header photo

Blog posts

ارثیه غرورانگیز!

21-11-2017

امروز29 آبان 1396است.

امروز 99 - مین سالگرد تولد دادستان دادخوهان آذربایجان، فریدون ابراهیمی است.
فریدون ابراهیمی، دادستان حکومت ملی- دمکراتبک آذربا یجان به رهبری میر جعفر پیشه به سال 25-1324.
درصدد بودم تا در زاد روزاین قهرمان شکست ناپذیروسربلند مردم آذریایجان، که هفت دهه پیش ازاین، درزیر چوبه دار، چشم در چشم دشمان مردم دوخت و با مرگ قهرمانانه خود جلادان را تحقیر کرد، چیزی بنویسم.اما در صفحه یکی از دوستانم یادداشت کوتاهی دیدم به زبان ترکی آذربایجانی، به نقل از صفحه اینترنتی فرقه دمکرات آذربایجان و به قلم فریدون براهیمی فرزند ارشد شهید انوشیروان ابرهیمی ازرهبران حزب توده ایران که در جریان کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 توسط جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسید. فریدون ابراهیمی دراین یادداشت کوچک چگونگی هم نامی خود با عموی قهرمانش را توضیح می دهد. تصمیم گرفتم به جای نوشتن مطلبی جداگانه، یادداشت او را ترجمه کنم. به گمانم خواندنش خالی از لطف نباشد…

Read more

به مناسبت 99 مین سالروز تولد فریدون ابراهیمی

20-11-2017

به مناسبت 99 مین سالروز تولد فریدون ابراهیمی

شهید فریدون ابراهیمی، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی، در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد.

فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰ ، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، به صفوف حزب توده ایران پیوست. وی در جنبش دانشجویی شرکت فعال و موثر داشت. وی فعالیت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و بزودی شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد…

Read more

نگاهی به تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی دوم

19-11-2017

نگاهی به تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی دوم 

و زمینه های تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان

جنبش ۲۱ آذر حادثه بزرگی در تاریخ کشور ما به حساب می آید. این رویداد تاریخی می توانست به یک تحول بزرگ اجتماعی در کشو بدل شود. می توانست به عقب ماندگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران پایان دهد. تاریخ یکصد ساله اخیرایران سرشار از مبارزه، جانفشانی و از خود گذشتگی مردم ایران بویژه مردم غیور آذربایجان برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می باشد. و در این راه قربانی های زیادی داده اند. تلاش و مبارزات مردم در مقاطعی از تاریخ دولت های ارتجاعی و خودکامه را به عقب نشینی واداشته است. جنبش های اجتماعی و انقلابات سالهای اخیر نتیجه کوشش و تلاش همین مردم برای برون رفت از شرایط موجود و زندگی بهتر و انسانی تر بوده است. جان سختی نیروهای واپسگر برای حفظ شرایط موجود، که از حمایت های بیدریغ کشورهای امپریالیستی نیز بهره می بردند، باعث گردید تا نهایت مردم به خواسته های خود نرسند…

Read more

تشکيل حکومت ملی آذربايجان و تشديد فشار آمريکا

19-11-2017

تشکيل حکومت ملی آذربايجان

و تشديد فشار آمريکا

ضرورت تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان و استقبال همه طبقات و اقشار مترقی جامعه نشان داد که مردم آذربايجان بيش از اين در مقابل تهديات تهران کوتاه نمی آيند و درصددند دست به عمليات قاطعانه بزنند و دست مامورين فاسد را از اداره امور آذربايجان کوتاه کنند و امور محلی را بعنوان حق قانونی در دست بگيرند.

