمودهای روشن اندکی در این زمینه در اختیار می‌گذاشت ‌که چگونه باید الگویِ شهرِ سوسیالیستی را ساخت؛ این امر به تنوع گسترده‌ای از تفسیرها و شکل‌گیریِ چند مکتبِ فکریِ رقیب ا…

Read more

اقتصاد ایران گرفتار در دست انداز ولایت

اقتصاد ایران گرفتار در دست انداز ولایت

دکتر محمد حسین یحیایی

در روز های پایانی سال 2018 به سر می بریم، سالی پر تلاطم و اضطراب در دنیا و ادامه جنگ و ویرانی در خاورمیانه، که در شرایط کنونی پایانی بر آن متصور نیست و بحران سیاسی و اقتصادی در آن هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. به نظر می رسد که در سال پیش رو شاهد رخداد های بیشتری در منطقه خواهیم بود و ایران هم با پیشبرد این سیاست و بحران اقتصادی شدید که سال ها است در آن گرفتار شده است به درون این گرداب و بحران سقوط خواهد کرد. زیرا رژیم با ساختار کنونی خود به یک معضل اساسی تبدیل شده، مانع از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهره گیری از منابع موجود( نیروی انسانی، منابع طبیعی، امکانات مالی) در گستره کشور شده است

رژیم های استبدادی در پروسه و گذر زمان به نقطه ای می رسند که قادر به نوسازی خود نمی شوند و هر گونه نوآوری را در ساختار سیاسی و اقتصادی به ضرر و زیان خود می بینند، در نتیجه هر روزبسته تر از گذشته، دور از مشارکت مردم به پیش می تازند تا سرنگونی خود را با سیاست گذاری های خود فراهم آورند. رژیم شاهنشاهی بعد …

Read more

دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است

فریبرز رئیس دانا:

دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است

دلبر توکلی

طنین شعارهای کارگران خوزستان در خیابان های شوش و اهواز در ماه های آبان و آذر سال جاری، پیچید: “اسماعیل را گرفتند، ما همه بخشی هستیم” و”تورم و گرانی، پاسخ بده روحانی”. این اعتراضات رفته رفته، شکل گسترده تری به خود گرفت، کارگران صنعت نیشکر هفت تپه و شرکت ملی فولاد ایران (اهواز)، نسبت به خصوصی سازی و حقوق های معوقه دست به راهپیمایی زدند. در جریان این اعتراض ها، چند تن از کارگران از جمله اسماعیل بخشی و مسلم آزمند، نمایندگان کارگران هفت تپه و از اعضای ارشد سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. این دستگیری ها با موجی از اعتراضات مردمی و همراهی مردم با کارگران همراه شد. اسماعیل بخشی آزاد شد، اما کارگران زیادی هنوز در بازداشت به سر می برند. کارگران هفت تپه خواستار آن هستند که کارخانه به صورت شورایی اداره شود و کارگران در آن نقش اصلی را داشته باشند. در این خصوص گفت و گویی را با فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان و فعال حقوق بشر و عضو کانون نویسندگان ایران انجام دادم که در پی می آید…

Read more

«مَن اَلی‌اَسقَرِ دَشدی…» روایتگر دوگانگی هویت

«مَن اَلی‌اَسقَرِ دَشدی…» روایتگر دوگانگی هویت
نیگار نوروزی

«مَن اَلی اَسقَرِ دَشدی-چِل سالُمِه» بیست و دومین پرفورمنس آرت ششمین «جشنواره‌ی سی پرفورمنس- سی هنرمند- سی روز» بود که در بیست و سوم دی ماه توسط «علی اصغر دشتی» در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران اجرا شد.
در صحنه‌ای که طراحی شده است نام استان‌ها با توجه به جانمایی‌شان بر روی نقشه‌ی ‌ایران, روی زمین قرار گرفته‌اند. در شروع پرفورمنس آرت, پرفورمر به روی کلمه تهران می‌ایستد و شروع به روایت می‌کند:
«
سلام. من علی اصغر دشتی هستم، چهل سال دارم. در ده اسفند هزار و سیصد و پنجاه و پنج, کمتر از دو سال قبل از انقلاب در‌ یزد متولد شدم.
زندگی من به دو بخش تقسیم می‌شود: بیست سال اول را در آنجا -با اشاره‌ی انگشت- ‌یعنی ‌یزد زندگی کردم. بیست سال دوم را در ‌اینجا -با اشاره‌ی انگشت- ‌یعنی تهران زندگی کردم. من در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج که کسی از آنجا یعنی ‌یزد، در‌ اینجا یعنی تهران رئیس جمهور شده بود، ‌آمدم تهران. تا الان که بیست و سه دی ماه هزار و سیصد و نود و پنج است و چند روز از درگذشت ‌آیت‌الله ‌هاشمی‌ که از آنجا یعنی ‌یزد آمده بود، در تهران مانده‌ام…

