header photo

Blog posts : "مقاله"

بنای جامعه سوسیالیستی

بنای جامعه سوسیالیستی بر ویرانه های سرمایه داری بدون دیکتاتوری پرولتاریا ؟!

به مصداق ضرب المثل معروف ایرانی مبنی بر اینکه "شتر سواری دولا دو لا نمی شود"، بنای سوسیالیسم بر ویرانه های سرمایه داری نیز با سلام و صلوات و تحت عناوین و نظریاتی چون سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم قرن بیست و یکم و...سوسیال دموکراسی و .....از آنجا که مبتنی بر شناخت درستی از آنتاگونیسم ذاتی نهفته در تضاد کار و سرمایه نیستند، امکان پذیر نیست. ساختمان سوسیالیسم بدون دیکتاتوری پرولتاریا شوخی یا فریبی بیش نخواهد بود. دیکتاتوری پرولتاریا یک انتخاب از سوی انقلاب کارگری پیروزمند نیست بلکه دقیقا مقاومت و توطئه بورژوازی سرنگون شده آن را به نیروهای انقلابی کارگران و زحمتکشان تحمیل می کند. نه در گذشته می شد سوسیالیسم را بدون دیکتاتوری پرولتاریا بنا نمود، نه الان می شود و نه در آینده چنین چیزی قابل تصور است. درس مهمی که باید از تجربه سوسیالیسم در اتحاد شوروی گرفت این است که چه باید کرد (و چه نباید کرد) تا این دیکتاتوری بر بورژوازی با بیشترین دموکراسی برای طبقه کارگر و اکثریت عظیم زحمتکشان از طریق ایجاد سازوکارهای اجتماعی مناسب برای جلب مشارکت گسترده آنها در حاکمیت و ساختمان سوسیالیسم و تحکیم آن همراه باشد تا هم از شکل گیری انسداد سیاسی ، نخبه های مقتدر ، الیگارشی و...پیشگیری شود و هم حاکمیت سوسیالیستی بتواند حمایت و پشتوانه عظیم کارگری و توده های زحمتکش را به عنوان بزرگترین ضامن بقای سوسیالیسم همواره با خود داشته باشد. براستی که تجربه دوران استالین برای ساختمان سوسیالیسم در بردارنده درس های بسیار ارزشمندی برای کارگران در سطح جهان است. و این همه نیازم…

Read more

استبداد صغیر را نمی دانم !

استبداد صغیر را نمی دانم !

ولی از حرمسرای ناصری اطلاع دارم !

صادق شکیب

بسیاری از مردم به‌تقریب می‌دانند که سلجوقیان پس از غزنویان آمدند و خوارزمشاهیان پس از سلجوقیان، اما من دانشجویانی را دیده‌ام که  نمی‌دانستند نهضت ملی نفت در زمان رضا شاه بود یا پسرش. ایرانیان، قطعه‌هایی از تاریخ را هزار بار شنیده‌اند و می‌دانند، اما تمایلی به شنیدن مهم‌ترین بخش‌‌های تاریخ معاصرشان ندارند. نام تمام جنگ‌های صدر اسلام و مسیر کاروان عاشورا و نام بسیاری از خلفای عباسی و اموی را می‌دانند ، ولی اگر از آنان بپرسند که استبداد صغیر مربوط به چه دوره‌ای است و چرا آن را «صغیر» می‌نامند، مات و مبهوت به پرسش‌گر نگاه می‌کنند. آیا در صد و بیست سال گذشته، یک ایرانی را می‌توانید پیدا کنید که یک بار برای میرزا یوسف‌خان مستشار الدوله اشک ریخته باشد؟ نه! چرا؟ چون ایرانی نمی‌داند او کیست. او کسی بود که با نوشتن «رسالۀ یوسفی» و «یک کلمه»، می‌خواست قانون را جایگزین سلطنت مطلقۀ ناصری کند و به همین جرم ماه‌ها در سیاه چال قجری، کتک خورد…

Read more

نقدی بر رمان جای خالی سلوچ

نقدی  بر رمان جای خالی سلوچ

نوشته ی محمود دولت آبادی

صادق شکیب

جای خالی سلوچ از آن رمانهایی است : دارای چنان ساخت و بافت و محتوایی  که از ماندنیهای ادبیات داستانی ما برای معرفی و بیان روحیات مردم در مقطعی از تحول اجتماعی و اقتصادی میهنمان برای دهه های چند بعد از این می باشد .