برای اجرای اين هدف فرقه دمکرات آذربايجان راه قانونی را در پيش گرفت و در چهارچوب قانون اساسی کشور وارد عمل شد. در آبان ماه ١٣٢٤ کنگره سرتاسری با حضور بيش از ٧٠٠ نفر در تبريز برگزار گرديد. نمايندگان اين کنگره بشکل دمکراتيک از جانب مردم انتخاب شدند. کنگره اوضاع جهان و ايران، بخصوص اوضاع آذربايجان را مورد مذاکره و بحث قرار داد. هيات ملی ٢٩ نفره را انتخاب نمود. هيات ملی تا انتخابات مجلس ملی آذربايجان، اداره امور آذربايجان را بدست گرفت. اعلاميه نهائی کنگره به شاه، نخست وزير و مجلس و به کنسولگريهای مقيم تبريز ارسال شد. هيات ملی آذربايجان، کميسيون برگزاری انتخابات مجلس ملی آذربايجان را تشکيل داد. قانون انتخابات را تصويب نمود. در انتخابات مجلس ١٠١ نفر نماينده از سوی مردم با رای مخفی بنمايندگی برگزيده شدند. در اولين اجلاس مجلس ملی آذربايجان به پيشه وری ماموريت داده شد تا کابينه دولت را تشکيل دهد و به مجلس معرفی نمايد.…

Read more

قطعنامه مجلس ملی موسسان آذربایجان

19-11-2017

قطعنامه مجلس ملی موسسان آذربایجان

 سه شنبه ۲٩ آبان ماه ۱۳۲٤

روز سه شنبه ۲٩ آبان ماه ۱۳۲٤، کنگره بزرگ ملی آذربايجان با سخنان و مطالبی که آقای پيشه وری در خصوص اوضاع عمومی آذربايجان ارايه کرد، قعطنامه زير را با اتفاق آرا به تصويب رساند؛

 ۱- در نتيجه فعاليتهای ملل بزرگ دموکرات، ديکتاتوری، زورگويی و نژاد پرستی و قوای وابسته بدان ها برای هميشه سرنگون گرديد و تمام ملتها امکان اداره امور و حاکم شدن بر مقدرات خود را به دست آورند. با به وجود آمدن چنين امکانی، مردم آذربايجان به عنوان يک ملت به معنای واقعی کلمه بپا خاسته و خواهان بدست آوردن حقوق طبيعی و قانونی خود می باشد٠

۲- ملت ما برای رفع هرگونه سوء تفاهم و جلوگيری از هرگونه تهمت، بعد از به دست گرفتن مقدرات خود، جدايی ناپذيری آذربايجان را از ايران اعلام و حفظ برادری با تمام ملتهای ايران را وظيفه خود می داند.

 ۳- کنگره ملی برای مقابله با تهمتها و افتراهای دشمنان آزادی، بسيار صريح و روشن تجزيه آذربايجان از ايران را تکذيب و…

Read more

" توران میرهادی " را به مدرسه بیاورید ؛

18-11-2017

" توران میرهادی " را به مدرسه بیاورید ؛

نگذاریم او نیز همچون بسیاری دیگر فراموش شود!

او در جامعه ای که اعتیاد به تک روی ، انزواگزینی و خودمحوری دارد ، با نهادسازی و مشارکت جویی با دیگر همفکران و همراهان خود ، گام بزرگی در توسعه ی میهنش برداشت و زن بودن در عصر مدرن را برای ایرانیان معنا کرد/ زن زنده ، فعال ، کنشگر و تاثیرگذار در عصر جدید را آن طور که خود می پسندید و شایسته ی زنانگی می دانست تعریف کرد ، بدون آن که به اسارت فهم دیگران از زن امروزی درآید/ او زن را از بازیچگی مردان مرتجع سنتی و یا شبه مدرن به درآورد و با زیست عملی خود ، زن مسئول و متعهد و متفکر و فعال مدنی را به ایرانیان معرفی کرد/ وزارت آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشورمان بسیار به او و شیوه و نگاه خلاقانه ی او در امر تعلیم و تربیت محتاج است . او را که در دوران حیات ، آن چنان که باید و شاید می شناخت و بهره می گرفت ، نشناخت و یا نخواست که از او راهنمایی جوید و از تجربیات گرانسنگش برای تعلیم کودکان ایران استفاده کند/ " مدرسه فرهاد شاگرد اول نداشت . رقابتی در آن در میان نبود . معلم و دانش آموز به همراه هم کتاب درسی می نوشتند . کتابخانه اش را دانش آموزان و معلمان برپا کردند ، مدرسه ای که عادت کتابخوانی را در ذهن و لذت این عادت را در دل دانش آموزانش می کاشت . مدرسه ای که در آن ترس و ترساندن از عادت ها نبود . مدرسه ای که مشوق مشاهده و کشف بود، مدرسه ای که هنر در پرورش ذهن خلاق کودکان ، نقش مهمی داشت…

