header photo

زنگها با 100 سالگی انقلاب سوسیالیستی اکتبر به صدا درآمد

 

 زنگها با ۱۰۰ سالگی انقلاب سوسیالیستی اکتبر به صدا درآمد

سومین اجلاس کمونیستهای اتحاد شوروی درمینسک 

آغاز جشن ۱۰۰ سالگی انقلاب کبیراکتبررا در سن پطرزبورگ ومسکو درشهر نیوا از تاریخ ۲-۳ نوامبر اعلام  نمودند ملاقاتهای بین المللی احزاب کمونیست و کارگری در ۴ نوامبر صورت می گیرد ۵ نوامبر مرکزجشن به مسکو منتقل خواهد شد وی اضافه نمود سپس رویدادهای جشنواره از میدان سرخ مسکوآغاز می گردد

۲۳سپتامبر۲۰۱۷  پایتخت بلاروس شاهد سومین پلنوم احزاب برادراتحاد شوروی سابق  با پرچم افتخارآمیز سوسیالیستی با نمایندگان ۱۷ حزب کمونیست درمحل موزه تاریخی جنگ میهنی چون گذشته با عظمت درشهر مینسک برگزارگردید.

مراسم افتتاحیه پس از اجرای  آهنگ هنرمندان گروه جوانان  بلاروس آغازشد.

در افتتاحیه پلنوم با نمایش پرچم های احزاب برادرو پرچم سرخ اتحاد شوروی با آرم داس و چکش درقله ساختمان موزه مدرن تاریخ جنگ میهنی، واقع درخیابان وسیع وپررفت آمد “پابیدتیلی” (پیروزی)، عظمت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی را نشان داد.

هیئت نمایندگی جوانان بنا به سنت اتحاد شوروی  در کنار تندیس لنین  وبنای موزه عظیم جنگ میهنی  با نثار تاج گل ابراز احترام نمودند قبل از آن گنادی زیوگانف برای هیئت نمایندگی درباره تابلوهای نقاشی  که از جنایات فاشیسم درسالن موزه جنگ نصب شده است به توضیح پرداخت. گزارشگر کانال ۲۴ روسیه نیزهمراه گزارش مفصلی از برگزاری اجلاس احزاب کمونیستی اتحاد شوروی ازمحل اولین کنگره سوسیال دمکرات ها ساختمانی که بصورت موزه در شهر مینسک حفظ گردیده است فیلمی را به نمایش گذاشت.

درافتتاحیه پلنوم  پیام رئیس جمهور بلاروس «الکساندرلوکاشنکو» توسط وزیر آموزش وپرورش «ای .و. کارپنکو» دبیراول اسبق حزب کمونیست  بلاروس که درسال گذشته به مقام اجرائی ارتقاء یافت خوانده شد.

درافتتاحیه پلنوم گنادی زیوگانف صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه  با درود به حضار یاد آور ستاره درخشنده انقلاب سوسیالستی اکتبرگردید وی در بیان سخنان خود چنین گفت: در قرن ۲۰ دو بحران نظام سرمایه داری منجر به دو جنگ جهانی گردید در اولین بحران انقلاب اکتبر درخشید دومین پیروزی ما درسال ۴۵بر فاشیسم بود پیش شرط  پیروزی رسیدن به برابری وپیشرفت  فن آوری نوین درفضای کیهانی می بود  زیوگانف در همینجا تاکید نمود در پیروزی برفاشیسم از هر سه نفرخانواده بلاروس یک فرزند دختر ویا پسر، جان خویش را از دست داده اند.

زیوگانف خاطر نشان ساخت سرزمینهایی که توسط  ارتش سرخ آزاد گردیده اند؛ ارتشی  که درراستای سوسیالیسم  وخط انسانی و دوستی خلقها مبارزه می کرد امروز درمعرض تهدید ناتو قرار گرفته اند و جهان بسوی فاجعه دیگری می رود.