جایگاه واقعی «جای خالی سلوچ» در تحول و ترقی تکنیک رمان نویسی میهنمان کجاست ؟

آیا در این گذر نقشی بر عهده دارد ؟ چه سان نقشی ... ؟

برای تعیین این مسئله می بایست در مقام شناخت و ارزیابی درست جامعه و روند تکاملی آن و روحیات و گرایشات مردم در طی طریق این مسیر درآمد تا به درک درست میزان علاقه آنها به مسائلی برآمد که می تواند ،توجهشان را جلب کند .

مایه و تم اصلی کتاب برگرفته از تحولات دهه چهل و پنجاه میهنمان می باشد . دگرگونیهایی که در اثر اصلاحات ارضی معروف شاهی گریبانگیر روستائیان گردیده ، موجب فرو پاشی اقتصاد روستائی در نتیجه بی خانمانی، کوچ و فرار دسته جمعی آنها بسوی شهرها شد . موردی که نیت واقعی رژیم از به اصطلاح اصلاحاتش بود  . آنهم بخاطر تامین نیروی کار ارزان و استثمار این نیرو برای صنایع مونتاژ که رشدی غ…

Read more

نقش زنان آگاه و برجسته

نقش زنان آگاه و برجسته در صحنۀ سیاسی واجتماعی‌ایران’ دورۀ مشروطیت
ملیحه بصیر

نهضت مشروطیت برای نخستین بار زنان را نیز به عرصه مبارزه کشانید. پیش از آن زنان در نهضت ملی و سرنوشت‌ساز تنباکو که به فسخ قرارداد ننگین تالبوت منجر شد،شرکت نموده و در اتحاد با مردان غیور‌این مرز و بوم شگفتی‌ها آفریدند..در آن حرکت بزرگ ملی بود که بذر نهال نهضت مشروطیت پاشیده شد و از شکوفایی بذرهایی خبر داد که بزودی قرار بود سر از خاک پنهان کشور به بیرون‌اید.
همبستگی وایثار همه آحاد مردم در‌این جنبش حیثیت، آزادی و استقلال‌ایران را نوید می‌داد.
انقلاب مشروطیت و آزادیهای نسبی سیاسی و اجتماعی حاصل از آن، زنان را بر آن داشت تا با آگاهی از حقوق اجتماعی و مدنی خود، در جریانات انقلاب و تغییر و تحولی که به وقوع می‌پیوست قرار گرفته و در پاسداری از مشروطه سهیم گردند. آنان برای تحقق بخشیدن به خواسته‌ها و آمالشان در نخستین گام به ضرورت‌ایجاد انجمن‌های زنان واقف گشته به تشکیل آن همت گماردند…

Read more

زینب پاشا و برخی ناگفته‌ها از زندگانی و مبارزات وی

زینب پاشا و برخی ناگفته‌ها از زندگانی و مبارزات وی
مجید رضازاد عموزین الدینی

زینب پاشا این شیرزن قهرمان تاریخ آذربایجان را یکی از اسطوره‌های تاریخ این مرز و بوم دانسته اند. در بررسی نقش زنان در طول تاریخ ایران، زینب پاشا را می‌توان یکی از نمونه‌های بسیار شاخص و تأثیرگذار این نوع حرکتها و جنبش‌ها بشمار آورد. این شیرزن قهرمان در دوره ای از تاریخ ایران و آذربایجان عصیان کرده و حماسه‌ها آفریده که در آندوره محدودیت‌های بسیاری بر حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی حکمفرما بوده است، لذا جنبشی که این شیرزن قهرمان با برخی از یارانش که از زنان زحمتکش و مبارز تبریز بودند، آفریده، در نوع خود بی نظیر بوده و از نظر تاریخی اهمیت بسزایی در تاریخ ایران و حتی مشرق زمین دارد.
به نوشته روانشاد استاد عبدالحسین ناهیدی آذر: “زینب معروف به “بی بی شاه زینب”، “زینب باجی”، “ده باشی زینب”، “زینب پاشا” در یکی از محلات قدیمی‌تبریز – عموزین الدین- در یک خانواده روستایی به دنیا آمده است”(۱). زینب پاشا پیشتاز بیداری زن قرن‌ها ستمدیده ایرانی است. وی تقریبا ی…