Read more

"تحلیل منطقی نظریه "سرکوب جمعی"

18-11-2017

 

"تحلیل منطقی نظریه "سرکوب جمعی"

پاول کراسنوف – برگردان : هاتف رحمانی

تبلیغات شوروی ستیز زمان سخن گفتن در باره سرکوب جمعی که در دوران استالین رخ داد ، موارد زیر را اعلام می کند:

20میلیون مردم شوروی در طی جنگ دوم جهانی کشته شدند ، 20میلیون دیگر نیز توسط دولت طی دوران جنگ با مردم خود کشته شدند.

10 میلیون نفر اعدام شدند.

40، 50، 60، تا 120(!) میلیون نفر به اردوهای کار و بازداشتگاه ها فرستاده شدند

تقریبا تمام زندانی های این اردوها بی گناه بودند، چون آشکار است که 40 میلیون نفر به ندرت می توانند همگی مجرم باشند.

تقریبا تمام زندانی ها وادار به ساختن کانال ها شدند یا به اردوهای سیبری منتقل شدند، که اکثر آن ها در آن جا مردند.

حتی بدنام ترین " گولاگ رفته ها" اظهار می کنند که سرکوب جمعی تا سال های 1933-1935 آغاز نشد. یعنی این که تمام رخ داد های ذکر شده در بالا در طی 15-20سال گذشته از جمله زمان جنگ اتفاق افتاده بود .

وقتی پرسیده می شود" چرا مردم زمانی که قلع و…

Read more

اختلاف بین فقرا و ثروتمندان جهان به بالاترین میزان در تاریخ مدرن رسیده است:

18-11-2017

اختلاف بین فقرا و ثروتمندان جهان

 به بالاترین میزان در تاریخ مدرن رسیده است:

به اعتبار گزارش بانک کردیت سوییس یک درصد از ثروتمندان جهان بیشتر از نیمی از دارایی های جهان را در اختیار دارند. به معنایی دیگر مجموع سرمایه بیش از سه میلیارد نفر در جهان کمتر از تنها یک درصد ثروت میلیونرهای جهان است. هیچگاه در تاریخ کره خاکی تفاوت بین فقرا و ثروتمندان جهان تا به این اندازه نرسیده است.

اکسفام، سازمان بین المللی امدادرسانی در سال گذشته میلادی هشدار داده بود که اگر اقدامات لازم برای دسترسی حداقلی عدالت اجتماعی در جهان انجام نپذیرد نیمی از مردم جهان در سالهای آینده فقیرتر از یک درصد از ثروتمندان میلیونر خواهند بود. پیش بینی که حالا نه در سالهای آینده و تنها یکسال پس از پیش بینی گزارش آکسفام به واقعیت تبدیل شده است. بیش از نیمی از ۱۶.۷ تریلیون دلار ثروت ایجاد شده جدید در آمریکا اتفاق افتاده است و ثروتمندان آن ۸.۵ تریلیون دلار ثروتمندتر شده‌اند. ۱ درصد همین ثروتمندان در سال ۲۰۰۱ تنها ۴۵.۵ درصد از ثروت جهان را در اختیار داشتند و حالا بعد از پنج سال کمتر از پنج درصد رشد مالی داشته اند که این هم در نوع خود رکوردی بی‌سابقه محسوب می شود…

