header photo

آغاز به کار دو مجلس چین به دنبال گشایش نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در پکن

آغاز به کار دو مجلس چین به دنبال گشایش نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در پکن 

روز پنج شنبه 21 مه/ 1 خرداد، نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین با حضور شی جین پینگ و مقامات دیگر حزب و دولت چین در پکن گشایش یافت.

این نشست که قرار بود در روز 3 مارس برپا شود، به دلیل شیوع کرونا، به ماه مه موکول شد. مقامات چین در آغاز این نشست به احترام افرادی که بر اثر شیوع کرونا جان خود را از دست دادند، لحظاتی سکوت کردند.

در گزارش کار کمیته دائمی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که به این نشست ارائه داده شد، تاکید شد، سال 2020کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین پیرامون توسعه هماهنگ کارهای پیشگیری و مهار بیماری و توسعه اقتصادی و اجتماعی وظایف خود را انجام می‎دهد و با تمام نیرو برای تضمین انجام وظایف مربوط به فقرزدایی و ساخت جامعه ای با رفاه نسبی تلاش خواهد کرد.

کنفرانس مشورت سیاسی خلق به عنوان یکی از دو مجلس و ارگان مهم همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی در چین محسوب می‎شود و بخش مهمی از سیستم مدیریت کشور چین است و یک شکل مهم شکوفایی دموکراسی سوسیالیستی در زندگی سیاسی چین به شمار می رود.

سال 2019 هفتادمین سالگرد تاسیس کنفرانس مشورت سیاسی خلق بود، اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق پیرامون مسائل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مانند فقرزدایی و توسعه نیروی محرکه نوآوری ، نظرات و پیشنهادهای زیادی را مطرح کردند که بسیاری از آنها به عنوان موضوع اسناد سیاسی کشور قلمداد شدند.

وانگ یانگ رییس کمیته دائمی کنفرانس مشورت سیاسی خلق هنگام جمع بندی کارهای سال گذشته خاطر نشان کرد ، این کنفرانس پیرامون پیشبرد توسعه کیفی نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و برای افزایش رفاه مردم و مساعدت به توسعه اجتماعی تلاش کرده است.

سال 2020 سالی فوق العاده ای برای چین به شمار می رود، چین وظایف مربوط به کسب پیروزی نهایی در زمینه فقرزدایی و ساخت جامعه ای با رفاه نسبی را سرموقع انجام خواهد داد و این در حالی است که اقدامات پیشگیری و مهار همه گیری کرونا نیز به روال عادی اجرا می شود. در سال جاری میلادی اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین همچنین نیروی خود را در انجام وظایف محوری کشور متمرکز کرده‎اند و از راه مشورت سیاسی به دسترسی به شناخت مشترک کمک خواهند کرد.

بیش از 2000 نفر از اعضای احزاب و گروه ها و محافل مختلف چین در این نشست 7 روزه به بررسی گزارش کار کمیته دائمی کنفرانس، استماع و بررسی گزارش کار دولت و پیشنویس قانون مدنی خواهند پرداخت و پیشنهادها و نظرات خود درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را ارائه خواهند کرد
.

Go Back

Comment