header photo

Blog posts : "مقاله"

نقد و بررسی کتاب {{ موج چهارم }} نوشته ی رامین جها نبگلو

نقد و بررسی کتاب {{ موج چهارم }}  نوشته ی رامین جها نبگلو

بعد از تخریب و فرو پاشاندن نظام سوسیالیستی در جهان آنگاه که سردمداران جهان سرمایه داری مغرورانه خود را فاتح ابدی تاریخ بشری نمایانده به جشن و سرور و پایکوبی پرداختند . تئوریسین های نظم سرمایه به تئوریزه کردن این پیروزی و اجتناب ناپذیر بودن و گریز ناپذیری آن پرداخته ، به تئوری سازی یا بهتر گفته باشیم تئوری بافی در همۀ عرصه ها پرداختند . بن مایۀ فکری و نظری تمامی آنها ،با همۀ پوشش ها و آرایه هایی که به نظریات خود می دهند، در این مسیرسیر می کند که سرمایه سالاری، و تن دادن به حاکمیت سرمایه، تقدیر گریز ناپذیر بشریت سراسر گیتی است، که چاره جویی زحمتکشان برای رفع ستم سرمایه، تلاشی است عبث و بیهوده که ره به جایی نخواهد برد .در عرصۀ داخلی ، بعد از انقلاب شکوهمند 1357 ، درمشکلاتی که بعد از گذشت بیش از چهار دهه از قیام پر شکوه مردم علیه نظام منحط سلطنتی ، مردم هنوزبا آن دست به گریبانند، هیچ چشم آگاه و بصیری نمی تواند در هیچ یک از عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی توطئه های امپریالیستی و کار گزاران مزدور آن را نبیند . برخی افراد با دروغگویی و ابراز نظر یا بهتر گفته باشیم اظهار فضل برآنند با تاریخ سازی مردم میهنمان را به قول معروف دنبال نخود سیاه بفرستند. تا به زعم خویشتن توده های مردم رااز درک ریشه های اصلی این مشکلات غافل سازند . کتاب موج چهارم آقای جهانبگلو و افاضات روشنفکرانه ای که در این کتاب کرده اند از این جمله می باشد .…

Read more

قهقهه آگاهی در شکستن تندیس بزرگان استعمار و سرمایه‌داری

قهقهه آگاهی در شکستن تندیس بزرگان استعمار و سرمایه‌داری

علی پورصفر (کامران)

تندیس‌شکنی‌های اخیر، اعتراض آگاهانه به سودجویی‌های وحشیانه سرمایه‌داری است و می‌تواند به آگاهی‌های بیشتری بینجامد. فردای تخریب مجسمه ادوارد کلستون برده‌فروش بریستولی صدها هزار انگلیسی به کتابخانه‌ها هجوم بردند تا بدانند که صاحبان این مجسمه‌ها چرا این‌گونه مورد اهانت قرار گرفته‌اند. خطر این گرایش برای امپریالیسم، بیشتر از آن است که تصور شود زیرا تمام معارفی را که در طول 500 سال گذشته بر روی هم انباشته شده بود تا توده‌های مردم را به اطاعت از سرمایه و سرمایه‌داران وادار کند، به لرزه انداخته است.

30سال پیش در چنین روزهایی تندیس‌شکنی‌هایی در شرق اروپا رقم خورد که مقدمه فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم شد. در آن رویدادها مردمی دخالت داشتند که تجارب عینی زندگی‌شان تحت‌الشعاع زینت‌های فریبنده‌ای قرار گرفته بود که به‌جای آراستگی‌های زوال‌یافته سرمایه‌داری نشسته بودند. در آن حوادث که بی‌تردید شروط کافی داخلی خود را داشت، همه نیروهای ضد‌تاریخی و پلیدترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب که از آغاز جنگ سرد هر عملی را علیه رقیب و دشمن…