Read more

به کجا می رویم ؟

18-11-2017

به کجا می رویم ؟

فردی را نمی توان یافت که دم از انسانیت و اخلاقیات و لزوم پای بندی بدان نزند ولی در عمل کمتر کسی خود را متعهد به مراعات آن چه می گوید ، می کند دوگانگی شخصیت و ناسازگاری گفتار و کردار وجه مشخصه اکثر ما ایرانیان است به راحتی دروغ می گوییم ، به زمین و زمان به ناروا و بی پر وا تهمت و افترا می زنیم از تمجید متانت ، تواضع ، خویشتن داری و صداقت سخن ها می گوییم اما در نیرنگ و خودنمایی و رفتار خشن به هیچ حد و مرزی قائل نیستیم با کتاب و نشریه علمی آشنایی نداریم ولی بی محابا خود را دانشمند می نمایانیم و طرف دار پروپا قرص علم و فرهنگ نمی توانیم نام چهار پنج نویسنده ی معاصر کشورمان را ذکر کنیم ، ولی برای اظهار فضل می توانیم چند بیت از اشعار حافظ و سعدی را دم بریده بدون آن که معنای آن را بدانیم ، ربط و بی ربط طوطی وار به مخاطبی که به چنگ می آوریم ، بگوییم چندی پیش فردی که خود را بزرگ محقق و پژوهشگر بی همتایی می داند ، می خواست برای خودنمایی و فضل فروشی…

Read more

میراث داران انقلاب سوسیالیستی به مناسبت100سالگی اکتبرکبیردر بلاروس

15-11-2017

میراث داران انقلاب سوسیالیستی

به مناسبت100سالگی اکتبرکبیردر بلاروس

مینسک پایتخت جمهوری بلاروس در 7 نوامبر2017شاهد برگزاری مراسم باشکوه انقلاب کبیر اکتبر بود. بلاروس یکی ازجمهوریهای سابق اتحاد شوروی علی رغم تخریب وعقب نشینی این روز بزرگ تاریخی را گرامی داشته وبا تعطیل رسمی آنرا به جشن ملی ودولنی تبدیل نموده است .

در شهرهای مختلف بلاروس مردمانیکه  دل درگروی آرمانهای کمونیستی داشته اند در کنار بنای یاد بود لنین با نثارتاج گل صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی را گرامی داشته اند.

میدان استقلال منیسک نیز شاهد مراسم با شکوهی بود که بنظر دوستان ودشمنان سوگند خورده یاد آور دوران  اتحاد شوروی سوسیالیستی است . افراد گروه ها وسازمان های حزبی از محله های مختلف سازمان یافته با فراخوان حزب کمونیست بلاروس همراه با خبرنگاران عکاسان و فیلم برداران در میدان استقلال مینسک گرد هم آمدند تا با شرکت  در مراسم بزرگداشت انقلاب کبیر اکتبرکه در  ساعت 10 صبح به وقت مینسک برگزار می گردید حضور داشته باشند…

Read more

آسیب دیدگان زلزله در خطر مرگ و میر

15-11-2017

آسیب دیدگان زلزله در خطر مرگ و میر

خطر جانی برای کودکان و سالمندان زلزله زده، بر اثر سرما و کمبود امکانات.

بر خلاف ادعاهای دورغین دست اندرکاران رژیم، کمک رسانی نمی شود.

با وجود گذشت سه روز از زلزله ٧.٣ ریشتری که موجب مرگ و زخمی شدن هزاران نفر از هموطنان ما در استان کرمانشاه و ویرانی بسیاری از اماکن مسکونی عمومی شد، هنوز اقدام موثری برای آسیب دیدگان زلزله از طرف رژیم صورت نگرفته است. مردم نسبت به بی توجهی مسئولان معترضند. گزارشهای ارسالی از وضعیت نگران کننده مردم زلزله‌زده حکایت دارد.

