header photo

Blog posts : "مقاله"

بودجه خیالی در مجلس بی اختیار و تشریفاتی رژیم ولایت

دکتر محمد حسین یحیایی

بودجه خیالی در مجلس بی اختیار و تشریفاتی رژیم ولایت

لایحه بودجه هر ساله از سوی «سازمان برنامه و بودجه» بعد از دریافت گزارش ها از ارگان ها و نهاد های گوناگون تهیه و تنظیم شده به هیئت دولت داده می شود که بعد از بررسی مقدماتی بوسیله رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود و مجلس اعلام وصول می کند. لایحه بودجه تا 15 آذرماه هر سال باید به مجلس تحویل داده شود. ولی از دوران احمدی نژاد که دلداده رهبری بود و فکرش به رهبری نزدیک این تاریخ و مقررات بهم خورد و تهیه بودجه جدیت خود را از دست داد (احمدی نژاد سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و برخی دیگر از نهاد ها را منحل کرد) رئیس دولت 13 که ادامه دهنده راه احمدی نژاد است و نزدیک به خامنه ای در تهیه بودجه همان مسیر را می پیماید، هرچند «قالی باف» گفت: تا برنامه 7 توسعه تصویب نشود مجلس لایحه بودجه را اعلام وصول نخواهد کرد. دوره برنامه 6 در سال 1400 به پایان رسیده و دولت «رئیسی» با عقبه امام صادقی ها هنوز برنامه 7 توسعه را آماده نکرده اند. به هر رو بودجه سال 1402 با ارقام خیالی با نزدیک به دو ماه تاخیر به مجلس داده شد تا با تشکیل کمسیون تلفیق بررسی شود. در ادامه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حضور یافتند تا سازو کار های بودجه را توضیح و تشریح کنند تا مجلس بی اختیار نمایش های سیرک گونه خود را آغاز کند.…

Read more

رژیم ولایت به «ساعت صفر» نزدیک می شود

دکتر محمد حسین یحیایی

رژیم ولایت به «ساعت صفر» نزدیک می شود

در 8 ماه می 1945 وقتی ساعت به نیمه شب رسید و عقربه های آن روی هم قرار گرفت «ساعت صفر» نام گرفت. برلین بدون قید و شرط تسلیم نیروهای متفق شد و جنگی که از سال 1939 از سوی هیتلر و حاکمیت رایش سوم آغاز شده بود پایان یافت. نیروهای شوروی با پاک سازی شرق اروپا از نیروهای نازی به برلین وارد شدند و نیروهای بریتانیا و فرانسه هم از غرب و ایالات متحده از جنوب به سوی برلین پیشروی کردند. با اعلام ساعت صفر دوران جدیدی در شیوه زندگی، رفتار سیاسی و اقتصاد آلمان آغاز شد، مردم آلمان با اعلام برائت از گذشته و رهایی از قید و بند های هیتلر ساخته و اندیشه های نازیستی که بر آنان تحمیل شده بود با امید به آینده با گذشته خود وداع کردند ولی رنجشان به قدری نبود که آن را فراموش کنند. جنگ دوم که با اندیشه های فاشیستی هیتلر آغاز شده بود بیش از 50 میلیون انسان را به کام مرگ و نابودی خود کشید، هزاران شهر و روستا را ویران کرد، دو سوم از جوانان شوروی که متولد سال 1923 بودند در جنگ کشته شدند. با اینکه در سال 1939 پیمان عدم تجاوز بین اتحاد شوروی و آلمان منعقد شده بود، هیتلر در سال 1941 به شوروی حمله کرد، بیشترین تلفات جنگ در شوروی اتفاق افتاد، مقاومت سربازان شوروی از یک سو استالینگراد) و سرمای شدید منطقه سربازان آلمان را زمینگیر کرد. در کنفرانس «یالتا» که در کریمه اتحاد شوروی برگزار شد (چرچیل، روزولت، استالین) تسلیم نظامی و حاکمیت رایش سوم آلمان، غرامت برای بازسازی مناطقی که از سوی آنها تخریب شده بود و استفاده از 11 میلیون اسیر جنگی آلمان در بازسازی تخریبات مورد بررسی قرار گرفت. مردم سخت کوش آلمان…

Read more

روح فدائیان اسلام در کالبد...

