header photo

بیائید مثل چگوارا باشیم

بیائید مثل چگوارا باشیم

به مناسبت 50 مین سال مرگ دهشتناک مبارزآزادی واستقلال

9 اکتبر 2017 ازطرف اتحادیه روزنامه نگاران مسکو انجمن "مرکزعکس" نمایشگاهی مربوط به رفیق فرمانده « ارنستوچه گوارا» انقلابی افسانه ای و از رهبران و دولتمردانی که زندگی خویش را در راه آزادی واستقلال آمریکا ی لاتین از دست داد برپا گردید.

این نمایشگاه به مناسبت 50 مین سال مرگ چگوارا صورت گرفت دراین نمایشگاه گنادی زیوگانف صدرحزب کمونیست فدراسیون روسیه شرکت فعال داشت.

این نمایشگاه از عکسهای 120 هنرمند عکاس  درباره زندگی وسرنوشت رفیق چگوارا تشکیل شد و توسط هنرمند روس « آ.ن.بواوف» که با کار پر زحمت وخلاقانه ای همراه با آلبوم عکس و نوشته ها ومقالات درطول یکسال تنظیم گردیده بود ؛جمع آوری مقالات ونوشته ها با همکاری گنادی زیوگانف صدر و« ای.ای.ملنیکوف »معاون اول کمیته مرکزی فدراسیون روسیه می باشد.

درگشایش نمایشگاه نمایندگان دولتی , سازمانهای اجتماعی, جانبازان, سازمان وطن پرستان,نمایندگان و دیپلماتهای کشورهای آمریکا لاتین , مسئولان فرهنگی , خبرنگاران , عکاسان, دانشجویان , ومسئولان دانش آموزی حضور داشته اند.

نمایشگاه به مناسبت فرا رسیدن 100مین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر با همکاری حزب کمونیست فد راسیون روسیه در پیوند با اتحادیه روزنامه نگاران انجمن "مرکز عکس " همآهنگ گردیده بود.

آغاز مراسم  با کلیپ ویدئوئی آهنگ مشهور "خدا حافظ فرمانده" اختصاص یافت سپس «ای.ای. ملینوف» معاون اول حزب کمونیست فدراسیون روسیه درباره چگونگی برگزاری نمایشگاه , انتشار آلبوم عکس توضیحاتی داد وی اشاره نمود که این اولین پروژه  کار مشترک بین حزب کمونیست و« آندره بوداوف» هنرمند می باشد برای نمونه در سال گذشته یک آلبوم عکس به مناسبت 90 سالگی فیدل کاسترو اختصاص داشت.

 سپس سخنان گنادی زیوگانف صدرحزب کمونیست فدراسیون روسیه آغاز شد وی درسخنانش چنین گفت :" درموقعیت های مختلف با فیدل کاسترو ملاقات داشته ام دریک جلسه بسته 8 ساعته در باره آینده سوسیالیسم تجدید عهد کردیم  زیوگانف گفت : "خوشحال بودم" ازاین واقعیت که این جوانان درعصرما  وزمانیکه آمریکای ها ما را به جنگ هسته ای  تهدید می کنند فیدل کاسترو, رائول کاسترو, چگوارا به حمایت از اتحاد شوروی پرداختند واجازه ساخت سیستم های موشکی در کوبا را داده اند درنتیجه ایالات متحده متوجه شد که آسیب پذیر است وتهدید هسته ای بدون مجازات نیست "

گنادی زیوگانف اشاره نمود این " نمایشگاه منحصر به فرد است " از بهترینها انتخاب شده شما تولد فرزندی را در خانواده  می بینید که موفق است اودرسطح عالی دکترشد و می خواست مردم را درمان کند اما به این نتیجه رسید درمان جذام  سرمایه داری که درسیاره ما سراسری می شود ضروری است " زیوگانف یادآور شد چگوارا همراه رفقا سلاح  بر اجراء عدالت برداشت او از مردم کار وشرافت دفاع کرد او به گسترش انقلاب اکتبرپرداخت اواز شعارها ایی استفاده می کرد که لنین بکار می برد "صلح برای مردم ! نان برای گرسنگان ! زمین برای دهقانان ! کارخانه برای کارگران ! قدرت حکومتی در دست شوراها ! امروز نیز این شعارها به درب خانه صاحبان حکومتی کوبیده می شود

دراینجا سفیر تام الاختیار وفوق العاده کوبا در فدراسیون روسیه « امیلیو لوزادا» تاکید نمود چگوارا همچون گذشته نمونه  باقی ماند ؛ بنابراین« بیائید شبیه  چه » باشیم  زیرا این شعار برای جوانان کوبا مناسب تر است  

درادامه سخنرانی ها ,خدمات رفیق فرمانده  " تعهد به آرمان های انقلابی" بود که نتیجه گفتمان شرکت کنندگان سفیران تام الاختیاردرفدراسیون روسیه که شامل جمهوری بولیواری ونزوئلا «کارلوس رافائل فاریا تورتوس»  نیکاراگوئه « خوان ارنستو واسکس » می شد مورد تائید قرارگرفت .

درپایان رئیس انجمن "مرکزعکس" از اتحادیه روزنامه نگاران فدراسیون روسیه «و.ای. نیکی فورف» یاد آور گردید که نمایشگاه بعدی به ادامه زندگینامه ارنستوچگوارا اختصاص داده می شود دراین رابطه رهبر ونزوئلا اوگو چاوس گفته بود  متاسفانه جوانان کمتر از زندگینامه مبارز انقلابی  چگوارا شناخت دارند.

درنمایشگاه شخصیتهای دیگری از رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه  حضور داشته اند. معاون کمیته مرکزی «یو. و.آفونین» «د. گ. نویکوف» عضو هیئت رئیسه دبیرحزب کمونیست «ک.ک.تایسوو» و دیگر دبیران حزب کمونیست فدراسیون روسیه «ام.و.دوباوت» « و.پ.اس کوف» و«ام .س. کاسترویکوف» می باشد.

 برگردان : م. چابکی 21مهر1396 برابر با 13/10/2017

منابع روزنامه پراودا «روسولان تاهاگوشیف » سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه همراه با تصاویرویدئوئی عکسها

https://kprf.ru/party-live/cknews/169539.html

http://gazeta-pravda.ru/issue/113-30610-12-oktyabrya-2017-goda/budem-kak-che/

http://www.foto-expo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=710:ernesto-che-guevara&catid=1:2011-03-04-16-48-19&Itemid=53

 

 

 

Go Back

Comment