آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بدهی دولت

٨٠ درصد بيش از برآوردهاي اوليه اعلام شد

به گفته علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي رقم برآوردشده از بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان است.

دفتر تعيين بدهي كه از ابتداي سال در خزانه كل كشور تشكيل شد و مسووليت برآورد بدهي‌ها را عهده‌دار بود سرانجام ارقام دقيقي را كه اين بدهكار بزرگ بايد پرداخت كند نهايي كرد.

او در مورد بدهي دولت كه بر اساس قانون رفع موانع توليد بايد توسط اين وزارتخانه احصا و به هيات وزيران گزارش شود، اظهار داشت: مجموع بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي ٣٨٠ هزار ميليارد تومان بدون احتساب برخي موارد بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ٥٥ ميليارد دلار بدهي شركت ملي نفت است كه معادل ١٦٠ هزار ميليارد تومان به اين بدهي‌ها افزوده مي‌شود. تا به اينجاي كار جزييات چند قلم از بدهي‌ها مسجل شده است ولي به جز اين موارد، هنوز اطلاعات جزيي‌تري از اينكه كدام دستگاه‌ها چه ميزان بدهي به چه بخش‌هايي دارند، اعلام نشده است.

بزرگ‌ترين بدهكار دولتي با ١٦٠ هزار ميليارد تومان

درشت‌ترين عدد بدهي‌ها مربوط به شركت ملي نفت است كه ١٦٠ هزار ميليارد تومان محاسبه شده. عدد محاسبه و اعلام شده ديگر نيز مربوط به بدهي دولت به نظام بانكي است كه طبق آخرين برآورد بانك مركزي در شهريور ٩٤ به ١١٠ هزار ميليارد تومان رسيده است.

طيب‌نيا از اين بدهي به عنوان مانعي در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ياد كرد و گفت اگر دولت اين بدهي را پرداخت نكند بانك‌ها توان پرداخت تسهيلات به مردم را ندارند و ديگر فضايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. در اقتصاد ايران بانك‌ها تبديل به جاده صاف‌كن دولت شده‌اند. هرجا دولت پول كم مي‌آورد به سراغ بانك‌ها مي‌رود و نهايتا براي تسويه با آنها، بنگاه‌هاي زيان‌ده را تحويل سيستم بانكي مي‌دهد. نتيجه آن مي‌شود كه از يك طرف روز به روز توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر بانك‌ها هر روز بنگاه‌دار‌تر مي‌شوند. موازي با بانك‌ها سازمان تامين اجتماعي هم مطالبات انباشت‌شده‌اي از سال ١٣٧٥ تاكنون دارد كه اين رقم به صورت تخميني و بر اساس آنچه پيش‌تر از سوي مسوولان اعلام شده بود به ٩٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. ٣٠

هزار ميليارد تومان طلب پيمانكاران از وزارت نيرو وزارت نيرو

با ٣٠ هزار ميليارد تومان بدهي به عنوان بدهكارترين دستگاه دولتي شناخته مي‌شود. بدهي وزارت نيرو از پرابهام‌ترين بدهي‌هاست چرا كه همواره اعداد مختلفي براي اين بخش اعلام شده است.

راه و كشاورزي در انتهاي ليست بدهكاران

همچنين در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيت‌هاي تاييدشده بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران پنج هزار ميليارد تومان است كه وزارتخانه‌هاي ديگر

Facebook
Telegram
Twitter
Email