header photo

بازگشایی اقتصاد و زندگی اجتماعی و پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی

بازگشایی اقتصاد و زندگی اجتماعی و پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی

دبیر کل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد: «زندگی هر فرد، اعم از پیر و جوان، ارزشمند است و باید با تمام نیرو در حفظ جان مردم بکوشیم

به گزارش رادیو بین‌المللی چین ، تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی دهم شهریور پیشنهاد چهارگانه‌ای برای بازگشایی اقتصاد و زندگی اجتماعی در کشورهای مختلف ارائه کرد که به ویژه بر حفاظت از گروه‌های کم‌توان مانند افراد مسن و مبتلایان بیماری‌های دیگر و کاهش درصد مرگ آنها تاکید می‌کند

تدروس آدهانوم در کنفرانس مطبوعاتی همین روز اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی کاملا از تلاش کشورها برای بازگشایی اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کند و در انتظار بازگشت دانش آموزان به مدرسه و کارکنان به محل کار است. اما در عین حال، هیچ کشوری نمی‌تواند وانمود کند که همه‌گیری کرونا به پایان رسیده است. وی گفت: هر چه اوضاع مهار کرونا در کشورها بهتر باشد، بازگشایی اقتصادی و اجتماعی امکان بیشتری خواهد داشت. وی پیشنهاد چهارگانه ای برای کشورها، مجتمع‌های مسکونی و شخصیت‌ها برای کنترل و مهار کروناویروس ارائه داد.

اول، جلوگیری از فعالیت‌هایی که باعث شیوع گسترده ویروس می‌شوند. سرایت بیماری در برخی کشورها تقریبا با برگزاری برنامه‌هایی با تجمع مردم در ورزشگاه، باشگاه‌های شبانه و امکان مذهبی ارتباط دارد. کشورهایی که هنوز درگیر شیوع جدی بیماری در مجتمع‌های مسکونی هستند، باید این برنامه‌های را موقتا به تعویق اندازند تا خطر شیوع بیماری را کاهش دهند.

دوم، باید از گروه‌های ناتوان شامل افراد مسن و مبتلایان به بیماری‌های اساسی و پرسنل خدمات اجتماعی حفاظت شود تا درصد مرگ در میان آنها کاهش یابد.

سوم، شخصیت‌ها باید در مبارزه با شیوع کرونا نقش ایفا کنند و با اتخاذ تدابیر لازم از خود و دیگران محافظت کنند. مثلا حفظ فاصله اجتماعی، دست شستن و ماسک زدن.

چهارم، دولت‌ها باید اقدامات هدفمندی برای کشف، قرنطینه و انجام تست و مراقبت از مبتلایان انجام دهند. اگر کشورها تدابیر موقت و هدفمندی برای مهار همه گیری در پیش بگیرند، می‌توانند اجرای قرنطینه گسترده را منتفی کنند

دبیر کل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد: «زندگی هر فرد، اعم از پیر و جوان، ارزشمند است و باید با تمام نیرو در حفظ جان مردم بکوشیم

Go Back

Comment