آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

روز جهانی معلم

 روز جهانی معلم روز گفت وگو، منطق و روز نمایش همبستگی انسان های فرهیخته و عالم است. این روز به ما یادآور می شود که معلمان خوب قادر به ارائه آموزش خوب هستند. معلمان در کار روزانه خود از طریق تقویت نیروی انسانی نقش موثری در توسعه پایدار و دانایی محور در جوامع ایفا می کنند.

پنجم اکتبر برابر با۱۴مهرماه از سوی سازمان یونسکو ”  روز جهانی معلم ”  نامگذاری شده است. از سال۱۹۹۴این روز هر ساله از سوی یونسکو جشن گرفته می شود و توصیه شده است برگزاری جشن و مراسم بزرگداشت در سطح ملی بر عهده کشورها باشد. این مصوبه در اجلاس۴۴و با پیشنهاد دبیرکل یونسکو بر این نکته تاکید می کند برای بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش باید کیفیت کار وزندگی معلمان ارتقا یابد و معلم از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار شود.با آنکه وزیر وقت آموزش و پرورش (دکتر نجفی) از امضاکنندگان این طرح بوده اند اما در سال های گذشته شاهد غفلت نسبت به این روز جهانی هستیم.

 روز جهانی معلم روز گفت وگو، منطق و روز نمایش همبستگی انسان های فرهیخته و عالم است. این روز به ما یادآور می شود که معلمان خوب قادر به ارائه آموزش خوب هستند. معلمان در کار روزانه خود از طریق تقویت نیروی انسانی نقش موثری در توسعه پایدار و دانایی محور در جوامع ایفا می کنند. آموزش درست و مبتنی بر استانداردهای لازم، تبدیل مدارس به محیط دوست داشتنی و دلگرم کننده برای دانش آموزان مستلزم فضایی است که به حقوق معلم و دانش آموز احترام گذاشته شده و مشارکت آنان در امور مختلف تسهیل شود. متاسفانه، غالب معلمان جامعه ما که مسوولیت تربیت بیش از12میلیون دانش آموز را عهده دار هستند، شرایط سختی را تجربه می کنند …

این روز مناسبتی است تا معلمان سراسر جهان  به یک حس مشترک برسند و بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند.

روز جهانی معلم ، فرصتی است تا معلمان بیش از پیش به اهمیت حرفه خویش آشنا شوند و مسائل آموزش و پرورش را در یک نگاه ملی و فرا ملی جست و جو کنند.

با این که ایران به صورت رسمی ، به عنوان عضوی از یونسکو ، رسمیت این روز را پذیرفته است و حتی بخشنامه ای به شماره 6389700 و به تاریخ  83/6/2 مبنی بر بزرگداشت این روز از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان ها ، مناطق و مدارس کشور ارسال شده است ، اما این روز متاسفانه هیچ انعکاسی در پورتال و حتی صحبت های مسئولان و سرپرست وزارت آموزش و پرورش نداشته است ! 

آقای دکتر روحانی !

در ابتدای مهر ماه و به مناسبت آغاز سال تحصیلی ، سخنان مهمی در مورد حق گفت و گو ، نقد و انتقاد و حق اعتراض بیان کرده اید .

شما اعتراض را آغاز شکوفایی کرامت انسان دانسته اید .

مردم به برنامه ها و سخنان شما رای دادند و انتظار منطقی آن ها این است که انعکاس این گونه سخنان را در بدنه دولت و سخنان مسئولان شما ببینند .

وزراتخانه ای که قاعدتا باید زیر مجموعه شما باشد به راحتی سخنان شما را در این مورد از صفحه اول سایت رسمی خود حذف می کند ؟!

آیا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولان قرار است در خط دیگری غیر از برنامه های ارائه شده توسط شما حرکت کنند؟

آقای دکتر روحانی !

مگر شما نبودید که در تربیون سازمان ملل متحد از گفت گو و تعامل سخن راندید ؟

مگر شما نبودید که در آغاز سال تحصیلی همه را به نقد و انتقاد و داشتن حق اعتراض فرا خوانده اید ؟

اگر معلمان قصد برگزاری نشستی برای بزرگداشت این روز جهانی و اعتراض به بی اعتنایی مسئولین آموزش و پرورش به این روز را داشته باشند چه باید کرد ؟

آیا نشست آن ها تجمع و تبانی تلقی نخواهد شد ؟

ایا تجمع آن ها تبلیغ علیه نظام نام نخواهد گرفت ؟

شما بگویید با این مسئولینی که ساز خود را می زنند و صدای مردم را هم نشنیده اند ، چه باید کرد ؟

منتظر راهنمایی های شما هستیم…

 سازمان معلمان ایران – روز جهانی معلم 1392

Facebook
Telegram
Twitter
Email