دکتر محمد حسین یحیایی

روح فدائیان اسلام در کالبد...

با آغاز دوران تنظیمات و مشروطه خواهی در دولت عثمانی و ممالک محروسه ایران افکار و اندیشه های غربی که بیشتر بر اساس سکولاریزم شکل گرفته بود به این منطقه سرازیر شد و از سوی برخی از روشنفکران مورد استقبال قرار گرفت. با فرو پاشی امپراتوری عثمانی و آمدن کشور های انگلستان، فرانسه و ایتالیا به مناطق عرب نشین در خاورمیانه و شمال آفریقا و گسترش نفوذ آنها که به تغییر فکر و اندیشه می انجامید، مسلمانان سنتی را به شدت آزرده می کرد تا جائیکه آنان با تحریک مردم به مقابله با هرگونه نوآوری در گسترش تکنیک در امور اداری و صنعتی، شیوه زندگی مردم و ساختار سیاسی می پرداختند. در ایران طرفداران «شیخ فضل اله نوری» با مشروطه و مشروطه خواهی مخالفت می کردند و نگران بودند که نفوذ سیاسی و فرهنگی غرب به تعطیلی قوانین اسلامی خواهد انجامید و جایگاه روحانیت را در امور فرهنگی و قضائی تضعیف خواهد کرد. با همه این مخالفت ها مشروطه در ایران و دولت عثمانی پیش رفت و با فروپاشی عثمانی جمهوری لائیک در آنجا تاسیس شد ولی در ایران به جمهوریت نیانجامید و نظام شاهنشاهی همراه با استبداد پیش رفت. ولی در منطقه مشروعه خواهان به فعالیت های خود به صورت آشکار و پنهان ادامه دادند.…

Read more

قاچاقی ال ساخلار* سخنی درباره رمان «قاچاق نبی»

قاچاقی ال ساخلار*

سخنی درباره رمان «قاچاق نبی»

برای از بین بردن ستم نباید به ستمکار پند و اندرز داد، بلکه به ستمکش باید گفت تو که در قدرت و توانایی از ستمکار بارها نیرومندتری، چرا ایستادهای و ستم را تحمل میکنی؟

میرزا فتحعلی آخوندوف

قاچاق نبی، اثر جلال برگشاد (1922ـ 1995/1301ـ1374)، نویسنده اتحاد شوروی و جمهوری آذربایجان، یک رمان تاریخی زیبا، اثرگذار و آگاهیبخش است. این رمان، با گشودن پنجرهای به سوی مبارزات و عصیانهای دهقانی سده نوزدهم روسیه تزاری و ایران دوره قاجار، آگاهی خواننده را افزایش میدهد، دنیای درونی او را پهناورتر میکند و ارادهاش را برای دگرگون کردن جهان پیرامون خود استوارتر میسازد. این رمان تاریخی با ترجمه بسیار عالی ودود مردی و نشر پاکیزه انتشارات نگاه در بهار 1401 در کنار رمانهای تاریخی ارزشمندی که به زبان فارسی نوشته شده یا به فارسی ترجمه شدهاند؛ رود پر خروش اثر استاد ابراهیم دارابی، سمرقند اثر امین مالوف با ترجمه…

