آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بازسازس رایش…

انویه2016 درمرکز میدان کیف به افتخار 107 امین سالگرد استیپان باندارا رهبر فاشیست سنتی اوکراین ازطرف حزب “آزادی” و ” ملی گرای راست “رایت سکتور” نئو نازی ها ی اوکراین با مراسم ویژه ایی دست به راهپیما یی زدند. دراین راهپیما یی علاوه بر پرتره” استیپان باندارا” پرتره” شوخیوویچ” معاون فرمانده فاشیستهای سنتی اوکراین که همراه با مشعل, پرچم دولتی, پرچم با علامت نازی ها با پارچه سیاه وسفید همراه بود .همزمان مشابه آن در شهرهای ,اودسا, خرسون, لیفوف,دین پروپطروسکی, ودیگر شهرستا نها مراسم ویژه راهپیمایی برگزار گردید که ویدئوی آن درزیربعنوان سند ارائه می گردد.

باید یاد آورشویم مدتی پیش پترو پورشنکو رئیس جمهور اوکراین بنام ” مبارزه برای استقلال” از” گارد ملی” بازوی رزمی فاشیستی که در 9 آرویل 2015 جهت ادغام به سازمان نظامی به امضاء رئیس جمهورپورشنکو رسید .باواکنش شدید مسکو مواجع شد. مسکوآنرا اعطای” حق به نئو نازی ها در سطح بین المللی ” دانست.

ریشه تاریخی این سازمان درسال 1942 با همکاری سربازان نازی درمقابل ارتش شوروی است که از هیچ گونه جنایتی دریغ نکرده اند وپس ازآن بصورت کشتار جمعی ده ها هزار نفراز شهروندان لهستان که دست به جنایت زدند درتاریخ باندارا بدین نام شناخته شده است .

رایت سکتور”بازوی رزمی حزب سووبودا” حزب آزادی”

” رایت سکتور که درجریان اعتراض‌های ضد دولتی در “جنبش یورومیدان” کیف گروههای مسلح خود را تشکیل داد حفاظت میدان را بدست گرفت، این نیرو خود را باصطلاح ضامن” انقلاب “اوکراین می‌داند. آنان افکاری به شدت ضدروسی و ضدیهودی دارند .با پرچمی به رنگ سرخ وسیاه .عقاید آنها به نازی ها یکی است . نمایندگان رایت سکتور در رادا (پارلمان اوکراین) به صراحت از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، نقل قول کرد و نام موسسه تحقیقاتی خود را موسسه گوبلز نام گذاری کرد. لباس و نمادهایی که استفاده می کنند شبیه به حزب نازی آلمان است .گروه رایت سکتورکه وابسته به حزب فاشیستی سووبودا می باشد در دولت کنونی اوکراین قدرتمند است بهمین دلیل در آغاز به تخریب بناهای یاد بود اتحاد شوروی و شکسنن مجسمه های لنین وبه تخریب مقبره های سربازان گمنام ارتش سرخ پرداختند هم اکنون نیزنیروهای مترقی بویژه حزب کمونیست اوکراین تحت پیگرد وآزار واذیت قرار گرفته و مجلس راد به بهانه های قانونی از فعالیت آنها جلوگیری نموده اند.

پس از کودتای فاشیستی دراوکراین که با حمایت آشکار اتحادیه اروپا وآمریکا صورت گرفت . میان رایت سکتورها بازوی رزمی فاشیستهای اوکراین و دولت کیف با تأسیس و رهبری “گارد ملی ” به رایت سکتورها سپرده شد دمیترو یاروش رهبر رزمی نا سیو نالیستهای اوکراین که به فعالیت های خود شکل قانوی داده است می گوید : اغلب از پوتین بعنوان احیاء کننده ناسیونالیسم روسی یاد می کنند ولی ولادیمیر پوتین بیشتر در گیر “نوستالژی ا تحاد جماهیر شوروی “فروپاشیده شده است. «ناسیونالیست‌های واقعی روسی فعالیت زیرزمینی و مخفی دارند و ما امیدواریم که جنبش ما موجب تحرک مجدد آنها شود” .

