header photo

همکاری بین‌المللی برای تولید واکسن تنها یک حرف نیست بلکه راهی است برای بقای انسان‎ها

همکاری بین‌المللی برای تولید واکسن تنها یک حرف نیست

بلکه راهی است برای بقای انسانها

در پی شیوع کرونا در سراسر جهان، شبکه سی جی تی ان چین مصاحبهای اختصاصی با دکتر سِت برکلی رئیس اتحادیه جهانی واکسیناسیون انجام داده که وی در آن ضمن قدردانی از تعهد چین برای گذاشتن واکسن کرونا در اختیار مردم سراسر جهان گفت، هرچند که در نشست  جهانی واکسیناسیون، رهبران 42 کشور جهان متعهد به شرکت در همکاری بینالمللی در زمینه یافتن و تولید واکسن کرونا شدند اما هیچ یک تا کنون به اندازه چین به این تعهد پایبند نبودهاند.

دکتر برکلی از طرف خودش و اتحادیه جهانی واکسیناسیون از همه کشورها خواست تا از چین الگو بگیرند و گفت که از نظر او همکاری بین‌المللی در زمینه تولید واکسن تنها یک حرف نیست بلکه راهی است برای بقای انسانها؛ چرا که هیچ کشوری به تنهایی نخواهد توانست در راه تولید واکسن به موفقیت برسد. اتحادیه جهانی واکسیناسیون، پایگاهی است برای حمایت از همکاریهای بین‌المللی در زمینه تولید واکسن بیماریهای گوناگون و از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته میشود.

Go Back

Comment