header photo

احزاب سیاسی کوردستان عراق

احزاب سیاسی کوردستان عراق

در پایان نشست خود بیانیه‌ای صادر نمودند

رهبران احزاب سیاسی کوردستان امروز به ریاست مسعود بارزانی نشستی برگزار نمودند و با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که به هیچ وجه و تحت هیچ گونه فشاری از تصمیم اتخاذ شده در 25 سپتامبر دست بر نخواهند داشت.

در بیانیه منتشر شده آمده است:

یکم: نشست از تمامی اقلیتهای دینی و قومی در کوردستان که با اتحاد و همبستگی و به صورت دمکراتیکی همه‌پرسی را برگزار نمودند تشکر و تقدیر کرده و این موفقیت تاریخی را به ملت کوردستان تبریک گفته است.

دوم: نشست از زحمات و تلاش  شورای عالی همه‌پرسی استقلال کوردستان تشکر و تقدیر کرد.

سوم: نشست بر تداوم گفتگو و مذاکره با بغداد و موضع صلح‌طلبانه ملت کوردستان برای عراق و کشورهای همجوار تاکید کرده است و از فراخوان آیت الله سیستانی برای گفتگو و مذاکره استقبال کرده است.

چهارم: نشست بر حفظ و برقرار امنیت در اقلیم کوردستان تاکید کرده و وضع هر گونه تحریم و مجازاتی را رد می‌کند.

پنجم: نشست به جامعه بین الملل اطمینان خاطر می‌دهد که همه پرسی هیچگونه تهدیدی برای منطقه ایجاد نخواهد کرد و خواست اصلی ملت کوردستان زندگی مسالمت آمیز است و از جامعه بین الملل خواسته شده است که به خواست و اراده ملت کوردستان احترام بگذارند.

ششم: نشست علاوه بر تشکر و تقدیر از نقش مثبت رسانه‌ها در پروسه همه‌پرسی استقلال کوردستان تاکید کرده است که باید رسانه‌های داخلی در جهت منافع ملی حرکت کنند.

هفتم: نشست اتحاد و همبستگی احزاب و جریانها را عامل تضمین موفقیتهای ملت کوردستان دانسته است  و بر مشروعیت تصمیم ملت کوردستان تاکید کرده است و اظهار داشته شده است که ملت کوردستان برای دستیابی به حقوق خود از طریق دیالوگ و گفتگو پافشاری می‌کند و با هیچ تهدید و فشاری از تصمیم اتخاذ شده در 25 سپتامبر  دست بر نخواهد داشت

بای نیوز

 

Go Back

Comment