فاجعه سوختن انسانها در اودسا فراموش شدنی نیست

اودسا اولین شهر پر اهمیت شمال شبه جزیره “کریمه” است .فاجعه سوختن ده ها نفر از مردم،در یک ساختمان باعث تشدید بیشتر بحران اوکراین شده بود. گروه نئونازی «رایت سکتور» که در قالب سازمانی به نام «گارد ملی» از سوی دولت موقت کیف قانونی اعلام شده اند,محل تجمع مخالفان دولت را مورد حمله قرار دادند .فاشیستها ساختمان اتحادیه‌های کارگری اُودسا را محاصره نموده و به آتش کشیدند,( تصاویری از کماندوهای رایت سکتور که چندین ساعت پیش از حادثه توسط هلی کوپتر به شهر اودسا منتقل شده بود در رسانها پخش گردید ) .فاشیستهای گروه رایت سکتور در حالیکه انسانها می سوختند در بیرون ساختمان سرود پیروزی خواندند . دراعلامیهٔ حزب کمونیست اوکراین،حزبی که خود از قربانیان نیروهای فاشیست اوکراین و هدف تهاجم و اذیت و آزار و کشتارآنها است چنین می نویسند : «اراذل واوباش فاشیست درهای ورودی و خروجی محل دفتر سندیکایی اودسا را مسدود کردند، و با بطری‌های آتش‌ زا که در همان محل تهیه کرده بودند، ساختمان را آتش زدند و مانع ورود نیروهای آتش‌ نشانی به داخل ساختمان شدند. بسیاری از افراد داخل ساختمان بدون امکان فرار از ساختمانی که در شعله‌های آتش می‌سوخت، بر اثردودشدید دچار خفگی شدند، و برخی دیگر زنده زنده در آتش سوختند، برخی از طبقات بالای ساختمان خودرا بیرون پرت کردند وآنهائیکه جان سالم به دربرده بودند مورد حمله گروه خشمگین فاشیستها قرار گرفته و تا سر حد مرگ کتک خوردند» «به حکومت رسیدن فاشیسم،جانشین شدن عادی و معمولی یک دولت بورژوایی با دولت بورژوایی دیگر نیست .این امر به معنی تعویض یک شکل دولتی حاکمیت طبقاتی بورژوازی – یعنی دمکراسی بورژوایی ،با شکل دیگر آن- یعنی حکومت دیکتاتوری تروریستی آشکار است.نادیده انگاشن این تفاوت یک اشتباه جدی است.چنین اشتباهی می تواند در برابر پرولتاریای انقلابی که می خواهد وسیع ترین اقشار زحمتکش شهر و ده را در پیکارعلیه خطرغصب حکومت به وسیله ی فاشیسم بسیج نماید و ازتضادهای موجود در اردوی خود بورژوازی استفاده کند،موانع جدی ایجاد سازد.در عین حال کم بها دادن به اقدامات وتدابیرارتجاعی بورژوازی درجهت سلب وپایمال کردن آزادی های دمکراتیک زحمتکشان،مخدوش و محدود کردن حقوق پارلمان و تشدید فشار و تضییق علیه جنبش انقلابی ،که هم اکنون در کشورهای با دمکراسی بورژوایی اتخاذ می گردد و هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد و به استقراردیکتاتوری فاشیستی کمک می کند……… ما همچنین باید یک رشته از اشتباهات احزاب کمونیست را نیز ذکر کنیم .ما نمی توانیم این اشتباهات را که مانعی در راه مبارزه مان علیه فاشیسم بود نادیده بگیریم .در صفوف ما احزابی بودند که به خطر فاشیسم تا حد غیر مجاز کم بها می دادند .باید اضافه کنم که یک چنین برخورد نادرست با این مسئله تا این لحظه هم از جانب بعضی ازاحزاب  ادامه دارد» نقل از گئورکی دیمیترف از رهبران نامی ضد فاشیست بلغارستان

تهیه ونگارش : م .چابکی 17 دی 1394 برابر با 01/07 / 2016

منبع : سایت احزاب کمونیستی اتحاد شوروی سابق احزاب برادر

http://skpkpss.ru/37394

Facebook
Telegram
Twitter
Email