Read more

حماسه بابک خرم دین در آذربایجان

دکتر محمدحسین یحیایی

حماسه بابک خرم دین در آذربایجان

جنبش اجتماعی و سیاسی بابک خرم دین در مبارزه با غارت، تحمیل عقیده و استثمار در تاریخ آذربایجان همچنان ماندگار و راه گشاست، این جنبش مردمی و سازماندهی آن از سوی بابک خرمدین بگونه ای بود که در مدت کوتاهی تهیدستان، کشاورزان بی زمین و پیشه وران جامعه را برای مبارزه طولانی مدت با خلفای عباسی و مزدوران و همدستان محلی آنان آماده کرد. بابک مقابله و مبارزه با ظلم را برای برپایی جامعه ای با نشاط و آزاذ در کوه های آذربایجان سازماندهی کرد، در چندین جنگ سپاهیان خلیفه را شکست داد تا خلیفه راه نیرنگ و حیله را در پیش گرفت و « افشین » را که هم بابک و هم منطقه را می شناخت با پول و زر و وعده سلطنت خراسان فریب داد و با انبوهی از سپاهیان متعصب و گمراه به سراغ بابک فرستاد.

بابک خرم دین ( حسن ) در جولای795میلادی ( تیرماه 176 خورشیدی ) چشم به جهان گشود و در 4 ژانویه 838 میلادی (دیماه 216 خورشیدی ) در سامرا به دست خلیفه عباسی به طرز وحشیانه ای به قتل رسید، خلیفه به قدری از دلاوری ها و …

Read more

اکوسوسیالیسم؛ انقلاب علیه قانون آهنین سرمایه‌داری

اکوسوسیالیسم؛ انقلاب علیه قانون آهنین سرمایه‌داری

ال یاز مالاری در گفت‌وگو با میشل لووی

میشل لوی در این مصاحبه  از ویرانگری سرمایه‌داری به عنوان یک نظام جهانی می‌گوید. او آینده سیاره زمین و بشریت در این نظام را فاجعه‌بار توصیف می‌کند.

سالها پیش در «مانیفست اکوسوسیالیست»ی به این نکته اشاره کردید که نقاط بیشماری از مقاومت به گونه‌ای خودجوش در جهان آشوبناک سرمایه جهانی ظهور می‌کنند؛ و مدعی شدید که بسیاری از این نقاط مقاومت به گونه‌ای درون‌ماندگار، اکو سوسیالیستها در طبیعت هستند. شما خواستار امکان‌هایی برای این جنبش‌ها در راستای گرد هم آوردن و تأسیس یک «بین‌الملل اکوسوسیالیست»ی هستید. در پانزده سال گذشته مقاومت علیه جهان آشوبناک نظم سرمایه جهانی افزایش و گسترش یافته است. به ویژه اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰ مملوء از شورشها بود. امروزه با توجه به ایده بین‌الملل اکو سوسیالیستی، ما کجا هستیم؟ آیا امکان‌های پیشروی این ایده بیشتر شده‌اند؟…

Read more

چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن

دکتر محمد حسین یحیایی

چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن

اقتصاد جهانی سرگیجه گرفته و به اغما رفته است، موج بیکاری همچنان ادامه دارد، سرمایه گذارانی که در سال های گذشته وارد حوزه گردشگری شده و دوران طلایی خود را می گذراندند به یک باره پرچم افلاس بر افراشتند و میلیون ها کارگر از این حوزه اخراج شدند، کمر اقتصاد خم شده، بازار های مالی پی در پی سقوط می کنند، تزریق پول از سوی دولت ها قادر به نجات آنها نیست

یکی از ویژگی های نظام سرمایه داری بحران های ادواری آن است که بعد از یک دوران شکوفایی گرفتار آن می شود و بعد از مدتی بار دیگر رشد و توسعه را از سر می گیرد، مارکس آن را ناشی از کاهش تقاضا و گسترش فقر اجتماعی می داند، اندیشمندان بویژه پژوهشگران اقتصاد برای برون رفت از بحران، گذر از آن و یا گرفتار نشدن به آن تدابیر و پیشنهاد هایی ارائه داده اند که گاهی مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته و گاهی هم با اولویت دادن به انباشت سرمایه از آن گذر کرده به آن توجهی نکردند، به هر رو بحران در اقتصاد و طولانی بودن آن مردمان زیادی را گرفتار فقر، تهیدستی گسترده، بیکاری فراگیر و قحطی و گرسنگی کرده، روابط اجتماعی و ساختار سیاسی را تغییر می دهد و در شرایط مطلوب نظم نوینی را جایگزین نظام می کند..…

Read more

سخنی چند در باره عبدالرحیم حق وردیف!

