آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

زنان کارگر

زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازاركارهستند

 زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.

مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس، ضربه‌ای سنگین برای زنان شاغل است.

سیما اصغری فعال حقوق صنفی کارگران زن در آذربایجان شرقی گفت: زنان در مناسبات بازار کار همچنان در صف اول قربانی شدن قرار دارند.

 رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی ادامه داد: زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی  هستند.

این فعال كارگری گفت: مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس، در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربه‌ای سنگین برای زنان شاغل است.

سیما اصغری افزود: در بازار کار – به خصوص شرکتهای خصوصی – زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محروم‌اند و فقط به دستمزد پایه بسنده می‌کنند.

وی ادامه داد: ما تصور می‌کردیم زنانی که به مجلس راه می‌یابند با عضویت در فراکسیون زنان از زنان حمایت خواهند کرد در حالی که متاسفانه می‌بینیم که از زنان حمایتی نمی‌شود و این باعث دلسردی زنان شاغل شده است.

اصغری با اشاره به نیاز زنان کارآفرین به حمایت گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و عدم حمایت، تعداد زنان کارآفرین روبه کاهش است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که مبادا از زنان به عنوان کالا استفاده کنید گفت: متاسفانه نگاهی به جراید و نیازمندی‌ها نشان می‌دهد که عکس این سخن در جامعه عملی می‌شود و این یک ضربه بزرگ به جامعه زنان است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email