آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

حقوق خلق های ساکن کشور

تهدید یا فرصت

یکی از اصول آزادی های دمکراتیک شناخته شده در جامعه بشری، برسمیت شناختن حقوق خلق های ساکن کشورهای چند ملیتی می باشد. در ایران با وجود دهه ها مبارزه برای تحقق این امر حیاتی، بدلیل جان سختی ارتجاع داخلی و جهانی اکثریت ساکنین  کشورمان نتوانسته اند، به حقوق ابتدایی و بدیهی خود نائل آیند. پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 که ثمره مبارزات مردم بود، حقوق خلق های ساکن کشور از جمله در اصول 15 و 19 صراحت دارد. این اصول و دیگر اصول مردمی قانون اساسی به جز مقاطع کوتاهی از سوی رژیم نا دیده گرفته شده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم که وعده داده است تا اصول مردمی قانون اساسی را اجرا کند، مسئله  حقوق خلق های ساکن کشور نیز یک بار دیگر به رسانه های گروهی کشیده شده است. جنبش دانشجویی کشورمان همیشه پیشرو مبارزات مردم علیه استبداد و دیکتاتوری بوده است. در این مورد هم جنبش دانشجویی حضوری فعال دارد. دامنه این بحث تشکل های انجن اسلامی دانشگاه را هم در بر گرفته است. در اظهار نظری تکثر اقلیت های قومی را برای جمهوری اسلامی نه تنها تهدید نمی داند بلکه فرصتی است که باید از آن استفاده کرد. در زیر بخش هایی از مصاحبه دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشکده علوم دانشگاه تهران را می خوانیم:

ــ حضور قوميت‌هاي مختلف فرصتي براي جمهوري اسلامي ايران فراهم کرده است. در کشور ما حدود 31 قوميت مختلف در کنار يکديگر قرار گرفته‌اند

ــ دولت بايد در تلاش باشد تا به خوبي از فرصت ايجاد شده به واسطه حضور قوميت‌هاي مختلف در کشور استفاده‌هاي لازم را ببرد.

ــ براي مديريت يکپارچه تنوع اقليت‌هاي قومي و مذهبي و قرار دادن اين قوميت‌ها در کنار يکديگر بايد برنامه‌اي مدون از سوي دولت تبيين شود و دولت تلاش کند تا اين گروه‌هاي مختلف را در کنار يکديگر بنشاند.

ــ  دولت بايد سعي کند که با تاکيد و توجه ويژه بر نقاط اشتراک اقليت‌هاي قومي و مذهبي در کشور و با ناديده گرفتن اختلاف‌هاي آنها شرايط مناسبي براي اين اقشار فراهم سازد.

ــ چنانچه دستگاه‌هاي مختلف کشور اعم از دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و مديريتي به اصول قانون اساسي پايبند باشند، بسيار ساده مي‌توان فضايي را بوجود آورد که در آن همه قوميت‌ها و اقليت‌ها به راحتي بتوانند در کنار يکديگر زندگي خوبي داشته باشند.

ــ دولت مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در کشور و توجه ويژه به امور مربوط به اقليت‌هاي قومي و مذهبي شرايطي را فراهم کند که ضمن خارج نشدن هيچ‌يک از اين اقوام از ميدان، بتوانند از زندگي خوبي در کشور برخوردار باشند.

ــ متأسفانه در برخي دوره‌ها نگاه خاص امنيتي نسبت به قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي وجود داشت که اين نگاه سبب حذف برخي از اين اقشار شده بود. اين نگاه موجب شده بود که هرگونه فعاليت از سوي اين گروه‌ها با نگاهي امنيتي و با برچسب‌هايي همچون براندازي مواجه شود.

ــ دولت (یازدهم) تاکنون گام مثبتي در توجه به اقليت‌هاي موجود در کشور برداشته است. از اين پس نيز اين روند مثبت دولت بايد ادامه داشته باشد و قوميت‌هاي مختلف نيز بايد نمود اين روند و اتفاقات صورت گرفته از سوي دولت را در عرصه‌هاي اجتماعي شاهد باشند.

ــ نوع برخورد دولت و برخوردهاي اجتماعي با اقليت‌هاي قومي و مذهبي است که باعث مي‌شود اين اقليت‌ها چنين برخوردهايي انجام دهند چراکه تبعيض و توهين به اين اقليت‌ها موجب مي‌شود آنها به حرکات تندي روي بياورند.

ــ يکي از اقدامات و تغييراتي که دولت بايد در تلاش باشد که در مدت فعاليت خود به آن توجه ويژه‌اي داشته باشد، تعيين رويکرد نسبت به اقليت‌هاي قومي و مذهبي و توزيع متوازن امکانات در مناطق سکونت اين گروه‌هاست.

ــ برخي از علماي شيعه و مديران مياني کشور بايد نگاه خود به اقوام . اقليت‌هاي مذهبي را اصلاح کنند. 

ــ خيلي از قوانين کشور نشان‌دهنده اهميت جايگاه اقوام مختلف و مذاهب گوناگون کشورمان است اما گاهي ديده مي‌شود که در برخي استان‌ها بر خلاف قانون، حقوق اقوام و اقليت‌ها تضعيف شده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email