بهروز مطلب زاده

سخنی چند در باره عبدالرحیم حق وردیف!  

عبدالرحیم بیگ حق وردیف، نویسنده، نمایشنامه نویس، مترجم و شخصیت فرهنگی شناخته شده و نامدار آذربایجان و یکی ازنویسندگان ثابت قدم مجله ملانصرالدین به سردبیری جلیل محمد قلی زاده امسال 150 ساله شد.

عبدالرحیم بیگ حق ‌وردیف، درسوم ماه مه 1870، دریکی ازروستاهاى شهر شوشا درمنطقه قره ‌باغ،  بنام آغ ‌بولاق، درجمهوری  آذربایجان کنونی چشم بر جهان گشود..

هنوز بسیار خردسال بود ودوران کودکی را پشت سر نگذاشته بود که  پدرش را از دست داد و تحت حمایت و سرپرستى عمو و پس از ازدواج مجدد مادر تحت سرپرستی نا پدریش قرار گرفت. از طریق ناپدری خود با الفبا زبان روسی آشنا شد و ده ساله بود که به همراه خانواده خود به شهر شوشا منتقل شد. او درشهرشوشا دوره ابتدائی را به پایان رساند.

او دردوره تحصیل خود درشوشا، با اینکه نوجوان بود و چهارده - پانزده سال بیشتر نداشت، به کتاب خوانی روی آورد و با آثاربسیاری از نویسندگان رو وهمچنین با آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده  نویسنده و نمایشنامه نوی…

Read more

تبریز از شهرهای باستانی جهان

تبریز از شهرهای باستانی جهان

 (شهری به قدمت بیش از ۵۰۰۰ سال)

نوشته مجید رضازاد عمو زین‌الدینی

ایران یکی از مهدهای تمدن‌خیز جهان باستان محسوب می‌شود. این سرزمین به علت قدمت تاریخی و تمدن‌های موجود آن، اهمیّت بسزایی برای فرهنگ بشری دارد. تمدن‌های ایلام، شهر سوخته، حسنلو … نمونه‌ای از تمدن‌های دیرینه و پربار این منطقه از جهان به شمار می‌روند که رازهای این تمدن‌ها به کمک باستان‌شناسان خارجی و ایرانی تا حدودی برای جهان علم آشکار گشته و سعی و کوشش برای شناسایی کامل آنها، امروزه نیز ادامه داشته و از مباحث جدّی دانشمندان به شمار می‌رود.

یکی دیگر از این مناطق تاریخی و باستانی، شهر تبریز است که تا این اواخر از قدمت آن اطلاع دقیقی در دست نبود و لذا سخنان ضد و نقیضی در مورد سابقه تاریخی آن مطرح می‌شد، اما کشف آثاری از دوران باستان در مرکز این شهر [اطراف گؤی‌مسجد] توجه باستان شناسان را به این منطقه از آذربایجان معطوف کرده و این شهر را در رده یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان در آورده است. لازم به ذکر است که قبل از این کشفیّات، تاریخ تبریز آن چنان روشن نبود و تنها دلیل بر وجود این شهر در دوره باستان، کتیبه سارگن دوم، پادشاه آشوری (…

Read more

پاسخی به حقیقت‌ستیزان سودائی یا ریائی

پاسخی به حقیقت‌ستیزان سودائی یا ریائی

در روزهای اخیر که ناتوانی بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی دنیا یعنی امریکا در مبارزه با بیماری واگیردار کوويد-19 و کاستن از تلفات انسانی، همچون طشتی بزرگ با صدائی مهیب از بام به زمین افتاده است، چهره بی بزک همفکران وطنی اقتصاد و سیاست امریکا نیز خود را آشکار کرد. در این روزها همه کسانی که در 30 سال گذشته به نمایندگی و به نیابت از سوی سرمایه داران و سرمایه جویان ایران و جهان در میدان بی رقیب برنامه ‌ریزی اجتماعی و اقتصادی کشور و توجیه نظری پیامد‌های مخرب آن برنامه‌ها جولان می‌دادند، قلم‌سیاه های خود را به دست گرفتند تا رسوائی ناگزیر شان را به دیگران افترا زنند و آن را به پای ریاکاری و دروغگوئی دولت چین بنویسند.

