آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سوریه…

وبرگزاری انتخابات نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری ریانووستی به نقل از صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه گنادی زیوگانف “سوریه در حال حاضر در درجه اول برای ادامه روند سیاسی به آماده سازی قانون اساسی وبرگزاری انتخابات نیازدارد”

گنادی زیوگانف گفت: روسیه فد راتیو بخشی ازخروج نیروهای خود را برای صلح همراه با روند سیاسی که آغاز می شود شروع کرد.خروج نیروه ها تحت این شرایط در راستای یک گام به جلو خواهد بود وی اضافه نمودکه پایگاه روسیه همچنان مهم میباشد .بنظر گنادی زیوگانف نیروهای روسیه در سوریه نتایج خوبی با تروریست را نشان داد وی اضافه نمود که همچنان با ید دربرخورد با راهزنان با گوش و چشم باز حرکت کرد

گنادی زیوگانف گفت باید بخاطر بسپاریم برای از بین بردن تروریست هنوزراه درازی درپیش است بنابراین نباید به استراحت پرداخت .باید از همه امکانات انسانی وسیاسی درسطح دیپلماتیک بهره جست وبا گوش وچشم باز مراقب بود. وی یاد آور شد بنا به درخواست بشار اسد رئیس کشورسوریه فدراسیون روسیه حمایت خود را با نیروی نظامی برای مبارزه با تروریست به اجراء در آورد و اضافه نمود که سوریه نقش استثنائی درایجاد ثبات در شرق میانه ایفاء می کند. ارتش روسیه در طول این ماه نشان داد که می تواند در مدت زمان کوتا بعنوان یک گروه نظامی قدرتمند که خلبانان ومتخصصان آن در بر دارنده انحصار نظامی اند با شایستگی وشجاعت عملکرد خود را درسطح مهارت بالا نشان داده اند. سوم اینکه ما دردفاع وحمایت از دوستان ومتحدان خود از باند های تروریست در قلمرو خود جلوگیری کرده ایم.

گنادی زیوگانف گفت: روسیه پیش قدم حل وفصل مسالمت آمیز مناقشه در سوریه است. کوششهای سرگئی لاروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نشان دهنده این قدمها می باشد . وظیفه پیش روی ما تقویت این مذاکره در تمام عرصه هااست وهمزمان ائتلاف علیه نیروی داعش که نتیجه دو قطعنامه تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای یافتن راه مسالمت آمیز می باشد.

گنادی زیوگانف گفت: اوایل دوشنبه به دستورولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روزسه شنبه سرگئی شایگو وزیر دفاع خروج نیروه های روسی را از سوریه تحت عنوان اهداف انجام یافته آغاز نمود که رئیس جمهور بشار اسد در طی یک گفتگوی تلفنی با پوتین آمادگی خود را به استقرار روند سیاسی در کشور اعلام نموده است.

برگرفته از سایت حزب کمونیست روسیه به نقل از خبر گزاری ریا نوویستی

برگردان : م .چابکی

27 اسفند 1394 برابر با 17/03/2016

Facebook
Telegram
Twitter
Email