آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دستگیری غلی فایض پور

 فعال مدنی ـ اجتماعی و عضو انجمن سلامت آذربایجان

براساس اخبار رسیده آقای علی فائض پور از اعضای «انجمن سلامت آذربایجان » روز شنبه ۱۱ مهرماه از سوی ماموران اداره اطلاعات تبریز، هنگام خروج از منزل بازداشت و پس از تفتیش ۱ ساعته ی محل سکونتش، وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل می کنند.

آقای فریبز رئیس دانا اقتصاد دان و فعال حقوق بشر در بیانیه ای که 15 مهر منتشر کرده است، دلیل دستگیری آقای فایض پور را چنین توضیح می دهد:

گمان می کنم جرم رفیق بزرگ منش و فداکار من که از روز شنبه در جلوی منزلش دستگیر شد، بی تردید حضور موثرش در مراسم خاک سپاری رفیق کارگرمان، شهید راه تشکل کارگری، شاهرخ زمانی است. علی فائض پور شخصیتی انسان دوست ، آزادی خواهی مصمم و دوست وفادار طبقه ی کارگراست . محبوبیت او در میان فعالان اجتماعی ایران، به ویژه آذربایجان مثال زدنی است. حضور او در این مراسم، گزچه با هیچ کنش و تظاهری همراه نبود، خشم دشمنان ازادی کارگری را بر انگیخت. انتظار کسانی گویا این بوده است که در زیر چتر گسترده ی وحشت آفرینی،مرگ شهادت گونه ی شاهرخ با هیچ اعتنائی از سوی مردم آگاه رو به رو نشود. هیچ اعتنائی. علی فائض پور نماد آرمان آزادی و سلامت نفس و سربلندی کارگری و برابری جوئی است. حضورش به منزله ی حضور تبریز مه آلود بر مزار فرزند دلاورشان، شاهرخ زمانی ، تلقی شد.

فرقه دمکرات آذربایجان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای فایض پور و دیگر زندانیان سیاسی، ملی و مدنی که جرمشان دفاع از آزادی، عدالت و حقوق شهروندی است می باشد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email