زنگها با ۱۰۰سالگی انقلاب اکتبر به صدا درآمد

اساس سخنرانی زیوگانف در پلنوم برمبنای ۱۰۰ مین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر و وظایف احزاب برادربود وی تاکید نمود انقلاب اکتبر بزرگ یکی از پدیده های تاریخی است که قرن ها در حافظه مردم حفظ خواهد شد اما کسانیکه برای رهائی از بحران موجود در کشورمان  به درو دیوار می زنند پاسخ موثر به چالش های موجود را تنها باید در برنامه کمونیست ها جستجو کنند. صدرحزب کمونیست چهره افشاگرانه ای رابا آمار نشان داد که در طول سالهای به اصطلاح رفرم به نابودی کشیده شده است بعنوان مثال زیوگانف گفت: ۸۰هزار تولیدی و۵۰ هزار مزارع جمعی توسط سر دسته مخالفان ما و دشمنان اصل نظام اجتماعی – اقتصادی ما پس از تخریب اتحاد شوروی اعمال شد و حزب کمونیست به این  نتیجه گیری رسید برای گام برداشتن به یک زندگی مناسب ومعقول باید با برنامه ۱۰ ساله  با سیاست  لنینی جهت جایگزین نمودن دوره فعلی برای یک اقتصاد نوین با تولید و صنعت پیشرفته و با تکنولوژی جدید ضرورت دارد.

بازنگری نیروهای کمونیستی

معاون کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه ومعاون اتحادیه سرتاسری کمونیستهای اتحاد شوروی «د.ژ. نویکوف» آغاز جشن ۱۰۰ سالگی انقلاب کبیراکتبررا در سن پطرزبورگ ومسکو درشهر نیوا از تاریخ ۲-۳ نوامبر اعلام  نمودند ملاقاتهای بین المللی احزاب کمونیست و کارگری در ۴ نوامبر صورت می گیرد ۵ نوامبر مرکزجشن به مسکو منتقل خواهد شد وی اضافه نمود سپس رویدادهای جشنواره از میدان سرخ مسکوآغاز می گردد درشب همان روز یک کنسرت بزرگ در ورزشگاه «لوژینکاه» برگزار خواهد شد ۶ نوامبرنیروهای چپ در مجمع بین المللی شرکت خواهند نمود ۷ نوامبر تظاهرات سراسری روسیه برگزار می گردد «د.ژ. نویکوف» ابراز امیدواری نمود که میهمانان خارجی دراین نمایش بزرگداشت شرکت نمایند.

ما با همبستگی پیروز خواهیم شد

نوبت بعدی«پیطر سمینکو» دبیراول حزب کمونیست اوکراین درسخنانش تاکید نمود “حتی در شرایط دشوار؛ کمونیستهای اوکراین وظیفه خود می دانند با انتقال دستاوردهای انقلاب اکتبرحقیقت را به مردم نشان دهند” وی اضافه نمود باید از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سپاس گزار بود که اوکراین را بعنوان دولت به رسمیت شناخت واوکراین درمیان ده ها کشور اروپائی به یکی از پیشرفته ترین دولتها  نائل آمد اما درحال حاضرمقامات فاشیست کنونی اوکراین نشان می دهند که وقایع سال ۱۹۱۷-۱۹۲۱ “یک انقلاب ملی” بوده هدف آنها در واقع ایجاد شکاف بین اقوام اوکراین و روسیه است تمام ساختارهای دولتی، رسانه های جمعی، سازمانهای آموزشی، علمی وشبه علمی درپیشبرد این هدف با دستیابی به فعالیت های تخریبی با تبدیل اوکراین به فاجعه ائی جنون آمیزدر تلاشند«پیطرسمینکو» با ابراز قدردانی از حزب کمونیست فدراسیون روسیه با حمایت برادرانه از کمونیستهای اوکراین گفت این همبستگی با بهره گیری از مبارزه بلشویکی لنینیستی برای ما ارزش حیاتی دارد.

دبیراول حزب کمونیست بلاروس «آ.ن.سوکول» که میزبان احزاب برادر بود با درود به شرکت کنندگان درسومین پلنوم سراسری احزاب کمونیستی با افتخاربه سرزمین خود یادآورگردید که پس از فروپاشی اتحاد شوروی بلاروس ازفرآیندهای اقتصادی واجتماعی خارج نشد وتسلیم نظام لبیرالی بازارنگشت، اصول اخلاقی و پرنسیبهای اتحاد شوروی را حفظ کرد بهمین دلیل توانست بحرانها را پشت سربگذراند و به پیشرفت اجتماعی ادامه دهد «آ.ن . سوکول» اضافه نمود علت حمایت کمونیستها ی بلاروس از رئیس جمهور«الکساندر لوکاشنکو» بخاطر همین «دولت اجتماع گرا» است.