Read more

آقای خامنه‌ای شما مسئول هستید

آقای خامنه‌ای شما مسئول هستید

بگزارش رسانه‌های جمعی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار روز ۲۹ بهمن ۱٣۹۶ با مردم تبریز بمناسب قیام ۲۹بهمن سال ۱۳۵۶ در این شهر، در بخشی از سخنانشان با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به نام «دهه پیشرفت و عدالت» اظهار داشتند: «پیشرفت در عرصه‌های مختلف به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده، اما در زمینه «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم. در زمینه عدالت باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم...»

آیت‌الله خامنه‌ای در این بخش از سخنانانشان اذعان می‌کنند که جمهوری اسلامی در زمینه عدالت کارنامه منفی داشته است. اما بهتر بود ایشان تصریح می‌کردند که پیشرفت چنانجه با عدالت هماهنگ نباشد، در بهترین حالت همان پیشرفت سرمایه‌داری است که جهان را بسوی جنگ‌های فلاکت‌بار و نابودی سوق داده است.

اگر چه آیت‌الله خامنه‌ای به هیچ کدام از عرصه‌های مختلفی که در آن‌ها پیشرفت اتفاق افتاده، اشار…

Read more

8 مارس روز جهانی زن مبارک باد

8 مارس روز جهانی زن مبارک باد

در هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک‌زدن زنان برهم خورد.
سال ۱۹۰۷ در دوره‌ای که مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگشت تظاهرات نیویورک در هشتم مارس، زنان دست به تظاهرات زدند.
ایده انتخاب روزی از سال به‌عنوان «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد. دو هزار زن تظاهر کننده در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند که هر سال در روز یکشنبه آخر فوریه، یک تظاهرات سراسری در آمریکا بمناسبت «روز زن» برگزار شود.
در سال ۱۹۱۰، “دومین کنفرانس زنان سوسیالیست” که کلارا زتکین از رهبران آن بود، به مسئله تعیین “روز بین المللی زن” پرداخت. زنان سوسیالیست اتریشی قبلا روز “اول ماه مه” را پیشنهاد کرده بودند. اما اول ماه مه، جایگاه و مفهومی داشت که می‌‌توانست اهمیت…

Read more

پیرامون نمایی از برخی خود خواهی ها

پیرامون نمایی از  برخی خود خواهی ها

فردی را نمی توان یافت که دم از انسانیت و اخلاقیات و لزوم پای بندی بدان نزند . ولی در عمل کمتر کسی خود را متعهد به مراعات آن چه می گوید ، می کند . دوگانگی شخصیت و ناسازگاری گفتار و کردار وجه مشخصه اکثر ما ایرانیان شده است . به راحتی دروغ می گوییم ، به زمین و زمان به ناروا و بی پر وا تهمت و افترا می زنیم . از تمجید متانت ، تواضع ، خویشتن داری و صداقت سخن ها می گوییم . اما در نیرنگ و خودنمایی و رفتار خشن به هیچ حد و مرزی قائل نیستیم . با کتاب و نشریه علمی آشنایی نداریم . ولی بی محابا خود را دانشمند می نمایانیم . و طرف دار پروپا قرص علم و فرهنگ . نمی توانیم نام چهار پنج نویسنده ی معاصر کشورمان را ذکر کنیم ، ولی برای اظهار فضل می توانیم چند بیت از اشعار حافظ و سعدی را دم بریده ، بدون آن که معنای آن را بدانیم ، ربط و بی ربط طوطی وار به مخاطبی که به چنگ می آوریم ، بگوییم . چندی پیش، فردی که خود را بزرگ محقق و پژوهشگر بی همتایی می داند ، می خواست برای خودنمایی و فضل فروشی ، انقلاب مشروطیت را تحلیل علمی نماید . وی از زمین و زمان سخن ها گفت ولی از علی مسیو  نامی نبرد ، چرا که نمی دانست او کیست .... فردی که با سمت مدرس دانشگاه کاندیدای مجلس شده بود ، فقط نام دکتر مصدق را شنیده بود ، اما نمی دانست آن بزرگوار چه کارهایی کرده و در چه دوره ای از تاریخ معاصر کشورمان زندگی می کرد . با یک فوق لیسانس جامعه شناسی صحبت می کردم ، ایشان نام دکتر امیر حسین آریان پور را نشنیده بود ... لغات از بار معنایی واقعی خویش تهی شده است . هر روز خبر اختلاس های میلیاردی را می شنویم . و همه را به پای توطئه دشمنان می نهیم . هر چند در حرف ، اختلاس …

