header photo

جناح کلینتون هر کاری خواهند کرد که ماشین سندرز را متوقف کنند

جناح کلینتون هر کاری خواهند کرد که ماشین سندرز را متوقف کنند

آیا برنی سندرز هم به سرنوشت جرج مک گاورن دچار خواهد شد؟

رابرت شیر/ استرتژیک کالچر

در سال ۱۹۷۲، در اوج جنگ ویتنام، جرج مک گاورن سناتور ایالت داکوتای جنوبی نامزد حزب دمکرات برای ریاست جمهوری بود، او به شدت مخالف جنگ ویتنام و جناح چپ حزب دمکرات را رهبری می کرد. دمکرات‌های محافظه کار، و آنهایی که طرفدار جنگ ویتنام بودند (لیندون جانسون دمکرات بود که جنگ ویتنام را تشدید کرد و در دوره او 50 هزار نیرو در جنگ ویتنام حضور داشت) به شدت مخالف مک گاورن بودند.

در آغاز انتخابات مقدماتی ادموند ماسکی (فردی‌ که در ماه‌های آخر ریاست جمهوری جیمی کارتر در اوج بحران تسخیر سفارت آمریکا در ایران وزیر خارجه آمریکا بود)، سناتور ایالت مین از همه جلو بود، ولی‌ به تدریج مک گاورن جلو افتاد. او خواهان خروج آمریکا از ویتنام، کاهش ۴۰ درصدی بودجه نظامی آمریکا، بخشیدن تمامی آمریکایی‌های جوانی‌ که از رفتن به ویتنام امتناع کرده بودند، عدم قبول کمک مالی‌ از شرکت‌ها و موسسات مالی‌ آمریکا برای انتخابات و ... بود که به مذاق دمکرات‌های محافظه کار، بخصوص در جنوب آمریکا، خوش نمی‌‌آمد. به همین دلیل دمکرات‌های جنوبی «جنبشی» راه انداختند به نام «هر کسی‌ بجز مک گاورن» یعنی از دید آن ها هر فردی برای حزب دمکرات بجز مک گاورن قابل قبول بود.

در طول انتخابات و در رقابت با رقیب جمهوری خواه خود ریچارد نیکسون نیز این دمکرات‌ها به او کمک نکردند، که هیچ، بلکه به نیکسون رای هم دادند. ماجرای واترگیت در ۱۹۷۲ که عوامل نیکسون به دفتر حزب دمکرات در ساختمان واترگیت در واشنگتن رفته و اسناد داخلی‌ بحث‌های درون حزب را دزدیده بودند نیز مزید بر علت شد هرچند دو سال بعد نیکسن مجبور به استعفا شد. نتیجه این شد که مک گاورن شکست سختی در انتخابات خورد، و جناح چپ حزب دمکرات برای ۴۰ سال ضعیف شد.

حال برنی سندرز در همان شرایطی است که مک گاورن بود. ظاهرا از نظر جناح کلینتون-اوباما هر کسی‌ برای نامزدی حزب دمکرات مناسب است، بجز برنی سندرز. مواضع او در بسیاری از موارد شبیه مواضع مک گاورن بود. سندرز هم ضد جنگ است؛ هم خواهان کاهش بودجه نظامی است؛ هم خواهان مالیات برای ثروتمندان؛ او هم کمک شرکت‌ها و موسسات مالی‌ را رد می‌کند، و فقط به مردم تکیه دارد؛ او خواهان بیمه بهداشتی همگانی برای همه است؛ او می خواهند قرض دانشجویان را برای وام‌های خود ببخشد و .... . جناح میانه رو و محافظه کار حزب دمکرات کوشش خواهد که از نامزد نهایی شدن سندرز جلوگیری کند. اگر ممکن نشد، نامزدی حزب را به او خواهند داد. حامیان جناح کلینتون امیدوارند که سندرز از ترامپ شکست سختی بخورد تا از شر جناح چپ حزب دمکرات برای سال های طولانی خلاص شوند.

https://www.strategic-culture.org/news/2020/02/09/the-clinton-machine-will-do-anything-to-stop-bernie-sanders/?fbclid=IwAR2V6urJ8dqTFRQzak_5POpLsM3O_XcAKYkV3aKP5jCNfPTKgm7P0mdTPcI

Go Back

Comment