آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شاد باش

فرقه دمکرات آذربایجان آغاز سال 2014 میلادی را به همه هموطنان مسیحی تیریک و تهنیت می گوید. ما امیدواریم سال نو میلادی، سالی سرشار از موفقیت و پیروزی برای همه هموطنانمان بویژه برای هموطنان مسیحی در راه زندگی بهتر و صلح و آرامش باش

Facebook
Telegram
Twitter
Email