Read more

رژیم در تنگنای اقتصادی و شکاف های درونی

دکتر محمد حسین یحیایی

رژیم در تنگنای اقتصادی و شکاف های درونی

اکنون ماه ها از آغاز تظاهرات و خیزش مردمی در سراسر کشور می گذرد، رژیم که سال ها با سرکوب و اختناق حاکمیت خود را در ظاهر برقرار کرده بود با بزرگترین مشکل سیاسی و اقتصادی خود روبرو شده است، دیگر آن سرکوب ها، بگیر و ببند ها، تجاوز و تهدید ها، کشتار در خفا و اعدام ها، مردم فریبی و دروغپردازی ها، شو های تلویزیونی و تبهکاری های گوناگونش که بطور سیستماتیک بکار برده  کارآیی خود را از دست داده است و جواب نمی دهد. در این راستا جوانان بستوه آمده، مایوس شده و نگران از آینده خود، خیابان را ترک نمی کنند و راه و روش های گوناگونی را برای ادامه مبارزه و گذر از رژیم انتخاب می کنند. رژیم درمانده برای نجات خود به هر ترفندی که گاهی غیر انسانی است دست می زند و برای بازدارندگی خیزش بازهم دادگاه های انقلابش که در همه این مدت بیداگاه بوده فعال کرده است (ادامه کار دادگاه های انقلاب نشان می دهد که رژیم بر آمده از انقلاب 1357 هرگز تثبیت نشده، زیر پوست جامعه مخالفت پنهان و آشکار همچنان ادامه داشته است، زیرا رژیم تاریک اندیش و ارتجاعی در شناخت زمان و جامعه دچار مشکل بوده است). …

Read more

عزیز نسین از زبان خودش :

عزیز نسین از زبان خودش :

پدرم در سیزده‌ سالگی از یکی از روستاهای آناتولی به استانبول آمد. مادرم هم وقتی خیلی بچه بود از روستای دیگری در آناتولی به استانبول آمد. آن‌ها مجبور بودند سفر کنند تا یک‌دیگر را در استانبول ببینند و ازدواج کنند تا من بتوانم به دنیا بیایم. حق انتخابی نداشتم، به همین دلیل در زمانی بسیار نامناسب، در کثیف‌ترین روزهای جنگ جهانی اول، سال 1915؛ و در یک جای بسیار بد به نام جزیره‌ی هیبلی، متولد شدم. هیبلی، ییلاق پولدارهای ترکیه در نزدیکی استانبول است و از آن جا که پولدارها نمی‌توانند بدون آدم‌های فقیر زنده بمانند، ما هم در آن جزیره زندگی می‌کردیم.

با این حرف‌ها نمی‌خواهم بگویم که آدم بدبختی بودم. برعکس، خوش‌شانسم که از یک خانواده‌ی ثروتمند، نجیب‌زاده و مشهور نیستم.

نام من «نصرت» بود. نصرت یک واژه‌ی عربی است به معنای «کمک خداوند». این اسم مناسب خانواده‌ی ما بود چون آن‌ها امید دیگری جز خدا نداشتند…

Read more

دستاوردهای نهضت ۲۱ آذر و مبارزه امروز ما

دستاوردهای نهضت ۲۱ آذر و مبارزه امروز ما

احد واحدی

نهضت ۲۱ آذر، بر بستر ضرورت زمان، نیاز مبرم به اصلاحات ریشه ای در جامعه و توسل به مبارزه از طرف مردم، برغم سنگ اندازی های حکومت پهلوی در برابر آن، دست به کاری کارستان در راستای دموکراتیزه کردن جامعه زد؛ نهضت ۲۱ آذر، جنبش نان، زمین و آزادی بر بستر ظلم و ستم حکومت و زمینداران بزرگ بود که عرصه را چنان بر آنان تنگ کرده بودند که راهی جز قیام نداشتند. دشمنان جنبش عدالتخواهانه ایران و آذربایجان به خوبی از علل بوجود آمدن این نهضت عظیم باخبرند؛ آنها به عمد آدرس عوضی می دهند که مردم آذربایجان و مردمان سایر مناطق را گمراه و به این نهضت بدبین کنند

ایران را طوفان انقلاب دربرگرفته است؛ جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” که در سه ماهه اخیر آغاز شده است، پایان رژیم آزادی کش مذهبی را نوید می دهد و همه ی رنج ها، دردها، تبعیض ها و نابسامانی های دیگر را که در بعد از انقلاب مشروطیت و بویژه در …