Read more

سالروز تولد استاد "ابراهیم دارابی" گرامی باد

 سالروز تولد استاد "ابراهیم دارابی" گرامی باد

دوم دی ماه مصادف است با سالروز تولد استاد " ابراهیم دارابی "نویسنده توانمند ، شخصیت برجسته علمی ، فرهنگی و اجتماعی ایران و عضو هیات تحریریه مجله آذری

سایت فرقه دمکرات آذربایجان برای آشنایی بیشتر با یکی دیگر از مفاخر آذربایجان، به باز نشر مصاحبه استاد دارابی اقدام می کند. این مصاحبه در مرداد سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و در همان تاریخ در فصلنامه آذری(شماره ۲۴) نشر شده است.

تناسب و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادبیات و ریاضیات

اشاره
برای مطبوعاتی‌ها، انسان‌ها با رویدادها و آثاری که از آن‌ها بر جای می‌ماند، اهمیت پیدا می‌کنند، ولی برخی‌ها هستند که وجه ممیزۀ آن‌ها چیزهای دیگری است و باید آن‌ها را با آن ویژگی‌ها شناخت، از جمله: ادب، متانت و سنگینی در رفتار، گفتار سلیس و حساب شده و از همه مهم‌تر معلم و یاددهندۀ همیشگی. برای ما آذربایجانی‌ها، معلمی‌از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است، به طوری که هم‌زبانان ما در جمهوری آذربایجان، اوج احترام به یک پیشکسوت و استاد را با اطلاق واژۀ «معلم» به او، به اکمال می‌رسانند و اگر این فرد، خود معلم نیز باشد، دیگر به قول معروف، نور علی نور می‌شود…

Read more

وحدت و تشکیلات

تقدیم به همه کارگران و زحمتکشان مبارز کشورمان

وحدت و تشکیلات

 ابوالقاسم لاهوتی

شعر «وحدت و تشکیلات» یکی از معروف‌ترین شعرهای ابوالقاسم لاهوتی، شاعر و مترجم برجسته و انقلابی ایران است که آن را در سال ۱۳۰۳ سروده است. فراز نهایی و مهم‌ترین پیام این شعر، در ادبیات کارگری و سوسیالیستی ایران شعار اساسی و برجسته‌یی شده است. لاهوتی در سراسر عمر نزدیک به هفتاد سالش، در راه تحقق عدالت و آزادی و زندگی بهتر برای زحمتکشان و همبستگی مردم سراسر جهان پیکار کرد.

ابوالقاسم لاهوتی در ۱۳ آذر ۱۲۶۶ در کرمانشاه، متولد و در ۲۵ اسفند ۱۳۳۵ در مهاجرت (اتحاد شوروی) در گذشت.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است

سر و ریشی نتراشیده و رُخساری زرد،

زرد و باریک، چو نِی.

سفره‌یی کرده حمایل، پتویی بَر سَرِ دوش،

ژنده‌یی بر تنِ وِی.

کهنه پیچیده به پا، چون‌که ندارد پاپوش؛

در سرِ جادۀ رِی.

چند قزاق سوار از پِی‌اَش، آلوده به گَرد.

دست‌ها بسته ز پس،…

Read more

مارکسیسم و ازادی

مارکسیسم و ازادی

مسئله روش مارکسیست‌ها نسبت به آزادی افراد جامعه، از همان آغاز پیدایش مارکسیسم مورد بحث بود. مارکسیسم از هواداران سرسخت و پیگیر آزادی واقعی شخصیت انسانی است و درست به همین جهت نظریات بورژوازی درباره آزادی را که آزادی گرایی یا لیبرالیسم بورژوازی نام دارد، همیشه مورد افشا قرار داده است.

