آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراضات گسترده

صدا و سیمای جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد

درپی پخش قسمتی از برنامه فیتیله که موجب اعتراضات شدیدی از سوی هموطنان بویژه مردم غیور آذربایجان شد،مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی، مدیر پخش و مدیر گروه كودك شبكه دو به دلیل سهل انگاری توبیخ كتبی و جانشین مدیر پخش كه مسئول نهایی نظارت برنامه هاست نیز توبیخ و از مسئولیت بركنار می شود.

در پی پخش برنامه” فتیله” روز جمعه 15 آبان ماه از شبكه دو سیمای جمهوری اسلامی، که توهینی آشکار به فرهنگ و زبان آذری بود با واکنش شدیدی روبرو شود. این اعتراضات بر حق مسئولین صدا و سیما را وادار به عذر خواهی و تعطیلی برنامه فیتیله تا ریشه یابی علل آن واداشت.

در بیانیه صدا و سیما آمده که در برنامه جمعه ۱۵ آبان ماه، “به سبب اشتباه، بی‌دقتی و عدم نظارت درست عوامل برنامه ساز و ناظر مربوطه، دیالوگ‌هایی به زبان آذری بیان می‌شود که باعث تمسخر و در نتیجه رنجش خاطر و ناراحتی هموطنان غیور و عزیز آذری زبان شده و شکایاتی را موجب می‌گردد.”

صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید دارد که این اتفاق “سهوی” بوده است، اما برای “رفع کوچکترین ابهام و بدبینی هموطنان عزیز آذری‌زبان”، مسئولان و عوامل تولید و پخش این برنامه را “متخلف” دانسته و قول داده این موضوع را تا “آشکار شدن موضوع و ریشه‌های آن به طور جدی پیگیری کند.”

از این رو، مدیر پخش و مدیر گروه کودک شبکه دو “به دلیل سهل انگاری توبیخ کتبی خواهند شد” و جانشین مدیر

Facebook
Telegram
Twitter
Email