Read more

پایگاه اجتماعی فرقه دمکرات آذربایجان

دکتر محمد حسین یحیایی

پایگاه اجتماعی فرقه دمکرات آذربایجان

در سال های پایانی دوران رضا شاه اقتصاد ایران گرفتار بحران و افزایش شدید قیمت ها شده بود و با آغاز جنگ و کاهش حجم تجاری با کشور های اروپایی این بحران را عمیق تر کرد تا با ورود نیرو های متفق در سوم شهریور 1320 اقتصاد کشور از هم پاشید. محمد علی فروغی در این شرایط اداره کشور را در دست گرفت و دولت خود را زیر سایه نیرو های متفق تشکیل داد. فروغی برای برون رفت از بحران اقتصادی تعدادی از کارشناسان متمایل به لیبرالیسم اقتصادی را وارد کابینه خود کرد. وزارت دارایی را به « مشرف نفیسی » که سال ها مشاور حقوقی شرکت نفت بود، سپرد.نفیسی در اولین اقدام ارزش پول ملی را از 68 ریال در مقابل استرلینگ انگلیس به 140 ریال کاهش داد، ورود و خروج کالا را به کشور آزاد کرد و انحصار های دولتی را که گاهی تامین کننده مواد غذایی و نیاز های اجتماعی بویژه تهیدستان بودند، ملغی کرد. در نتیجه تعادل بازار به هم ریخت، محصولات کشاورزی از سوی انگلیس ها که حالا پولشان توان خرید بیشتری داشت، خریداری گردید و به خارج منتقل شد، با این تدابیر اقتصادی قحطی و گرسنگی جامعه را فرا گرفت. آذربایجان پر جمعیت گرفتار سخت ترین دوران قحطی، بیماری و گرسنگی شد، در این میان افزایش نقدینگی از 200 میلیون تومان در سال 1320 به 350 میلیون تومان در آبانماه 1321 قیمت ها ها به شدت افزایش داد. مردم گرسنه با ازدحام در برابر نانوایی ها در تبریز فریاد می زدند که ما گرسنه ایم، تنها نان می خواهیم، مردم خشمگین گاهی از فرط گرسنگی به نهاد های دولتی حمله می کردند. …

Read more

شبح انقلاب زنان در آسمان ایران می چرخد

دکتر محمد حسین یحیایی

شبح انقلاب زنان در آسمان ایران می چرخد

جنبشی که از مدت ها پیش نخست از سوی زنان در گستره ایران آغاز شده است، همچنان با نفوذ در عمق جامعه در لایه های گوناگون آن رو به گسترش است و همچنان پیش می رود تا جائیکه ارکان رژیم ولایت را به لرزه در آورده، سکوت سال های طولانی را درهم شکسته و زنگ های پایان بازی را به صدا در آورده است. رژیم برای برون رفت از این بحران که شاید بزرگترین آن در چند دهه گذشته باشد به هر ترفندی دست می زند، نخست سران رژیم آن را انکار و یا کوچک جلوه می دهند، سپس روی به تهدید می آورند و به نصیحت و گفتار کلیشه ای می پردازند و در نهایت دست به اسلحه می برند وبه کاری دست می زنند که مستبدین در گذشته های دور و نزدیک بار ها آن را تجربه کرده اند، گویا می خواهند کشور را نجات دهند و امنیت مردم را برقرار سازند، سخن از مداخلات خارجی به میان می آورند از ترور، اغتشاش، تجزیه کشور با مشارکت عامل بیگانه (سخنگوی قوه قضائیه می گوید: 40 نفر از افراد خارجی که برخی در آشوب های میدانی شرکت داشتند دستگیر کردیم ) سخن می گویند تا به راحتی از نیرو های سرکوب گر خود استفاده کنند و قدرت نظامی و سرکوب خود را به نمایش بگذارند، در این راستا از همه توان نظامی و امنیتی خود استفاده می کنند تا شاید با راه اندازی کشتار، زندان و احکام اعدام ( تا کنون 6 نفر به اعدام محکوم شدند ) و حتا مداخلات خارجی افکار عمومی را منحرف و یا مخدوش سازند تا شاید با برپایی  سکونت و آرامش پیشین شرایط را برای چپاول و حکمرانی مجدد بر قرار کنند و مانع از پیروزی جنبشی شوند که خود بوجود آورده اند و یا جنش و خیزش همگانی را برای مدتی دیگر به تاخیر اندازند…

Read more

نگاهی به زندگی پربار شهید فریدون ابراهیمی

نگاهی به زندگی پربار شهید فریدون ابراهیمی

 ۲۹ آبانماه مصادف است با یکصد و چهارمین سالروز تولد فریدون ابراهیمی، فرزند شایسته و انقلابی خلق آذربایجان.

