header photo

آفریقا و استعمار نو فرانسه

آفریقا و استعمار نو فرانسه

در طول نیم قرن گذشته، فرانسه ۶٧ کودتای نظامی را در ٢۶ کشور در آفریقا رهبری کرده است.  ١۶ مورد از این کشورها کشورهایی هستند که نفوذ فرانسه هنوز در آنها وجود دارد.

در ١۴ کشور آفریقایی که زمانی مستعمره فرانسه بودند، «مالیات استعمار» وجود دارد.  فرانسه سالانه مبالغ هنگفتی از آنها دریافت می کند - حدود ۵٠٠ میلیارد دلار.

اینها شامل کشورهای آفریقایی می شود که تا سال ١٩۵٨ تحت ظلم و ستم فرانسه بودند، زمانی که مستقل شدند.

کشورهایی مانند بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه، مالی، نیجر، سنگال، توگو، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، گینه استوایی و گابن هنوز مالیات‌های استعمار را پرداخت می‌کنند.

جمعیت این کشورها ١٧۴ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی اسمی ١٩۶ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی در قدرت خرید ۴١١ میلیارد دلار است.

فرانسه رسما به سیاست استعماری خود پایان داده است، اما به اصطلاح استعمار اقتصادی ١۴ کشور آفریقایی ادامه دارد.  بخشی از بودجه مستعمرات به نام های مختلف و با اقلام مختلف به بانک مرکزی فرانسه می رسد.

به این ترتیب، فرانسه حدود ٨۵ درصد از درآمد سالانه مستعمرات سابق خود را می گیرد.  تلاش برای گذراندن ١۵ درصد باقی مانده از بودجه، کشورهای آفریقایی را در مشکلات مالی قرار می دهد و مجبور می شوند پول خود را به عنوان بدهی از بانک مرکزی فرانسه پس بگیرند.

کشورهای آفریقایی برای دریافت پول خود نمی توانند بیش از ٢٠ درصد مبلغی را که به فرانسه منتقل کرده اند درخواست کنند.  اگر بیش از این مقدار بخواهند، استعمارگر سابق آن را وتو می کند.  فرانسه به نوبه خود مدعی است پولی را که بیش از یک قرن پیش برای ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها خرج کرده بود، پس می‌دهد.

هنگامی که یک حاکم در یک کشور آفریقایی از پرداخت مالیات استعماری خودداری می کند، یک کودتا رخ می دهد.

Go Back

Comment