Read more

استه‌تیک و تخیل هنری در ادبیات کلاسیک ترکمن

استه‌تیک و تخیل هنری در ادبیات کلاسیک ترکمن

رحیم کاکایی

هنر در زندگی واقعی و در تپش دردناک هستی خود بگونه ای رازناک قهرمانانِ بسیاری بر روی همین زمین سخت پرورش داد. قهرمانانی که هریک از آنها در مراحل تاریخی معین و در دورانی که چرخش تاریخ چرخشی دلگیر و کدرناک بود، بر تکامل و بالندگی اخلاق انسانی و نبرد علیه ضرورت را نشان دادند و آرمان‌های مترقی خود را همپای با توفش واقعیت زندگی بیرون هماهنگ کردند.در هر اثر هنری راستین همواره نشانی از روحیات ملی و دوران تاریخی معینی وجود دارد که هم نگارگر آرمانها و آرزوهای والای اجتماعی و انسانی است و هم بیانگر نبوغ آفرینشگری، خلاقیت هنری به همراه تخیل انسانی و بالندگی عاطفی در روند کار هنرمند و جهان بینی وی در شرایط جامعه مشخص و برآورد پاره‌ای از نیاز‌های آن جامعه در محدوده خود است.
جهان، جامعه و انسان در حال تغییر و دگرگونی است و به پیروی از آن و در عین حال این تغییر و دگرگونی بازتابگر نیازهای مادی و معنویی انسان نیز هست. این تغییر و هماهنگی در تاریخ بشری هم…

Read more

گفت‌وگو با منصوره اتحادیه (نظام‌مافی) درباره زنان در عصر مشروطه

گفت‌وگو با منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

درباره زنان در عصر مشروطه

از خواهران و مادران وطنی

با گذشت بیش از صدسال از انقلاب مشروطیت، فرآیند تاریخ‌نگاری مشروطه همچنان با سویه‌هایی مواجه است که کمتر به‌آن پرداخته شده است. شاید این امر بیش از آنکه به ضعف منابع و کمبود اسناد مربوط باشد، به نحوه نگریستن به مشروطه و مفروضات ناگفته و تصوراتی مرتبط است که عمدتا در هر دوره در ضمیر مورخان و محققان نفوذ کرده است.

چرا نقش زنان در تاریخ مشروطه موکدا بیشتر از نقش واقعی‌ای است که ایفا کردند؟ اینجا مرادمان دقیقا چهره‌ای‌ است که تاریخ‌نگاری مبتنی بر جنسیت سعی می‌کند آن را پررنگ‌تر نشان دهد درحالی‌که می‌دانیم زنان چه نقشی با توجه به شرایط ایفا کردند: کمک به تاسیس بانک ملی، تحریم اجناس خارجی و… آیا جنبش زنان در دوره فعلی نیازی به برجسته‌کردن گذشته مبارزات و نقش‌های خود دارد یا نگاه به تاریخ در هر دوره با توجه به اطلاعات جدید رویکردی تازه به خود می‌گیرد؟…

Read more

جهانی کردن و مسئله زنان

جهانی کردن و مسئله زنان

احمد سیف

احمد سیف اقتصاددان به مناسبت روز جهانی زن در یادداشت پیش رو می کوشد چالش های اقتصادی و فرهنگی اشتغال زنان را بررسی کند و به واکاوی دلایل فرودستی زنان بپردازد

عمده بحث هائی که بر سر مقوله جهانی کردن می‌شود از دیدگاههای متفاوت برروی نقش و موقعیت سرمایه و قدرت گرفتن شرکت‌های فراملیتی تمرکز کرده است.

گروهی براین باورند که این تغییرات نوید دهنده آینده‌ای روشن‌تر از حال است و گروهی هم چون صاحب این قلم بر این عقیده‌اند که بدون تغییرات اساسی در شیوه اداره اقتصاد جهانی، آینده نه فقط ناروشن بلکه بسیار مخاطره آمیز خواهد بود.