شهید فریدون ابراهیمی، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی، در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد.

فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰ ، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، به صفوف حزب توده ایران پیوست. وی در جنبش دانشجویی شرکت فعال و موثر داشت. وی فعالیت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و بزودی شروع به نوشتن…

Read more

با ادامه و گسترش تظاهرات اقتصاد زمینگیر می شود

دکتر محمد حسین یحیایی

با ادامه و گسترش تظاهرات اقتصاد زمینگیر می شود

در ایران مبارزه بین نو و کهنه، سنت و مدرنیته،استبداد و آزادی و... تاریخ دیرینه ای دارد، با انقلاب مشروطه ارتجاع که با هرگونه تغییر و تحول اجتماعی مخالفت می کرد ضربه سنگینی خورد و مدتی در کمین و حاشیه نشست تا فرصتی دیگر بدست آورد، در دوران پهلوی اول همچنان در خفا ماند ولی در دوران پهلوی دوم به شکل و شیوه های گوناگون وارد میدان سیاست شد. گروه های گوناگونی تشکیل داد و زیر نام « فدائیان اسلام » به ترور و ایجاد وحشت روی آورد، برخی از روحانیون که دلداده این گروه بودند در آرزوی دستیابی به قدرت دولتی به هر شکلی در می آمدند گاهی لباس روشنفکری به تن می کردند و سخن از دمکراسی و آزادی می گفتند و گاهی دیگر با توجه به شرایط موضع خود را نسبت به طبقات اجتماعی و اقتصادی تغییر می دادند (برخورد خمینی به آزادی زنان و انتخاب پوشش آنان و شرکت در انتخابات، اصلاحات ارضی و...) ولی هرگز از رسیدن به قدرت سیاسی و امکانات وسیع دولتی دست بر نداشتند تا اهداف ارتجاعی خود را بر کرسی بنشانند، در نهایت انقلاب 1357 این امکان را برای آنان فراهم آورد، در همه این مدت گروه ها و افراد بینابینی هم بودند که می خواستند آموزه های ارتجاعی اسلام را با شرایط روز همسو سازند و از فقیهان بخواهند که شرایط زمانی و مکانی را در نظر بگیرند.…

Read more

صدای پای انقلابی دیگر ولی...

دکتر محمد حسین یحیایی

صدای پای انقلابی دیگر ولی...

جنبش و خیزش مردمی که بعد از قتل « مهسا امینی » بدست دژخیمان رژیم ولایت اتفاق افتاد وارد مرحله جدیدی در دومین ماه خود شده و همچنان رو به گسترش ادامه دارد، در این مدت خشم فرو خورده سالیان طولانی مردم از استبداد و بی داد رژیم، دزدی و فساد سیستماتیک، دروغ و نیرنگ گسترده، فقر و تباهی روز افزون، یاس و نومیدی توده های مردمی بویژه جوانان سرخورده و نگران از آینده خود و... به بیرون سرازیر شده و به شکل و شیوه های گونگون خود را نشان می دهد. این جنبش و خیزش تفاوت های زیادی با جنبش های پیشین دارد، نخست از سوی دختران و زنانی آغاز شده است که سال های طولانی مورد سرکوب، تبعیض و فشار های روحی و روانی رژیم ارتجاعی، جامعه و گاهی افراد خانواده خود قرار گرفته اند. اینک دختران دهه 80 و 90 خورشیدی و زنان ستمدیده و بستوه آمده در سرتاسر کشور به پا خواستند تا به حق و حقوق خود برسند، از آن رو صدا و غرش حق طلبانه آنان نه تنها در میهن بلکه در جهان به سرعت پژواک یافته است. هنرمندان، خوانندگان، ورزشکاران، نویسندگان، متفکران و فعالین اجتماعی و سیاسی در میهن و جهان با آنان همصدا شدند. در پی آن نهاد های بین المللی بویژه زنان بیانیه های گوناگونی در محکومیت رژیم ولایت با قوانین ارتجاعی آن منتشر کردند و در این راستا ایرانیان داخل و خارج به حرکت در آمدند، گرد هم آیی های بزرگ و بی سابقه ای در شهر های بزرگ جهان برپا کردند که خواستار پایان رژیم ارتجاع و ولایت شدند، این گردهم آیی ها و تظاهرات پیگیر و بی وقفه بازتاب وسیعی در مطبوعات، کانال های تلویزیونی ، خبرگزاری ها و فضای مجازی جهان پیدا کرده است تا جائیکه بعد از سال ه…

Read more

یادد ستارخان سردارملی گرامی باد

 

یاد ستارخان سردارملی گرامی باد

خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم

ستارخان قراچه‌داغی سومین پسر حاج حسن قره‌داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ خورشیدی در روستای سردارکندی شهرستان ورزقان به دنیا آمد.

