header photo

فرا رسیدن زمان خداحافظی آمریکا با سلطه بر جهان

نماینده سابق کوبا در سازمان ملل:

فرا رسیدن زمان خداحافظی آمریکا با سلطه بر جهان

 خبرگزاری آمریکای لاتین 15 ژوئیه یک مصاحبه اختصاصی را با عنوان "زمان خداحافظی آمریکا با نظام سلطه" منتشر کرد که در آن نماینده سابق کوبا در سازمان ملل متحد گفت که قدرت ایالات متحده در دهه های اخیر فرسایش یافته و دیگر قدرت مسلط بر جهان به شمار نمی رود.

در پایان قرن نوزدهم نظام بین‌الملل با تغییراتی همراه بود که به سلطه آمریکا بر جهان منجر شد. قدرت گرفتن سریع آمریکا بین سالهای پایانی قرن نوزده و جنگ جهانی اول رخ داد. از آن دوره تا سال 1944، ایالات متحده قدرت خود را نشان داد و سلطه خود بر جهان را تحکیم کرد و در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، به این قدرت به اوج خود رسید و آمریکا خود را به عنوان ابرقدرت جهان تعریف کرد.

با این حال، در نیمه دوم قرن بیستم، سلطه آمریکا  نشانه هایی از تضعیف را نشان داد . 11 سپتامبر اولویت های کاخ سفید را تغییر داد. یکجانبه گرایی ظالمانه، رساندن همکاری به حداقل و دستکاری در برخی از امور بین المللی ویژگی های سیاست خارجی از آن زمان تا کنون بوده است. در نهایت، این سیاست در اوایل قرن 21  به ناپایداری سلطه آمریکا انجامید.

  نماینده سابق کوبا در سازمان ملل متحد گفت:   ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی از سال های پیش ضعیف شده است . شکست آمریکا در ویتنام و افغانستان و شکست هایش در عراق، لیبی و سوریه این نکته  را ثابت می‌کند

نماینده دائم سابق کوبا در سازمان ملل متحد همچنین گفت که رقابت آمریکا با روسیه و چین نباید از طریق خشونت حل شود. مذاکره ضروری است، زیرا تنها از طریق مذاکره می توان به جهانی چند قطبی، صلح آمیز و مبتنی بر همکاری دست یافت.

Go Back

Comment