نئولیبرال‌ها در این 30 سال، نظام تصمیم‌گیری دولت ایران را تشویق می‌کردند که برای پیشبرد توسعه اقتصادی اجتماعی دلخواه آنان، ثروت‌ها و سرمایه‌های عمومی را که همچون امانتی در اختیار دولت ایران قرار داشت، به "مردم" واگذار کند. اما مراد آنان از این کلمه همانی نبود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجارب یک‌صدوپنجاه سا…

Read more

یاد و خاطره شهید فریدون ابراهیمی گرامی باد

یاد و خاطره شهید فریدون ابراهیمی گرامی باد

شهید فریدون ابراهیمی، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی، در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد.

فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰ ، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، به صفوف حزب توده ایران پیوست. وی در جنبش دانشجویی شرکت فعال و موثر داشت. وی فعالیت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و بزودی شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد…

Read more

لمپن ها و فرصت طلبان از حرکت ملی آذربایجان چه میخواهند؟

لمپن ها و فرصت طلبان

از حرکت ملی آذربایجان چه میخواهند؟

میلاد اکبری 

بی تردید گفتمان حرکت ملی آذربایجان بر پایه های آزادی خواهی،ضد استعماری، عقل گرایی خود بنیاد، پیشرفت و ترقی بی حد و حصر،تمرکز زدایی در عرصه سیاست ،اقتصاد وفرهنگ و...استوار است و در زمان و مکان و نسبت به عقلانیت زمانه دائم در حال ،تمدن سازی و ملت سازی است در واقع یک نوع دیالکتیکی است بین تمدن باستان آذربایجان ،ترکان جهان و تمدن غرب که بعد از نهضت رنسانس شکل یافته است.

در واقع معتقدیم و معرفت داریم که این جریان با چنین ماهیتی می تواند منافع آذربایجان را در قرن 21 تامین کند.ولی در این راستا عده ای لمپن(از نظر دانش جامعه شناسی کسی که جایگاه خود را نمیداند)و ریوزیونیست ها (کسانی که از آرمان های انقلاب صرف نظر کرده اند) به همراه اوپورتونیست ها(فرصت طلبان ) در تلاشند با موج سواری و سواستفاده از نهضت آذربایجان برای خود منافعی و یا جایگاهی کسب کنند ویا در شرایطی جریان را منحرف کنند .کسانی که در جامعه هیچ جایگاهی ندارند،کسانی که از الفبای دانش سیاست بویی نبرده اند امروز خود را رهبران و مرجع کارت عضویت صادرکن حرکت میدانند ،این افراد با رفتار و گفتار مضحک و گاها رنجاننده خود برخی فعالان حرکت را یا رنجانده و هر از گاهی اقدام به انگ زنی کرده اند.…

Read more

۱۵ هزار شاخه گل سرخ، برای فرمانده

۱۵ هزار شاخه گل سرخ، برای فرمانده 

مجلۀ دانش و مردم/ کامران پورصفر

هر چه که بود و هست، مردم برلین شاید این شانس را داشتند که فرمانده نظامی شهر به نیکلای برزارين، ژنرالی از قوای شوروی سپرده شد که کارنامه‌اش برای خود آلمانی‌ها هم شگفت‌انگیز و قابل احترام است.

او که افسری باسواد و اهل مطالعه بود، اولین نفری بود که رود اودر در مرز لهستان و آلمان را پشت سر گذاشت و با سربازان خود در ماه آوریل پا به خاک برلین گذاشت.