برخي روزها در تقويم هستند كه مي توانند ياد دلاورمردان رشيد ميهن را در ذهن ها زنده كنند. تولد ستارخان يكي از اين موارد است. مبارزات ستارخان در محاصره تبريز و دفاع دلاورانه او در مقابل مخالفان مشروطه ، مقاومت و مبارزه بي نظير او در ارك تبريز ، پايين كشيدن پرچم هاي برافراشته تسليم خائنان در برابر روسها در اين شهر و نيز زخمي و كشته شدن ناجوانمردانه او.

نام ستارخان با انقلاب مشروطه ايران و همچنين با واژه هاي جوانمردي و آزادگي قرين شده است. اين سردار دلاور در پيروزي انقلاب مشروطه، به تنهايي يك عامل اساسي و تعيين كننده بود و از ديد استبداد، بزرگترين خطر محسوب مي  شد، تا جايي كه استبداد محمد علي شاهي توانست تمام انجمني ها و مبارزين زمان را به شكست يا انزوا بكشاند و تنها در مقابل ستارخان و ياران معدود او بود كه با تمام قوا و سپاه ويرانگرش به زانو درآمد و اين حماسه شايد در تاريخ بشري كم نظير باشد.…

Read more

اوضاع سياسي اجتماعي کشور پس از سقوط رضاخان و تشكيل حزب توده ايران

اوضاع سياسي اجتماعي کشور پس از سقوط رضاخان و

تشكيل حزب توده ايران

به قلم رسول مهربان

در چنين اوضاع و احوالي كه هيئت حاكمه جديد با تركبيي از چاكران ودرباريان شاه مستعفي به تحكيم مواضع خويش پرداختند، شخصيت ها و رهبران آزادي خواه و دموكرات آزاد شده اززندان هاي رضاخاني كه حامل ميراث و سنن انقلابي جنبش هاي اجتماعي ايران از مشروطه و جنگل تا سال هاي سياه 1310 رضاشاهي بودند، به تشكيل حزب توده ايران همت كردند.

به دنبال پشت سرگذاشتن تجربه هاي تاريخي و موانع «قانونی» كه هيئت حاكمه از دوران سلطنت پهلوي اول در راه ايجاد و استقرار جنبش كارگري و مردمي ايران ايجاد كرده بود، در شرايط سياسي - اجتماعي جديد كشور، حزب توده ايران تشكيل شد و در مهرماه 1320جلسه هيئت مؤسسان، هيئتي مركب از 15 نفر به نام كميته ي موقت تشكيل داد كه در رأس آن سليمان محسن اسكندري (سليمان ميرزا) از مبارزترين و سرشناس ترين رجال آزادي خواه صدر مشروطيت قرار داشت.

هدف ع…

Read more

خدماتی که حکومت ملی آذربایجان در یک سال انجام داد رضا شاه در بیست سال حکومتش انجام نداده بود .

خدماتی که حکومت ملی آذربایجان در یک سال انجام داد رضا شاه در بیست سال حکومتش انجام نداده بود .