ولی سرمایه داری امپریالیستی که در ژرفای دل خود کوچکترین ارادتی هم به «لیبرالیسم » ندارد، ٔ عرصه تسلط خود را فریبکارانه «جهان آزاد» نامیده و درفش «آزادی» را در مقابل به اصطلاح او »تام روائی» توتالیتاریسم یا «استبداد کامله» کمونیستی برافراشته! و میخواهد چهره کریه بهره کش و استعمار طلب و نژاد گرا و سود ورز و رباخوار و جهالت پرور و ضد بشری خود را در زیر این نقاب زرین بپوشاند. این که سرمایه ٔ داری امپریالیستی درفش کهنه لیبرالیستی خود را، که در دل کوچکترین ارادتی بدان ندارد و در عمل آن را طی تمام تاریخ حیات سرمایه داری، با قساوت و حیله گری و سالوسی نقض و پایمال ساخته، بر می ٔ افرازد، امری طبیعی است. از این «شیطان زرد» و پرستنده شعبده باز …

Read more

شمه ای از سیاست عالم اوهام راجع به دوستی آمریکا

شمه ای از سیاست عالم

اوهام راجع به دوستی آمریکا

این نوشته 97 سال قبل توسط سید جعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران به چاپ رسیده است. این نوشته کوتاه ماهیت امپریالیسم نوپای آمریکا و خطر آن را به جهانیان، مخصوصا به زحمت کشان گوش زد می کند. در صورتیکه بخش بزرگی از نیروهای ملی کشورمان، آمریکا را طرفدار آزادی و دمکراسی می دانستند. این توهم که حتی دکتر مصدق و یارانش تا آستانه کودتای ننگین 28 مرداد دچار آن بودند، لطمه شدیدی به کشورمان وارد کرد. پس از کودتا نقش جنایت کارانه آمریکا برای همه عریان شد که دیگر دیر بود.

سید جعفر پیشه وری تا تیز بینی خاصی ماهییت واقعی امپریالیسم آمریکا را افشا می کند. پیشه وری می نویسد:

قبل از جنگ جهانگیری بازار ایران منحصر به دولت روس و انگلیس بود. این دو مملکت جهانگیر برای مقاصد سیاسی معینی خودشان، ایران را میدان مبارزه قرار داده، حس نفرت ایرانیان را نسبت به خودشان روز به روز زیادتر می کردند. در همین شروع جنگ عمومی (جهانی اول) حریف و رقیب بزرگ تازه ممالک فوق، یعنی مملکت جهانگیر آلمان در ایران نفوذ پیدا کرده بود. …

Read more

جهان بینی فرقه دمکرات آذربایجان

جهان بینی فرقه دمکرات آذربایجان

دکتر محمد حسین یحیایی

فرقه دمکرات آذربایجان ضرورت تاریخ، شرایط اجتماعی و اقتصادی آن دوره و خواست توده های زحمتکش و تهیدست مردم آذربایجان بود که با جهان بینی خاص و مشخصی مجهز شده بود و به چگونگی زندگی خود و تعامل با دیگران برای رسیدن به اهداف انسانی و ارزش های جهانشمول بشری با کاربرد علم و سیاست باور داشت.

جنبش ۲۱ آذر و تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان از رخداد های مهم و تاثیر گذار در تاریخ معاصر است که تا کنون همه زوایای آن بویژه اهداف آن مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. سال های طولانی نظام شاهنشاهی و دلدادگان داخلی و خارجی اش تبلیغات وسیع و گسترده ای بر علیه این جنبش مردمی براه انداختند و روز ۲۱ آذر را روز نجات آذربایجان خواندند و مانع از آن شدند که مردم بویژه کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور با واقعیت های نهفته در درون جنبش و حکومت ملی آذربایجان آشنا شوند و از آن شناخت واقعی پیدا کنند. تبلیغات مسموم همراه با سکوت کامل در برخورد با جنبش ۲۱ آذر در رژیم ولایت هم همچنان ادامه یافت. هرچند برخی از پژوهشگران جوان در سال های اخیر تلاش کردند تا بخشی از زوایای پنهان آن را آشکار سازند، ولی فرصت طلبانی هم برای مطرح کردن خود با عناوین دانشگاهی (جمیل حسنلی و دیگران) به بازگو کردن همان تهمت های دیرینه و کهنه با سند سازی های بی اساس، کوشیده اند که همراه با نام آوری زود گذر و اخذ اجرت …

Read more

ایرج میرزا شاعری طنزپرداز و آزادیخواه

ایرج میرزا شاعری طنزپرداز و آزادیخواه

شاهزاده ایرج میرزا – جلال الممالک – در سال ۱۲۵۳ در تبریز به دنیا آمد پدر و پدربزرگش هر دو شاعر بودند و ایرج طبع شعری خویش را از آنها به ارث برد . وی فارسی ، عربی و فرانسوی را در تبریز آموخت و در محضر استادانی چون آقا محمد تقی عارف اصفهانی و میرزا نصر الله بهار شیروانی کسب فیض نمود . در سن شانزده سالگی ازدواج کرد و سه از ازدواجش نگذشته بود که پدر و همسرش را از دست داد .به دربار رفت و در سال ۱۳۰۳ با سمت بازرس کل امور مالیه خراسان رها کرد و به تهران آمد.