روز ۲۴ آوریل که حکم فرماندهی نظامی برلین را گرفت ۴۱ ساله بود. خودش گفته بود که «لحظه دشواری است، من تا حالا علیه آلمانی‌ها می‌جنگیدم، حالا باید به آنها کمک کنم که شهر و کشورشان را بسازند، آن هم بعد از ۱۲ سالی که دنیا را به خاک و خون کشیده‌اند. من در تمامی عمرم چیزی به دهشتناکی رویکرد قوای آلمانی علیه مردم عادی ندیده‌ام... همه آن ویرانی که حالا این‌ها در کشور خودشان می‌بینند در قیاس با آنچه که بر سر مردم دیگر کشورها آوردند خرد و کوچک است…

Read more

این بار تاراج بورس کلید خورده استَ

دکتر محمدحسین یحیایی

این بار تاراج بورس کلید خورده استَ

یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی و رژیم ولایت در همه دوران این بوده است که خود را پر رمز و راز نشان دهد، بازی های ساده سیاسی و اقتصادی را پیچیده کند و زمینه دزدی های جدید را فراهم آورد، تا عملکرد پیشین ( فساد گسترده، مالباختگی توده های مردم، رشد منفی اقتصاد، ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی، افزایش سود بری رانتیر های اطلاعاتی و... ) در ناتوانی و مدیریت جامعه به فراموشی سپرده شود.

روحانی که خود را حقوقدان و دولت خود را « دولت اعتدال و امید » نام نهاده بود به دفعات تیم اقتصادی خود را عوض کرد و در نهایت خود وارد میدان شد تا با دروغپردازی های « گوبلز »، ( وزیر اطلاعات هیتلر ) گونه به فریب مردم ساده لوح ادامه دهد که آخرین نمایش آن در بازار بورس به اجرا درآمد.روحانی که بعلت گسترش ویروس کشنده کرونا نشست روزانه با وزیران و مقامات امنیتی و نظامی کشور دارد به تبلیغ رژیم و کارآیی آن می پردازد و به دفعات تکرار می کند: چکار کنیم که همه بازار های بورس در جهان ریزش دارند، ولی بازار بورس ما بالا می رود! اگر ناراحتند گوش نکنند، اقتصاد همه دنیا در حال پس روی و سقوط است و ما پیشرفت می کنیم!! البته این گفتار که نشانه های فریب در آن به چشم می خورد با واقعیت اقتصاد همخوانی و همسویی ندارد، زیرا پراک…

Read more

کشتن یک ملت ـ پروژه کلنگی کردن یوگسلاوی

کشتن یک ملت ـ پروژه کلنگی کردن یوگسلاوی 

جنایات ناتو، قانون را زورمندان می نویسند

بخش ششم

عمده مطالب این نوشتار از فصل ۱۲ کتاب کشتن یک ملت، نوشته مایکل پرنتی، گرفته شده است. با این همه، در استناد به مطالب، منابع اصلی مورد استفاده در کتاب مزبور و یا منابع دیگری نیز معرفی شده اند.

ناتو مدعی بود که دخالت در یوگسلاوی با هدف مقابله با کشتار شهروندان کوزوو توسط دولت یوگسلاوی صورت می گیرد. در بخش های پیشین علل و اهداف واقعی دخالت ناتو توضیح داده شد و نیازی به توضیح دوباره آنها نیست. اما نکته قابل تامل آنکه آمار کشته شدگان غیر نظامی توسط ناتو به حدی بالا بود که اگر توسط مخالفان ناتو رخ می داد، قطعا آن را نسل کشی می نامیدند.

رسانه های وابسته به ناتو در توجیه این کشتار، آنها را عوارض جانبی و ناخواسته تلقی و آمار آن را اندک جلوه می دادند. به ادعای آنها، کشورهای دموکراتیک و مدافع حقوق بشر نمی توانستند فقط بنشینند و قتل عام شهروندان کوزوو را تماشا کنند و ناگزیر از دخالت بشر دوستانه بودند و در چنین مواقعی، برخی عوارض جانبی نیز اجتناب ناپذیر است. اندیشمندان متعددی این ادعای ظاهرالصلاح را…

Read more

بیانیه هیئت ریئسه کمیته مرکزی «روسو»

بیانیه هیئت ریئسه کمیته مرکزی «روسو»

(دانشمندان روسیه با گرایشات سوسیالیستی)

فرخنده باد روز پیروزی بر فاشیسم!