به نقل از کتاب «اطلاعات طبقه بندی شده حوادث آذربایجان (1325-1320)» نوشته «حمید ملازاده»

تشکیل کابینه سید جعفر پیشه وری؛ بعد از ظهر روز چهارشنبه 21 آذر 1324، مجلس ملی فرقه دمکرات آذربایجان در محل سینما دیده بان به ریاست حاج میرزاعلی شبستری تشکیل یافت. در این جلسه جعفر پیشه وری، کابینه خود را به شرح زیر به مجلس معرفی نمود:

1- نخست وزیر (باش وزیر) سید جعفر پیشه وری 2- وزیر داخله، دکتر سلام ا… جاوید 3- وزیر جنگ، جعفر کاویان 4- وزیر کشاورزی، دکتر مهتاش 5- وزیر فرهنگ، محمد بی ریا 6- وزیر بهداری، دکتر اورنگی 7- وزیر دارایی، غلامرضا الهامی 8- وزیر دادگستری، یوسف عظیما 9- وزیر پست و تلگراف، ربیع کبیری 10- وزیر تجارت و اقتصاد، رضا رسولی 11- وزارت کار را تا تعیین وزیر جدید، خود پیشه وری عهده دار گشت. پس از تشکیل کابینه، بنا بر پیشنهاد مجلس و تصویب وکلا، زین العابدین قیامی به ریاست دیوان تمیز و فریدون ابراهیمی به دادستانی کل آذربایجان منسوب گردید. برای رهبری فداییان، مبرّزترین افراد فرقه انتخاب شدند: کاویان رهبر فداییان تبریز، کبیری رهبر فداییان مراغه، غلام یحیی دانشیان رهبر فداییان میانه و سراب، سرهنگ قلی صبحی رهبر فداییان میاندوآب، کلانتری رهبر فداییان اسکو و آزادوطن ر…

Read more

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

سيد جعفر پيشه وري

 نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است.نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند  جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند.  نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو  از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

   سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم  مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از  ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء _ كه خود را سفير ايران می‌داند _ و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر _ يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت _ را ساده تلقی كنيم. اينجا، نقض خشن…

Read more

سخنرانی سید جعفر پیشه وری در باره تاسیس فرقه دمکرات آذربایجان

سخنرانی سید جعفر پیشه وری در باره تاسیس فرقه دمکرات آذربایجان

 ما به استقلال ایران کاملا علاقمندیم. دادن وجبی از خاک آن به دیگران بهیچ عنوان در میان نیست. آنچه ما می خواهیم حقوق داخلی و مختاریت فرهنگی است. مسئله زبان جزئیازاین [مختاریت] است.

روز 19 شهریور سال 1324، یک هفته پس از انتشار بیانیه معروف 12 شهریور و اعلام تشکیل حزب (فرقه) دموکرات آذربایجان، سید جعفر پیشه وری در سالن تئاتر شیر و خورشید تبریز[1] درباره تاسیس حزب و شعارها و اهداف عمومی آن به مدت یک و نیم ساعت برای حاضرین سخنرانی کرد. خلاصه این سخنرانی در شش شماره متوالی روزنامه آذربایجان ـ ارگان فرقه- تحت عنوان «آقای پیشه ورینین نطقینین مختصری» ( خلاصه سخنرانی آقای پیشه وری) به چاپ رسید. هر چند که خود بیانیه 12 شهریور دارای یک مقدمه مفصل و زبانی روشن و ساده بود و پیشه وری در سرمقاله شماره اول آذربایجان (فرقه میز ایشه باشلادی) و ... نیز درباره اهداف فرقه توضیحاتی داد، ولی آن سخنرانی نخستین توضیح مشروح درباره زمینه های پیدایش و اهداف فرقه از زبان رهبر نهضت است. آنچه که می خوانید ترجمه خلاصه این سخنرانی است. توضیحات درون [...] من به متن افزوده ام. …

