آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

8 مارس

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

8 مارس (18 اسفند) روز جهانی زن را به همه شیرزنان ایرانی تبریک می گوییم!

تاریخ یکصد ساله کشورمان گواه است که زنان ایرانی با تمام مشکلات صعب العبوری که حاکمان زن ستیز و ارتجاع در راه پیشرفت و ترقی آنها ایجاد کرده اند،با جانفشانی و سازماندهی موانع را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و به دستاوردهای بزرگی نائل آمده اند.

ما اعتقاد راسخ داریم که زنان ایرانی دوشادوش برادران خود به مبارزه برای رسیدن به آزادی، شکوفایی کشور و برابری حقوق زنان با مردان ادامه خواهند داد.

یک بار دیگر این روز رزمجویانه زنان جهان را به همه دلیر زنان کشور به ویژه زنان آذربایجانی تبریک و تهنیت می گوییم. برایشان پیروزی و موفقیت روز افزون آرزومندیم.

18 اسفند (8مارس) 1394

Facebook
Telegram
Twitter
Email