به گزارش سایت anfpersian.com وضعیت در منطقه به شرح زیر است:

از روستاهای زلزله‌زده سرپل‌ذهاب، ازگله، قصرشیرین و دالاهو خبر می‌رسد که شهروندان برای سومین بار بدون هیچ سرپناهی شب را به صبح رساندند. از سوی دیگر گزارشهایی مبنی بر توقیف محموله‌های کمک‌رسانی از سوی نیروهای دولتی و همچنین تاراج محموله از سوی برخی عناصر تبهکار و سارق منتشر شده است…

Read more

روزنامه آذربایجان شماره 135 منتشر شد

15-11-2017

به یاری زلزله زدگان بشتابیم

13-11-2017

به یاری زلزله زدگان بشتابیم

به گزارش رسانه های عمومی زلزله 7.3 ریشتری شب گذشته در اکثر استان‌های غربی و جنوب غربی کشور، ومناطق همجوار کردستان عراق، باعث ویرانی بسیاری از شهر ها و روستاها شده است. بر اثر این زلزله صدها نفر جان خود را از دست داده اند و هزاران نفر نیز زخمی شده اند.

هوشنگ بازوند در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه خبر از خسارت وارده به هفت شهر و 1930 روستای این استان داده است. وی ابعاد خسارت وارده را به روزهای آینده موکول کرده است.

رسانه ها مرکز اصلی وقوع زمین‌لزره را استان کرمانشاه گزارش داده اند. به گزارش رسانه های بین المللی شدت این زلزله به حدی بوده است که تکان های آن در دیگر کشورهای خاورمیانه و نیز استان های مرکزی و جنوب ایران نیز احساس شده است. 

 گزارش ها حاکی از ادامه پس لرزه ها در شهرهای استان کرمانشاه تا بعدازظهر امروز می باشد. عمده خرابی های ایجاد شده بر اثر این زلزله در روستا های استان کرمانشاه و از جمله دراطراف شهرهای سر پل ذهاب و گیلان غرب  بوده است.  بیمارستان سر پل ذهاب در اثر زلزله ویران شده است…

Read more

سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد

12-11-2017

سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: متاسفانه سامانه ای برای ثبت کودک کار در کشور تعریف نشده و به طور قطع آمار دقیقی وجود ندارد اما براساس تخمین و برآوردهای سازمانهای مردم نهاد سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد .

بین کودک کار و خیابانی تفاوت های وجود دارد و دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی بر اساس آئین نامه مصوب مکلف به ارائه خدمت به کودکان خیابانی قرار داده که امسال یا سال آینده بر مداخلات کودکان قرار خواهد داد.

به گفته درخشان نیا ، کودک کار به کسی اطلاق می شود که در منزل بهره برداری کاری می شود یا در کارگاهها و مشاغل دیگری حتی زباله گردی نیز فعالیت می کنند و این سازمان با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع است..

وی در ارتباط با آسیبهای نو پدید اجتماعی نیز در جامعه ادامه داد: وقتی شرایط اجتماعی تغییر می یابد ، جنس مسائل اجتماعی تغیر یافته و در این میان بحث فضای مجاز ی اهمیت ویژه ای دارد و در این ار…

Read more

بیانیه مشترک ولادمیر پوتین و دونالد ترامپ

12-11-2017

بیانیه مشترک ولادمیر پوتین و دونالد ترامپ

پوتین و ترامپ در بیانیه ای مشترک، خواهان حمایت از گفتگوهای ژنو درباره سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در بیانیه‌ مشترکی، خواستار شرکت فعال همه طرف‌ها در گفتگوهای ژنو درباره سوریه شده‌اند. آنان در این بیانیه بر ادامه مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تأکید کرده‌اند.

