header photo

انتخابات برزیل خاتمه یافت ، اما مبارزه درحال آغاز است

انتخابات برزیل خاتمه یافت ، اما مبارزه درحال آغاز است

جبهه مردمی برزیل - برگردان : هاتف رحمانی

ما سر خود را در مقاومت برای برزیل بالا نگه می داریم !!

ما دریک روند انتخاباتی غیر معمولی زندگی کردیم .از زمان پایان دوره نظامی ، ما زندانی شدن یک رهبر سیاسی ، مانند لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا را که به صورت ظالمانه ای محکوم و نامزدی ریاست جمهوری او توسط دادگاه عالی انتخابات رد شد نداشتیم . روندی که در آن نیروهایی که تاکنون به صورت زیر زمینی عمل کرده بودند، در مناقشه ریاست جمهوری با تحریک موج عظیمی از نفرت و خشونت علیه مردم برزیل سربر آوردند.

 نامزدی ما پاسخی دموکراتیک به مناقشه ای بود که از زمان کودتای پارلمانی که رئیس جمهور دیلما روسف را در سال 2016 برکنار کرد صحنه سیاسی را آلوده است . ما با سوء استفاده ها و کلاه برداری های انجام شده از سوی شبکه متعهد به منافع  حقیر ضد مردمی ، ضد دموکراتیک و ضد ملی رو در رو شدیم .  

انتخاب بولسونارو نشان دهنده یک گسست سیاسی است ، که نشانه های آن در قتل ماریل ، موا کاتند - رهبر سیاه ، کاپوئیرسیتا در باهایا ، چارلیون - مرد جوانی از کئرا که در یک رژه انتخاباتی در حمایت از نامزدی حداد شرکت کرده بود به نمایش در امد. آن ها زندگی ما را به خاطر آن که برای کشوری برابر و عادلانه مبارزه می کنیم تهدید می کنند.

در دو سال گذشته حتی زیر شلیک گلوله ها ، با دفاع از استقلال ملی که به شیوه های بسیاری نقض شده است مقاومت کردیم . آقای بولسونارو نامزد ریاست جمهوری با حفاظت سیستم قضایی و رسانه های انحصاری ، آزاد گذاشته شد تا ماشین دروغ خود را با پول مخفی تامین مالی کند، خشونت علیه مخالفانش را تحریک نماید ، از بحث های عمومی فرار کند و قوانین انتخاباتی را دور بزند.  

این نیرو ها با فریب و خشونت ، با مانور هایی که هنوز موضوع تحقیقات است به ریاست جمهوری رسیدند.  

با وجود چنین موانع زیادی، اتحاد ما مقاومت قدرتمندی را در سراسر کشور سازمان داد ، که به تحقق دور دوم و جنبشی نیرومند در دفاع از تمدن در برابر بربریسم ، دموکراسی دربرابر دیکتاتوری ، عشق دربرابر نفرت منجر شد .

در دور دوم ، مردان وزنان ازتمام محلات حمایت خود از ستون های قانون اساسی کشور ما را اعلام کردند. این سفر اما ، بدون فداکاری و شجاعت جنبش های اجتماعی و بخش های دموکراتیک جامعه هرگزنمی توانست امکان پذیر باشد .

ما به دفاع از قانون اساسی ، تنوع اجتماعی ، حقوق همه ، برزیلی برای همه ادامه خواهیم داد و با خطر دیکتاتوری ، لغو دست آوردهای اجتماعی ، حراج دارایی های عمومی ، تحویل بهداشت ملی ، نژادپرستی و زن ستیزی ، بیگانه هراسی و تهدید خشونت نهادینه شده خواهیم جنگید .

در این لحظه ، با هم بودن و حلقه زدن گرد دموکراسی ، حاکمیت و حقوق ملی ضروری است .

نباید اجازه دهیم خودمان غرق ترس شویم ، چون یک دیگر را داریم. متفاوت از آن چه آن ها می اندیشند ، مردم برزیل چگونه مقاومت کردن را خواهند شناخت.

28 اکنبر 2018

جبهه مردمی برزیل  

 

-- برگرفته از خبرگزاری کوبا

 

Go Back

Comment