رفقای گرامی! شهروندان روسیه! شهروندان تمامی اتحاد شوروی!

75 مین سالگرد پیروزی کبیر خلقهای شوروی بر طاعون قهوه ای قرن بیستم ـ فاشیزم آلمان ـ فرا رسیده است. این پیروزی به بهای زندگی بیش از 27 میلیون از اقوام و نزدیکان ما بدست آمد. خاطره آنها جاودان باد!

شرایط بشکلی تعجب آور تغییر می کند. انگار همین نزدیکی ها آخرین نبردها به پایان رسیده است. حتی برخی از شرکت کنندگان این نبردها هنوز زنده اند. اروپا بعد از اینکه از فاشیستها پاک سازی شد، با دسته های گل از سربازان آزادیبخش شوروی استقبال کردند.

اما امروز جو جهان چیز دیگری است. به شیوه های گوناگون این سالگرد را برگذار می کنند. در غرب اعلام کرده اند پیروزی بر فاشیزم در نتیجه مبارزات آنها  حاصل گردیده است: آمریکا، بریتانیا و فرانسه. بر روی مدالی که بمناسبت 75 مین سالگرد پیروزی بر فاشیزم از طرف کشورهای پیروزمند ضرب شده، آنها حتی لازم ندیده اند که پرچم اتحاد شوروی سوسیالیستی میان پرچم دیگر کشورها جای گیرد.…

Read more

میرزا حسن رشدیه پدر آموزش نوین

میرزا حسن رشدیه پدر آموزش نوین

ملیحه بصیر

میرزا حسن رشدیه که به پدر معارف و فرهنگ نوین ایران شهرت دارد به سال 1276هـ . ق. / 1228 ه. ش. در تبریز بدنیا آمد. پدرش ملا مهدی تبریزی از روحانیون خوشنام و روشنفکر تبریز بود که به مطالعه و فراگیری علوم علاقه ی وافری داشت. وی میرزا حسن را که 5 سال بیش نداشت به مکتب خانه فرستاد و خود نیز به همراه مدرسین دیگر به تعلیم و تربیت او پرداخت. چندی نگذشت که میرزا حسن با زرنگی و هوشیاری خود توانست توجّه معلم خشن و بدخلق مکتب خانه را که در آن موقع «آخوند» نامیده میشدند، به خود جلب نموده با لقب «خلیفه» به عنوان ممتازترین شاگرد، همکلاسیهای دیگر را در حفظ دروس یاری رساند.
رشدیه از همان ابتدا پس از آشنایی با شیوه و سبک خشک و ابتدایی مکتب خانه و سخت گیریهای بی مورد آخوند، به نقایص آموزش در ایران پی برد و سرانجام بدین امر واقف گشت که اساس تعلیم و تربیت در ایران ناصحیح بوده و از هیچ ضابطه و اصول علمی پیروی نمی کند. در تدریس آن دوره که از تهجیّ حروف و هجا واژه‌ها، صرف و نحو و حفظ کتابهای گلستان، نصاب، تنبه الغافلین و. . . آغاز می شد و در آخر به تاریخ وصاف و دره نادری، معجم ابواب الجنان و. . …

Read more

عاشیق فیصل، خنیاگر شب های آفتابی

بهروز مطلب زاده

عاشیق فیصل، خنیاگر شب های آفتابی

25 اکتبر سال 1894 است. یک روز شورانگیز بهاری. «گلزار» که آخرین روزهای بارداری خود را می گذراند، با شکمی برآمده و گام هائی شمرده، پاکشان و سلانه سلانه، با عبور از کناره های سرسبز و پرآب علف روستای «سبوری» شارکیشلا، از توابع استان «سیواس» ترکیه، به سوی چراگاه می رود تا با دست های ورزیده و مهربانش، پستان های پرشیر گوسفندان را بدوشد. هنوز با رمه گوسفندهائی که با پستان های پرشیر، در زیر نور آفتاب، سر در زیرشکم یکدیگر کرده اند، فاصله زیادی دارد، دردی ناگهانی دررگ جانش میدود، ازشدت درد، لب زیرینش را به دندان می گزد و از لذت شادی زودگذری سرشارمی شود. می ایستد، دستی به روی شکم برآمده اش می کشد، دست راست اش را سایه بان چشم می سازد وآسمان را می نگرد، جان شعله ور آفتاب، در وسط آسمان آبی بی انتها ی بالای سرش می درخشد.

