آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

متن بیاتیه وین 2

با عنوان “گروه بین المللی حمایت از سوریه” منشرشد.

متن بیانیه:

«اتحادیه عرب، چین، مصر، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایران، عراق، ایتالیا، اردن، لبنان، عمان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، امارات عربی متحده، انگلیس، سازمان ملل و آمریکا چهاردهم نوامبر 2015 در وین به عنوان گروه بین المللی حمایت از سوریه نشست برگزار کردند و به گفتگو درباره نحوه تسریع پایان دادن به بحران سوریه پرداختند.

شرکت کنندگان در آغاز این نشست به احترام قربانیان حملات تروریستی سیزدهم نوامبر در پاریس و حملات اخیر در بیروت، عراق،‌ آنکارا و مصر سکوت کردند. شرکت کنندگان در این نشست با شدیدترین لحن این حملات وحشیانه برضد غیرنظامیان بی‌گناه را محکوم کردند و با مردم فرانسه ابراز همدردی کردند.

سپس شرکت کنندگان در این نشست وارد گفتگویی سازنده برای پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست سی ام اکتبر شدند. اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه به اجماع بر فوریت پایان دادن به درد و رنج مردم سوریه، ویرانی سوریه، بی ثباتی منطقه و افزایش پیوستن تروریست ها به درگیری ها در سوریه تاکید کردند.

گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر ارتباط نزدیک میان برقراری آتش بس و فرایند سیاسی موازی براساس بیانیه 2012 ژنو اذعان کردند و اینکه هر دو ابتکار باید به سرعت اجرا شود. آنها تعهد خود را برای تضمین انتقال سیاسی که توسط خود سوری‌ها اجرا و با رهبری خود آنها براساس بیانیه ژنو پیگیری شوداعلام کردند.

این گروه درباره چندین مسئله کلیدی به درک مشترک دست یافت. این گروه توافق کرد از اجرای یک آتش‌بس سراسری در سوریه حمایت و پس از آنکه نمایندگان دولت سوریه و مخالفان گام‌های نخست را در جهت دوره انتقال تحت نظارت سازمان ملل و براساس بیانیه ژنو برداشتند در جهت اجرای آن تلاش کند.

پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد قول دادند از قطعنامه این شورا با هدف قدرت دادن به یک نیروی ناظر بر آتش بس تحت نظر سازمان ملل در بخشهایی از سوریه که ناظران مورد تهدید حملات تروریست ها قرار ندارند، حمایت کنند و از فرایند انتقال سیاسی براساس بیانیه ژنو نیز حمایت کنند.

همه اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه همچنین به عنوان کشورهای مستقل و حامیان طرف‌های درگیر قول دادند که همه اقدامات ممکن را برای پایبندی به آتش بس توسط گروه‌ها و افرادی که از آنان حمایت می‌کنند یا بر آنها نفوذ دارند صورت دهند. این آتش بس درباره اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر داعش یا جبهه النصره یا هر گروه دیگری که گروه بین المللی حمایت از سوریه آن را تروریست قلمداد می کند صدق نمی کند.

شرکت کنندگان در این نشست از بیانیه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که به این سازمان دستور داده است، برنامه ریزی برای حمایت از اجرای آتش بس سراسری در سوریه را تسریع کند استقبال کرد. این گروه توافق کرد که سازمان ملل باید در راس این تلاش قرار داشته باشد و همچنین به منظور تعیین ملزومات بخشهای مختلف یک آتش بس با طرفهای ذینفع رایزنی کند.

گروه بین المللی حمایت از سوریه تمایل خود را برای اقدام فوری به منظور ترغیب اقدامات اعتمادساز که به اجرا پذیری فرایند سیاسی در سوریه کمک می کند و راه را برای آتش بس سراسری در این کشور هموار می کند اعلام می کند.

در این چارچوب و براساس بند پنج بیانیه وین، گروه بین المللی حمایت از سوریه درباره لزوم اقدام برای تضمین دسترسی انسان دوستانه فوری در سراسر خاک سوریه براساس قطعنامه 2165 شورای امنیت گفتگو کردند و خواستار تحقق درخواست های سازمان ملل برای کمک های انسان دوستانه شدند.