دربرخورد به «کار» در این اقتصاد جهانی شده، با تاکید بیش از حد برروی بخشی از کارگران- کارگرانی که در بخش اطلاعات سالار کار می‌کنند- درموارد گوناگون کار دیگران «بی‌ارزش» و یا «کم ارزش» ارزیابی می‌شود.

شماری از مدافعان جهانی کردن طوری سخن می‌گویند که انگار به غیر از همین جماعت اندک دیگر هیچ گروه دیگری در این ا…

Read more

تاملی اجمالی بر دورنمایی ازآینده سوسیالیسم علمی

تاملی اجمالی بردورنمایی ازآینده سوسیالیسم علمی 

صادق شکیب

در پی فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان سوسیالیسم واقعا موجود ودر نظر داشت پی آمدهای منفی بین المللی آن در ابعاد و عرصه های مختلف و از سویی تفوق وسیطره سرمایه داری مالی بر جهان و یورش بی رحمانه و بر بر منشانه ی  نئولیبرالیسم بر منافع زحمت کشان و لگد مالی حق و حقوق آن ها و تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و در هم دریزی آرایش نیروها از جمله لاغر شدن وزن پرولتاریای صنعتی در جامعه و بسیاری مسائل دیگر سبب شده است این پرسش پیش آید که چگونگی سیستم سوسیالیستی در قرن بیست و یک ،که ضرورت حیاتی بشر برای حفظ و بقای کره خاکی و ادامه زندگی عادلانه انسانی است در سطح وسیعی طرح گردد . انقلاب 1917 اکتیر در شرایطی به پیروزی رسید که می توان گفت در این یک صد ساله آن شرایط دستخوش دگرگونی زیادی شده است . ولی با همه ی این دگرگونی ها و برغم انواع دشواری ها، پی ریزی جامعه سوسیالیستی  ضرورت بلادرنگ بشریت در سراسر پهنه ی گیتی است . نگارنده با توجه به اینکه سلسله عواملی که منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد ، و این رخداد از سوی حزب های کمونیست مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت ، در نظر دارد در حد توان صرفا از یک منظر به واکاوی چگونگی  سوسیالیسم قرن بیست و یک بپردازد . قرنی که شاهد پیش رفت غول آسای تکنولوژی در همه ی عرصه ها هستیم . برای پی ریزی سوسیالیسم در هر کشوری مطابق وضعیت خاص آن کشور حاکمیت  پرولتاریا یا دیکتاتوری پرولتاریا اجتناب ناپذیر است . هر چند در طی سده گذشته به دلایل کاملا مشخص مفهوم و مصداق عملی و عینی  پرولتاریا دچار دگرگونی هایی شده است ، که می بایست مد نظر واقع شود . ازجمله گستردگی دایره …

Read more

اقتصاد ایران ظرفیت تولید شغل ندارد!

اقتصاد ایران ظرفیت تولید شغل ندارد!

حسین راغفر

انحصار اقتصاد مولد در دست نهادهای خاص، سرمایه‌ها را به سمت قاچاق، دلالی و وارادت می‌برد/ اصلی‌ترین مانع توسعه صنعتی، حضور نظامی‌ها و کانون‌های قدرت در اقتصاد است/ اقتصاد ایران ظرفیت تولید شغل ندارد/ در شرایط فعلی نمی‌توان حمایت‌های بیمه‌ای را تقویت کرد/ بانک‌ها بیشتر منابعشان را در حمایت از فعالیت‌های نامولد هزینه می‌کنند.

بودجه سال آینده کل کشور که این روزها در پیچ و خم مجلس قرار دارد، برای حمایت از طبقه ضعیف از همان ساز و کارهای حمایتی استفاده می‌کند که سال‌ها است انتقادهای زیادی به دنبال داشته است و منتقدان معتقد به تغییر روش‌های حمایتی موجود به روش‌های حمایتی بیمه‌ای هستند. حسین راغفر، اقتصاددان اعتقاد دارد که در فضای فعلی اقتصاد ایران امکان چنین انتقالی وجود ندارد.

 ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان، مانند سبد کالا و توسعه فعالیت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد و مؤسسات خیریه متعدد و حتی دادن یارانه نقدی، همگی همواره …

Read more

گرامی باد روز جهانی زبان مادری

گرامی باد روز جهانی زبان مادری

21 فوریه مصادف است با روز جهانی زبان مادری. پس از سالها مجاهدت و مبارزات جامعه بشری بخصوص اقلیت های ملی و قومی  کشورهای چند ملیتی، سرانجام سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در سال  1999 بیست ویکم فوریه را بعنوان "روزجهانی زبان مادری، برسمیت شناخت. با به رسمیت شناختن این روز به یکی از حاد ترین مشکلات جامعه بشری که از دیر باز با آن مواجه بوده است، پاسخ مثبت داده شد. این موفقیت سرآغازی برای سازماندهی جهانی مبارزه ، برای تحقق زبان مادری ارزیابی گردید.حفظ زبان هائی که با خطر نابودی و فراموشی رو به رو هستند و دفاع از حق زبان هائی که متکلمان بدان ها در کشورهای گوناگون در اقليت بوده و با سرکوب زبان مسلط درگيراند،از هدف های اصلی روز جهانی زبان مادری است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی يونسکو،که ۲۱ فوريه را به عنوان روز زبان مادری نامگذاری کرده است،نيمی از ۶ هزار زبانی که مردم جهان بدان سخن می گويند در حال نابودی است.به گفته متخصصان يونسکو با نابودی هر زبان بخشی از گنجينه فرهنگ بشری…

Read more

(( رمز پیشرفت برخی نخاله های زرنگ ))

(( رمز پیشرفت برخی نخاله های زرنگ ))

صادق شکیب

احمد خان ما بالاخره و کیل شد . با هزاران دوز و کلک کارهایش را راست و ریس کرده  چم و خم کارها و کارسازی را یاد گرفته ، دنیا بر وفق مرادش است . شرافت کاری ، تعهد و صداقت حرفه ای برایش معنایی جز ساخت و پاخت ، دلالی و چرب کردن سبیل دست اندرکاران ، گول زدن و فریب ارباب رجوع و سرکیسه کردن خلق الله بخت برگشته که به هزاران دلیل بی دلیل کارشان در امر قضا گره خورده و پر کردن جیب گشادش مفهوم دیگری ندارد.

 سالیان سال در حسرت این ایام خود را به هر دری زده است . نیمچه معلمی بود در یکی از کوره دهات که جز تمسخر و نیش و زخم زبان ، محصلین بدبخت از اویش نصیبی نداشتند . تنفر و نفرتش از شاگردان هر دم از آنجا فزونی می گرفت که نابغۀ دوران به جای سر و کله زدن با این بی سر و پاها و تحقیرشان البته با نام و به بهانۀ آموزش و تربیت میبایست جزوه های دانشگاه آزادش را برای امتحان ترم حفظ کند . به عناوین مختلف گواهی پزشکی می گرفت و به بهانۀ بیماری از مدرسه جیم می شد . مغز خود را در…

Read more

تبریز 29 بهمن سال 1356

تبریز 29 بهمن سال 1356

اینجا تبریز است، تبریزی که با خلق قیام 29 بهمن سال 1356 باعث و بانی خلق حماسه ای بزرگتر در 22 بهمن 1357 شد تا ملت ایران از یوغ استبداد، ظلم و جور، فضای خفقان سیاسی و فرهنگی و از هر گونه وابستگی سیاسی به اجانب رهایی یافته و با بنیان نهادن نظامی جدید عظمتی دیگربار در معادلات سیاسی جهان داشته باشند
قیام مردم انقلابی و آزادی خواه تبریز در 29 بهمن علیه رژیم سفاک پهلوی از جمله حوادث سیاسی مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می رود که پس از حدود یک سال در نهایت منجر به پیروزی شد. 
این حادثه مهم و تاثیرگذار تاریخی در حالی اتفاق افتاد که هنوز رژیم پهلوی اقتدار حکومتی و سرکوبگرانه خود را حفظ کرده و مخالفان سیاسی خود را به شدیدترین شکل ممکن منکوب می کرد. اینکه مردم تبریز در بزرگداشت چهلم شهدای قم، به خیابان ها آمده و علیه حاکمیت شعار داده و وضعیت شهر را به مدت چندین ساعت بحرانی کنند، نشان داد که اهالی این خطه از ایران همواره برای رهایی از ستم و دست یابی به آزادی هیچ هراسی از حاکمان نداشته و همواره برای اهداف بزرگ و متعالی خود اراده ای قوی و عزمی جدی دارند…