رهبرحزب کمونیست متحده گرجستان «ت.ی.پی پیا» از حزب کمونیست فدراسیون روسیه وشخص گنادی زیوگانف  ومعاون حزب برادر«ک. ک. تایسوو» بخاطر حمایت از حزب کمونیست متحده گرجستان که در سال ۲۰۰۸ به مقابله «ساکاشویلی» رئیس جمهور ایستاده اند سپاس گزاری کرد و اضافه نمود درحالیکه سایر احزاب با فرصت طلبی  با لفاظی های ضد روسی و روسیه ستیزی به مقامهای عالی پارلمان رسیدند حزب متحده گرجستان یگانه حزب کمونیست باقی ماند. بنا به پیشنهاد رهبرحزب کمونیست متحده گرجستان از شرکت ناتو درعملیات قفقاز جنوبی با روسیه باید جلوگیری کرد در همینجا  رهبر حزب کمونیست متحده گرجستان ۱۰۰مین  سالگرد انقلاب کبیر اکتبررا در زادگاه «ژ. استالین»  درشهر گوری اعلام نمود.

نماینده قزاقستان «و.ِی. شامین» درباره مبارزه کمونیست ها در باره احقاق حقوق کارگران سخن گفت برای نمونه به وقایع شهر«اوراسک» اشاره داشت که در آنجا کمونیستها علیه افزایش سن بازنشستگی زنان که تا ۶۳ سالگی ممکن بود درقانون به تصویب برسد و ۴ سال اضافه گردد با یک اقدام اعتراضی موفق شدند.

درپلنوم «گ.ک.کروچ کوف» سخنران دیگری از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین حضور داشت که در رابطه با وضعیت دشوار حزب کمونیست اوکراین به تحلیل پرداخت.

نماینده کمونیستهای مولداوی «ی. و.بوندارینکو» بابیان اینکه “کمونیست های مولداوی همچون استخوانی در گلوی سرمایه داری جهانی اند ” گفت به همین دلیل عملیات ویژه ای علیه کمونیستهای مولداوی انجام گرفت که در نتیجه حزب کمونیست بسیاری ار نمایندگانش را درپارلمان ازدست داد هرچند کانال تلویزیونی نداریم ولی با پخش انترنتی از رویدادهای انقلاب اکتبر که در فاصله ۳ روز ۱۸۰هزاربار به نمایش گذاشته شد, برای یک مولداوی کوچک این شاخص اهمیت بسیار دارد و جدی است.

دبیرکمیته مرکزی حزب کمونیست ارمنستان «ی.یو.غزاریان» در پلنوم احزاب برادربه همتایان خود پیشنهاد نمود درآستانه ۱۹ مین فستیوال جوانان ودانشجویان که در سوچی برگزار می گردد درافتتاحیه این جشن واره نمایندگان تمام جمهوریهای سابق یک صدا تنها “سرزمین ما-اتحادشوروی است” و”ما عاشق اتحاد شوروی هستیم” را سردهند. این پیشنهاد با استقبال وکف زدنهای تشویقی شرکت کنندگان همراه بود.

نماینده کمونیستهای کشورهای بالتیک «یو.یو.ارمالاویچوس» «پیروزی سوسیالیسم اجتناب ناپذیراست»چنین گفت: امروزضربه اصلی امپریالیسم و فاشیسم آمریکا علیه کمونیستها جهت داده شد  بنابراین باید تمام نیروی خود را در حمایت از حزب کمونیست فدراسیون روسیه بکارگیریم. پس از اتمام سخنرانی نماینده لیتوانی دبیرکمیته مرکزی حزب کمونیست لیتوانی «چ.ی. وسوسکی» پرتره گنادی زیوگانف رابا امضاء شخصی خود به صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه تقدیم نمود واز صمیم قلب از گنادی زیوگانف بخاطر «چیسا ایگنا توویچ» از رهبران برجسته لیتوانی از زندان فاشیستی رهائی یافت سپاس گزاری نمود.

دبیراول کمیته مرکزی ترانسنیستر(مولداوی) «او.او.هوجان» بااین یادآوری که درجمهوری ما روزبنیانگذاری انقلاب اکتبر”تعطیل ملی” است برخی از معاونان مجلس خواستار لغوآن بودند که با ابتکارکمونیستها با جمع آوری ۲۰ هزار امضاء و وبا سازماندهی تظاهرات گسترده  توانستیم تعطیلات ۷ نوامبر را ثابت نگاهداریم.

دبیر اول کمیته مرکزی سازمان جوانان فدراسیون روسیه «و.پ. عیسی کف»  روی آماده سازی ۱۹ مین جشنواره بین المللی جوانان ودانش آموزان متمرکزشد وی چنین سخن گفت که این جشنواره درسوچی  برگزار خواهد شد. «عیسی کف» خاطر نشان ساخت که با حمایت گنادی زیوگانف و پیامهای ییگیرانه وی جهت برگزاری این جشنواره به مناسبت ۱۰۰مین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر در ۱۶ اکتبر برقرار خواهد شد.