Read more

بیانیه 12 شهریور ( شهریورین اون ایکیسی ) راهنما و راهگشای امروز

دکتر محمد حسین یحیایی

بیانیه 12 شهریور ( شهریورین اون ایکیسی ) راهنما و راهگشای امروز

77 سال پیش ( 1324) در چنین روز هایی تعدادی از روشنفکران، سیاست ورزان، ملی گرایان و زحمتکشان آذربایجان که بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی، فقر و بدبختی و ظلم و ستم استبداد را مشاهده می کردند به این فکر افتادند که باید از این شرایط اسفبار و اسفناک رها شوند و توده های مردم را در گستره آذربایجان نجات دهند. برخی از آنان تجربه کافی از جنبش های تاریخی آذربایجان داشتند و با تشکل هائی که بعد از 3 شهریور (ورود نیرو های متفق به کشور) به همت روشنفکران و زحمتکشان تشکیل شده بودند، همکاری می کردند ولی این تشکل ها بیشتر بعلت عدم ارتباط با توده های مردم بویژه روستائیان و دهقانان نتوانستند موفقیت چشمگیری در آن مرحله بدست آورند، در نتیجه گرفتار فعالیت های روشفکری شده به محفل های دوستانه تبدیل شدند (سازمان زحمتکشان متشکل از کارگران که بیشتر آنان را مهاجرین می خواندند، جمعیت آذربایجان متشکل از طبقه متوسط و روشنفکر با ارگان خود بنام «آذربایجان»، جمعیت ضد فاشیست با نشریه «یوموروق»، کانون دمکراسی که این گروه رابطه چندان خوبی با سازمان زحمتکشان نداشتند و جبهه بیداری که در آن شخصیت های برجسته آذربایجان مانند میرزا علی شبستری و جبار باغچه بان فعالیت داشتند و نشریه زبان را منتشر می کردند)…

Read more

فرقه ما شروع به فعالیت نمود!

فرقه ما شروع به فعالیت نمود!

در روز دوشنبه مراجعتنامه فرقه ما منتشر شد. این بیانیه با علاقه و همدردی بسیار از طرف خلق ما مورد استقبال قرار گرفت. هزاران نفر از آذربایجانی ها در شهرهای آذربایجان مقابل دیوارهایی که مراجعتنامه چسبانده شده بود گرد آمده، آن را تا انتها  خوانده، به فکر فرو رفتند و به گرمی آن را مورد تشویق قرار دادند. بدین وسیله باز شدن راه سعادت و آزادی درک نمودند. این تحسین و استقبال گرم نشان داد راهی که می رویم دقیق و هدفی که انتخاب کرده ایم درست است.

جونکه خود مردم به خوبی تشخیص دادند که ما مانند سایر نیروها نه با سخنان بیهوده برای جذب مردم گام برداشته ایم، بلکه با اقدامات عملی برای نشان دادن راه واقعی شروع به کار کرده ایم، بنابر این از طرف ملت با همه شور و شوق از بیانیه ما استقبال می شود.

زبان مراجعتنامه ما بسیار روشن و صریح بود. در اینجا خواسته ها، آمال و نیازهای مردم به وضوح بیان شده بود.

با این که ما به استقلال ایر…

Read more

در این زمانه که درمانده هرکسی از بهر نان شب دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست،

دکتر محمد حسین یحیایی

در این زمانه که درمانده هرکسی از بهر نان شب

دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست،

این سروده چند دهه پیش از سوی شاعر بلند آوازه و مردمی میهن «هوشنگ ابتهاج» سروده شده که می تواند بیانگر شرایط کنونی باشد. زیرا هر روز گروه ها و اقشار دیگری از توده های مردمی به زیر مطلق فقر کشیده می شوند و از مناطق بالا و میانی شهر های بزرگ به حاشیه کوچ می کنند تا بتوانند با پرداخت اجاره بهای کمتر ارتزاق بکنند و حداقل مواد غذایی ضروری را بدست آورند، همراه با آن مسئول آموزشی وزارت آموزش و پرورش می گوید که بار دیگر بعلت افزایش دانش آمور در مناطق جنوبی و حاشیه ای شهر تهران مدارس دوشیفته خواهند شد، در این میان باید یادآور شد که سالانه تعداد بیشتری از دانش آموزان بویژه در مناطق پیرامونی و دو زبانه از تحصیل باز می مانند، مرکز آمار ایران در بخش شاخص های اجتماعی و فرهنگی گزارش می دهد  که در سال1400 – 1399 تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل 970 هزار و871 دانش آموز است که عامل موثر در آن بیکاری پدر یا مادر، فقر گسترده و رو به افزایش و ناتوانی از تامین هزینه های آموزشی است که به راه و روش های گوناگون از دانش آموز دریافت می شود. این درحالی است که میلیارد ها تومان هزینه نهاد های به اصطلاع فرهنگی رژیم می شود که مبلغ ارتجاع، خرافات و تاریک اندیشی در داخل و خارج کشور شوند.…

Read more

20 blog posts