header photo

نوآم چامسکی: آمریکا به سوی فاجعه می‌رود

نوآم چامسکی: آمریکا به سوی فاجعه می‌رود

نوآم چامسکی، زبانشناس و متفکر مشهور آمریکایی که همواره مواضع انتقادی بسیاری تندی علیه دولت آمریکا داشته، معتقد است که به دلیل فقدان نگرش راهبردی در مقابله با اپیدمی کووید ١٩، فقدان بیمۀ درمانی فراگیر و بی‌تفاوتی نسبت به تغییرات آب و هوا، آمریکا به سوی فاجعه پیش می‌رود.

نوآم چامسکی، ٩١ ساله که پیوسته فعالیت سیاسی را در کنار فعالیت‌های علمی و دانشگاهی ادامه داده، در آمریکا به عنوان “چپ تندرو” و گاه “آنارشیست” شناخته می‌شود. او که در دانشگاه ایالتی آریزونا تدریس می‌کند، در حال حاضر دورۀ خانه‌نشینی را در همین ایالت، در شهر توسان می‌گذراند. وی در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه در مورد وضعیت اپیدمی در آمریکا، مثل همیشه واشنگتن را به باد انتقاد می‌گیرد و می‌گوید: “هیچ نوع مدیریت هماهنگی وجود ندارد. کاخ سفید در دست یک آدم بیمار ضداجتماعی و خودبزرگ‌بین (دونالد ترامپ) است که فقط به قدرت و انتخابات می‌اندیشد”.

چامسکی که معتقد است حامیان ترامپ صرفاً “ثروت‌های بزرگ و سرمایه‌داران” هستند، می‌گوید: “ترامپ بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن، سازماندهی موجود برای مقابله با اپیدمی‌ها را ازبین برد و بودجۀ  ̋مرکز پیشگیری بیماری‌ها̏  را قطع کرد. او همچنین برنامه‌های همکاری با دانشمندان چینی برای شناسایی ویروس‌ها را منحل کرد”.

چامسکی سپس پایه‌های نگرش سیاسی خود را یادآوری می‌کند و می‌گوید: “جامعۀ آمریکایی کلاً  ̋خصوصی‌سازی̏  شده. این جامعه بسیار ثروتمند است و مزایای بزرگی دارد اما تحت تسلط منافع بخش خصوصی است. هیچ نظام بهداشتی همگانی – که امروزه حیاتی است – وجود ندارد. آمریکا به اوج نظام نئولیبرال رسیده”…

چامسکی از اتحادیۀ اروپا نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید که در برخی موارد، اروپا از آمریکا هم بدتر است. از نظر او برنامه‌های صرفه‌جویی اقتصادی و واگذاری تصمیم‌گیری به بروکسل و نهادهای اروپایی، خطراتی است که دموکراسی را تهدید می‌کند. با اینحال به اعتقاد او هنوز در اروپا یک ساختار اجتماعی دموکراتیک وجود دارد که در شرایط اپیدمی، مفید واقع می‌شود.

اپیدمی خواهد گذشت اما تغییرات آب و هوا ادامه دارد

اگرچه نوآم چامسکی در علم زبانشناسی جایگاهی بسیار بلند دارد اما نظریات سیاسی او در آمریکا مورد تأیید اقلیت نسبتاً کوچکی است. مبحث زبانشناسی زایشی و دستور زبان گشتاری که در میان متخصصان ایرانی نیز طرفداران زیادی دارد، اهمیت جهانی چامسکی را در این رشته تثبیت کرده، اما موضع‌گیری‌های سیاسی تند او که گاه به آنارشیسم نزدیک می‌شود، دشمنان زیادی برای وی در محیط دانشگاهی و روشنفکری آمریکایی ساخته است.

چامسکی به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: اپیدمی هرقدر هم خطرناک باشد، بالاخره با هزینه‌های زیاد از آن عبور خواهیم کرد. اما با آب شدن یخ‌های قطبی یا بالا آمدن سطح آب دریاها و با سایر پیامدهای تغییرات آب و هوا چکار خواهیم کرد؟

چامسکی می‌گوید که هر کشور به قدر خود و البته نه به اندازۀ کافی تلاش‌هایی می‌کند، اما در مقابل، ایالات متحده برنامه‌های مفید در این زمینه را کنار می‌گذارد. نوآم چامسکی باور دارد که تغییرات آب و هوا محتوم نیست و می‌توان با آن مقابله کرد، به شرطی که ارادۀ سیاسی موجود باشد.

Go Back

Comment