آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کنفرانس

 جمعیت مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان

در تاریخ نهم نوامبر 2013 برابر با هیجدهم آبان 1392 پنجمین کنفرانس جمعیت مهاجرین ایرانی مقیم آذربایجان در دفتر مرکزی این جمعیت در شهر باکو با موفقیت برگزار شد.

ابتدا رفیق امیرعلی لاهرودی بعنوان صدر جمعیت مهاجرین ایرانی به شرکت کنندگان در کنفرانس خیر مقدم گفت. پس از انتخاب هیئت رئیسه، کنفرانس زسما کار خود را آغاز کرد. در آغاز رفیق لاهرودی گزارشی از عملکرد جمعیت در دوره چهار ساله گذشته را  به اطلاع رساند. شرکت کنندگان در کنفرانس عملکرد دوره چهارساله گذشته را مثبت ارزیابی کرد.

سپس نمایندگان به طرح نظرات و پیشنهادات خود برای هرچه بیشتر فعال شدن جمعیت پرداختند. در میان پیشنهادات، گسترش هرچه بیشتر فعالیت نمایندگان جمعیت در شهرها و استان های مختلف جمهوری، کوشش برای تقویت بنیه مالی جمعیت، گسترش کار سیاسی ـ فرهنگی جمعیت از جمله نشر کتب و انتشار مجدد روزنامه مهاجر، بیشتر از همه به چشم می خورد. پس از اعلام کفایت نقد و نظرات و جمع آوری پیشنهادات، حاضرین در کنفرانس به اتفاق آرا رفیق لاهرودی را برای یک دوره دیگر بعنوان صدر جمعیت مهاجرین انتخاب نمودند. در عین حال شورای مرکزی جمعیت  نیز با رای اکثریت نزدیک به اتفاق بر گزیده شد.

آنگاه  کنفرانس با تصویب قطعنامه ای که بر اساس گزارش صدر جمعیت و نکته نظرات شرکت کنندگان تنظیم شده بود، به کار خود پایان داد.

                                                                                                 هیجدهم آبان 1392

Facebook
Telegram
Twitter
Email