کاخ کرملین روز شنبه ۱۱ نوامبر خبر داد که رهبران روسیه و آمریکا در حاشیه نشست "سازمان همکاری‌های آسیا-پاسفیک" در ویتنام روی بیانیه مشترک در باره سوریه به توافق رسیدند.
به گزارش دفتر کاخ کرملین، این بیانیه توسط سرگئی لاوروف و رکس تیلرسن، وزرای خارجه هر دو کشور آماده شده و در آن رهبران روسیه و آمریکا توافق کرده‌اند که «هیچگونه راه حل نظامی برای حل بحران سوریه وجود ندارد.»

ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در این بیانیه از «حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه» حمایت کرده‌اند.…

Read more

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

12-11-2017

کتابداری مدرن در ایران به روایت نوش‌آفرین انصاری

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

٢٢ سال تعطیلی و سکوت انجمن کتابداران بزرگترین ضربه را به کتابداری ایران زد

شادی خوشکار| محمدعلی جمالزاده گفته بود برو کتابداری بخوان. سال١٣٤٢ درسش در مدرسه کتابداری ژنو و کارش در هند تمام شد و به ایران برگشت. جمالزاده خبر آمدنش را به ایرج افشار، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران داد. همین شد که نوشین انصاری ٦ ماه روی تل عظیمی از مجلات در انبار دانشکده حقوق نشست و آنها را به تفکیک زبان جدا کرد تا مجله‌ها بیرون بیایند، صحافی شوند و بنشینند در قفسه‌های کتابخانه مرکزی. سال‌ها بود که مجلات به دانشگاه می‌رسیدند و تلنبار می‌شدند: «درسی در سوییس گذرانده بودم -خدا عمرشان بدهد- که بتوانم زبان‌های مختلف را تشخیص بدهم و چند تا زبان هم بلد بودم. دوران نسبتا سختی بود.» زمانی که هنوز نه ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه ساخته شده و نه گروهی به اسم کتابداری شکل گرفته بود که کسانی مثل پوری سلطانی و کامران فانی و بها‌ءالدین خرمشاهی از آن فارغ‌التحصیل شوند، کتابخانه گوشه‌ای بود در مسجد دانشگاه که بعضی‌ها هم به رفت‌وآمد زنان در آن روی خوش نشان نمی‌دادند.…

Read more

ویژه نامه سالگرد در گذشت صفر قهرمانی

11-11-2017

ادبیات چلنگی

ویژه نامه سالگرد در گذشت  "صفر قهرمانی"

انجمن ادبی ساهر

یادِ صفرخان قهرمانی وغمِ رفتنِ علی اشرف درویشان!

11-11-2017

یادِ صفرخان قهرمانی وغمِ رفتنِ علی اشرف درویشان!

نوزدهم آبان امسال، مصادف بود با پانزدهمین سالگرد سفرابدی صفرخان قهرمانی،اسطوره جاودانه زندان های رژیم شاهنشاهی درا یران
وچهارم آبان ماه امسال، یعنی درست پانزده روزمانده به پانزدهمین سالگرد صفرخان قهرمانی، انسان شریف وبرگوار دیگری چشم برجهان بست وما را ترک کرد. انسانی بی پیرایه،افتاده و مهربان که نام گرامیش، همواره دردل های مردم زحمتکش و آزاد اندیش ما ماندگار خواهد بود وعطریادش درباغ زندگی همواره جاری خواهد ماند
علی اشرف درویشیان، یاردیرین، هم بند وهم اندیشه صفرخان، نویسنده مهربان وغم خوارمردم، نیزمارا ترک کرد.
اگرچه نام صفرخان قهرمانی، همچون نلسون ماندلا، برای بسیاری از مردم ایران و جهان، نامِ آشنائی است، نام علی اشرف درویشان نیز، همچون یار و هم سنگر دیرینش صمد بهرنگی، خالق " ماهی سیاه کوچولو"، در میان مردم کتاب خوان ایران، وهم چنین درمیان بخشی از روشنفکران مترقی واهل کتاب جهان، نامِ نا آشنائی نیست…