گروه بین المللی حمایت از سوریه درباره درد و رنجی که آوارگان سوری تحمل می کنند و لزوم ایجاد شرایط برای بازگشت ایمن آنها براساس هنجارهای قوانین انسان دوستانه بین المللی و مد نظر قرار گرفتن منافع کشورهای میزبان ابراز نگرانی کردند. حل و فصل مسئله آوارگان برای حل و فصل نهایی درگیری ها در سوریه مهم است.

گروه بین المللی حمایت از سوریه همچنین بر تاثیرهای ویران کننده استفاده از تسلیحات غیردقیق بر جمعیت غیرنظامی و دسترسی به کمک های انسانی براساس قطعنامه 2139 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. این گروه همچنین توافق کرد طرف‌های درگیری را برای پایان دادن فوری به استفاده از تسلیحات غیردقیق تحت فشار بگذارد.

گروه بین المللی حمایت از سوریه بر اهمیت پایبندی به همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه 2199 درباره متوقف کردن تجارت غیرقانونی نفت، اشیاء عتیقه و گروگان ها به نفع تروریست‌ها تاکید کرد.

براساس بیانیه 2012 ژنو، که در بیانیه سی اکتبر وین و قطعنامه 2118 شورای امنیت سازمان ملل به آن اشاره شده است، گروه بین‌المللی حمایت از سوریه درباره لزوم برگزاری هرچه سریعتر نشست رسمی نمایندگان دولت سوریه و مخالفان تحت نظارت سازمان ملل با تعیین تاریخ هدف اول ژانویه توافق کرد.

این گروه از تلاش‌ها، همکاری با استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه با هدف دور هم جمع کردن گسترده‌ترین طیف ممکن مخالفان که توسط خود سوری ها انتخاب خواهند شد تا درباره نمایندگان مذاکره کننده و تعیین مواضع مذاکراتی این گروه تصمیم‌گیری کند استقبال می کند تا زمینه را برای آغاز فرایند سیاسی فراهم کند.

همه طرف‌های فرایند سیاسی باید پایبند به اصول راهبردی مشخص شده در نشست سی‌ام اکتبر از جمله تعهد به وحدت، استقلال، تمامیت ارضی و ماهیت غیرفرقه ای سوریه با هدف تضمین حفظ نهادهای حکومتی سوریه و حفاظت از حقوق همه مردم سوریه صرف نظر از تفاوت های نژادی و مذهبی باشند. اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه توافق کردند که این اصول اساسی هستند.

گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر حمایت خود از فرایند سیاسی که در بیانیه 2012 ژنو به آن اشاره شده است تاکید کردند. در این ارتباط آنها بر حمایت خود از آتش بسی که در بالا تشریح شد و فرایند سیاسی با رهبری خود سوری‌ها که در چارچوب هدف شش ماهه بتوانند به یک دولت فراگیر، قابل اعتماد و غیرفرقه‌ای منجر بشود و بر لزوم تعیین جدول زمانی و فرایند پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تاکید کردند.

انتخاباتی آزاد و عادلانه براساس قانون اساسی جدید ظرف هجده ماه برگزار خواهد شد. این انتخابات باید با نظارت سازمان ملل و با رضایت حکومت سوریه و بالاترین معیارهای بین المللی شفافیت و پاسخگویی با حضور همه مردم سوریه از جمله افرادی که در خارج از این کشور هستند برگزار شود.

درباره مبارزه با تروریسم و براساس بند شش بیانیه وین، گروه بین المللی حمایت از سوریه تاکید می کند که داعش، گروه جبهه النصره و دیگر گروههای تروریستی که شورای امنیت سازمان ملل تروریستی اعلام کرده است و علاوه بر آن همانطور که شرکت کنندگان توافق کردند و شورای امنیت سازمان ملل تایید کرد باید شکست داده شوند.

پادشاهی اردن هاشمی نیز توافق کرده است میان نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و نظامی با هدف تکمیل آغاز فرایند

Facebook
Telegram
Twitter
Email