Read more

هنگامی که اصلاح طلبی به ضد خود تبدیل میشود

هنگامی که اصلاح طلبی به ضد خود تبدیل میشود 

پرفسور محسن مسرت

مهمترین کمبود دروان خاتمی این بود که رئیس جمهور اصلاح طلبی را به حوضه سیاسی محدود نمود و کوششی در اجرای پروژه اجتماعی از قبیل بیمه اجتماعی برای کلیه شهروندان و حداقل دستمزد و حمایت های اجتماعی بالای خط فقر بکار نبرد و نتوانست اصلاح طلبی را به حوضه اجتماعی گسترش دهد. اصلاح طلبی تا به امروز هم در سطح جامعه از قبیل روزنه های آزادی های فردی و آزادی بیان باقی مانده و هیچگاه ریشه طبقاتی پیدا نکرده است ...

در حال حاضر گویا تظاهرات خیابانی ناراضیان فروکش شده است. اما مشگلات ساختاری جمهوری اسلامی تماما پابرجا مانده اند. هنگامیکه اعضائ کابینه دولت اقای روحانی به درد دل علنی میپردازند و جسوارانه با مخاطب قرار دادن دولت و حاکمیت زنگ هشدار میزنند، باید چالشها و بحرانها بیش از اینها باشد که بتوان به ساده گی از کنار آنها رد شد. آنگونه که پیداست دولت راهبرد منسجمی هم برای برون رفت از بحران ندارد. اینکه برای جبران خسارات وارد شده بر ۴ میلیون مالباخته قرار است مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی یعنی منابع ملی کشور برداشته شود تا عده ای ناراضی از طیف چندین ده میلیونی مردمی که زیر خط فقر روز را به شب میرسانند خارج شوند، نشانه این است که دولت در مخمصه …

Read more

بودجه کشور در راستای ترویج خرافات

بودجه کشور در راستای ترویج خرافات
دکتر محمد حسین یحیایی

با آغاز روشنگری و انباشت سرمایه در اروپا، کنترل و نظارت بر عملکرد مالی قدرت سیاسی که مدت ها از پرسشگری بدور بود بالا گرفت، تا امنیت سرمایه با قانون و و قانونگذاری تامین شود. در این راستا منابع مالی و هزینه های دولت در یک دوره با نام « بودجه » مطرح شد تا از سوی نمایندگان منتخب به تصویب مجلس ( پارلمان ) برسد. بودجه برای نخستین بار در انگلستان از سوی وزیر دارایی تهیه و تنظیم و به پارلمان داده شد که تاریخ چند صد ساله و دیرینه ای دارد. 

واژه بودجه برای نخستین بار در زبان فرانسه (بوژت ) بکار برده شد و در انگلیسی هم بودجه ( بودجت ) نام گرفت و به کیف چرمی گفته می شود که پول نقد در درون آن نگهداری می کنند.امروزه بودجه به برنامه یک ساله مالی و اقتصادی دولت اطلاق می شود که شامل پیش بینی ها و برآورد های درآمدی و هزینه ها در آن سال مالی است

در ایران نخستین بار بودجه بعد از برقراری مشروطیت در مجلس دوم به تصویب رسید، با …

Read more

مادر بزرگ و ترانه" كارگر،كشاورز، من فدائيم"

  مادر بزرگ و ترانه" كارگر،كشاورز، من فدائيم"