«گلزار» قصد دارد هرچه زود تر به رمه گوسفندان برسد، اما گام هایش سنگین تر می شود و درد چون صاعقه ای زود گذراز تارهای تنش عبو…

Read more

نجف دریابندری مترجمی خلاق و نویسنده‌ای توانا، درگذشت

نجف دریابندری مترجمی خلاق و نویسنده‌ای توانا، درگذشت

نجف دریابندری در زمینه‌های بسیاری قلم زد و هرآنچه نوشت به الگویی اعلا برای نویسندگان و مترجمان بدل شد. مهمترین دستاورد فعالیت ادبی او آن بود که ارزش‌ها و توانایی‌های زبان فارسی را در برگردان متون ادبی به کمال نشان داد.

 Iran Najaf Daryabandari (Irna)

نجف دریابندری نویسنده و مترجم نامدار ایران روز ۱۵ اردیبهشت، در سن ۹۱ سالگی درگذشت. 

میراث گرانبار و ماندگار نجف دریابندری، در تألیف و ترجمه، نام او را در صدر نویسندگان و مترجمان چیره‌دست روزگار ما قرار داده است.  این دستاورد بزرگ البته به آسانی فراچنگ نیامده، بل رهآورد سرگذشتی پرفراز و نشیب همراه با تلاش و تقلایی سخت و پی‌گیرانه بوده است.  

تا چند سال پیش اهل فرهنگ و ادب چیز زیادی از زندگی نجف دریابندری نمی‌دانستند. او، شاید با عبرت از گذشته، ترجیح می‌داد، در گوشه‌ای امن و آرام بنشیند و بی‌سروصدا به کار خود بپردازد. کم نبودند کسانی، حتی از اهل دانش و قلم، که از زندگی ناآرام او در روزگار جوانی چیزی نمی‌دانستند.…

Read more

فولکلور، ادبیات، موسیقی و تئاتر ترکمن‌‌ها «بخش سوم»

 فولکلور، ادبیات، موسیقی و تئاتر ترکمن‌‌ها «بخش سوم»
گردآوری و ترجمه از رحیم کاکایی

تئاتر و سینما
تئاتر حرفه‌ای در ترکمنستان تنها پس از انقلاب اکتبر پدید آمد. در دوران شوروی در این جمهوری پنج تئاتر ترکمنی و یک تئاتر روسی فعالیت می‌کردند. پیشرفت و تکامل آن‌هاارتباط تنگاتنگی با هنر ملی و فعالیت‌های هنری آماتوری داشت. پنجم ژوئن سال 1926 نخستین مرکز تئاتر ملی زیر نظر کمیساریای ملی معارف (فرهنگ) ترکمنستان شوروی بنیان‌گذاری شد. پانزده جوان ترکمن از گروه‌های تئاتر آماتور دانشکده‌ی کارگری، دانشکده‌ی فنی و مدرسه‌ی حزبی با این مرکز همکاری داشتند. دوم نوامبر سال 1926 داستان «زهره و طاهر» اثر ملا نفس و پس از آن نمایشنامه‌های تبلیغی «جنگل خونین» اثر آ. قوشوتوف، « بدون مهریه» اثر آ. خالدوردیف، « تریاکی و طبیب» اثر بردی کربابایف و ترجمه‌ی نمایشنامه‌های آذربایجانی و روسی به‌وسیله‌ی این مرکز تئاتری روی صحنه آمد. اجرای این نمایش‌ها نقش مهمی در تثبیت درام‌نویسی ملی و تربیت هنرمندان جوان ایفا کرد. این مرکز در ماه مه سال 1929 تجدید سازمان شد و به تئاتری تبدیل گردید که اکنون تئاتر درام آکادمیک دولتی ترکمنستان نام دارد. این تئاتر در ابتدا با مشکلاتی روبرو بود: کمبود کارگردانان باتجربه برای نمایشنامه‌های ملی احساس می‌شد و آموزش حرفه‌ای هنرمندان همچنان ضعیف بود. شکل‌گیری و پیشرفت هنر تئاتر در مبارزه با ناسیونالیست‌های بورژوایی صورت گرفت که تلاش می‌کردند نمایشنامه‌هایی را برای تحریف واقعیات و منحرف کردن تئاتر جوان ترکمنستان از هنر واقع‌گرایانه روی صحنه بیاورند. مرحله‌ی مهم در تاریخ تئاتر درام ترکمنستان سفر این گروه…

