header photo

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن افتتاح شد

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن افتتاح شد

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (حزب حاکم بر کشور) صبح یکشنبه 16 اکتبر در تالار بزرگ خلق پکن افتتاح شد. شی جین پینگ به نمایندگی از نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گزارشی را به این نشست ارائه کرد.

این گزارش شامل یک جمع بندی است از کارهای پنج سال گذشته و تغییرات بزرگی که در چین در یک دهه اخیر و از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین رخ داده است و ماموریت و وظایف حزب کمونیست چین را در عصر جدید و روند جدید روشن می کند؛ به عبارت دیگر، از امروز و همین لحظه، وظیفه اصلی حزب کمونیست چین این است که مردم همه اقوام را برای ایجاد یک کشور نیرومند سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد و تحقق دومین هدف صد ساله و پیشبرد همه جانبه رستاخیز بزرگ ملت چین به سبک مدرنیزاسیون چینی متحد و راهنمایی کند.

حزب کمونیست چین دو هدف صد ساله برای توسعه چین تعیین کرده است. اولین هدف صد ساله یعنی ساخته شدن جامعه ای نسبتا مرفه در همه ابعاد در صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین تحقق یافته است. این گزارش یک چشم انداز کلان و برنامه های ویژه برای ایجاد یک کشور نیرومند سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد در صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین تا اواسط قرن کنونی را ارائه داد. در این گزارش اشاره شده است که چین سفر جدیدی را برای تبدیل شدن به یک کشور مدرن سوسیالیستی در همه ابعاد آغاز کرده است و پنج سال آینده دوره کلیدی در مسیر این سفر است. این گزارش از لحاظ پیشبرد توسعه با کیفیت بالا، تقویت پرورش استعدادها برای مدرن‌سازی کشور، بهبود کیفیت زندگی مردم، ترویج همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت و بسیاری موارد دیگر، ایده ها و راهبردهای جدید و اقدامات نوین را برای تحقق دومین هدف صد ساله مطرح کرده است.

تلاش چین برای پیشبرد ایجاد جامعه جهانی با سرنوشت مشترک انسان

شی جین پینگ به نمایندگی از نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گزارشی را به این نشست ارائه کرد و گفت:  چین همواره به هدف سیاست خارجی حفظ صلح جهانی و ترویج توسعه مشترک پایبند بوده و متعهد به ترویج ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک انسان است و از همه کشورهای جهان درخواست می کند تا ارزش های مشترک همه بشریت مبنی بر صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی را ترویج و گسترش دهند.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که عصر کنونی به شکلی بی سابقه در حال تغییر است. از یک سو، روند تاریخی صلح، توسعه، همکاری و برد- برد مقاومت ناپذیر است. از سوی دیگر، استیلاجویی، هژمونی و سلطه جویی ها آسیب می رسانند.

شی جین پینگ  تاکید کرد: چین  سیاست خارجی مستقل، صلح آمیز و غیر وابسته را به اجرا می رساند و همواره بر اساس واقعیت، موضع و سیاست خود را پیش می گیرد و ضمن دفاع از هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل، رعایت انصاف و عدالت بین‌المللی، قاطعانه با هر گونه سلطه طلبی و سیاست زورگویانه، ذهنیت جنگ سرد، مداخله در امور داخلی سایر کشورها و استانداردهای دوگانه مخالفت می کند. چین هرگز به دنبال هژمونی و سلطه جویی نیست