Read more

فاجعه دریاچه ارومیه؛

10-11-2017

فاجعه دریاچه ارومیه؛

نگین آذربایجان چرا به این وضع دچار شد؟

سینا افشاریان

 دلایل زیادی از پل میان‌گذر، سیستم کشاورزی منطقه، احداث سدهای غیراصولی، کاهش بارندگی و حفر چاه های غیرمجاز در بحران این روزهای دریاچه ارومیه که به گمان برخی روزهای پایانی خود را می گذراند سهیم اند.

دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان روزهای پایانی حیات خود را سپری می کند.
این دریاچه زیبا درحالی در معرض نابودی کامل قرار دارد که عوامل مختلفی در این امر دخیل بودند و تلاش های دولت یازدهم و دوازدهم گرچه صورت گرفت ولی نتوانست موفقیت آمیز باید.
اما در زیر واکاوی و چرایی بحران این دریاچه را از نگاه خواهیم گذراند.

سدها:
سدها یکی از دلایل اصلی بحران دریاچه ارومیه و یکی از عوامل اصلی کاهش ورود حق آبه این دریاچه بوده است. بر طبق آماری که در وبسایت شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده است ۱۴ درصد سدهای کشور در ۲ استان همجوار دریاچه (آذربایجان غربی و شرقی) اجرا و یا در دست اجراست که اگر استان کردستان را هم به این ۲ استان بیافزاییم این آمار به ۱۷ درصد می رسد…

Read more

"ما در مسیر سوسیالیسم هستیم"

10-11-2017

( سند مصوب کنگره دوازدهم حزب کمونیست ترکیه)

در  بزرگداشت صد سالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

"ما در مسیر سوسیالیسم هستیم"

در باره انقلاب اکتبر

برگردان : هاتف رحمانی

انقلاب ثابت کرد که هدف جامعه بی طبقه فارغ از بهره کشی واقع گرایانه است

در هفتم اکتبر 1917( 25 اکتبر طبق تقویم پیشین روسیه)، طبقه کارگر و متحد آن، دهقانان فقیر قدرت را تصرف کردند. به عبارت دیگر، توده های زحمتکش طی جنگ اول جهانی که کشورهای امپریالیستی خلق های جهان را به سوی فاجعه هدایت می کردند، مهر خود را بر سرنوشت کشور بزرگی در گیر مبارزه با فقر فراگیر،اقتصادی درهم شکسته،وبیسوادی گسترده،کوبیدند. آن چه طبقه کارگر پس از انقلاب بدست آورد کشتی ای درهم شکسته بود .آخرین ،اما نه کوچکترین قدرت های امپریالیستی و نیرو های ارتجاعی روسیه بلافاصله روسیه شوروی را تا خفه کردن دولت کارگری غارت کردند. پس از مبارزه سهمگین سال های نخست، در دهه 1930، اتحاد جمهوری های شوروی برای تبدیل شدن به کشوری تلاش می کرد که گام های عظیمی به سوی صنعتی شدن، به سوی انقلابی کردن آموزش وپرورش، بهداشت، فرهنگ و مهم تر از همه کشوری که همه این ها را بر بنیان برابرگرایانه در عین لغو بهره کشی تحقق می بخشید بر داشت. با تمام کمبود ها ،تجربه 1917-1991 شوروی پیشرفت قابل توجهی به نام انسانیت ایجاد کرد، که حتی کشورهای پیشرفته سرمایه داری، از نظر حل بسیاری از بی عدالتی هایی که از سوی انسان امروز تحمل می شود نمی توانند به گرد پای آن برسند. انقلاب اکتبر و شکل ا…

Read more

20 blog posts