درجمع شرکت کنندگان پلنوم دبیرکل تحقیقات سوسیالیستی حزب کمونیست فدراسیون روسیه و نماینده اپوزیسیون دومای دولتی «ی.ی.نیکیتوچوک» شرکت داشت که با ارزشیابی از تاریخ گذشته تحلیلی ارائه داد و چنین گفت: عقب نشینی سوسیالیستی در کشورما که پس از مرگ استالین آغاز گردید و بتدریج به انحطاط تبدیل شد و هویت سوسیالیستی بسیاری از اعضاء حزب تغیر یافت؛ پس ازآن باید در شرایط  پذیرش جدید اعضاء به صفوف حزب کمونیست توجه نمود.

پیام آخر دبیراول حزب کمونیست قزاقستان در پلنوم چنین بود «ما وارث دوران بزرگ شوروی هستیم»

درانتهای اجلاسیه، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، گنادی زیوگانف چنین تاکید نمود که سیاره ما وارد سومین بحران سرمایه داری شده است کسی نمی داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اگر درمقابل این بحران قرار نگیریم که امکان جنگی بزرگ وجود دارد. زیوگانف دراین رابطه با تهدید آمریکا به کره شمالی هشدار داد وتاکید نمود که رهبری کره شمالی برخوردار از اراده است ومردم کره شمالی متکی به قوانین و دارای  تمایل به ادامه زندگی می باشند زیوگانف چنین گفت: من تاریخ کره را بخوبی  بیاد دارم” در طول ۵۰۰ سال  مردم به استقلال رسیدند آنها تن به هیچ نیروی خارجی نخواهند داد.

درباره تحریم ها علیه روسیه زیوگانف گفت این تنها علیه مسکو نیست بلکه شامل همه جمهوریها خواهد بود زیرا قبل از همه بودجه ۷۷% پخش مواد خام علیه روسیه است “آمریکا ۲۱پناهگاه دراروپا آماده می کند وکشتی گازمایع خود رابه لهستان آورده” این بدان معنا است که آنها بهر ترتیب پشت اروپا را خم خواهند کرد.

ماباید درسیاست دورنمای خود را داشته باشیم”. زیوگانف از رفقای بلاروس خواست تا فعالانه درپروژه های مشترک با روسیه شرکت نمایند و به عنوان مثال گفت ما می توانیم ۵۰۰  نوع محصولات با کیفیت بالا از همان گاز طبیعی تولید کنیم ودر اینجا پتانسیل علمی وتولیدی بلاروس می تواند مفید باشد.

زیوگانف همچنین وضعیت خطرناک درروسیه را با ۴ محوراصلی خلاصه نمود:

۱-شکاف روبه رشد درجامعه

۲-استهلاک تجهزات در حد ۵۰% یابیشتر

۳-فاجعه جمعیتی که برای نمونه  فوت شدگان در نیمه امسال ۱۲۰ هزار نفر ولی متولدین کمتر

۴-اتحاد کمپرادورها، الیگارشی  ضد شوروی (گنادی زیوگانف بارها درباره اتحاد “زیرنیف”، “ناوالنی” که خطرجدی  برای آینده کمونیستها است سخنرانی نمود)

وی چنین گفت «حاکمیت مانورمی کند» اینها هردورا می خواهند هم آمریکا هم وطن پرستی اما وزنه سود می چربد و پولها در بانک خارجی ها پنهان می شود.

در پایان مراسم بیاد ماندنی که تاریخ آن نزدیک می شود توسط گنادی زیوگانف اعلام گردید: ۲۰۰مین سالگرد کارل مارکس درتاریخ ۵ مه ۲۰۱۸ جشن گرفته می شود و۱۰۰مین سالگرد ارتش سرخ در ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ و ۱۰۰مین سالگرد جوانان کمونیست در تاریخ ۲۹ اکتبر۲۰۱۸ خواهد بود.

تدوین ونگارش: م. چابکی ۱۱مهر۱۳۹۶ برابر با ۰۳/۱۰/۲۰۱۷

برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه همراه با گزارش فیلم کانال ۲۴ روسیه

http://skpkpss.ru/reportazh-o-rabote-iii-plenuma-centralnogo-soveta-skp-kpss-v-gorode-minske-na-telekanale-rossiya-24/

 

Go Back

Comment