وی خاطر نشان کرد که چین به اصول پنج گانه همزیستی مسالمت آمیز پایبند است، ایجاد نوع جدیدی از روابط بین الملل را ترویج می کند و مشارکت های جهانی را تعمیق و گسترش می دهد. همچنین به ترویج هماهنگی و تعامل مثبت بین قدرت‌های بزرگ پرداخته و بر سیاست دیپلماتیک حاکی از دوستی، صمیمیت، منفعت متقابل و فراگیری و حسن همجواری پایبند است. با ایده واقع‌گرایی، دوستی، صداقت و مفهوم صحیح درستکاری و منافع، همبستگی و همکاری با کشورهای در حال رشد را تقویت می بخشد و از منافع مشترک کشورهای در حال رشد دفاع می کند.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که چین به سیاست اساسی مبنی بر گشایش پایبند است، قاطعانه استراتژی بازگشایی با منافع مشترک و برد-برد را دنبال می کند، آزادسازی و تسهیل تجارت و سرمایه گذاری را ترویج کرده، همکاری های دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه را به پیش سوق می دهد و هماهنگی سیاست های کلان بین المللی را ارتقا می بخشد. چین با حمایت گرایی و تحریم یک جانبه و فشار حداکثری مخالف است. چین مایل است سرمایه گذاری منابع را در همکاری های توسعه جهانی افزایش دهد، به کاهش شکاف بین شمال و جنوب بپردازد و قاطعانه از کشورهای در حال توسعه برای تسریع توسعه خود حمایت و به آن ها کمک کند.

شی جین پینگ در این گزارش گفت که چین ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی را مطرح کرده است و مایل است برای اجرای آن با جامعه بین المللی همکاری کند. چین صمیمانه از همه کشورهای جهان می‌خواهد تا ارزش‌های مشترک همه بشریت مبنی بر صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی را ترویج کرده، به درک و آشنایی متقابل بین مردم همه کشورها کمک کنند، به تنوع تمدن‌های جهانی احترام بگذارند و با تبادلات بین تمدن ها از بیگانگی بین تمدن ها فراتر روند،  با یادگیری متقابل تمدن ها از برخورد تمدن ها فراتر روند و با همزیستی تمدن ها از برتری تمدن ها فراتر روند و به طور مشترک چالش های مختلف جهانی را حل کنند.

چین با توجه به همزیستی مسالمت آمیز انسان و طبیعت به توسعه خود ادامه می دهد

 شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین هنگام قرائت گزارش کاری به نمایندگی از نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست اعلام کرد که احترام و همزیستی و حفاظت از طبیعت نیاز ساخت همه جانبه کشور مدرن سوسیالیستی بوده و باید با پایبندی بر مفهوم «آب‌های زلال و کوه‌های سبز همچون کوه هایی از طلا و نقره اند» و با درنظر داشتن همزیستی مسالمت آمیز انسان و طبیعت، به برنامه ریزی توسعه پرداخت.

در گزارش یاد شده به تدابیر مشخص چین برای توسعه سبز خود از جمله اجرای راهبرد صرفه جویی، توسعه صنایع سبز و کم کربن، تعمیم روش های سبز تولید و زندگی، ارتقای چندگونه گرایی، ثبات و استمرار سامانه زیست محیطی اشاره شده است. همچنین چین به طور مرحله ای برای تحقق هدف به اوج رساندن کربن اقدام کرده و به تعمیق انقلاب انرژی، استفاده پاک و کارآمد ذغال سنگ، تسریع ایجاد سامانه جدید انرژی و مشارکت فعالانه در مدیریت جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی خواهد پرداخت

طی یک دهه گذشته، چین در دنیا، بیشترین جنگل مصنوعی را ایجاد کرده است. از میان مساحت افزوده شده جهان، 25 درصد سهم چین است.

************************************

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین از 16 تا 22 اکتبر برگزار می شود. حزب کمونیست چین با قدمت 101 ساله از زمان تأسیس جمهوری خلق چین به مدت 73 سال به طور متوالی بر چین حکمرانی کرده است. کنگره ملی حزب کمونیست چین و کمیته مرکزی آن بالاترین ارگان های رهبری حزب کمونیست چین هستند. کنگره ملی حزب کمونیست چین هر پنج سال یک بار برگزار می شود.

بیش از 2300 نماینده بیستمین کنگره و نمایندگان دعوت شده ویژه در آیین گشایش نشست امروز شرکت کردند.

منبع: رادیو بین المللی چین

 

Go Back

Comment