آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دعوتنامه

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان از شما دعوت می کند تا در مراسم گرامی داشت نودمین سالگرد تولد رفیق لاهرودی صدر فرقه دمکرات آذربایجان شرکت نمایید. رفیق امیرعلی لاهرودی بیش از هفتاد سال عمر خود را در سنگر مبارزه برای رسیدن کشور به  استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی گذرانده است. به پاس خدمات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی که وی طی این سالها انجام داده است. روز 13 آگوست 2014 (22 مرداد 1393) مراسمی در تالار مرکزی بین المللی نشریات آذربایجان شهر باکو خیابان مطبوعات محله 529 ساختمان شماره 23 طبقه ششم راس ساعت 12 برگزار می شود.

تلفن های تماس:

5945394 (012) ــ 5968394 (012) 4320346 (050)

ایمیل [email protected]

Facebook
Telegram
Twitter
Email