آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

پیام خانم ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری ( ۲۱ فوریه ۲۰۱۵

خانم ایرینا بوکوا طی پیامی به مناسبت ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری، امسال را نقطه عطفی برای جهان برشمرد. متن پیام که توسط سایت هراز منتشر گردیده بدین شرح است

سال ۲۰۱۵ پانزدهمین سال از زمان نام گذاری روز جهانی زبان مادری است. امسال در واقع نقطه عطفی برای جامعه بین المللی است از جهت فرارسیدن زمان تعیین شده برای ارائه برنامه جدید توسعه پایداراز سوی کشورها در راستای برنامه ریزی برای هداف توسعه هزاره پیش روست. تمرکز اصلی برنامه و الگوی ارائه شده در سال ۲۰۱۵ باید برروی اولویت دهی بر بهبود کیفیت آموزشی برای همگان باشد این برنامه شامل فراهم اوردن امکان دسترسی، تضمین کیفیت، دربرگیری و همچنین تبلیغ تحصیل برای شهروندی جهانی و توسعه پایدار است. تحصیل به زبان مادری بخشی اجتناب ناپذیر و ضروری برای رسیدن به این هدف می باشد به گونه ای که امکان خواندن ، نوشتن و تحصیل ریاضی در آن در نظر گرفته شود. نیل به اهداف فوق نیازمند تمرکز دقیق بر روی آموزش نحوه تدریس، بازبینی برنامه ریزی های آکادمیک، و فراهم آوردن محیط مناسب یادگیری است. یونسکو تلاش دارد اهداف یاد شده را در سطحی جهانی بگستراند. از آن جمله در امریکای لاتین، با اختصاص بودجه مربوط به بخش کودکان، در حال تبلغ و تشویق برای تحصیلات فراگیر از طریق روشهای دو زبانی و چند فرهنگی است تا بدین وسیله بتواند هر دو طیف فرهنگ بومی و غیر بومی را دربرگیرد. بر همین اساس دفتر منطقه ای در آسیا، منطقه اقیانوس آرام واقع در بانکوک در تایلند در حال انجام فعالیت هایی است تا موضوع اهمیت تحصیلات چند زبانی بر اساس زبان مادری را بسط دهد. مسئله چند زبانی و احترام به موضوع تنوع زبانی و فرهنگی در جوامعی که به سرعت در حال تغییر هستند اهمیت ویژه ای دارد. از سال ۲۰۰۰، پیشرفت های چشمگیری برای رسیدن به اهداف تحصیلی برای همگان به دست امده است. امروز برای اتمام فعالیتهای نیمه تمام و از میان برداشتن موانع ما باید نگاه رو به جلو داشته باشیم . روز جهانی زبان مادری در واقع لحظه ای است برای همه ما برای پذیرش اهمیت تحصیل به زبان مادری ، کمک به پیشرفت کیفیت یادگیری و در نهایت رسیدن به اهدافی که تا کنون به انها نرسیده ایم . همه دختران و پسران، همه زنان و مردان باید ابزار لازم برای زندگی در جامعه خود را داشته باشند. این درواقع اساس حقوق بشر و از لازمه های توسعه پایدار است

Facebook
Telegram
Twitter
Email