آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شادباش نوروزی

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان فرا رسیدن نوروز باستانی را به هموطنان عزیز شادباش و تهنیت می گوید.

نوروز نزد ما ایرانیان همیشه نوید بخش زندگی و شادابی، دوستی و دوست داشتن و مهر و مهرورزی بوده است. بی دلیل نیست که نیاکان ما از دیربازچنین روزی را در هر شرایط زمانی و مکانی گرامی داشته و به رقص و پایکوبی پرداخته اند. پیشینان ما بر این باور بوده اند که نوروز آغاز زندگی نو و رویش باورهای انسانی برای دور ریختن پلیدی ها و کرختی هاست. هر بهار فصلی نو برای یکدلی و یکصدایی بوجود می آورد و پوشیدن جامه نو با نوشدن طبیعت، سرشت انسان را از بدی ها دور و به زیبایی ها و پاکی ها نزدیک می کند. اگر چنین نبود که تا بحال نیروهای اهریمنی و ناپاکان ضد بشر صدها بار این آئین مردمی را از مردم گرفته و بجای آن تیرگی و یاس و نومیدی کاشته بودند. این تقابل تا به امروز ادامه دارد. در سالهای اخیر نیز ما بارها شاهد یورش تیره اندیشان و کینه ورزان به آئین های مردمی و از جمله آئین نوروزی بوده ایم.

در سالی که گذشت برای اکثریت مردم کشورمان سالی سخت و دشواری بود. بحران اقتصادی ناشی از بی خردی دولتمردان، غارت و چپاول ثروت کشور توسط باندهای مافیایی قدرت و اختلاس های نجومی، در کنار تحریم های فلج کننده قدرت های امپریالیستی، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی رساند. در نتیجه بیکاری، گرانی و تورم تشدید وعرصه بر زندگی اکثریت مردم بخصوص کارگران و زحمتکشان تنگتر شد.

در سال گذشته همچنان آزادی های دمکراتیک نادیده گرفته شد. ابتدایی ترین حقوق زنان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و زحمتکشان زیر پا گذاشته شد. خلق های ساکن کشور و اقلیت های دینی همچنان از ابتدایی ترین حقوق خود محرم بودند. صدها جوان و انسان زحمتکش به خاطر اعتراض به پایمال شدن حقوق خود و دیگران راهی زندان شدند واز حقوق اجتماعی محروم گردیدند.

علیرغم همه ، سال گذشته سال سازمان یابی مردم بر علیه حاکمیت مستبد ولی فقیه بود. با برملاشدن گوشه هایی از فساد اقتصادی و اختلاس های کلان مالی بالاترین مقامات دولت احمدی نژاد که همه زیر چتر ولایت فقیه به غارت و چپاول مشغول بوده اند. پایه های نظام ولایت فقیهی بیش از پیش لرزید.

در سال گذشته مبارزات و اعتراضات مردم از یک سازماندهی بهتری برخوردار بود. مقاومت روزنامه نگاران و هنرمندان ومبارزات دانشجویان، جوانان و زنان، خلق های ساکن کشور، طرفداران محیط زیست و کارگران و زحمتکشان برای یک زندگی بهتر و آزاد و انسانی، جلوه هایی از یک نوع اتحاد و همگرایی نشان داد که می تواند در آینده زمینه ساز تشکل های توده ای و سد محکمی در مقابل خودکامگی های رژیم ولایت فقیه باشد.

ما امیدواریم نوزائی طبیعت با رهائی مردم کشورمان از استبداد و بی حقوقی، درهم آمیزد و بهار واقعی هرچه زودتر فرارسد و مردم کشورمان جشن سال نو را در کنار فضایی سرشار از آزادی، عدالت اجتماعی و صلح و دوستی برگزار کنند. کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان یک بار دیگر فرا رسیدن نوروز را به همه مردم تبریک می گوید و آرزو دارد سال 1394 سال خوبی برای همه هموطنانمان باشد.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان نوروز 1394

Facebook
Telegram
Twitter
Email