اقامت ایرج در خراسان که پنج سال به طول انجامید بارزترین دوران کوشش ادبی وی بود . شاعر نمیتوانست نسبت به جنبشهای آزادیخواهی که در همه جای کشور پدید آمده بود بی عتنا باشد و در اشعاری که در این زمان سرود سادگی و صمیمیت ، عمق اندیشه و لحن افشا و اعتراض به طور کاملا آشکار به چشم میخورد و در این سالهاست که او را به عنوان یک شاعر بزرگ ملی میشناسند و در هنگام ورود به تهران با استقبال گرم و پرشور ادبا و شعرا و مردم عادی که اندیشه های خود را در شعر او دیده بودند روبرو میشود…

Read more

ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﻋﺪول از اهداف اﻧﻘﻼب است

ا- ﻻهرودﯼ

 ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﻋﺪول از اهداف اﻧﻘﻼب است

 وﻳﮋﮔﯽ اﻧﻘﻼب١٣٥٧ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ﺁن  ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﯽ کند . زﻳﺮا ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺁن را ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪادند. اکثریت ﻣﻄﻠﻖ شرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ اﻳﻦ و ﻳﺎ ﺁن حزب ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ . هیچ ﻳﮏ از اﻳﺪﻳﻮلوژﯼ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﻳﺮان را راهنمایی ﻧﻤﻴﮑﺮدﻧﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ  و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادﯼ ﻧﺎﺑﻮد شود و حکوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ شعارﺁزادﯼ، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﮐﺎر آید. ﻋﺪالت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد . ﻓﻘﺮ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود. ﺳﺮورﯼ ﮔﺮوﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮود شود . زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺎحبان اﺻﻠﯽ ﺁن ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪﻩ شود. ﮐﺎرخانه از ﺁن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎشد ﮐﻪ ﻣﺎشین ﺁﻧﺮا ﺑﻪ حرﮐﺖ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ . حق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﻣﺮد و زن ﺗﺄﻣﻴﻦ گردد . ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد، ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ از ﻣﻴﺎن برداشته شود، اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮﯼ و ﺑﺮدارﯼ ﺑﺮﻗﺮارگردد . همه ادﻳﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم روﯼهمین ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳﻌﻨﯽ  ﺁزادﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ اﻗﺘﺼﺎد تاکید دارﻧﺪ. …

Read more

*باید در عمل یکی گردیم**باید در عمل یکی گردیم*

باید همصدا گردد
صداهامان،
دستها؛
باید زنجیره ای گردد
در صفی واحد
و گامها استوار و راسخ تر
 در این راه سترگ،
همگام گردند،
اندیشه ها را پرواز باید داد 
در میان امواج خروشان
این خیل عصیانگر ،
که دگر نظم بردگی و بندگی
قرون و اعصار را
بر نمی تابند ،
طغیان؛
از برای نان
خروش؛ 
از برای کار  
و عصیان؛
از برای آزادی،
برای رهایی اندیشه
از بند استبداد و خودخواهی،
و از زنجیر خود کامان،
و اینک باید
اندیشه ها را با عمل در آمیزیم،
باید 
در عمل یکی گردیم
وین امواج خروشان را
به سوی روشناییها
ره گشا باشیم

 #غلام کرمیان ۹ / ۹ / ۹۷

 

Read more

ام الفساد حکومت مادام العمر است

ام الفساد، حکومت مادام العمر است

ابوالفضل قدیانی

به همان میزان که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به وخامت می‌گراید و مخالفت مردم با نظام استبداد دینی و در رأس آن آقای علی خامنه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، دستگاه‌های امنیتی استبداد که هراس دائمشان بیشتر شده است تنها چاره را در تشدید سرکوب می‌جویند. این هراس همیشگی، هراس از دست دادن قدرت است، آن هم قدرت غاصبانه‌ای که به جان مستبد گره خورده است و انفکاک از آن کابوسی است که روز روشن را به چشمان او تار می‌کند و او برای حفظ این قدرت و استیلای هر چه تمام تر بر ملت، به هر کار خلاف قانون و اخلاقی دست می‌یازد.