صادق شکیب

 سيزده بدر امسال،در يكي از روستاها  ی اطراف ،همه ی فامیل، ميهمان مادر بزرگ  90ساله با جمعيتي بالغ بر75 نفر بودند. در زمان انقلاب  1357عاشق حسن ترانه اي به زبان تركي با عنوان " كارگر،كشاورز، من فدائيم" خوانده بود. آنقدراين ترانه در خانه ی ما از بلند گوی ضبط صوت زهوار در رفته مان پخش شده بود كه مادرجون تمام شعر هايش را حفظ كرده بود. پیرزن كه تمامي نوه ها و نبيره هايش را دور وبرخود  ديد ، از فرط خوشحالي شروع به خواندن آن ترانه كرد.همه شروع به خنديدن كردند. مادر گفت :پسرم يك بار اين ترانه را پيش خاله ات خواندم.خاله گفت :خواهر ترانه آنهارا نخوان،مي گويند آنها كمونيست هستند .آيا خاله ات راست مي گفت ؟ آيا خواندن اين ترانه گناه دارد؟ از آنجاییکه فدائيان سياهكل وقهرماني هاي آنها  برايش غير ملموس ونا آشنا بود ،گفتم نه مادر اين فدائيم راكه عاشق ميگويد، فرزندان همان فدائيان فرقه دمکرات هستند كه درآن زمان(سال 1324) آمدند روستا وخان ها را فراري دادند وزمین هایشان را ما بین دهقانها تقسیم کردند.هر وقت سخني از فرقه پیش آید مادربا شوقی زاید الوصف ساعتها خاطره براي تعريف كردن دارد. شروع كرد از تعريف خاطره هايش مبني بر اينكه فدائيان فرقه آمدند وازمن تشك خواستند تا ببرند شب بخوابند . من گفتم كه قبلا فدائيان روستاي همسايه آمدند ومن همه  تشك هایمان را به آنها دادم .آخوند ده نيز ملا یی بود به نام ... همراه خان ها در رفت.آخوند ده مي گفت كه بجاي گرویدن به حزب کافر توده در حزب خيريه ثبت نام كنيد تا با فعالیت در صفوف آن آخرتتان درآن دنیا تضمین شود.بعد از اينكه فرقه شكست خورد ،خان ها برگشتند ، كشتاري…

Read more

طوطي و زغن

طوطي و زغن

سيدعلي ميرفتاح

شاه اين مرد شيك‌پوش آداب‌دان نيست كه از لابلاي آرشيو شبكه فلان سر بيرون آورده و در كادر تلويزيون‌هاي ديجيتال خوش نشسته و فرانسه صحبت مي‌كند و تمدن بزرگ را وعده مي‌دهد. فريب نخوريم، شهبانو هم اين زن مظلومي نيست كه با بغض و اندوه تنهايي‌ها و استقامت و هنردوستي‌اش را بدل از قصه پريان روايت مي‌كند تا نه فقط دلسوزي كه همدلي مخاطبان فراموشكار را بخرد. اصلا بحث شخص نيست بلكه دارم درباره يك دوره حرف مي‌زنم. «زمان شاه» با چيزي كه درآن سوي تونل زمان، مثل شهرفرنگ نشان‌تان مي‌دهند و دل جوان‌ها را مي‌برند، فرق دارد. شاه لباس خوب مي‌پوشيد. زنش جواهرات گرانقيمت داشت. هردو تحصيلكرده اروپا بودند. حداقل دو زبان مي‌دانستند. با بزرگان نشست و برخاست مي‌كردند. شك ندارم كه سوداي آباداني و پيشرفت ايران را هم در سر مي‌پروراندند. كدام ملِكي است كه مملكتش را آبادان نخواهد؟ كدام حاكمي است كه نخواهد به سوي تمدن بزرگ برود؟ ضحاك هم اگر با اشپيگل مصاحبه كند مي‌گويد كه مي‌خواهد مملكت را بسازد اما ارتجاع سرخ و سياه نمي‌گذارند. اتفاقا استبداد از دل همين تمناهاي ملوكانه سر بيرون مي‌آورد و به خاطر همين اهداف عاليه است كه سلطان به خود حق مي‌دهد تا مخالفانش را سركوب كند و هركدام را به تناسب ميزان مخالفت، سرجايش بنشاند. «تو هرآن ستم كه خواهي بكني كه پادشاهي». هيچ از خودتان پرسيده‌ايد اين پادشاه فرانسه‌دان شيك‌پوش چرا مرتضي كيوان بيچاره را به خاطر هيچ و پوچ دم تيغ داد؟ البته فيروز شيروانلو را هم ازدم تيغ بيرون كشيد و برتري‌اش داد. تفرعن كه شاخ و دم ندارد. فرعون هم وقتي موسي گفت خداي من مي‌كشد و زنده مي‌كند يكي را كشت و ديگري را بخشيد... اين خاندان باكلاس ايران…

Read more

20 blog posts