Read more

«ملا نصرادین » از آغاز تا هنوز

بهروز مطلب زاده

  «ملا نصرادین » از آغاز تا هنوز

انقلاب 1905 روسیه، علی رغم شکست آن، آغاز دوران کاملا نوینی بود، برای همه خلق هائی که در سرزمین های تحت سیطره روسیه تزاری  کار و زندگی می کردند. مهم ترین پیام این انقلاب شکست خورده این بود که، توده های ستم دیده و ملت های تحت سیطره حکومت های استبدادی، به پا خاسته اند، سیلاب توفنده پیکار ملت ها آغاز شده است و دیر یا زود، نسیم زندگی بخش این پیکار ضد استبدادی، بر پرچم بیداری ملت ها دیگر خواهد وزید.

انقلاب 1905 روسیه، با ایجاد و گشایش فضائی کاملا دیگرگون، هوای تازه ای در شریان کانون ها، محافل و جریان های مستعد مبارزه فرهنگی و هنری جاری ساخت و درعین حال زمینه های اقدامات عملی، برای آن روشنفکران انقلابی و آزادیخواهی که در تلاش و تکاپوی یافتن مفری برای گام گذاشتن در چنین میدان خطیری می گشتند مهیا نمود.

نیاز و آفرینش دوقلوهای همزادند. زمان، یاور پر مهری است که دست نیاز را می گیرد و دربالندگی، شکوفائی و به ثمر رساندن آرزوهایش او را یار می کند.…

Read more

جهش تولید به هر قیمت یا بازار مکاره در هر فرصت

دکتر محمد حسین یحیایی

جهش تولید به هر قیمت یا بازار مکاره در هر فرصت

بعد از پنهانکاری های نخست برای گرم کردن نمایش سرد و بی رمق 22 بهمن و 2 اسفند، نوبت به نوروز و پیام های تکراری خامنه ای رسید که سال هاست اول فروردین در صدا و سیما و سپس در مشهد به زبان می آورد و کسی هم آن جدی نمی گیرد زیرا با انشای خوب و محتوای بد و گنگ تهیه می شود و نگارنده متن هر ساله نامی بر آن سال می نهد که بیشتر شعار های اقتصادی است، در این راستا امسال هم « جهش تولید » نام گذاری شد تا برخی برای نشان دادن تملق و چابلوسی خود به رهبر آن را در هر محفلی تکرار کند و از رانت آن بهره ببرد، برخی دیگر کیسه ای بدوزد تا از فرصت پیش آمده آن را پر کند و زمینه فرار خود را به خارج فراهم آورد، از آن رو انتخاب شعار از سوی خامنه ای نه تنها دستآوردی برای کشور نداشته بلکه مقادیر زیادی از منابع مالی را بر باد داده است ( سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه های گوناگون و نام گذاری سال ها )، در این راستا کیسه دوزان، مکاران، رانت خواران و دزدان به تکاپو افتاده به بهانه افزایش تولید با همدستی و همکاری دولتیان به پروژه های بی سر و ته خود بودجه گرفته اند، در نتیجه هزاران پروژه بعد از آغاز به اجرا رها شده و یا ناتمام مانده است، که این همه محصول دخالت ولایت است در همه امور است که خود را بالاتر از قانون، برنامه های اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی می داند و هیچگونه مسئولیتی هم در قبال ناکامی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به هدر رفتن امکانات مالی کشور ندارد.…

Read more

20 blog posts