آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

زنان آذربایجان

راى اولين بار در تاريخ در انتخابات شركت كردند

روزنامه اذربایجان ارگان رسمی فرقه دموکرات اذربایجان شماره ۶۹ 

نویسنده: م . طاهر

مادران و خواهران محروم از حقوق اجتماعی که در سرپنجه ارتجاع سیاه،ظلم و استبداد به اسارت درامده اند برای اولین بار در اذربایجان در انتخابات شرکت کردند.

انها که با زحمت شب و روز ما را نشوء و نما داده اند،انها که بیشتر از مردان از اموزش علم و معارف محروم شده اند،ارتجاع راه اموزش علم،معارف و مدنیت را به روی مادران باغیرت و با ناموس ما بسته بود و انها را از کلیه حقوق انسانی و بشری محروم کرده بود و در این پروسه انها تبدیل به انسانهای مفلوک و در حال زوال شده بودند.

برابری زنان و مردان و برخورداری انها از حقوق انسانی مسله تازه ای نیست،بلکه در کشورهای برخوردار از ازادی و دموکراسی زنان مالک حقوق انسانی شان شده اند و در پیشبرد سرنوشت خود و امور دولت سهیم هستند،ما امروز در جبهه های جنگ رزم انها را شاهد هستیم،هدایت هواپیما و ماشین توسط زنان تبدیل به امری جاافتاده شده است.اما ارتجاع در کشور ما زنان ما را با تحمیل محرومیتهای غیر انسانی،بدبخت و بیچاره کرده است.امروز زنان اذربایجانی دوشادوش مردان اذربایجانی مشعل ازادی زنان ایران به سوی سعادت را حمل میکنند.

آری ممکن است که انسانهای مرتجع،مستبد و با ذهنیت های عقب افتاده،از اعطای حق رای به زنان تعجب یا مخالفت کنند.ولی در این مسله هیچ جای تعجب نیست،زنان سهم بزرگی از مبارزه برای ازادی دارند و در این راه حماسه ها افریدند.

بعنوان مثال در یونان زنان با سلاح و یا حتی با سنگ در مقابل ارتجاع و استبداد مقاومت میکنند.زنان افتخار جامعه هستند،و امروز خلق اذربایجان خوشبخت است که برگ تازه ای به افتخارات خود اضافه کرد و انهم اعطای حق رای به مادران و خواهرانمان برای مجلس ملی است.و این نشات گرفته از اعتقاد و احترام فرقه دموکرات اذربایجان به مادران و خواهرانمان می باشد.

بگذار تمام ملل دنیا شاهد باشند که زنان اذربایجان با قلبی سرشار از عشق و امید در انتخابات مجلس ملی شرکت میکنند،زنانمان به این هم کفایت نخواهند کرد و در اینده محق خواهند بود بعنوان کاندید در انتخابات و تعین سرنوشت خود و جامعه شرکت کنند،بگذار طالع مادرانمان بشکفد و این هدیه و مژده مادران و خواهران اذربایجان به تمام مادران و خواهران ایران باشد.

با این افتخار مادران و خواهران اذربایجانی در صفحه تاریخ با خطی قرمز(برگرفته از خون و شجاعت) نام پرافتخار خود را در راه دفاع از ازادی های انسانی و حقیقی خود ثبت خواهند کرد،تاریخ همیشه از ازادیخواهی و مبارزات قهرمانانه زنان اذربایجان برای ازادی به افتخار یاد خواهد کرد.

شاعر خلقمان جناب بی ریا جناب بی ریا در شعری که روزنامه مان چاپ کرده می گوید.

گونش سحر دوغاجاق«قطب»دان سعادتله

بو گورکملی منظره دن قورتولوب شرافتله

همیشه عمر ایلیه رک جهاندا اسوده

او شانلی دوره فقط حکمران اولار توده.

منظور شاعر گرانقدر از گونش یا نور راهی است که فرقه دموکرات اذربایجان برای رهایی خلق اذربایجان،خصوصاً زنان نشان میدهد یا می پیماید است.

زنده باد مادران،خواهران و دختران اذربایجان.

روزنامه اذربایجان ارگان رسمی فرقه دموکرات اذربایجان شماره ۶۹،دوازدهم اذر ماه ۱۳۲۴ 

Facebook
Telegram
Twitter
Email