آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اوکراین

رویدادهای اخیر اوکراین برای هیچ انسان صادق و معقولی بی تفاوت نیست . کمونیست های بلاروس از صمیم قلب نگران از هم گسیتختگی کشور اوکراین وبرادران اسلا ویانی خود میباشند و آرزومند حفظ صلح وآرامش دراین سرزمین دوست داشتنی دارند.

تشدید تشنج های سیاسی در اوکراین , سناریویی تکراری شناخته شده ونمایش” انقلاب رنگین” چنانکه در یو گسلاوی , گرجستان , لیبی , آسیا, شرق میانه , آفریقا بوجود آمده نمونه هائی از این قبیل میباشند.

آنهائیکه نظم عمومی را به هم ریخته وخود را وطن پرست و مستقل دانسته اند. می دانند که دراین پشت تظاهرات نیروهای خارجی فعالانه دست دارند . گروه های جنگی شبه نظامی و گروه های ناسیونالیستی که از آنها استفاده میشود نشان دهنده قتل عام برنامه ریزی شده امپریالیستی است . وبا بودجه خارجی صورت میگیرد دارای استاندارهای دوگانه است.با این تظاهر , عاملین غرب تلاش میکنند با برکت نئوفاشییستها نیروهائی برای سرنگونی دولت مشروع بوجود آورند و با سلاح های تبلیغاتی در خدمت رسانه های غربی که ماسک ” تظاهرات مسالمت آمیز” و مبارزه برای “عدالت ” را به چهره زده اند . با باند افراط گرایانه فاسد و مزدور پیروان ناسیونالیسم ” باندرا” بنام پرچم ” دمکراسی “به هرج ومرج وتقسیم کشور می پردازند. با بهم زدن نظم عمومی و تحریکات و وحشی گری وبا اهانت به حافظه تاریخی مردم , پرچم قرمز وسیاه وسفید ” باندرا” را در ساختمانهای اشغال شده اداری و دولتی بر افراشته اند . آیا این را می توان تظاهرات صلح آمیزنامید ؟ خشم شبه نظامیان گستاخ در میدان را – راه مسالمت آمیز وحمایت از حقوق وآزادی های انسانی دانست که سیاست مداران غربی نگران آن هستند که در صورت عدم تحقق خواسته ها دست به تحریم خواهند زد ؟

ما کمونیستهای بلاروس بر آنیم که این مسئله ساده ای نیست که براحتی بتوان از آن گذشت ومخالف جنون وترویج ناهنجاری و فرو پاشی اوکراین واز دست دادن هویت ملی آنها هستیم . ما مخالف دخالت خارجی در امور داخلی کشور مستقل اوکراین می باشیم .

حزب کمونیست بلاروس از موضع گیری حزب کمونیست اوکراین مبنی بر راه حل دمکراتیک با شکل یک رفراندوم موافق است .

زنده باد آینده بهتر برادران اوکراینی ! دیوارهای کشور خود را از تجاوز گران حفظ کنید. فراموش نکنیم که میدان اروپای نباید تبدیل به میدان فاشیسم اروپائی گردد. جنگ برادرانه در اوکراین هرگز .

بر گردان از سایت حزب کمونیست بلاروس مورخ 04.02.2014

http://skpkpss.ru/4-02-2014-novosti-kpb-zayavlenie-centralnogo-komiteta-i-soveta-kommunisticheskoj-partii-belarusi

بر گردان : م . چابکی 04.02.2014

Facebook
Telegram
Twitter
Email