header photo

شکل و الگوی جدید اقتصاد دیجیتال چین

شکل و الگوی جدید اقتصاد دیجیتال چین

شکل و الگوی جدید اقتصاد دیجیتال چین چهارروند توسعه را پی می گیرد.

به گزرش رادیو بین المللی چین، در سومین نشست سران ساخت و ساز چین دیجیتال که 12 اکتبر (21 مهر) در شهر فوجو استان فوجیان گشایش یافت، "گزارش صد برنامه کاربرد اقتصاد دیجیتال" منتشر شده توسط کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی نشان داد که اقتصاد دیجیتال چین در حال حاضر سبز است و به سرعت توسعه می یابد و این نشانگر پتانسیل زیاد برای توسعه است.

وو هائو، معاون دبیرکل کمیته گفت که در حال حاضر، اقتصاد دیجیتال چین دارای چهار روند عمده توسعه است:

نخست، الگوهای جدید خدمات آنلاین در حال رونق است و بازارهای جدید مصرف را فعال می کند. فناوری های نوظهور مانند داده های بزرگ و هوش مصنوعی در زمینه های مختلف مانند تولید، تدارکات، خرده فروشی، آموزش، مراقبت های پزشکی و مدیریت شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

دوم، روند دیجیتالی شدن صنعت تسریع می یابد و حرکت جدید اقتصاد واقعی تقویت می شود. شیوع کرونا تحول دیجیتالی شرکت ها را از گزینه ای به گزینه ضروری دیگر تغییر داده و بازسازی ابتکاری تولید، مدیریت و پیوندهای خدماتی را ارتقا داده است.

سوم، توسعه سریع اقتصاد جدید فردی، فضای جدیدی را برای مصرف و اشتغال ایجاد کرده است. طبق آمار ناقص، تعداد مشاغل تجارت الکترونیکی اجتماعی در سال 2019 میلادی به 48 میلیون نفر رسیده که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 58 درصد افزایش داشته است.

چهارم، اشکال جدیدی از تقسیم اقتصاد همچنان در حال ظهور است.

وو هائو بر این باور است که اگرچه قالب جدید کاری دیر به دست آمده، اما مطابق قانون نمی توان آن را "دیرهنگام" کرد. ساخت دیجیتال چین باید به پیشرفت همزمان امنیت و توسعه پایبند باشد

Go Back

Comment