سؤال اینجاست که منشأ این پدیده شوم چیست؟ چگونه می‌شود که فردی که شاید در شرایط زندگی عادی، انسانی معمولی با نقاط ضعف و قوت اخلاقی می‌بود، چنین از حب قدرت اصول اولیه انسانی و اخلاقی را به زیر پا می‌گذارد و برای مستولی شدن بر خلق خدا چنین ظلم و ستم روا می‌دارد؟ به نظر من ام‌الفساد در این میان حکومت مادام‌العمر است. قدرت شیرین است و آنکه به چنگش آورده، جز در موارد نادر، به سادگی از آن در نمی‌گذرد. تاریخ گواه تمایل پایان‌ناپذیر قدرت برای مطلق شدن است. این…

Read more

عطریاد « جبار باغچه بان » درون باغ *

عطریاد « جبار باغچه بان »  درون باغ *

 

« من  مانند علف  صحرائی

به وسیله  باد  و باران

و تابش  نور آفتاب  آسمان  ایران  سبز شدم،

و به  رنگ  و بوی  ایرانیت  خود  افتخار دارم.

قدرت  من،  فکر من  و ایمان  من همه  ایرانی  است»

سخنان  فوق  از زبان  کسی  جاری  شده  است  که  به  راستی  هم  پس  از گذر از رنج های  فراوان ،  همچون  جان شیفته ای  با کوله  باری  از آفتاب ، شمع  وجودش  را وقف  روشنی  بخشیدن  به  زندگی  تیره  وتار آن  بخشی  از جامعه  عقب  مانده  خود کرده  بود که  آینده  سازان  واقعی  جامعه  هستند.

آموزش  به خردسالان  و تلاش  برای شکوفاندن  غنچه های  کلام  برلبان  کودکان  ناشنوای  میهنمان  ایران ، تاریخ  پر فراز و نشیبی  را پشت  سرگذاشته و راه  پر سنگلاخی  را طی  کرده  است  که  نام  جبار عسگزاده  (باغچه بان)  همواره  چون  مشعلی  فروزان  بر فراز آن  میدرخشد. 

میرزا جبار عسگرزاده  ، معروف  به  باغچه بان  به  سال  1264  شمسی  برابر با 1885 م…

Read more

جبار باغچه بان از مفاخر آذربایجان

جبار باغچه بان از مفاخر آذربایجان

میرزا جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه‌بان در سال ۱۲۶۴ در ایروان پایتخت کنونی جمهوری ارمنستان چشم به جهان گشود. جدش از مردم تبریز  یا ارومیه بود. وی ابتدا در تبریز کودکستانی را تحت عنوان «باغچه اطفال» دایر کرد و به همین دلیل خود را باغچه‌بان نامید.
باغچه‌بان مدرسه ناشنوایان را در سال ۱۳۰۳ با وجود مخالفت‌های بسیار از جمله مخالفت دکتر محسنی، رئیس فرهنگ وقت در تبریز دایر کرد. این کلاس در کنار باغچه اطفال باغچه‌بان در کوچه انجمن در ساختمان معروف به عمارت انجمن تأسیس شد.
وی از سال ۱۳۰۷ خورشیدی با وجود دشواری‌های وسیع چاپ و کلیشه، چاپ کتاب‌های ویژه کودکان را با نقاشی‌هایی که خود می‌کشید آغاز کرد. یکی از کتاب‌های وی با عنوان «بابا برفی» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده و شورای جهانی کتاب کودک آن‌را به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد.
باغچه‌بان در سال 1312 خورشيدی به تهران آمد…

Read more

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

( به مناسبت صدمین سال تولد فریدون ابراهیمی )
دکتر محمد حسین یحیایی

فریدون ابراهیمی یکی از چهره های برجسته و پیشگام در تاریخ سیاسی و مبارزات مردمی آذربایجان برای دستیابی به آزادی است که با گذشت زمان عملکرد و باور به آزادی و حق تعیین سرنوشت ایشان همراه با دادگری و عدالت محوری 
نمایان تر می شود و از سوی پژوهشگران مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. سال های طولانی حاکمیت استبداد و ارتجاع مانع از آن شده بود تا حقیقت و واقعیت جنبش آزادی خواهانه مردم آذربایجان در 21 آذر و حکومت ملی « فرقه دمکرات آذربایجان » و شخصیت های شرکت کننده در آن که پیآمد خیزش مردمی در منطقه بود روشن شود. بدون شک یکی از شخصیت های مهم و برجسته جنبش آذربایجان، فریدون ابراهیمی جوانی پر شور، باورمند به آزادی با قلمی توانا و گزنده بود که آرامش استبداد را بر هم می زد و خشم ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آنان را بر می انگیخت.…

Read more

20 blog posts